Etichetă: revoluţia română din 1989

Arestarea lui Laszlo Tokes şi semidetenţia de la Mineu (video)

Actualizare 22 decembrie 2010: Înlocuire înregistrare de pe saitul trilulilu.ro cu înregistrare de pe youtube.

Pentru celelalte fragmente ale interviului cu Laszlo Tokes vedeţi „Documente despre revoluţia din Timişoara”

În această parte a interviului Laszlo Tokes povesteşte evenimentele de după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti de evacuare. L-am întrebat: „După acea sentinţă judecătorească, cînd a devenit definitivă, au mai făcut enoriaşii strîngeri de semnături ca să nu se aplice sentinţa?”. Răspunsul lui Laszlo Tokes a fost: „S-ar putea. Dar după aceea am pierdut controlul”. În cartea „Asediul Timişoarei” (editată de Eparhia Reformată de pe lîngă Piatra Craiului, pag. 67-69), dl. Tokes scrie că în 3 decembrie 1989 a cerut de la amvon enoriaşilor să iscălească pentru renunţarea la evacuarea sa, şi s-au strîns 700 de semnături pe o asemenea petiţie. M-a mirat că în interviu n-a mai vorbit de această petiţie. N-am izbutit să găsesc niciunde această petiţie, care ar fi un document istoric interesant. „Aţi bănuit că o să ducă această mişcare din jurul dv. la răsturnarea regimului Ceauşescu?”, l-am mai întrebat pe Tokes (01:58), iar el răspunde: „Nicidecum. Mi-e ruşine că n-am avut această idee înflăcărată, dar în acele împrejurări care te îndemnau la un minimalism social (…) bisericile minoritare nu aveau astfel de idei în perspectivă. Eu cred că unicul scop de al nostru a fost de a supravieţui” (02:05). Deasemenea, Tokes povesteşte cum autorităţile erau dispuse la compromisuri: „Dintr-o dată au încercat să refacă ce-au stricat. A venit primarul Moţ, au adus un medic, săptămîni nu a fost voie să vină medicii la soţia mea care era gravidă, a venit un grup de medici, au venit muncitorii să repare fereştile sparte” (03:25). Mai povesteşte cum a fost arestat în decembrie 1989 şi evacuat din Timişoara, în satul Mineu, unde episcopia reformată îl numise preot. Securitatea a pus la dispoziţie şi un camion, cu care s-a transportat mobila. „În fiecare graniţă de judeţ am fost predaţi unei alte escorte”, zice Tokes (08:50). La Mineu (comuna Sălăţig, judeţul Sălaj) Tokes a fost într-o stare de semi-detenţie. Fără să existe vreun mandat de arestare împotriva sa, era sub supravegherea securităţii, care l-a anchetat punîndu-l să dea declaraţii amănunţite despre activitatea sa. Ar fi interesant de văzut aceste declaraţii dacă s-au păstrat. „În prima zi au instalat nişte reflectoare în tot jurul curţii şi parohiei, să nu fugim” (10:05), „poliţistul în casă era cît se poate de bun cu noi, au dat odată, miercurea seara cred că au dat şi mîncare, carne pentru noi, doamna poliţist, soţia miliţianului” (11:18), „Gazda Arpi spune că, am dedus din cele spuse că tot timpul au fost în relaţie continuă cei care au făcut interogatoriile la Timişoara, cu Arpi şi cu alţii şi cei care au făcut la noi” (11:43), mai zice Tokes. Se pare că regimul Ceauşescu voia ca dînsul să apară la televizor unde să se recunoască vinovat de colaborare cu servicii secrete străine.

(va urma)

Timişoara 21 decembrie 1989: Proclamaţia FDR

Înregistrare din după-masa de 21 decembrie, din Piaţa Operei din Timişoara. Mitingul Lui Ceauşescu de la Bucureşti eşuase. Este citită “proclamaţia Frontului Democratic Român” care cuprindea revendicările manifestanţilor. Se recită poezii, două dintre ele se pare întocmite pe loc. Rugăciunea “Tatăl Nostru” este recitată în cor de mulţime. În finalul înregistrării, Lorin Fortuna temperează lozincile antisecuriste ale mulţimii, explicînd: “Şi în rîndurile Securităţii să ştiţi că sînt mulţi care ne-au ajutat! Voi nu ştiţi, noi ştim”. Domnul Fortuna nu a explicat niciodată după revoluţie de la care anume securişti a primit ajutor şi în ce a constat acest ajutor, fiindcă nu i-a cerut nimeni vreodată o asemenea explicaţie.

Transcriere înregistrare:

Înregistrare audio (30 minute 55 secunde)

