Senatorul liberal Raymond Luca cere demiterea secretarului de stat Sorin Vintilă Meşter. Răspunsul acestuia

În şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 11 septembrie 2012, la care a participat şi secretarul de stat Sorin Vintilă Meşter, discuţiile purtate au relevat existenţa unor tensiuni între aceste instituţii. Citez mai jos din procesul verbal al şedinţei (linc). Am eliminat repetarea titlurilor persoanelor menţionate în procesul verbal.

La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a prezentat adresa SSPR nr.42/846/12.07.2012, potrivit căreia SSPR a solicitat o copie audio şi video a şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Raymond Luca l-a întrebat pe domnul Sorin Vintilă Meşter – Secretar de Stat al SSPR, motivul pentru care a solicitat o copie a înregistrării şedinţei din data de 27 iunie 2012.
Domnul Sorin Vintilă Meşter a motivat cererea sa prin faptul că, doreşte ca înregistrarea şedinţei să fie prezentată unor revoluţionari.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Raymond Luca a prezentat adresa SSPR nr. 42/1000/11.09.2012, potrivit căreia a fost transmis referatul înregistrat sub nr. 18/6715/2012 în baza căruia au fost comunicate motivele pentru care nu au fost transmise dosarele în timpul vacanţei parlamentare.
Domnul Raymond Luca, a apreciat că tonul adresei este insolent, nejustificat şi ameninţător.
Între altele, aprecierea domnului Sorin Vintilă Meşter precum că existenţa la sediul CPRD1989 a unui număr de 288 dosare reprezintă o faptă gravă, domnul Raymond Luca a arătat că tocmai datorită lipsei de colaborare şi comunicare cu SSPR, cele 288 de dosare verificate în procesul de soluţionare a contestaţiilor nu au fost înapoiate SSPR.
SSPR ar fi trebuit să ridice dosarele, prin delegat, în baza unui proces verbal de predare-primire, fapt ce nu s-a petrecut în timpul vacanţei parlamentare. Continuă lectura

CPRD se plînge de sabotaj din partea SSPR

În procesul verbal al şedinţei CPRD din 4 septembrie 2012 (linc), apar următoarele afirmaţii ale domnului Raymond Luca:

Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a specificat faptul că, din practica ultimilor ani, în timpul vacanţei parlamentare, comisia lucrează prin staff-ul ei şi prin comisia tehnică. Principalul obiectiv al comisiei tehnice ar fi trebuit să fie verificarea dosarelor şi a contestaţiilor care au fost depuse în termen.
Au fost transmise un număr de 8 adrese la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 începând din data de 07 mai a.c. precum şi pe perioada vacanţei parlamentare, prin care au fost solicitate 140 de dosare pentru verificat dar au fost aduse doar 34 de dosare şi acestea au fost transmise în perioada mai – iunie.
Preşedintele Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a menţionat faptul că, acesta pare a fi un act de sabotaj al activităţii comisiei din partea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, mai ales că, SSPR nu a răspuns niciunei din cele 8 adrese transmise de CPRD1989. Continuă lectura

Anularea suplimentului la pensie al revoluţionarilor, susţinută la şedinţa CPRD

În şedinţa Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din 27 iunie 2012 (linc) s-a discutat, printre altele, şi proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care s-ar relua plata indemnizaţiilor luptătorilor în revoluţie remarcaţi prin fapte deosebite (care nu mai primesc indemnizaţii începînd din 2012 – linc). Citez mai jos din procesul verbal al şedinţei. Pentru cursivitate am eliminat repetarea titlurilor persoanelor menţionate în procesul verbal: Continuă lectura

CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu

Cu multă întîrziere, Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a analizat în şedinţa din 19 iunie 2012 (linc) trei din contestaţiile depuse de mine cu privire la certificatele de revoluţionar. E vorba de cele legate de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu.

Contestaţiile au fost depuse de mine în răstimpul legal prevăzut de legea 341/2004, fiind primite de CPRD înainte de 7 ianuarie 2011. Motivarea contestării am prezentat-o în 7 ianuarie 2011 în articolul Contestarea certificatului de revoluţionar a lui Ion Iliescu: „Ion Iliescu a subminat puterea de stat a Consiliului Frontului Salvării Naţionale” (linc). Continuă lectura

Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi „activitatea criminală” a lui Marin Oană

În şedinţa Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor din 3 aprilie 2012 (linc) au avut loc o serie de discuţii pe care le reproduc şi pentru cititorii acestui blog. Pentru cursivitate, am eliminat repetiţiile legate de funcţiile oficiale ale celor pomeniţi în procesul verbal al şedinţei şi am folosit prescurtările CPRD respectiv SSPR pentru Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor respectiv Secretariatul de Stat pentru Revoluţionari. Comentariile mele inserate în text au fost scrise cu litere cursive, între paranteze drepte. Continuă lectura

Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie

După cum am mai explicat cititorilor, generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a redobîndi certificatul de revoluţionar (linc) care a fost anulat prin decret prezidenţial în 28 februarie 2011 (linc), în urma unei propuneri a SSPR. Procesul face obiectul dosarului 3761/2/2011 de la Curtea de Apel Bucureşti. Continuă lectura

