Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Cercetările Parchetului în dosarul revoluţiei (55). Otopeni mai 14, 2014


Reiau prezentarea ordonanţei procurorilor Codruţ Mihalache, Marian Tudor şi Claudiu Culea în dosarul 97/P/1990 – dosarul mamut făcut de procurorul Dan Voinea prin conexarea mai multor cauze legate de revoluţia din 1989. Astfel, acesta a devenit dosarul principal legat de revoluţie, dar nu trebuie făcută greşeala de a-l considera singurul dosar cu acest subiect din arhivele parchetului.

Vezi şi primele părţi ale acestei ordonanţe:
– Consideraţii generale
– Istoricul dosarului
– Situaţia de fapt generală
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (1)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (2)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (3)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (4)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (5)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (6)
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (7)
– Bucureşti. Busculada de la mitingul lui Ceauşescu
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi de maşini militare
– Bucureşti. Ucişi prin împuşcare în 21 decembrie şi noaptea de 21/22 decembrie 1989
– Bucureşti. Răniţi în 21 decembrie şi noaptea de 21/22 decembrie 1989
– Bucureşti. Reţinuţi şi loviţi (8)
– Bucureşti. Agresaţi, reţinuţi, răniţi
– Bucureşti. Răspînditori de manifeste şi alţii
– Bucureşti. CC – situaţie generală
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi în zona CC (1)
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi în zona CC (2)
– Bucureşti. Moartea lui Jean Luis Calderon
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi în zona CC (3)
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi în zona CC (4)
– Bucureşti. Răniţi şi ucişi în zona CC (5)
– Bucureşti. Un securist rătăcit în CC
– Bucureşti. Moartea generalului Milea
– Bucureşti. Palatul Telefoanelor (1)
– Bucureşti. Palatul Telefoanelor (2)
– Bucureşti. Palatul Telefoanelor (3). Moartea actorului Horia Căciulescu
– Bucureşti. Televiziune – situaţia generală
– Bucureşti. Televiziune. Răniţi şi ucişi (1)
– Bucureşti. Televiziune. Răniţi şi ucişi (2)
– Bucureşti. Televiziune. Răniţi şi ucişi (3)
– Bucureşti. Televiziune. Răniţi şi ucişi (4)
– Bucureşti. Televiziune. Reţinuţi (bănuiţi de terorism)
– Bucureşti. Televiziune. Margareta Costea
– Bucureşti. Televiziune. Răniţi şi ucişi (5)
Bucureşti. Radiodifuziune
Bucureşti. Zona Mărgeanului – Şoseaua Antiaeriană. Răniţi şi ucişi (1)
Bucureşti. Zona Mărgeanului – Şoseaua Antiaeriană. Răniţi şi ucişi (2)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi şi ucişi (1). Militari împuşcaţi în autobuze sau camioane
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi şi ucişi (2)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Împuşcaţi în autoturisme (1)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi (1)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Împuşcaţi în autoturisme (2)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi (2)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Împuşcaţi în TAB sau în elicopter
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Împuşcaţi în autoturisme (3)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi şi ucişi (3)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Moartea rugbyştilor Durbac şi Murariu
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Răniţi şi ucişi (4)
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Autobuzul mitraliat
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Uslaşul Soldea
Bucureşti. Zona M.Ap.N. Reţinuţi (bănuiţi de terorism)

În acest fragment prezint victimele apărute în Otopeni.

III.1.8. Zona Otopeni
În zona Otopeni – Băneasa, ce cuprindea două obiective deosebite din punct de vedere al siguranţei naţionale (cele două aeroporturi), a existat, de asemenea, o concentrare deosebită a unităţilor militare M.Ap.N. şi M.I.
Starea de spirit era alimentată, printre altele, de o suspiciune reciprocă. Anunţurile televiziunii şi datele furnizate de coordonatorii de zbor din Aeroportul Otopeni, ca şi cele din Comandamentul Apărării Antiaeriene a Teritoriului, au provocat executarea unui mare număr de lovituri antiaeriene, acestea la rândul lor, creând o adevărată psihoză a atacurilor teroriste.
Pe fondul situaţiei care s-a creat, s-au distribuit cetăţenilor, fără criterii precise, arme şi muniţii din depozitul gărzilor patriotice al I.A.M.C. Otopeni. Intrând în posesia armelor, civilii au acţionat individual, fără a exista între ei vreo coordonare sau organizare a acţiunilor pe care le-au întreprins.
În acest context, în zonă s-au executat numeroase trageri necontrolate care au avut ca urmare decesul său rănirea mai multor persoane, inclusiv militari, după cum urmează:
1. Parte vătămată Nistor Florin Tiberiu (Otopeni-Vol. 1) – rănit (more…)

 

Otopeni, 23 decembrie 1989. Soldatul Grosu îl omoară pe căpitanul Brebenel martie 31, 2014


OtopeniCondamnGrosuNeculai1Prezint mai jos hotărîrea judecătorească care lămureşte moartea uneia din victimele revoluţiei: căpitanul Vasile Brebenel.

TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Dosar nr. 297/1993

SENTINŢA NR. 481
Şedinţa publică din 23.08.1993

Tribunalul compus din:
PREŞEDINTE: Maior magistrat POPESCU TRAIAN
JUDECĂTOR: Cpt. magistrat PISTOL ŞTEFAN
PROCUROR MILITAR: Maior magistrat GEANGU DAN
GREFIER: TOGAN FLOAREA

A luat în cercetare cauza privind pe inc[ulpat] sold[at] rez[ervă] GROSU NECULAI, fost militar în termen la U.M. 01668 Otopeni, trimis în judecată prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare din 11 mai 1993, pentru infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 al. 2 c[od] pen[al].
La apelul nominal au lipsit inculpatul şi partea civilă Brebenel Maria. Au fost prezenţi partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentantul său maior de just[iţie] Florea Vladimir şi apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului, av. Camburi Hristu.
Procedura îndeplinită.
Grefierul a făcut referatul cauzei, învederînd instanţei că au fost depuse la dosar relaţiile solicitate privind veniturile defunctului Brebenel Vasile.
Procurorul şi apărătorul au arătat că nu au alte probe de propus.
Preşedintele a declarat cercetarea judecătorească terminată şi a dispus trecerea la dezbateri.
Procurorul, după ce a expus situaţia de fapt, a pus concluzii de condamnare a inculpatului, pentru infracţiunea de ucidere din culpă, prev[ăzută] de art. 178 al. 2 c.pen., la o pedeapsă privativă de libertate, orientată într-o primă jumătate a cuantumului prev. de lege, avînd în vedere persoana făptuitorului, fără antecedente penale, şomer, cît şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale a arătat că este de acord cu prestaţia lunară în măsura în care se justifică.
Apărătorul inculpatului a arătat că în lipsa inculpatului va depune concluzii scrise pînă la sfîrşitul şedinţei.

TRIBUNALUL

Deliberînd asupra cauzei de faţă, constată următoarele: GROSU NECULAI îşi efectua serviciul militar în cadrul UM 01668 Bucureşti-Otopeni, în aceeaşi incintă funcţionînd şi UM 01612 Bucureşti.
Prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare confirmat potrivit legii, avînd nr. 1022/P/1991 din 11.05.1993, inc. sold. rez. Grosu Neculai fost în U.M. 01668 Bucureşti-Otopeni, fiul lui Neculai şi Cornelia, născut la 19.07.1969 în com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvîrşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 al. 2 din c. pen., reţinîndu-se următoarea situaţie de fapt:

(more…)