00:00 Scandări: „Jos criminalul!”
00:02 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
00:15 George Ardelean: 21 decembrie ora 14 şi 20
00:17 Scandări: „Armata e cu noi!”
00:31 Scandări: „România nu te vrea / Nici pe tine, nici pe ea!”
01:01 Copil: Vă rog frumos puţină linişte! Dacă Dorel Nicolae este în mulţime, îl rog foarte foarte mult să meargă în birou la grupul CFR. Este urgent, vă rog frumos! Motivul este: Lili ştie de ce.
01:26 Bărbat: Vrem libertate!
01:28 Scandări: „Vrem libertate!”
01:42 Glas: Criminalul!
01:42 Bărbat: O clipă! O clipă! Pentru cei din comitet sînt sigur în alb (?). Să vină sus, să vină sus rănitul! (Fără violenţă!)
02:00 Bărbat: Vom trăi. Vom trăi şi vom vedea / Cum tiranul va cădea / 24 ani ai tot condus / Cînd te duci la Cel de sus? (rîsete, La cel de jos! Jos în iad!) Astăzi!
02:15 Scandări: „Astăzi!”
02:25 Acelaşi bărbat: Linişte vă rog. Măcelar din Scorniceşti / Cine dracu’ crezi că eşti? Nimeni! (Nimeni!) Timişoara, poporul nu vă vrea / Nici pe tine, nici pe ea!
02:44 Scandări: „Nici pe tine, nici pe ea!”
02:52 Acelaşi bărbat: Jos călăul! Jos tiranul! Jos cu Ceauşescul clarul (?) Jos cu el! (strigăt: Jos cu chimista!) Dragi răniţi şi arestaţi, libertatea lui de azi, este dreptatea lui? (strigăte: Nu!, aplauze)
03:16 Scandări: „Libertate!”
03:31 Lorin Fortuna: Facem apel la direcţia de radio şi televiziune, la lucrătorii de acolo, să ne ajute şi să transmită ţării întregi de ceea ce se întîmplă la Timişoara! Acelaşi apel ca şi la direcţia de poştă şi telecomunicaţii. Faceţi ce puteţi. Ştiu că acum este pază armată, nu trebuie să forţăm. Faceţi ce puteţi! Fără violenţă!
04:01 Scandări: „Fără violenţă!”
04:15 Lorin Fortuna: Fac apel la toţi artiştii Timişorii, să participe în această noapte, la o noapte festivă! Să vină poeţii, cîntăreţii, să se producă aici în faţa mulţimii! (urale) Să fie împreună cu noi în această noapte, cînd să nu se plece de aici!
04:46 Scandări: „Nu plecăm!”
05:04 Femeie: Ionică, pleci?
05:07 Ionică: Mîine mă-ntorc.
05:16 Lorin Fortuna: Dăm citire în continuare din nou, sînt mulţi care n-au auzit probabil, proclamaţiei Frontului Democratic Român constituit la Timişoara (urale). Unu. Frontul Democratic Român este o organizaţie politică. Pînă acum au spus nu cu politica, acum veţi spune dumneavoastră! (urale) constituită la Timişoara pentru a realiza un dialog cu guvernul român în scopul democratizării ţării. Frontul Democratic Român condiţionează începerea acestui dialog de demisionarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu. (urale) Propunem guvernului român ca bază de discuţie, următoarele revendicări: Unu. Organizarea de alegeri libere (urale). Doi. Libertatea cuvîntului, a presei, radioului şi televiziunii (urale). Trei. Deschiderea imediată a graniţelor de stat (urale). Integrarea României în rîndul statelor care garantează şi respectă drepturile fundamentale ale omului (urale). Cinci. Eliberarea neîntîrziată a tuturor deţinuţilor şi dizidenţilor politici din România (urale). Revitalizarea economiei naţionale (urale). Şapte. Reforma învăţămîntului în spirit democratic (urale). Opt. Dreptul de a manifesta liber (urale). Nouă. Libertatea reală a cultelor religioase (urale). Zece. Îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a alimentaţiei publice (urale). Referitor la evenimentele din Timişoara. Unu. Cerem cu fermitate să fie traşi la răspundere cei ce-au dat ordin să se tragă în popor (urale, strigăt: criminalii!). Doi. Cerem restituirea decedaţilor, pentru a fi îngropaţi după datină, cu doliu naţional (urale). Trei. Cerem eliberarea imediată a tuturor celor arestaţi în urma manifestaţiei (urale). Patru. Cerem încetarea pe viitor a oricăror represalii asupra participanţilor la demonstraţiile de la Timişoara (urale). Cinci. Cerem autorităţilor locale recunoaşterea comitetului de acţiune a Frontului Democratic Român înfiinţat la Timişoara şi iniţierea unui dialog direct (urale). Şase. Mulţumim colectivului Teatrului Naţional din Timişoara pentru sprijinul acordat (urale). Frontul Democratic Român adresează ţării întregi următoarea chemare: Unu. Cerem întregului popor român să ni se alăture în lupta noastră dreaptă pentru democratizarea ţării (urale). Doi. Formaţi în toate oraşele ţării, în întreprinderi şi instituţii, comitete ale Frontului Român, Democratic, care să asigure coordonarea mişcării de democratizare naţională (urale). Trei. Revendicaţi drepturile constituţionale în mod paşnic şi fără violenţă (urale). Patru. Intraţi în grevă generală, de azi 21 decembrie 1989 pînă la victoria finală, cu excepţia sectoarelor vitale ce nu pot fi oprite (urale). Cinci. Frontul Democratic Român mulţumeşte tuturor celor ce au fost, sînt şi vor fi alături de noi (urale).
09:03 Scandări: „Libertate!”
09:15 Scandări: „Jos cu criminalul!”
09:18 Bărbat: La Direcţia generală de poştă şi telecomunicaţii anunţă că s-a stabilit legătura cu ţara (urale)!
