Etichetă: Mihaela Mîţu

Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

Actualizare ora 12,35: Procesul s-a amînat pentru 16 martie 2017 datorită faptului că Gregorian Bivolaru n-a fost citat. Gelu Voican Voiculescu şi-a angajat avocată şi aceasta a spus că că avocata de pînă acum a lui Bivolaru, doamna Mihaela Mîţu, ar fi depus o hîrtie prin care declară că nu-l mai reprezintă pe Bivolaru în acest proces. A rămas ca instanţa să investigheze unde se află Gregorian Bivolaru (după zvonuri enunţate în proces de avocata lui Voiculescu, la închisoarea Aiud) ca să-l citeze corect. Domnul Bivolaru fusese arestat în februarie 2016 în Franţa (linc), între timp a fost adus în România să-şi ispăşească pedeapsa cu închisoarea primită pentru relaţii sexuale cu o minoră (linc). Acum are alte priorităţi decît acest proces, în care am văzut că nu a făcut recurs.

Azi 2 februarie 2016 2017 la Înalta Curte de Casație și Justiție se judecă recursul din procesul deschis de mine și de Gregorian Bivolaru, avînd ca scop lămurirea colaborării cu securitatea a fostului vice-primministru FSN Gelu Voican Voiculescu. Am prezentat la vremea respectivă pe acest blog evoluția acestui proces (vezi lista de lincuri de la sfîrșitul acestui articol), început în 2010, care a mai fost odată în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție dar a fost trimis la rejudecare, iar acum a ajuns din nou la faza de recurs în fața ÎCCJ. Găsiți pe acest blog și textul complet al sentinței Curții de Apel București, dată în faza de rejudecare, prin care se respingea cererea mea și a lui Gregorian Bivolaru de a se constata colaborarea cu securitatea a lui Gelu Voican Voiculescu, cu motivația: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului (linc).

Împotriva respectivei sentințe am făcut recurs. Prezint mai jos textul recursului meu.

Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar 5744/2/2010 (rejudecare)

Domnule președinte

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timişoara (…), în calitate de reclamant în această pricină, formulez

RECURS
împotriva sentinței civile nr. 3458 din 22 decembrie 2015

Cer casarea sentinței, anularea adeverinţei nr. 1245/2010 emisă de CNSAS şi constatarea de către instanţă a calităţii de colaborator al securităţii a pîrîtului Gelu Voican Voiculescu.

În subsidiar cer casarea sentinței și modificarea adeverinţei CNSAS nr. 1245/2010 în sensul constatării calităţii de colaborator al securităţii a pîrîtului Gelu Voican Voiculescu.

            ÎN FAPT: Citește în continuare „Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS”

CEDO condamnă România în cazul prigonirii unor adepţi ai mişcării lui Gregorian Bivolaru

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat în 26 aprilie verdictul (linc – cu originalul deciziei în limba franceză) în cazul Amarandei şi alţii împotriva României, în care 26 de yoghini, adepţi ai mişcării MISA condusă de Gregorian Bivolaru, s-au plîns pentru prigoana la care au fost supuşi ca urmare a apartenenţei la această mişcare. Statul român va avea de plătit 291000 de euro despăgubiri către reclamanţi, şi anume cîte 12000 de euro despăgubiri către 23 dintre reclamanţi, 4500 euro către 2 reclamanţi şi 6000 euro către un reclamant. Avocata reclamanţilor pomenită în decizie cu numele „M. C. Mîţu” este Mihaela Mîţu, avocata lui Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS la care sînt şi eu parte (linc), şi la care încă aştept comunicarea hotărîrii Curţii de Apel Bucureşti.

