Colaboratori ai securităţii cu certificat de revoluţionar, conform Monitorului Oficial 467 bis

Am publicat anul trecut pe acest blog lista revoluţionarilor care, la vremea respectivă, fuseseră descoperiţi de CNSAS că au colaborat cu securitatea (vezi articolul „Revoluţionari colaboratori ai securităţii şi reluarea manipulării pe acest subiect” – linc).

Era vorba atunci de 85 de revoluţionari, cu menţiunea că nu în toate cazurile constatarea CNSAS a fost validată şi de instanţa de judecată, majoritatea proceselor erau încă în curs. Între timp CNSAS a mai descoperit şi alte cazuri, deci lista respectivă nu e completă.

Articolul 8 din legea 341/2004 e limpede: cei care au colaborat cu securitatea nu au drept la preschimbarea certificatelor de revoluţionar. Pentru a vedea în ce măsură se respectă acest articol din lege, am făcut o comparaţie între cei care fuseseră declaraţi atunci drept colaboratori ai securităţii şi listele de revoluţionari cu certificat preschimbat publicate de conducătorul SSPR, Adrian Viorel Nicolaescu, în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010. Continuă lectura

O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD

M-am referit în destule rînduri pe acest blog despre cazurile ofiţerilor Marin Oană şi Ion Suceavă, care au fost implicaţi în reprimarea revoluţiei din Bucureşti în 21 decembrie 1989, dar pentru că în 22 decembrie au trecut de partea FSN au primit certificate de revoluţionar. O sinteză a intervenţiilor mele pe acest subiect se găseşte la articolul „Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă” (linc). Continuă lectura

CPRD critică lista revoluţionarilor publicată în Monitorul Oficial

După ce împotriva conducătorului SSPR Adrian Viorel Nicolaescu a fost depusă o plîngere penală ca urmare a listei revoluţionarilor pe care a publicat-o în Monitorul Oficial 467 bis (informaţie prezentată în premieră de Blogul lui Marius Mioc; voi reveni cu amănunte la momentul potrivit), şi în şedinţa CPRD din 7 septembrie 2010 lista SSPR a primit numeroase critici. Citez din procesul verbal al şedinţei (linc), cu precizarea că, pentru cursivitatea lecturii, am eliminat repetarea funcţiilor deţinute de persoanele nominalizate, iar comentariile mele sînt între paranteze drepte, cu litere cursive: Continuă lectura

Lista participanţilor la revoluţie din Monitorul Oficial

Numai 189 de persoane au primit titlul de „participant” la revoluţia din 1989, conform listei publicată de SSPR în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010. Este un titlu pur onorific, care nu oferă nici un fel de avantaje materiale, de aceea puţini au fost interesaţi să-l obţină. Din acelaşi motiv, mă aştept ca în această listă să nu existe impostori.

Mai citeşte:
Lista revoluţionarilor, publicată în Monitorul Oficial
Lista urmaşilor de eroi martiri ai revoluţiei din Monitorul Oficial
Lista răniţilor în revoluţie din Monitorul Oficial
Lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, publicată în Monitorul Oficial
Lista reţinuţilor în revoluţie din Monitorul Oficial
Lista celor „răniţi şi reţinuţi” în revoluţie din Monitorul Oficial

Datele din listă sînt prezentate în ordinea:
NR. CRT    SERIA ŞI NUMĂRUL CERTIFICATULUI      NUME   PRENUME   TATA   MAMA   LOCUL NAŞTERII   DATA NAŞTERII Continuă lectura

Lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, din Monitorul Oficial

Dau mai jos lista luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite, publicată de SSPR în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010. E vorba de cei care au obţinut preschimbarea certificatelor conform legii 341/2004. Timp de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial se pot face contestaţii la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor, condusă de Raymond Luca. În contestaţii este nevoie să se precizeze datele de identificare a celor contestaţi.