09:30 Bărbat: Nu sîntem singuri. Mulţumim tuturor acestor oameni şi conducerii Direcţiei judeţene de poştă şi telecomunicaţii (strigăt: „Jos cu criminalul!”, urale)!
09:44 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
09:51 Scandări: „Jos cu criminalul!”
10:00 Bărbat: Şi unul din primele mesaje care a sosit: Bucureştiul a-nceput! (urale, strigăt: Bucureştiul a-nceput!) Bucureştiul e-n picioare! (urale)
10:20 Bărbat: Bravo Timişoara! Banatu-i fruncea!
10:25 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”
10:36 Scandări: „Armata e cu noi!”
10:58 Bărbat: Mulţumim. Mulţumim. Mulţumim forţelor armate pentru prefacerea de care au dat dovadă! (urale; bărbat: trăiască Armata!)
11:28 Bărbat: E bine, o să păstraţi caseta asta mult timp.
11:30 George Ardelean: A cincea, asta-i a cincea casetă.
11:32 Bărbat: A cincea casetă? E foarte bine. Cînd s-o restabili şi pentru noi liniştea atunci o să fie bine.
11:42 Bărbat: Vă amintim că nu armata a tras în popor, ci securitatea îmbrăcată în armată! (strigăte: criminalii!, huiduieli, strigăt: jos cu criminalii!)
12:03 Scandări: „Jos Securitatea!”
12:16 Lorin Fortuna: Pînă la urmă se va face dreptate, dar noi fără violenţă!
12:20 Scandări: „Fără violenţă!”
12:46 Bărbat: A sosit o propunere din popor. Să se facă un monument în amintirea celor căzuţi, aici în Piaţa Operei! (urale) Vom strînge cu toţii bani pentru acest monument, care va fi simbolul României viitoare! (urale) (glas de femeie: bat clopotele!) Se trag clopotele în amintirea celor căzuţi [dar nu se aude nici un clopot]
13:20 Discuţii particulare: Să tragă. Un moment de reculegere.
13:34 Bărbat recită „Tatăl Nostru”, iar mulţimea repetă după fiecare propoziţie: (Sfinţească-se numele Tău), vie împărăţia Ta (vie împărăţia Ta), facă-se voia Ta (facă-se voia Ta), precum în cer (precum în cer), aşa şi pe pămînt (aşa şi pe pămînt). Pîinea noastră (pîinea noastră) cea de toate zilele (cea de toate zilele), dă-ne-o nouă astăzi (dă-ne-o nouă astăzi). Şi ne iartă nouă (şi ne iartă nouă) fărădelegile noastre (fărădelegile noastre), şi nu ne duce (şi nu ne duce) într-o ispită (într-o ispită), şi ne fereşte (şi ne fereşte) de cel rău (de cel rău). Amin! (amin!) Odihneşte-i doamne pe morţii noştri în pace, fie-le ţărîna uşoară şi amintirea veşnică! Amin!
14:35 Bărbat: Vă mulţumim (aplauze)
14:49 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!” se suprapun în parte cu „Jos criminalul!”
15:10 Bărbat: Dumneavoastră nu vedeţi de aici. Ne vin noi manifestanţi. Să strigăm pentru ei. Ura! (urale) Vreau să vă anunţ un lucru. Să nu cumva să intraţi în panică. Am format gărzi de detaşamente patriotice, cei care le-au adus contra noastră, care ne apără. Sînt împărţiţi pe diferite străzi. Chiar şi în spatele Catedralei, chiar şi pe străzi, Alba Iulia şi aşa. Sînt ai noştri şi ne apără. Sînt lîngă noi! (urale) Aş vrea să vă citesc o proclamaţie. Se numeşte 17 decembrie 1989. Poate n-am aşa veleităţi artistice ca actorii de la teatru, dar o să-ncerc să mă prezint mai bine: Astăzi Timişoara a avut tăria / Să-şi ridice fruntea şi să protesteze / Paşnic ca românul de cînd e vecia / I-a răspuns cu gloanţe ca să sîngereze / Comandant supremul, fiara Ceauşescu (strigăt: criminalul!) / Se tîrăsc în sînge fete şi băieţi / Mitraliera latră, seceră vieţi! / Tancurile calcă mame şi copii / Moare floarea ţării, ca şi-n alte dăţi / Dar atunci călăii erau turcii ori alţii / Astăzi ucigaşii sînt români de-ai noştri (urale, strigăt: nu-s români!)
16:45 Scandări: „Armata e cu noi!”
17:09 Femeie: Fraţilor! Vom reuşi? (da!) De ce vom reuşi? Că nu ne vom lăsa!
17:17 Scandări: „Nu ne vom lăsa!”
17:25 Scandări: „Bucureştiul e cu noi!”
17:34 Scandări: „Ţara e cu noi!”
17:43 Scandări: „Europa e cu noi!” (bărbat: Lumea e cu noi!)
17:49 Aceeaşi femeie: Vin oameni, vin! O mulţime imensă de oameni vine. Vin manifestanţi! Ura! (urale)
17:59 Petre Boroşoiu: Încă o dată, libertate!
18:01 Scandări: „Libertate!”
18:18 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
18:35 Sorin Oprea: O clipă. Alexil sau cineva din trupa lui Alexil să vină la poartă la mine! Alexil sau cineva din trupa lui Alexil să vină la poartă la mine, imediat! Jos cu Ceauşescu!
18:50 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
18:57 SO?: Către tribună, către tribună, atenţie. Către tribună se îndreaptă cîţiva copii. Nu se-aude. Către noi se îndreaptă o pancardă, care scrie: „Ceauşescu şi soţia ne-au furat copilăria!” (urale, strigăt: aşa e!), şi este purtată de un copil!
19:28 Bărbat: Unde-i nea’ Nicu, mă? N-o mai apărut pe-acolo?
19:31 Scandări: „Ceauşescu şi soţia ne-au furat copilăria!” (bărbat: da nea Nicu’ unde-i?)
19:42 Glas: Criminalii!
19:44 Scandări: „Ceauşescu e un porc, cel mai bun pentru export”
20:06 Bărbat: Linişte! Linişte!
20:08 Bărbat: Acum (bărbat: linişte!) o tînără, o tînără muncitoare de la UMT, vrea să recite pentru dumneavoastră o poezie proprie dedicată zilei de astăzi. Carmen!