Iată cîteva fragmente din motivarea hotărîrii CEDO: Citește în continuare „CEDO condamnă România în cazul prigonirii unor adepţi ai mişcării lui Gregorian Bivolaru”

Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS

Chiar în ziua procesului meu cu Gelu Voican Voiculescu, "Jurnalul Naţional" publica un articol despre alte 2 procese ale acestuia, cu Regia Protocolului de Stat: unul început de Gelu Voiculescu, prin care cere obligarea RAPPS să-i vîndă vila în care locuieşte (primită cînd era viceprimministru şi pe care a refuzat să o elibereze cînd n-a mai avut funcţii de demnitar) cu 13750 euro, şi altul legat de chiria cerută pentru vilă de RAPPS, pe care Gelu Voiculescu n-a mai plătit-o refuzînd să recunoască majorarea acesteia din urmă cu cîţiva ani
Chiar în ziua procesului meu cu Gelu Voican Voiculescu, „Jurnalul Naţional” publica un articol despre alte 2 procese ale acestuia, cu Regia Protocolului de Stat: unul început de Gelu Voiculescu, prin care cere obligarea RAPPS să-i vîndă vila în care locuieşte (primită cînd era viceprimministru şi pe care a refuzat să o elibereze cînd n-a mai avut funcţii de demnitar) cu 13750 euro, şi altul legat de chiria cerută pentru vilă de RAPPS, pe care Gelu Voiculescu n-a mai plătit-o refuzînd să recunoască majorarea acesteia din urmă cu cîţiva ani

Ieri a avut loc la Curtea de Apel Bucureşti o nouă şedinţă a procesului cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, prin care se urmăreşte lămurirea colaborării cu securitatea a fostului viceprimministru FSN-ist.

Anterior Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinsese cererea de revizuire (linc) formulată de Gelu Voican Voiculescu împotriva deciziei de recurs din acest dosar, prin care cauza a fost trimisă la rejudecare. Ca urmare a faptului că hotărîrea de la revizuire a Înaltei Curţi nu a fost încă redactată şi nu a ajuns în dosarul Curţii de Apel Bucureşti, instanţa a amînat judecata pentru 3 noiembrie. Citește în continuare „Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS”

Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu

adresa prin care CNSAS înaintase iniţial documentele din dosarul lui Gelu Voican Voiculescu, din care rezultă că unele file din dosar nu fuseseră prezentate
Adresa prin care CNSAS înaintase iniţial documentele din dosarul lui Gelu Voican Voiculescu, din care rezultă că unele file din dosar nu fuseseră prezentate

Ieri 10 martie, la Curtea de Apel Bucureşti, a avut loc o nouă şedinţă de judecată din procesul legat de lămurirea colaborării cu securitatea a fostului viceprimministru FSN-ist Gelu Voican Voiculescu. Cu acest prilej, CNSAS a prezentat încă 3,8 kg de hîrtii din dosarul lui Gelu Voican Voiculescu, care se adaugă celor 12 kg pe care le primisem pînă acum. Prezentarea restului dosarului fusese cerută de instanţă – iniţial de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar apoi de Curtea de Apel Bucureşti care executa dispoziţiile ÎCCJ din hotărîrea de casare şi trimitere spre rejudecare.

Au fost prezente la proces toate părţile – avocata Mihaela Mîţu pentru Gregorian Bivolaru. Gelu Voican Voiculescu nu s-a conformat cererii instanţei şi nu a adus sentinţa penală din 1985 prin care a fost condamnat, deşi i se pusese în vedere acest lucru, aceasta fiind şi una din cererile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din hotărîrea de trimitere la rejudecare. Instanţa i-a pus din nou în vedere să aducă respectiva hotărîre judecătorească, pe care el însuşi a invocat-o în proces.

CNSAS a prezentat şi procesul verbal al şedinţei în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu (doar parţial – bănuiesc că partea legată de GVV). E destul de neclar acest proces verbal, scrie acolo doar atît referitor la caz:

 

S/DI/I/488/16.02.2009 – S/DJ/293/08.01.2010 – Art. 3 lit. z – VOICULESCU GELU VOICAN – revoluţionar

Colegiul aprobă cu 6 voturi „pentru” şi 2 împotrivă (D. Petrescu, V. Ţârău) eliberarea unei adeverinţe cu menţionarea în preambul a elementelor din dosar

Citește în continuare „Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu”

Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii

În 4 martie 2014 a avut loc la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie primul soroc de judecată la recursul procesului cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS avînd drept scop lămurirea colaborării cu securitatea a fostului viceprimministru FSN-ist.