La o privire rapidă, remarc că revoluţionarii despre care presa a scris că sînt colaboratori ai securităţii (linc) sînt bine mersi pe lista SSPR a celor cărora li s-a aprobat preschimbarea certificatelor, în dispreţul art. 8 din legea 341/2004. O explicaţie ar putea fi că doar în cîteva cazuri procesele dintre CNSAS şi persoanele respective s-au finalizat şi există hotărîre judecătorească care să confirme colaborarea respectivilor cu securitatea. Dar observ că şi în cazuri în care s-a emis hotărîre judecătorească care consfiinţeşte colaborarea cu securitatea şi aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, SSPR a trecut totuşi persoanele respective pe lista celor cărora li s-a aprobat preschimbarea certificatelor.

Pomeneam pe acest blog că în 15 aprilie preşedintele Traian Băsescu a emis un decret prin care a retras titlul de revoluţionar la 3 colaboratori dovediţi ai securităţii (linc): Pavel Buzgău, Constantin Boncu şi Ioan Bălăceanu. Decretul respectiv a fost emis de altfel cu acordul SSPR şi CPRD, iar ulterior exemplele respective au fost considerate o dovadă de vigilenţă a felului cum lucrează SSPR şi CPRD la preschimbarea certificatelor. Acuma, Băsescu poate să emită ce decrete vrea, văd că cei de la Monitorul Oficial acceptă încă să i le publice, dar asta nu înseamnă că ele sînt realmente băgate în seamă. La poziţia 2192 din lista de mai jos SSPR ne anunţă că s-a aprobat preschimbarea certificatului de revoluţionar a lui Pavel Buzgău, persoană căreia Băsescu i-a retras certificatul de revoluţionar prin decret prezidenţial pe motiv de colaborare cu securitatea dovedită printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Buzgău e aceeaşi persoană care era cu gură mare în 2003. În calitatea sa de şef de organizaţie revoluţionară, explica presei ce selecţie drastică se va face cu noua lege a revoluţionarilor, cum vor rămîne doar vreo 7000 de revoluţionari adevăraţi, şi cum fiecare dintre aceştia va trebui să dovedească că n-a fost colaborator al securităţii, chestie datorită căreia „vor cădea multe capete” (linc). Se vede că lucrurile sînt cu happy-end: indiferent de decretul lui Băsescu şi de prevederile art. 8 din Legea 341/2004, Pavel Buzgău are în continuare certificat de revoluţionar recunoscut de SSPR. Finalul va fi cînd Băsescu însuşi va iscăli, la propunerea SSPR, o listă de vreo 20000 de revoluţionari printre care să se strecoare acest Pavel Buzgău, anulîndu-şi astfel propriul decret.

Remarc totodată prezenţa pe lista luptătorilor remarcaţi a generalului Ion Suceavă (poziţia 14068), despre care CPRD în legislatura Cutean observase că a avut acţiuni care se încadrează în art. 8 din legea 341/2004 – adică împotriva revoluţiei (linc – paginile 4-5 din procesul verbal al şedinţei din 9 septembrie 2008), iar CPRD în legislatura Raymond Luca anunţase că Suceavă şi-a retras singur cererea de preschimbare (linc – pagina 3 din procesul verbal al şedinţei din 29 septembrie 2009). Ei şi ce dacă omul singur şi-a retras cererea de preschimbare, după ce s-a constatat că a acţionat împotriva revoluţiei? Asta-i chestie bună de amintit în emisiuni televizate (linc), ca să rămînă prostimea cu impresia că se face o verificare serioasă la preschimbarea certificatelor, dar pînă la urmă şi Suceavă trebuie să primească certificat. E vorba aici de nobilul scop al clasei politice, de a compromite noţiunea de revoluţionar prin atribuirea acestui titlu unora care au acţionat împotriva revoluţiei. Chiar dacă factorii de decizie politică primesc informaţii despre aceste lucruri, chiar dacă la un moment dat se arată de acord că preschimbarea certificatului în asemenea caz e contrară legii, acestea sînt doar poziţii propagandistice de care nu se ţine seama la decizia finală.