20:25 Carmen Moroşan: Dragi români, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Moroşan Carmen şi sînt muncitoare la UMT. Voi, cu sînge de român / De azi nu mai sînteţi cîini / Sînteţi oameni, chiar români / Comandaţi, comandaţi de alţi stăpîni / Dacă cerul dobîndim / Ucigaşii-i nimicim / Ori astăzi în Timişoara / Ori mîine în toată ţara / Iar cei care ne-au condus / De azi încolo s-au dus! / Să-i lăsăm să facă brad / Să meargă cu el în iad (urale)
21:07 Scandări: „Libertate!”
21:20 Femeie: Ia, ce fain.
21:21 Bărbat: Mulţumim.
21:37 Ştefan Ivan: Ce-ţi doresc eu ţie / Dulce, dulce Românie / Ţara mea de glorii / Ţara mea de dor (mulţimea repetă: Ţara mea de dor) / Braţele vînjoase (braţele vînjoase) / Arma de tărie (arma de tărie) / La trecutu-ţi falnic (la trecutu-ţi falnic) / Falnic viitor (falnic viitor) / Fiarbă vinu-n cupe (fiarbă vinu-n cupe) / Spumege pocalul (spumege pocalul) / Dacă fii-ţi mîndri asta ţi-o doresc (dacă fii-ţi mîndri asta ţi-o doresc) / Căci rămîne stînca (căci rămîne stînca) / Deşi moare valul (deşi moare valul) / Dulce Românie (dulce Românie) / Asta ţi-o doresc (asta ţi-o doresc) / Vis de răzbunare (vis de răzbunare) / Negru ca mormîntul (negru ca mormîntul) / Spada ta de glorii (spada ta de glorii) / Sînge fumegînd (sînge fumegînd) / Spune lumii large (spune lumii large) / Mîndre tricoloare (mîndre tricoloare) / Spune ce-i poporul (spune ce-i poporul) / Mare, românesc (mare, românesc) / Cînd se-aprinde candid (cînd se-aprinde candid) / Vesela-i vîlvoare (vesela-i vîlvoare) / Dulce Românie (dulce Românie) / Asta (Asta, asta ţi-o doresc)! [a recitat poezia „Ce-ţi doresc eu ţie” de Mihail Eminescu] Libertate!
23:29 Scandări: „Libertate!”
23:34 Scandări: „Victorie!”
23:39 Scandări: „Jos cu criminalul!”
23:47 Aplauze
23:59 Ştefan Ivan: Atenţiune! Un mesaj foarte important pentru noi toţi! Băieţii de la liceele militare sînt alături de noi! (urale). Semnat: elevii liceului militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. (urale)
24:26 Scandări: „Armata e cu noi!”
24:51 Discuţie particulară: Mai ai bandă, mai e?
24:52 Scandări: „Nu vă fie frică!”
25:03 Scandări: „Nu vă fie frică / Ceauşescu pică!”
25:13 Lorin Fortuna: Dacă sînt aici, dacă sînt aici din cei care-au venit, din cei care-au venit din alte părţi şi-au colaborat cu noi? Văd acolo, şi-acolo, vom aduce pîine şi ceva de mîncare pentru ei! Trăiască! Lucră-ncontinuu, şi fabrica de pîine să le aducă de mîncare la aceşti oameni! (diferite discuţii suprapuse)
26:09 Bărbat: Stai că nu… Mai e puţin pînă se umple. Vă arătăm la urmă.
26:18 Lorin Fortuna?: …închisori, dar unităţile armate, au asigurat protecţia acolo împotriva celor care-au venit şi ar fi asigurat-o dacă se întîmpla ceva! (urale)
26:32 Scandări: „Armata e cu noi!”
26:47 (suprapus peste scandări) Bărbat: Au oprit ăsta. Au oprit. Femeie: Dar l-am văzut cum o murit aicea.
26:51 Bărbat: O clipă, vă rog. Cu cîtva timp în urmă, ascultînd emisiunea la radio, la un moment dat am auzit cîntăreţi celebri (suprapus alt bărbat: nu se vede, Flavi, nu se vede bine) cîntînd următorul lucru (suprapus: hai să le-arătăm). Un lucru mai aberant n-am întîlnit în viaţa mea decît acesta. La un moment dat cînta aşa: (suprapus: nu se vede, Flavi) Ceauşescu, omul univers. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost dat jos şi s-a pus în locul Lui! (huiduieli) Dumnezeu s-a supărat acuma pe el! Dumnezeu nu-l mai suportă!
27:27 Scandări: „Nici noi!”
27:37 Scandări: „Există Dumnezeu!”
27:58 Bărbat: Ai grijă. Încet, încet.
28:00 Femeie: Încet domnilor, nu vedeţi că e aicea un aparat.
28:01 Bărbat: Cerem telefoniştilor să transmită la Bucureşti că solicităm eliberarea dizidenţilor din Bucureşti, a tuturor dizidenţilor, şi în primul rînd a poetului (femeie: Mihai Eminescu) Mircea Dinescu! (femeia: Mircea Dinescu, urale)
28:22 Bărbat răguşit: Stimaţi cetăţeni. Am fost un grup de oameni, (neînţelegibil) fabric, am fost patru garnituri pline cu protestanţi. (neînţelegibil) în staţie erau terorişti. N-am putut coborî. Cetăţenii (neînţelegibil) şi-am venit, şi am coborît. Atîta am să vă spun. Nu mai pot (urale, aplauze).
28:48 Lorin Fortuna?: Vă rugăm, telefoanele să transmită la Cluj că Timişoara cere eliberarea Doinei Cornea! (urale) Să transmită la Iaşi că Timişoara cere eliberarea lui Dan Petrescu! (urale) Iar noi aici cerem aducerea înapoi a pastorului Laszlo Tokes! (urale) (discuţii suprapuse)
29:33 Scandări: „Laszlo!”
29:49 Lorin Fortuna: Am transmis de-aicea. Noi am transmis de-aicea proclamaţia noastră pe diverse căi. Sîntem informaţi în acest moment că Securitatea a interceptat cîteva din ele şi că probabil vor fi arestaţi cei în cauză. Atragem atenţia foarte serios, că dacă aceşti oameni vor păţi ceva, mînia poporului nu-i va cruţa pe cei care-au făcut-o! (huiduieli)
30:23 Scandări: „Jos Securitatea!”
30:45 Lorin Fortuna: Nu. Să ştiţi un lucru. Nu ştiu dacă-i bine cum spunem aşa. Şi în rîndurile Securităţii să ştiţi că sînt mulţi care ne-au ajutat! Voi nu ştiţi, noi ştim. Sînt mulţi. Şi acolo sînt oameni care vor să scape de

