Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Nicolae Ceauşescu, în 1989: „Capitalismul în România a apus pentru totdeauna!” (video) august 3, 2011


Discurs a lui Nicolae Ceauşescu ţinut în 1989, în care afirmă că nici „cînd va face plopul mere şi răchita micşunele” România nu se va întoarce la capitalism. Ca urmare a acestui discurs, în timpul revoluţiei din decembrie 1989 în unii copaci au fost atîrnate mere.

Transcriere înregistrare: (more…)

 

New York Times din 24 decembrie 1989: „Omul care ar putea deveni conducătorul României” februarie 24, 2011


În 24 decembrie 1989 ziarul „New York Times” îl prezintă cititorilor pe Ion Iliescu drept „omul care ar putea deveni conducătorul României”. Iată deci că pentru „New York Times” era limpede că Iliescu încă nu a devenit conducătorul României, dar i se acorda o mare şansă să ajungă la acest post. Se ştie că abia în 27 decembrie 1989 Ion Iliescu a fost acceptat ca preşedinte al CFSN, deşi a acţionat de parcă ar fi avut această calitate mai înainte, organizînd procesul Ceauşescu şi punînd CFSN în faţa faptului împlinit. Iată articolul din ziarul american:

Traducere (comentariile mele sînt inserate în text cu litere cursive între paranteze drepte):

Omul care ar putea deveni conducătorul României (more…)

 

Nicolae Ceauşescu, 21 decembrie 1989: În întreprinderi să realizăm detaşamente de apărare. Nu trebuie să se ajungă la folosirea armelor (audio) februarie 9, 2010


Prezint înregistrarea audio a teleconferinţei ţinută de Nicolae Ceauşescu în seara de 21 decembrie 1989 (ora 18). Înregistrarea am descărcat-o de pe saitul asociaţiei „Memorialul Revoluţiei”, dar acolo era într-un format puţin folosit şi nerecunoscut de calculatorul meu. Am convertit fişierul în format mp3 şi l-am pus apoi pe internet. Nu ştiu dacă prin această convertire s-au pierdut unele fragmente, cel puţin în două locuri apar nişte cuvinte în plus în stenograma publicată de revista „22”. Primul minut din înregistrare e de calitate mai proastă, ascultătorii să nu se descurajeze fiindcă apoi calitatea se îmbunătăţeşte. La transcrierea înregistrării, pentru identificarea participanţilor m-am folosit şi de stenograma teleconferinţei publicată în revista „22” (linc), dar am corectat această stenogramă atunci cînd am găsit diferenţe faţă de înregistrarea audio. Comentariile mele inserate în text sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Fă clic pentru a asculta teleconferinţa lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989 (21 minute 17 secunde)

Transcriere înregistrare: (more…)

 

Ceauşescu, 17 decembrie 1989: Într-o oră trebuie restabilită complet ordinea la Timişoara! (audio) ianuarie 26, 2010


Astăzi, cu prilejul aniversării zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu (pentru amatorii de cîntece omagiale – vedeţi acest linc) prezint înregistrarea teleconferinţei condusă de fostul conducător în 17 decembrie 1989, imediat după isprăvirea şedinţei C.P.Ex. Am mai prezentat pe acest blog această teleconferinţă, pe baza unor fragmente dintr-un film al Luciei Hosu-Longin (linc). Acum dau înregistrarea aproape completă (îmi lipseşte un mic fragment de la început), cu transcriere. Pentru identificarea persoanelor care vorbesc am folosit stenograma teleconferinţei publicată în revista 22 (linc), dar am corectat stenograma conform înregistrării audio atunci cînd am găsit diferenţe. Explicaţiile mele în text sînt cu litere cursive, între paranteze drepte.

Fă clic pentru a asculta înregistrarea audio a teleconferinţei (20 minute 53 secunde)

Linc de rezervă (pentru cei din afara României)

Teleconferinţa a fost prezidată de Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România.
La teleconferinţă au participat membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai CC al PCR.

Fragment de început al teleconferinţei, care nu se aude bine în înregistrarea pe care am avut-o la dispoziţie, reconstituit după stenogramă:

Nicolae Ceauşescu: Începem teleconferinţa, tovarăşi! Bună seara! Am convocat această teleconferinţă, avînd în vedere unele evenimente foarte grave…

Transcriere înregistrare: (more…)

 

Minciuni proaspete marca Ion Iliescu: majoritatea revoluţionarilor din 1989 au fost membri PCR ianuarie 24, 2010


Ion Iliescu a glăsuit într-o dezbatere la Institutul Social Democrat, despre care ne informează „România Liberă” din 22 ianuarie 2010 (linc): „La noi auzim tot felul de aberaţii de genul confiscarea Revoluţiei de foştii comunişti. Ceea ce este un fals. Revoluţia din 1989 nu a fost o revoluţie de dreapta, membrii de partid au fost cei prezenţi în majoritate în acest proces”. (more…)

 

Despre Chiţac şi Stănculescu, în 1999 (2). Au existat două momente ale acelor evenimente: un moment al revoluţiei şi unul al loviturii de stat (video) decembrie 19, 2009


Continuarea emisiunii din 1999 de la Antena 1, despre condamnarea (pe atunci proaspătă şi încă nedefinitivă) generalilor Mihai Chiţac şi Victor Stănculescu. Participă la emisiune Adrian Păunescu (moderator), Sergiu Nicolaescu, Marius Mioc, Lorin Fortuna, Şerban Săndulescu, Neculae Cerveni, Sorin Roşca-Stănescu. Explicaţiile mele ulterioare sînt intercalate în text cu litere cursive între paranteze drepte.

Vezi şi prima parte a emisiunii: Comisia Senatorială „Decembrie 1989” a fost boicotată de revoluţionarii din Timişoara

Transcriere înregistrare: (more…)

 

Puncte de vedere. Ioan Savu: „Spiritul Timişoarei. O lecţie de viaţă” decembrie 10, 2009


Ioan Savu este unul din conducătorii revoluţiei din Timişoara, prezent în 20 decembrie 1989 în delegaţia care a negociat cu prim-ministrul comunist Constantin Dăscălescu, iar apoi în clădirea Operei din Timişoara, unde se constituise Frontul Democratic Român. În înregistrarea video de mai jos (prezentată mai de demult pe acest blog) îl puteţi vedea (de la minutul 02:30) vorbind mulţimii de la balconul Comitetului judeţean PCR (actuala prefectură), în 20 decembrie 1989.

Domnul Savu mi-a trimis prin e-mail nişte gînduri de-ale sale, pricinuite de actuala situaţie politică, pe care le public mai jos. Precizez că toate opiniile de mai jos aparţin direct şi personal domnului Savu.

Spiritul Timişoarei. O lecţie de viaţă (more…)