Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu

grafic rev cu indemnizatii

Pe saitul guvernului României găsim un raport al corpului de control al primului ministru cu privire la indemnizațiile de revoluționar (linc), cu evoluția lor (atît ca număr de beneficiari cît și ca sume plătite din bugetul statului) pînă în 2014. Raportul e iscălit de Ion Lazăr, secretar de stat, șeful corpului de control al primului ministru, Constantin Lica, Isabela Cerasela Leca, Roxana Chivoiu, Dragoș Curcă și Bogdan Ursache. Continuă lectura

Adrian Sanda: Din 1 ianuarie se vor acorda din nou indemnizaţii pentru revoluţionari, dar numai după o selecţie dură

Secretarul de stat la SSRMLÎRC Adrian Sanda a spus la Reşiţa, într-o declaraţie consemnată de Agerpres (linc), că din 1 ianuarie 2015 se vor acorda din nou indemnizaţii pentru revoluţionari, dar numai după o selecţie dură. Continuă lectura

Recurs în interesul legii cu privire la indemnizaţiile de revoluţionar

Procurorul general Tiberiu Niţu (el însuşi posesor de certificat de revoluţionar – linc) a înaintat către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un recurs în interesul legii (linc) prin care cere reglementarea calculului corect al indemnizaţiilor de revoluţionar.

Începînd cu anul 2010 indemnizaţiile de revoluţionar nu s-au mai acordat conform metodei de calcul prevăzute de legea 341/2004, care prevede ca valoare de referinţă salariul mediu brut. Întîi a fost o reducere cu 15% prin legea 118/2010. Apoi a venit legea 285/2010 care prevedea că de la 1 ianuarie 2011 indemnizaţiile se vor mări cu 15% faţă de ce s-a acordat în octombrie 2010. Apoi au venit Legea 283/2011 şi ordonanţa de urgenţă 84/2012 prin care luptătorii cu merite deosebite au rămas fără indemnizaţii iar indemnizaţiile de revoluţionari care au rămas în plată – pentru răniţi, reţinuţi, urmaşi de eroi martir şi noiembrişti din 1987 – au rămas la aceeaşi valoare ca în 2011. Asta înseamnă că nu s-a ţinut seamă de creşterea salariului mediu brut din ultimii ani. Pentru a face lucrurile mai complicate, în fundamentarea bugetului de stat s-a renunţat la expresia „salariu mediu brut” care era la modă în 2004 cînd s-a adoptat legea 341/2004 şi s-a trecut în ultimii ani la folosirea expresiei „cîştig salarial mediu brut”. Continuă lectura

CPRD propune reluarea plăţii indemnizaţiilor pentru revoluţionari şi reeşalonarea reeşalonării plăţilor OUG 53/2010

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor a făcut o propunere de amendament la legea de aprobare a OUG 53/2010 prin care cere anularea art. 18 din legea 283/2011 (şi astfel reluarea în plată a indemnizaţiilor luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite). Sursa financiară pentru aceste plăţi ar fi reeşalonarea plăţilor restante datorate de stat revoluţionarilor.

Dacă începînd cu anul 2012, prin legea 283/2011 plata celor mai multe indemnizaţii de revoluţionar a fost suspendată, pînă în 2011 inclusiv statul a datorat aceste indemnizaţii. Conform legii 341/2004 dreptul la indemnizaţie a început în luna următoare depunerii la SSPR a dosarului pentru preschimbarea certificatului de revoluţionar, dacă această preschimbare s-a realizat. Fiindcă preschimbarea s-a prelungit mai mulţi ani, au fost destule cazuri în care cineva care a depus dosarul în 2005 a primit certificatul preschimbat abia în 2010. Automat persoana respectivă a avut dreptul să primească şi indemnizaţiile din perioada 2005 – 2010, nefiind vina cetăţeanului încetineala cu care instituţiile statului (în speţă, SSPR) au analizat actele depuse. Fiind vorba de o sumă mare care nu era disponibilă în bugetul de stat, prin OUG 53/2010 s-a stabilit ca plata acestor sume restante să se eşaloneze pe 3 ani, în perioada 2012-2014. Propunerea CPRD cere ca eşalonarea să se facă pentru 5 ani în loc de 3, deci pînă în 2016, banii astfel economisiţi în bugetul anului 2012 putînd fi folosiţi pentru repunerea în plată a indemnizaţiilor curente. De precizat că pînă acum statul nu a plătit nimic din indemnizaţiile restante care trebuiau plătite pe 2012. Reproduc documentul CPRD (linc), cu comentarii ale mele inserate între paranteze drepte, cu litere cursive:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Cabinet Preşedinte

Nr. 42/248/01.10.2012

AMENDAMENT
propus la Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2010 Continuă lectura

SSPR şi Asociaţia „21 Decembrie” fac propuneri de schimbări în Legea 341/2004

De pe saitul asociaţiei „21 Decembrie” (linc) prezint ultimile propuneri de schimbări în legea 341/2004 pe care SSPR le înaintează parlamentului, în cadrul discutării propunerii legislative a parlamentarului brăilean Viorel Balcan. Cu roşu sînt trecute amendamentele asociaţiei „21 Decembrie”, propuse în 30 ianuarie 2012 şi acceptate şi de secretarul de stat George Costin, dar întreaga ultimă coloană reprezintă amendamentele propuse de SSPR.

Amintesc că propunerea Balcan a fost respinsă în Senat cu 0 voturi pentru şi 113 împotrivă, cum remarca preşedintele CPRD Raymond Luca (linc). Amendamentele SSPR şi Asociaţiei „21 Decembrie” transformă practic proiectul de lege Balcan într-o lege nouă. Ideea principală a proiectului de lege Balcan – limitarea acordării titlurilor de luptător în revoluţie doar la oraşele declarate martir – este eliminată, dar se pun mai multe amendamente noi. Tehnica legislativă de a schimba o lege în momentul votului în camera decizională, ignorînd complet textul iniţial al legii şi dezbaterile din cealaltă cameră este copiată după felul cum s-a procedat cu proiectul de lege 410/2011 (linc), devenit legea 283/2011 (pe acest blog am făcut şi eu greşeala pe care au mai făcut-o alţii de a denumi legea 410/2011), prin care s-au suspendat indemnizaţiile luptătorilor remarcaţi în revoluţie.

Remarc în amendamentele propuse cîteva expresii mai mult propagandistice prin care se subliniază caracterul anticomunist al revoluţiei din 1989 (dar adevărul istoric este că în timpul revoluţiei au fost afirmate şi lucruri de tipul: „Nu vrem să avem capitalismul. Vrem un socialism democratic” – linc) sau adaugă cuvîntul „criminal” şi „impus prin forţă străină” la caracterizarea regimului comunist. Pe lîngă aceste amendamente mai mult de formă sînt şi cîteva de substanţă: Continuă lectura