(Va urma)

Timişoara, 21 decembrie 1989: Căţeluş cu părul creţ

Continuă înregistrarea din Piaţa Operei din Timişoara, din 21 decembrie 1989. Lorin Fortuna vorbeşte de nevoia ţinerii legăturii cu ţara, prin telefoane. Cineva zice că va pleca în Valea Jiului. Un copil, prezentat ca „cel mai tînăr membru al comitetului”, recită poezii de grădiniţă de la tribuna Operei.

Înregistrare audio (11 minute 42 secunde)

Transcriere înregistrare:

00:00 Lorin Fortuna: Cer personal tovarăşului director Vesa [directorul poştei] să-şi asume răspunderea în acest scop. Este foarte important! Şi îl rog personal să deschidă legătura cu ţara! Să spună ce se întîmplă aici! (urale)

00:27 Bărbat: Vesa! Vesa!

00:34 Scandări: „Pînă la revelion / S-avem alt conducător!”

01:06 Bărbat: Restaurantele s-au gîndit la noi! Mulţumim „Bulevardului” [restaurant în centrul Timişorii, în piaţa în care avea loc demonstraţia] pentru cadoul trimis! Tot colectivul e alături! (urale)

01:20 Bărbat: Atenţiune! Ei caută să ne dezbine. Împrăştie tot felul de zvonuri ca să plecăm de aicea. Să nu plecaţi! Să fiţi uniţi şi să staţi aicea împreună cu noi! (Scandări: „Nu plecăm!”)

01:40 Bărbat: Atenţiune, atenţiune! Vă rog frumos, cei veniţi din afara Timişorii care sînt alături de noi, pentru că n-am luptat singuri, şi ei au luptat zilele astea cu noi! Veţi merge la hoteluri. Dacă nu, îi vom primi la noi acasă, că sînt fraţii noştri! (urale). Mulţumesc!

02:11 Bărbat: Dragi români! Dragi români! Acum, nu de mult timp, nu de ordinul anilor, cînd în această mare piaţă ţinea cuvîntarea dictatorul! (huiduieli) Am fost obligaţi, obligaţi de întreprinderi, să-l aplaudăm, să-l ovaţionăm, atunci la momentul ăla! Iar acuma, din plăcere, din dragoste, dumneavoastră ne aplaudaţi. Aplaudaţi! (urale, aplauze)

03:11 Scandări: „Jos dictatorul!”

03:29 Acelaşi bărbat: Încă o dată, Timişoara a răsturnat guvernul! (urale) Trăiască Timişoara, trăiască toată ţara! (urale)

03:46 Tudorin Burlacu: Ultima (Scandări: „Capitala – Timişoara!”)

04:06 Tudorin Burlacu: Ultima telegramă către guvern, din partea lui Eminescu: Dacă am scăpat de datorii, de ce nu vii, de ce nu vii? (urale)

04:30 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”

04:42 Nicolae Predan?: Uitaţi-vă-n stînga! Din stînga vine o coloană imensă. (urale) Ştia tot judeţul.

05:06 Scandări: „Vrem telefonul!”

05:22 Bărbat: Domnul, domnul dictator, atenţie, atenţie! Domnul dictator a spus în felul următor: cînd va face plopul pere şi răchita micşunele, atunci se va întîmpla. Uite că a făcut! (femeie: A făcut plopul pere!)

05:48 Scandări: „Şi plopul face pere!”

06:14 Scandări: „Jos Ceauşescu!”

06:30 Bărbat: Fraţilor români! Fraţilor români! Şi acuma să ascultăm cel mai tînăr membru al comitetului. Vă spune-o poezie! (urale)

06:48 Copil: Vă rog puţin o clipă! O fetiţă cu funtiţă / Se ducea la grădiniţă / Unde eşti mama mea? / Eu vreau să mă duc la grădinţă / Să mă fac o doctoriţă / Că mama e supărată / Că n-are nici o fată / Tata nu-i supărat / Că are un băiat. Aţi auzit? (bravo!)