CPRD vrea reverificarea certificatelor asociaţiei lui George Costin

Actualizare: Înregistrare video cu declaraţiile lui Raymond Luca şi Ivan Lincu puteţi vedea la http://www.privesc.eu/widget/live/9174

După arestarea fostului secretar de stat al SSPR George Costin (linc), pe saitul Camerei Deputaţilor domnul senator Raymond Luca, a publicat următoarea adresă (linc) în numele Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor pe care o conduce:

Parlamentul României
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989
Cabinet Preşedinte Continuă lectura

Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru

Consiliul Superior al Magistraturii a dat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 spre soluţionare plîngerea mea legată de tărăgănarea rezolvării dosarului lui Adrian Viorel Nicolaescu de către Parchetul de pe Judecătoria Sectorului 1

După arestarea secretarului de stat George Costin (linc), primministrul Mihai Răzvan Ungureanu l-a mandatat pe secretarul general al SSPR, Adrian Viorel Nicolaescu, să conducă această instituţie (linc).

Domnul Nicolaescu a mai condus SSPR şi în perioada 29 octombrie 2009 (linc)octombrie 2010 (linc). A înlocuit-o la conducerea instituţiei pe Cristina Ecaterina Coruţ şi a cedat conducerea recent arestatului George Costin. A avut mereu funcţia de secretar general al SSPR, fără a fi numit secretar de stat, ci doar a fost mandatat să conducă SSPR în lipsa vremelnică a unui secretar de stat. Faptul că primul ministru doar l-a delegat pe A. V. Nicolaescu să conducă instituţia fără să-l numească secretar de stat, poate da naştere la bănuiala că funcţia de secretar de stat la SSPR e rezervată de PDL pentru altcineva – nu-i exclus tot pentru George Costin, dacă va scăpa din problemele ce le are cu justiţia.

Adrian Viorel Nicolaescu este cel care a condus SSPR la încheierea perioadei de verificare. Este de fapt cel mai important conducător al SSPR dintre toţi cei care s-au ocupat de verificarea certificatelor de revoluţionar conform Legii 341/2004, căci în acest domeniu s-a aplicat principiul „urma scapă turma”. Deci ce a hotărît Adrian Viorel Nicolaescu a rămas valabil în problema preschimbării certificatelor, dînsul fiind cel care a înaintat la Monitorul Oficial lista finală a revoluţionarilor a căror preschimbare de certificate a fost realizată. După această publicare în Monitorul Oficial mai există şi perioada de contestaţii la Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor (CPRD), prin care lista din Monitorul Oficial mai poate suferi schimbări, dar pînă la momentul actual anume lista din Monitorul Oficial publicată de Adrian Viorel Nicolaescu este lista oficială a celor care beneficiază de certificat de revoluţionar conform legii 341/2004. În calitatea sa de conducător al SSPR, Adrian Viorel Nicolaescu a putut să anuleze hotărîrile şefilor anteriori ai SSPR în orice dosar de preschimbare a certificatelor, şi în destule cazuri a şi făcut acest lucru (linc). Continuă lectura

Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar

La Curtea de Apel Bucureşti, în dosar 3761/2/2011 (linc), se judecă procesul început de generalul Marin Oană împotriva SSPR, în care acesta cere să i se restituie certificatul de revoluţionar rănit, care i-a fost anulat prin decret prezidenţial (linc), la propunerea SSPR şi CPRD, ca urmare a faptului că s-a constatat că a avut acţiuni contrare revoluţiei. În cauză a fost formulată şi o cerere de intervenţie în interesul SSPR, de către asociaţia „21 decembrie” din Bucureşti, cerere care a fost admisă în principiu, adică asociaţiei „21 Decembrie” i s-a recunoscut calitatea de parte în proces. Următorul soroc de judecată este în 21 martie 2012. Continuă lectura

CPRD se opune schimbărilor la legea 341/2004 propuse de Teodor Mărieş şi SSPR

Încă din 22 ianuarie am semnalat faptul că Raymond Luca, preşedintele CPRD, este împotriva iniţiativelor de schimbare a legii 341/2004 ale lui Teodor Mărieş (preşedintele asociaţiei „21 Decembrie”, aflat în greva foamei) şi George Costin (secretarul de stat la SSPR). Vezi: Teodor Mărieş semnează un protocol cu PDL. Raymond Luca se opune oricăror schimbări în legea 341/2004 (linc).

Recent (15 februarie), domnul Luca îşi reafirmă opoziţia faţă de planurile de schimbare a legii 341/2004, printr-un comunicat de presă publicat pe saitul Camerei Deputaţilor (linc), în care se spune că „comisia parlamentară pentru revoluţionarii din decembrie 1989 a decis prin vot să nu susţină aceste amendamente”. Reproduc mai jos respectivul comunicat. Comentariile mele au fost inserate în text cu litere cursive între paranteze drepte. La sfîrşit am adăugat comentarii suplimentare. Continuă lectura