Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro

HotJudGVV10În 2011 am publicat articolul Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în „Adevărul” (linc), în care explicam hotărîrea Tribunalului Bucureşti în procesul deschis de fostul viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu în temeiul legii 221/2009, cît şi dezinformările despre asta din ziarul „quality” „Adevărul”.

La procesul legat de lămurirea colaborării sale cu securitatea, Gelu Voican Voiculescu a înfăţişat instanţei şi hotărîrea judecătorească din acest proces, pe care o înfăţişez acum în extenso cititorilor, pentru spulberarea oricăror îndoieli. Mă întreb dacă ziarul „Adevărul” va publica dezminţire la articolele sale mai vechi legate de acest caz şi îşi va cere scuze faţă de cititori.

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A III-A CIVILĂ

DOSAR NR. 63354/3/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2219

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 21.12.2011
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:
PREŞEDINTE – CORNELIA TELECHI
GREFIER – MIHAELA POPOVICI

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lîngă Tribunalul Bucureşti, participă procuror Voicu Sorin Cezar.

Pe rol se află pronunţarea asupra cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul GELU VOICAN VOICULESCU în contradictoriu cu pîrîtul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, avînd ca obiect pretenţii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009. Continuă lectura

Osîndirea yoghinului Gregorian Bivolaru în 1984 şi constatarea caracterului ei politic

Bivolaru_03În 1984 conducătorul mişcării yoga MISA, Gregorian Bivolaru, a fost arestat de autorităţile comuniste pentru faptul că practica yoga („exercitarea fără drept a unei profesii”), pentru că copia şi difuza diferite lucrări (în mare parte tot de yoga) („difuzare fără autorizaţie legală a unor publicaţii”) şi răspîndire de materiale obscene. Este cazul în care a fost implicat şi Gelu Voican Voiculescu, care a apărut la momentul percheziţiei făcute de miliţie soldate cu arestarea lui Bivolaru şi apoi a dat mai multe declaraţii legate de Bivolaru.

În 13 iulie 1984 Gregorian Bivolaru a evadat din arest, find prins după 2 zile. A fost trimis în judecată dar, pentru că între timp apăruse un decret de amnistie, nu a mai fost osîndit pentru acuzaţiile iniţiale ci numai pentru infracţiunea de evadare.

După apariţia legii 221/2009 Gregorian Bivolaru a cerut instanţei să constate caracterul politic al întemniţării sale din perioada comunistă, cît şi a măsurii de internare forţată într-un spital psihiatric care fusese dispusă în 1989 împotriva sa. Revoluţia l-a prins în spitalul de psihiatrie, imediat după revoluţie dîndu-se o hotărîre judecătorească prin care s-a revocat internarea sa la psihiatrie. Păţit fiind cu osîndirea pentru evadare, Bivolaru nu a dorit să fugă pur şi simplu din spital după revoluţie ci a aşteptat să existe o hotărîre judecătorească care să-i dea dreptul să părăsească spitalul.

Prezint acum atît hotărîrea penală din 1984 prin care Gregorian Bivolaru a fost osîndit la închisoare, cît şi sentinţa din 2011 a Tribunalului Bucureşti care constată caracterul politic al arestării respectiv internării la psihiatrie a acestuia.

TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – SECŢIA I-a PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 2313

Şedinţa publică de la 9 noiembrie 1984

Tribunalul compus din:
Graţia Cristea Preşedinte
Magdalena Dumitru Judecător
Vasile Teodorescu Procuror
Marieta Badea Grefier Continuă lectura

Tribunalul Bucureşti respinge cererea mea de intervenţie în procesul dintre Gelu Voican Voiculescu şi statul român

Luni 29 aprilie am fost la Tribunalul Bucureşti unde s-a discutat, în dosar 21195/3/2012 (linc) cererea mea de intervenţie în procesul deschis de Gelu Voican Voiculescu împotriva statului român, prin care cere despăgubiri conform legii 221/2009. Am scris despre acest proces în articolul Nouă încercare a lui Gelu Voican Voiculescu de a încasa despăgubiri de la statul român, pe motiv de „suferinţe anticomuniste” (linc). Continuă lectura

Nouă încercare a lui Gelu Voican Voiculescu de a încasa despăgubiri de la statul român, pe motiv de „suferinţe anticomuniste”

Am relatat deja pe acest blog despre procesul deschis de Gelu Voican Voiculescu împotriva Ministerului Finanţelor, prin care cerea 748000 euro despăgubire în temeiul Legii 221/2009 pentru că ar fi fost prigonit în perioada comunistă. Procesul a făcut obiectul dosarului 63354/3/2010 a început la Tribunalul Bucureşti în 2010 şi s-a finalizat, definitiv şi irevocabil, în 22 octombrie 2012 la Curtea de Apel Bucureşti. Prin hotărîrea definitivă şi irevocabilă a instanţei s-au respins cererile de despăgubiri ale lui Gelu Voican Voiculescu.