07:12 Bărbat: Să aplaudăm acest copil! Să-l aplaudăm. E copiii noştri! Sînt copiii noştri!

07:20 Scandări: „Sînt copiii noştri!” (glas:Oradea, Aradul!)

07:36 Bărbat: Fraţilor! A sosit Oradea şi Aradul! (urale)

07:45 Bărbat: Oameni buni. Am şi eu o vorbă să vă spun. Luaţi seama la acest drapel. Nu prea arată el frumos. Acest drapel va fi dus de unul din reprezentanţi pe Valea Jiului. (urale)

08:02 Glasuri: Cu doliu!

08:13 Bărbat: Cetăţeni! Acuma încerc să plec, să ajung în valea Jiului! (urale) (neînţelegibil) datoria timişorenilor.

08:27 Scandări: „Libertate!”

08:40 Copil: (neînţelegibil) spun ceva. Vreau ciocolată, vreau ţuică, da’ de unde să fie? Vreau toate, şi ciocolată, ţuică. (Bărbat: Vreau şi saloane de Crăciun!) Vreau şi saloane. Aşa vine tot Crăciunul la toată ţara! Vă rog frumos, auziţi, încă o clipă. Să vă mai spun încă o poezie: Căţeluş, căţeluş cu părul creţ / Fură raţa din coteţ / Că îl fură că l-am prins cu raţa-n gură / Şi cu ou-n buzunar / Hai la sfatul popular. Aţi auzit?

09:27 Bărbat: Vine Craiova! (urale)

09:33 Scandări: „Craiova e cu noi!”

09:49 Bărbat: Aţi văzut marea noastră? În spatele blocului este marea. Dar e de oameni! (urale) Dorim să se facă public, cît mai repede, o declaraţie a întregului popor. Din împrejurimile Timişorii. Cu ceea ce se vede aicea, să-i chemăm la luptă alături de noi. (strigăt: „Hai Craiova!”)

10:15 Scandări: „Craiova e cu noi”.

10:30 Scandări: „Jos cu pantofarul!”

10:35 Bărbat: Sînt anumite trenuri în gară, dar acestea au sosit la destinaţie şi se întorc înapoi. Bineînţeles trenurile cu măcelari poate, de-a lor. Libertate!

10:47 Scandări: „Libertate!”

11:09 Scandări: „Jos guvernul!”

11:24 Scandări: „Jos cu dictatorul!”

11:38 Bărbat: Fraţilor! În special cei tineri! (sfîrşit înregistrare)

Timişoara 21 decembrie 1989: Imnul libertăţii; Oltenii sînt cu noi!

Înregistrare din 21 decembrie 1989 din Piaţa Operei din Timişoara, începînd cu ora 13,15. Începînd cu această casetă, George Ardelean a avut ideea să menţioneze din timp în timp data şi ora înregistrării. După ce nu mai putea conta pe disciplina armatei, Ceauşescu trimisese trenuri cu gărzi patriotice din Oltenia, înarmate cu bîte, pentru a reprima revoluţia. Oltenilor li se spusese că Timişoara a fost cucerită de trupe maghiare. După revoluţie, Lorin Fortuna a numit această manevră ceauşistă “mineriada zero”, prin analogie cu tactica similară adoptată după revoluţie de Ion Iliescu. Prin lucrătorii de la CFR aflaţi de partea revoluţiei, vestea venirii oltenilor a fost aflată de FDR, şi s-au trimis la gară delegaţii de întîmpinare a acestora. Manevra lui Ceauşescu a eşuat, oltenii refuzînd să se lupte cu timişorenii. Unul dintre olteni a ţinut un discurs de la balconul Operei, făgăduind că vor face ca “roata să se învîrtă” şi la Craiova. Tot în acest fragment de înregistrare se aude cîntat de mulţime un cîntec religios care s-a numit atunic “Imnul libertăţii”.

Înregistrare audio (48 minute 12 secunde)

