Omorîrea lui Neculai Covaşă din Braşov. „La întrebările insistente ale inculpatului … Covaşă Neculai a refuzat să răspundă, aşa încît inculpatului i s-a întărit bănuiala că respectiva persoană ar fi terorist”

BrasovGrigorePurcaruCondamn01Una din crimele lui decembrie 1989 a fost cea a cărei victimă a fost Neculai Covaşă din Braşov. Cei 2 criminali au fost identificaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi. Apoi, ofiţerul a fost graţiat de Ion Iliescu (soldatul se pare că nu).

Încheierea şedinţei prin care s-a sfîrşit procesul am prezentat-o pe celălalt sait al meu – documente1989 (linc). În timp ce căpitanul Petrea Grigore (Căldăraru) a cerut (prin avocat) achitarea, soldatul Ion Purcaru a declarat că regretă cele întîmplate şi a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

Redau mai jos hotărîrea judecătorească:

Tribunalul Militar Teritorial
Dosar nr. 703/1999

Sentinţa nr. 224
Şedinţa publică din data de 28.12.1999

Tribunalul compus din:
– Preşedinte: Căpitan magistrat LIVIU PÎRVU

s-a întrunit în şedinţă publică pentru pentru a se pronunţa în cauza privind pe inculpaţii cpt. GRIGORE PETREA şi sold. (r) PURCARU ION, trimişi în judecată prin rechizitoriul parchetului Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial pentru săvîrşirea infracţiunilor de omor calificat prev[ăzut] de art. 174 c[od] pen[al] cu aplic[area] disp[oziţiilor] art. 13 C. pen. (pentru primul inculpat) şi omor prev. de art. 174 C. pen. (pentru al doilea inculpat).

Ministerul Public a fost reprezentat la data cînd au avut loc dezbaterile, de procuror militar lt. col. magistrat Vasile Niculescu.

Grefier a fost sg. maj. Marius Sîrbu.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 14.12.1999 şi au fost consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrală din prezenta sentinţă, cînd tribunalul, avînd nevoie de timp pentru a delibera, a amînat pronunţarea sentinţei la data de 28.12.1999, cînd

TRIBUNALUL

Constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 184/P/1995 din 21.10.1997, parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial a trimis în judecată pe inc. cpt. GRIGORE PETREA pentru omor calificat prev. de art. 174 rap[ortat] la art. 175 al. 1 lit. d C. pen. cu aplic. art. 13 C. pen.

Prin sentinţa nr. 11 din 27.01.1998, Tribunalul Militar Teritorial a restituit cauza la Parchetul Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial pentru completarea urmăririi penale, respectiv pentru prezentarea materialului de urmărire penală. Sentinţa a rămas definitivă ca urmare a respingerii recursului parchetului Militar de pe lîngă Tribunalul Militar Teritorial (dec. 202/16.07.1998 pronunţată de Curtea Militară de Apel). Continuă lectura