M-am prezentat eu, avocata Mihaela Mîţu pentru Gregorian Bivolaru şi reprezentantul CNSAS. Gelu Voican Voiculescu nu s-a prezentat – e pentru prima oară în acest proces care durează de 3 ani jumătate cînd lipseşte. Ciudat – oare o fi ştiut că se va amîna procesul? Citește în continuare „Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii”

Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS

Am prezentat deja pe acest blog sentinţa de primă instanţă (linc) în procesul menit să lămurească colaborarea lui Gelu Voican Voiculescu cu securitatea, cît şi recursul făcut de mine (linc) la acel proces. Prezint acum recursul pe care reclamantul Gregorian Bivolaru (conducător al mişcării yoghine MISA) l-a depus la acelaşi proces. Punctele de vedere exprimate aparţin domnului Bivolaru.

Subsemnatul, Bivolaru Gregorian, având calitatea de reclamant în dosarul mai sus menţionat având ca obiect anulare act administrativ, pârâţi fiind Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) şi Voiculescu Gelu Voican, în temeiul art. 304 pct. 5, 7 şi 9 şi art. 312 alin. 3 şi alin. 4 Cod procedură civilă, formulez în termen

R E C U R S

împotriva Sentinţei Civile nr. 5260/25.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, comunicată subsemnatului în data de 05.11.2012, şi solicit să dispuneţi casarea în întregime a acestei sentinţe şi rejudecarea pricinii la un termen stabilit în acest scop, cu administrarea de probe noi, iar pe fondul cauzei să dispuneţi:
– admiterea contestaţiei formulate de subsemnatul;
– anularea Adeverinţei nr.1245/23.02.2010 eliberate de CNSAS;
– pronunţarea unei Hotărâri prin care să constataţi calitatea de colaborator al Securităţii a lui Voiculescu Gelu Voican.

Solicit să aveţi în vedere dispoziţiile art. 304 1 C.pr.civ. şi să analizaţi cauza sub toate aspectele, şi în special necesitatea de a se administra probe, iar în situaţia în care unul din motivele de casare sau unul din argumente nu a fost încadrat corespunzător, să faceţi aplicarea art. art. 306 alin. 3  C.pr.civ.

I. Considerente introductive: Citește în continuare „Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS”

Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS: Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie

Azi am venit în Bucureşti pentru procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, despre care cititorii acestui blog au mai fost informaţi. O primă surpriză: în şedinţă intră alt judecător decît cel care a judecat timp de 2 ani acest dosar. Din motive pe care nu le cunosc, judecătorul Radu Ionel a fost înlocuit, deşi fusese respinsă şi cea de-a 3-a cerere de recuzare împotriva sa, depusă de Gelu Voican Voiculescu. Pîrîtul Voican primise şi o amendă de 700 de lei (linc), pentru formularea cu rea credinţă a unei cereri de recuzare. Am aflat că între timp mai făcuse o altă cerere de recuzare (a 4-a), de astă dată împotriva judecătorului care-l amendase după cea de-a 3-a cerere de recuzare. I-a fost respinsă şi asta şi a mai primit o amendă de 500 lei (vezi pe portalul instanţelor – linc). Pînă la urmă iată că Gelu a obţinut ce a poftit: schimbarea judecătorului care se pronunţă asupra pricinii. Citește în continuare „Procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS: Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie”

Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă

În cadrul procesului în care eu, alături de conducătorul MISA Gregorian Bivolaru, l-am început împotriva lui Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, pentru a se constata colaborarea fostului viceprimministru fesenist cu securitatea, completul de judecată care a soluţionat cererea de recuzare depusă de domnul Voiculescu a ajuns la concluzia că pîrîtul face abuz de drepturile sale procesuale şi l-a amendat cu 700 lei, se poate vedea pe portalul instanţelor (linc). Amenda judiciară a fost pronunţată în temeiul art. 108’1 alin.1 lit. e Cod procedură civilă. Cererea de recuzare a fost respinsă. Citește în continuare „Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă”

Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican

Marţi 22 noiembrie 2011 la Curtea de Apel Bucureşti a avut loc o nouă înfăţişare în procesul deschis de mine şi de Gregorian Bivolaru împotriva CNSAS şi a lui Gelu Voican Voiculescu, legat de colaborarea cu securitatea a fostului viceprimministru fesenist.

S-a luat în discuţie cererea lui Gelu Voican Voiculescu de înscriere în fals a contractului avocaţial făcut de Gregorian Bivolaru cu avocata Mihaela Mîţu, cît şi a cererii de chemare în judecată făcută de Gregorian Bivolaru. Am prezentat deja într-un articol anterior (linc) argumentaţia lui Gelu Voiculescu. Citește în continuare „Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican”

Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său

CNSAS explică instanţei că nu a depus integral decît 4 din cele 7 dosare despre Gelu Voican Voiculescu. Eu vreau toate dosarele complete!

Ieri am fost la Bucureşti pentru procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu, despre care cititorii acestui blog au mai fost informaţi. Iniţial, la strigarea cauzei Gelu Voican n-a răspuns. I-am atras atenţia judecătorului că pîrîtul Gelu Voican Voiculescu e prezent şi se află în spatele sălii, judecătorul zice că e dreptul său să nu se declare prezent, chiar dacă e în sală. Am cerut depunerea unor noi înscrisuri ca dovezi suplimentare. Anume, am cerut depunerea de către CNSAS şi a restului dosarului lui Gelu Voican Voiculescu, căci însăşi CNSAS, într-un înscris depus la dosar, a arătat că a depus doar o parte din dosar. Faptul se poate oricum remarca, căci una din cele mai interesante informări din dosarul lui Gelu Voican Voiculescu, legată de Paul Goma, este incompletă. Ultima pagină din informarea lui Gelu despre Goma prezentată de CNSAS se termină în mijlocul unei propoziţii. Alte informări au fost prezentate doar în copii dactilografiate, dar poate există şi note olografe. De aceea am pretins ca CNSAS-ul să prezinte şi partea din dosar pe care a ascuns-o pînă acum. Am mai cerut şi nota de constatare a CNSAS pe care s-a bizuit adeverinţa care face obiectul procesului şi procesul verbal al şedinţei Colegiului CNSAS în care s-a votat cazul Voican-Voiculescu, iar Mihaela Mîţu, avocata lui Bivolaru, a cerut avizul departamentului juridic al CNSAS legat de acest caz (din cele ce mi-a spus, are informaţii că acest aviz a fost nefavorabil lui Gelu Voican iar Colegiul CNSAS ar fi votat împotriva acelui aviz). Totodată, fiindcă Gelu Voican Voiculescu a făcut referire într-un termen trecut la condamnarea sa în regimul comunist, am cerut ca instanţa să-l oblige pe acesta să înfăţişeze hotărîrea judecătorească prin care a fost condamnat, invocînd art. 172 alin. 2 cod procedură civilă: „cererea de înfăţişare nu poate fi respinsă dacă (…) însăşi partea potrivnică s-a referit în judecată la înscris”. Mihaela Mîţu a mai depus un certificat de grefă după o recentă hotărîre judecătorească (încă neredactată), care confirmă caracterul politic al internării psihiatrice a lui Gregorian Bivolaru în timpul regimului comunist. E vorba de sentinţa din dosarul 48765/3/2010 al Tribunalului Bucureşti (linc). Citește în continuare „Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său”