Transcriere înregistrare:
00:00 George Ardelean explică: 21 decembrie 1989, după cuvîntarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu.
00:12 George Ardelean: Piaţa Operei, ora 13 şi 15 minute.
00:20 Femeie: Frontul este, Petrişor ne trebuia!
00:34 Bărbat (suprapus cu rumoarea mulţimii): Linişte! Linişte! Linişte!
00:45 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
01:08 Scandări: „Jos criminalul!”
01:31 Bărbat: Linişte!
01:38 Scandări: „Libertate!”
02:17 Strigăt: Îi nebun!
02:25 Strigăt: Uite huliganul acolo sus! Huliganul!
02:34 Scandări: „Să fie judecat / Aicea în Banat!”
03:11 Strigăt: Jos criminalul!
03:20 Ştefan Ivan: Timişoara scrie în aceste zile pagini de glorie pentru poporul român! (urale; strigăt: Moarte criminalului!) Tovarăşi concetăţeni! Vă rugăm aici din toată inima, să manifestăm în mod paşnic. Noi nu sîntem aşa cum am fost etichetaţi huligani! (huiduieli), nu sîntem fascişti (huiduieli), nu sîntem iredentişti (huiduieli)
04:03 Scandări: „Nu sîntem huligani!”
04:23 Ştefan Ivan: Noi sîntem făuritorii bunurilor materiale! Noi sîntem poporul care trudeşte! (urale) Noi dorim libertate! (urale) Noi dorim alegeri libere! (urale) Noi dorim democraţie! (urale) Noi dorim să facem parte din Europa popoarelor civilizate! (urale) Noi dorim să fim alături de fraţii noştri, de prietenii noştri, de ţările civilizate! (urale) Dragi concetăţeni. Timişoara, oraşul acesta minunat, a dat semnalul unei noi ere în ţara noastră (urale). Trăiască Timişoara şi cu ea toată ţara! (urale)
05:29 Bărbat: Doresc. Doresc să vă expun şi eu o problemă.
05:34 Scandări: „Timişoara!”
06:01 Tudorin Burlacu (?): Oameni buni. Aici în această piaţă aş dori, nu în formaţia asta, ci fiecare cu cîte un copil în braţe, să vină, cînd îi vor vedea pe tovarăşii care fac parte sau vor face parte din, ca edili ai oraşului, să-mpodobim acest brad pentru copiii noştri! (urale) Sărbători fericite s-avem!
06:29 Bărbat: Fraţilor, un moment vă rog. În Gara de Sud, în Gara de Sud a Timişoarei, sînt trei garnituri de tren cu gărzi patriotice. Trebuie ajutaţi să ajungă aici. Vă rugăm să formaţi un grup care să-i aducă aici!
06:48 Bărbat: Spre Gara de Sud! Formaţi un grup care să meargă în Gara de Sud spre gărzile patriotice (neînţelegibil). Toţi acei care se vor deplasa, să nu vă atingeţi de persoane de pe stradă indiferent de naţiunea lor, indiferent de ceea ce fac. Sînt foarte mulţi instigatori încă, să nu uităm că situaţia este critică. Acesta este momentul psihologic, nu trebuie denaturat. Îl trăim cu toţii!
07:18 Scandări: „Fără violenţă!”
07:27 Bărbat: Fraţilor, fraţilor, un moment numai. Vă rog numai un moment. Nu trebuie să uitaţi că cea mai mare parte din incendii au fost puse de provocatori pentru a avea pretext să tragă în noi! (huo, criminalii!) Au fost oamenii lor care au dat foc, să dea vina pe noi!
07:53 Bărbat: Pentru toată lumea, pentru toată lumea prezentă aici, vom cînta din nou imnul libertăţii (urale): Sfîrşitul veacului trăim / Cu lupte, ură şi război / Dar fericiţi spre cer privim / Nu e mult şi vine Domnul iar la noi / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nopţii chin amar / Căci Domnul vine iar! / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nopţii chin amar / Căci Domnul vine iar! / Ce zi măreaţă, cer cu nori / Cînd trîmbiţa va răsuna / Şi Domnul va veni pe nori / Plin de murmur, plin de slavă vom cînta: / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nopţii chin amar / Căci Domnul vine iar! / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nopţii chin amar / Căci Domnul vine iar! / E cerul şi pămîntul plin / De semnele venirii Lui / În El sînt toate, da, amin / În El nici o umbră de schimbare nu-i! / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nopţii chin amar / Căci Domnul vine iar! / El vine iar / El vine iar / Ce fericire negrăită! / Se va sfîrşi / Al nostru chin amar / Căci Domnul vine iar! (urale). Mulţumim, mulţumim!
10:18 Bărbat: Mai vrem să facem apel către conducătorii instituţiilor şi întreprinderilor. Trebuie să fie alături de noi că ei sînt ai noştri! Trebuie să (rumoare), e momentul să se decidă!
10:36 Bărbat: Pentru libertate, ura! (urale) Pentru România liberă, ura! Dacă-mi permiteţi încă puţin (libertate!). Alături de noi e şi Bucovina şi Suceava! (urale) Alături de noi e şi Satu Mare! (urale) Acum încă ceva: Un cetăţean de la FAEM a propus, domnul Hurmuzache, a propus să se formeze pichete de, pentru siguranţa celor din, pentru siguranţa celor din comitet. Şi să fie aleasă, să fie ales un comitet mai larg, să fie, să fie organizare cît mai concretă, împărţite sarcini concrete la fiecare. Ar fi bine totuşi, aleşi într-adevăr oameni cunoscuţi pentru paza noastră, care vă reprezentăm pe dumneavoastră. (glas: Înţanu (?) zice ceva?) Eu îs Înţanu (?)
11:57 Scandări: „Vine Aradul!”
12:16 Femeie: Alături de timişoreni au sosit şi sibienii! (urale)