Vezi articolele precedente pe acest blog:
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în „Adevărul”
Hotărîre irevocabilă în „procesul celor 748000 de euro”: Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun Continuă lectura

Hotărîre irevocabilă în „procesul celor 748000 de euro”: Gelu Voican Voiculescu a fost borfaş de drept comun

Curtea de Apel Bucureşti a dat în 22 octombrie verdictul în procesul intentat de Gelu Voican Voiculescu împotriva statului român, în temeiul legii 221/2009: Amîndouă recursurile, atît al statului cît şi a lui Gelu Voican Voiculescu, au fost respinse (linc). Aşadar a rămas valabilă hotărîrea Tribunalului Bucureşti (linc), care a admis în parte acţiunea lui Gelu Voican Voiculescu: se recunoaşte faptul că Gelu Voican Voiculescu a fost urmărit de securitate, că a fost exmatriculat de la facultate în 1959 pe motive politice (reluîndu-şi facultatea anul următor) şi că în 1970 a fost arestat pe motive politice (în fapt, încercase să treacă nelegal graniţa dintre Ungaria şi Austria; nu a fost condamnat pentru asta, codul penal pedepsind doar trecerea nelegală a graniţei româneşti, dar a fost ţinut cîtva timp în arest), dar s-au respins celelalte 3 cereri ale domnului Voiculescu: recunoaşterea caracterului politic al condamnării sale din 1985 pentru înşelăciune în paguba avutului obştesc, fals şi uz de fals, plata de despăgubiri (748000 de euro a scris presa că ar fi cerut Gelu Voican Voiculescu; în cererea sa iniţială ceruse 500000 de euro, posibil să fi existat o precizare ulterioară prin care să fi mărit suma) şi plata cheltuielilor de judecată. Continuă lectura

Procesul despăgubirilor lui Gelu Voican Voiculescu: Cererea mea de intervenţie a fost respinsă

Pe portalul instanţelor (linc) a apărut şi soluţia la cererea mea de intervenţie în procesul din Gelu Voican Voiculescu şi statul român, în care acesta ceruse cîteva sute de mii de euro despăgubiri în conformitate cu legea 221/2009, pe motiv că ar fi fost prigonit în regimul comunist.

Vezi articolele anterioare despre acest proces:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Procesul despăgubirilor lui Gelu Voican Voiculescu. Procurorul se opune cererii mele de intervenţie
Pretenţiile de despăgubiri ale lui Gelu Voican Voiculescu se bizuie pe un document din 1990 atribuit lui Victor Atanasie Stănculescu Continuă lectura

Procesul despăgubirilor lui Gelu Voican Voiculescu. Procurorul se opune cererii mele de intervenţie

Ieri şi alaltăieri am fost la Bucureşti pentru cele 2 procese cu Gelu Voican Voiculescu, despre care am mai scris pe acest blog (linc). Dau acum amănunte despre primul proces, cel de luni 21 noiembrie, în care Gelu Voican Voiculescu a dat în judecată statul român cerînd sute de mii de euro despăgubiri în temeiul legii 221/2009. Continuă lectura

Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: „Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”

Azi sînt la Bucureşti pentru „procesul celor 748000 de euro” pe care Gelu Voican Voiculescu îi cere statului român în temeiul Legii 221/2009, în calitate de victimă a regimului comunist. În acest proces, care face obiectul dosarului 63354/3/2010 al Tribunalului Bucureşti (linc), am depus o cerere de intervenţie în interes propriu şi în interesul Statului român reprezentat de Ministerului Finanţelor care ar urma să fie luată în discuţie la acest soroc. Am mai relatat despre acest proces şi despre actele depuse de mine la dosar (linc).

Mîine am un alt proces cu domnul Voiculescu – la Curtea de Apel Bucureşti (dosar 5744/2/2010 – linc), în care urmează să se lămurească colaborarea acestuia cu securitatea. Pentru cititorii blogului am pregătit noi file din dosarul de CNSAS al domnului Voiculescu.