Datele din tabel sînt în ordinea:

NR. CRT   CERTIFICAT SERIA   NR. NUME   PRENUME   TATA   MAMA   LOCUL NAŞTERII   DATA NAŞTERII Continuă lectura

Lista răniţilor în revoluţie din Monitorul Oficial

Dau mai jos lista răniţilor în revoluţie publicată de SSPR în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010. Lista cuprinde doar pe cei care au obţinut preschimbarea certificatului conform legii 341/2004 şi nu include pe cei care au titlul „rănit şi reţinut”, care sînt pe o listă separată.

Remarc la poziţia 1451 pe domnul Marin Oană, apărătorul televiziunii din 22 decembrie 1989, respins de CPRD atît în vechea legislatură (sub conducerea lui Emilian Cutean), cît şi în noua legislatură (sub conducerea lui Raymond Luca, după ce eu personal adresasem o scrisoare membrilor CPRD), pe motiv că a avut acţiuni împotriva revoluţiei. Asupra cazului Oană voi reveni cu un articol mai amănunţit. Pînă atunci, citeşte cele deja publicate pe acest blog despre acest caz:
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană

Ordinea în care sînt prezentate datele este:

CERTIFICAT      NUME   PRENUME   TATA   MAMA   LOCUL NAŞTERII   DATA NAŞTERII
SERIA   NR.
Continuă lectura

Lista urmaşilor de eroi-martiri ai revoluţiei din Monitorul Oficial

Dau mai jos lista eroilor martiri ai revoluţiei publicată de SSPR în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 7 iulie 2010. Nu e vorba aici de toţi urmaşii de eroi martiri ai revoluţiei din 1989, ci doar de cei cărora SSPR le-a eliberat certificat conform legii 341/2004.

Cîteva greşeli deja am putut găsi în această listă, la o privire rapidă:

– La poziţia 532 apare Costinaş Ioan ca tată al eroului martir Cotfas Marinel Constantin (nu coincide numele de familie al tatălui cu al fiului), dar acelaşi erou martir apare cu un al doilea tată, pe nume Cotfas Aurel, la poziţia 533.

– La poziţia 608 apare Dascălu Ioan ca „mamă” a eroului martir Dascălu Costel, acelaşi erou martir avînd însă mamă şi tată (Dascălu Anica respectiv Dascălu Toma) trecuţi la poziţiile 607 şi 609. Seria certificatului lui Dascălu Ioan este LRM-D, care este serie de certificat caracteristică luptătorilor remarcaţi (la urmaşi de eroi martir seria certificatelor începe cu UEM).

– Eroul martir Grigore Mirela Denisa are două mame: Gherghi Valerica (poziţia 824) şi Gherman Ilinca (poziţia 825). Mă întreb, ca situaţie ipotetică (nu ştiu dacă este cazul de faţă): dacă un erou martir fusese înfiiat, atît părinţii naturali cît şi cei adoptivi pot fi consideraţi urmaşi de erou martir?

– Acelaşi erou martir Grigore Mirela Denisa are şi o „soţie” pe nume Gherman Monica (poziţia 826).

– La poziţia 1677, Şandor Maria, soţia eroului martir Şandor Pavel are serie de certificat LRM-Ş, care este serie caracteristică luptătorilor remarcaţi, nu urmaşilor de eroi martir. În acest caz ar putea fi o explicaţie, că respectiva doamnă are dublă calitate: pe lîngă faptul că i-a fost ucis soţul, ea însăşi are calitatea de luptător remarcat.

– Situaţie similară la poziţia 1978 unde Vasile Ion este trecut ca tată al eroului martir Vasile Adina dar cu serie de certificat caracteristică pentru răniţi în revoluţie. Şi aici ar putea fi vorba de dublă calitate.

Îndemn cititorii să-mi semnaleze, prin comentariile la acest articol, şi alte posibile greşeli în lista SSPR. Că şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu este incapabil (ca să nu spun nedoritor) să întocmească o listă fără greşeli este un lucru pe care l-am mai remarcat (linc).

Datele din tabel sînt în următoarea ordine:

SERIA, NR. CERTIFICAT, NUME, PRENUME, CALITATE FAŢĂ DE EROUL MARTIR, NUMELE PĂRINŢILOR (TATA, MAMA), DATA NAŞTERII, NUMELE EROULUI MARTIR Continuă lectura