După cum am mai arătat pe acest blog, Gelu Voican Voiculescu a făcut închisoare în regimul comunist, încadrarea juridică a faptelor fiind de înşelăciune în paguba avutului obştesc, fals intelectual, uz de fals şi operaţiuni interzise cu mijloace de plată străine (linc). În timpul anchetei penale au fost confiscate deasemeni cărţi şi lucrări xeroxate ale inculpatului, pe care acesta le depozitase la o cunoscută. Securitatea a bănuit că printre acele cărţi şi lucrări xeroxate ar putea fi unele cu caracter politic potrivnic orînduirii socialiste. În urma anchetei şi examinării lucrărilor de către „specialiştii din cadrul Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste”, s-a stabilit că nu este cazul de aşa ceva, iar referatul Direcţiei de cercetări penale a Inspectoratului General al Miliţiei, referitor la Gelu Voican Voiculescu, care propune trimiterea sa în judecată, îl dezvinovăţeşte însă de vreo vină legată de cărţile şi lucrările xeroxate pe care le adunase şi propune „restituirea colecţiei bibliofile ridicate de la inculpat”.

Prezint mai jos declaraţia din 5 decembrie 1985 a domnului Voican Voiculescu despre cunoscuta la care depozitase „colecţia bibliofilă” care stîrnise interesul autorităţilor. CNSAS-ul a anonimizat numele terţelor persoane din dosar, pasajele respective le-am însemnat cu „[…]”. Continuă lectura

„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”

În regimul comunist de tristă amintire, dacă furai cîteva mii de lei de la stat puteai ajunge la închisoare. E ceea ce a păţit distinsul domn Gelu Voican Voiculescu, fostul viceprimministru FSN-ist din decembrie 1989, mai apoi ales al poporului (senator) şi reprezentant al naţiunii (ambasador al României) în ţări arabe (în perioada preşedinţiei lui Ion Iliescu).

În democraţie, datorită legii 221/2009, poţi cere despăgubiri pentru suferinţele în perioada comunistă. Este ceea ce a făcut Gelu Voican Voiculescu, în prezent pe rolul Tribunalului Bucureşti existînd dosarul 63354/3/2010 în care domnia sa cere 748000 de euro de la statul român ca plată pentru prigoana din perioada comunistă. Cea mai mare parte a acestei sume e cerută pentru zilele de închisoare pe care fostul viceprimministru le-a suferit. Dacă în comunism pentru cîteva mii de lei puteai face închisoare, în democraţie pentru o cerere frauduloasă de cîteva sute de mii de euro riscul este minim. Presupunînd că frauda e descoperită, rezultatul e cel mult respingerea cererii.

Am prezentat deja declaraţia olografă în care Gelu Voican Voiculescu recunoştea singur, în 1985, că s-a făcut vinovat de falsificare de deconturi (linc). Prezint acum şi referatul de terminare al urmăririi penale în această cauză, pentru ca cititorii să înţeleagă cît mai exact motivele pentru care fostul viceprimministru şi reprezentant al neamului, acum cadru de nădejde al Institutului Revoluţiei Române, a stat la închisoare. Continuă lectura

Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”

Legea 221/2009 a fost emisă pentru a da posibilitate celor prigoniţi politic în perioada comunistă să ceară despăgubiri de la stat (posibilitatea de a cere despăgubiri pe legea comună despre detenţia pe nedrept prescriindu-se, cum a constatat Vasile Paraschiv, căruia cererile i-au fost respinse – linc). Unul dintre cei care se pretinde prigonit politic de comunişti este domnul Gelu Voican Voiculescu („Călugărul”, „Viorel”, „Voicu” sau „Voica” în dosarele securităţii), viceprimministru în primul guvern revoluţionar instalat în decembrie 1989, fost senator FSN, fost ambasador, azi consilier la Institutul Revoluţiei Române (era secretar al acestei instituţii într-o vreme, dar în „România Liberă” din 28 ianuarie 2011 spune că ar fi acum consilier; n-am verificat). Domnia sa a cerut recent 748000 euro despăgubiri de la statul român („România Liberă” din 28 ianuarie 2011 – linc) pentru suferinţele îndurate în perioada comunistă (dosar 63354/3/2010 aflat pe rol la Tribunalul Bucureşti – linc, termen 6 iunie 2011, dosar în care am introdus o cerere de intervenţie). Principala suferinţă este că odiosul regim l-a băgat la închisoare (408 zile de detenţie, apreciate de Gelu Voican Voiculescu la 408000 euro despăgubiri – linc), iar ca suferinţă secundară ar fi faptul că a fost urmărit de securitate. Chiar în zilele fierbinţi ale revoluţiei dumnealui a intervenit la televiziune cerînd să se facă dreptate celor care au fost băgaţi de odiosul regim comunist în închisoare camuflaţi sub infracţiuni de drept comun (linc), tagmă din care se pretinde că şi dînsul face parte.

Ştim ce spune Gelu Voican despre condamnarea sa acum, iar cu ajutorul CNSAS am aflat ce spunea atunci, în 1985, cînd a ajuns la închisoare. Cred că şi pentru dumneavoastră, dragi cititori, va fi interesant să aflaţi ce declara domnul Gelu atunci. Continuă lectura