12:26 Scandări: „Ceauşescu vinovat, pentru morţii din Banat!”
12:49 Bărbat: (neînţelegibil) reconciliere (neînţelegibil). El e de-o parte, noi oricum sîntem de cealaltă! A fost tot timpul împotriva noastră. În sfîrşit se deşteaptă toată ţara! (urale) Va fi judecat, fiţi convinşi! Pentru toţi cei care au murit, pentru copiii care au fost împuşcaţi în timp ce ţineau lumînări în faţa Catedralei (huiduieli; strigăt: Nu-l lăsaţi să fugă!)
13:30 Scandări: „Să fie judecat / Aicea în Banat!”
13:37 Bărbat: Din Craiova, ei au fost minţiţi, luaţi din schimbul trei, din întreprinderi, şi aduşi la Timişoara. Au venit 4 garnituri de trenuri. Dînsul promite că se va duce la Craiova şi va spune ce facem noi aicea în Banat! (urale)
13:59 Bărbat: Au mîncat din pîinea (neînţelegibil).
14:01 Craiovean: Fraţilor! Asta-i pîinea care ne-am dat-o ei să vă mutilăm pe voi! (huiduieli) Să treziţi iar pîinea noastră la viaţă! (huiduieli). Sîntem o familie! Sîntem tineri! Sănătate şi noroc, să avem copii că ăsta-i viitorul nostru! Azi ne-au luat de la servici, nu ştiu familiile de noi, părinţii noştri. Poate sîntem morţi, poate sîntem în şanţuri să ne mănînce viermii. Ce înseamnă asta? Vrem şi noi drepturile noastre! A început să se, a început să se învîrtă roata! Că aici e roata dreptăţii care-i striveşte! Toţi viermii din ţară! Şi-o să se-nvîrtă şi-n Craiova, vă promitem! (strigăte: trăiască Craiova!, urale)
14:50 Ioan Savu?: Vă repet încă o dată vă rog, pentru toţi fraţii noştri din Craiova şi din alte părţi, care-au venit mai dezbrăcaţi, vă rugăm să procuraţi haine mai groase, de pled, şi să le asiguraţi mîncare. Că nu se ştie cît rămîn aici cu noi.
15:07 Sorin Oprea: Un moment, oameni buni. Oameni buni. Oameni buni, ascultaţi-mă un moment. Deoarece eu tre’ să fac pe portarul, vin cu toate veştile. Să vă spun care e situaţia. A venit o tovarăşă asistentă de la epidemic şi ne-a spus că sînt foarte mulţi răniţi, bolnavi, unii muribunzi, alţii în comă, şi ne-au transmis prin ea că ei nu pot să vină aici dar, alături de noi, dar sînt solidari cu noi! (urale) În al 2-lea rînd aş vrea să vă spun ceva. Aş vrea să, 100 de persoane, jos la intrare, se vor întîlni cu mine, dar, acuma vrem să fim oameni serioşi, oameni viguroşi, mă înţelegeţi? Să formăm nişte comitete de apărare. Noi nu ne putem încrede pînă nu ajungem la victoria finală. Şi de apărarea ordinii. Care să verifice şi să supravegheze. Să nu avem alcoolici între noi, să nu avem acte de diversiune. Asta este singurul punct cu care putem cîştiga. Atîta timp cît sîntem disciplinaţi, şi demonstrăm paşnic, nimeni nu ne poate condamna, şi numai aşa vom învinge! Asta să ştiţi oameni buni! (urale) Libertate pentru toţi! (urale)
16:17 Scandări: „Libertate!”
16:30 Sorin Oprea: Vreau să vă alegeţi dintre dumneavoastră 100 de persoane. 80-100. Să vină jos la intrarea teatrului şi se vor întîlni cu mine.
16:43 Scandări: „Jos dictatorul!”
16:56 Bărbat (SO?): Aşa să strigaţi în cor, să bată clopotele pentru viaţa nouă de astăzi! (strigăt: să bată clopotele!)
17:06 Scandări: „Să bată clopotele!”
17:22 Sorin Oprea: Oameni buni. Vreau să vă mai spun două vorbe. Asta v-o spun efectiv din sufletul meu. Aseară, noi comitetul, am fost un pic descurajaţi. Dar azi, nu vă puteţi închipui ce-am simţit cînd dintre dumneavoastră au venit unii cu o bucată de pîine, cu o bucată de salam, cu o ţigare, cu una, cu alta şi ne-au ajutat. Nu vă puteţi închipui cîtă solidaritate. Dacă puteţi să credeţi că am plîns efectiv aicea şi ne bucuram că sînteţi alături de noi. Sîntem alături de voi şi dumneavoastră alături de noi! Noi sîntem poporul!
18:00 Scandări: „Noi sîntem poporul!”
18:15 Scandări: „Noua Alba Iulie!”
18:31 Petre Boroşoiu: Încă o dată: Uniţi-vă români!
18:34 Scandări: „Uniţi-vă români!”
18:47 Scandări: „Acum ori niciodată!”
18:59 Petre Boroşoiu: Deşteaptă-te române toată lumea!
19:02 Se cîntă „Deşteaptă-te române”: Deşteaptă-te române / Din somnul cel de moarte / În care te-adînciră / Barbarii de tirani / Barbarii de tirani / Acum ori niciodată / Croieşte-ţi altă soartă / La care să se-nchine / Şi cruzii tăi duşmani / Şi cruzii tăi duşmani
19:47 Nicolae Predan?: Linişte! Ce se întîmplă? (rumoare neînţelegibilă)
20:01 Glasuri din mulţime: Arde consiliul!
20:13 Bărbat: Ascultaţi la mine. Ieri după ce am avut convorbiri cu primul ministru şi cu ceilalţi demnitari veniţi de la Bucureşti, atuncea cînd realmente a fugit, urmare convorbirilor nefructuoase, au luat arhiva compromiţătoare, şi se vede că ăsta-i un act de sabotaj, ca să nu mai rămînă nici o urmă după ei! (huiduieli)
20:43 Femeie: Da’ ce-o zis că arde? (bărbat: consiliul) Consiliul? Numai ei o dat foc. (bărbat: da, păi cine?)
20:57 Scandări: „Nu plecăm!”
21:16 Acelaşi bărbat: Deci, este posibil ca acest incendiu, precum am mai spus, să fie un act de diversiune care să fie imputat nouă, dumneavoastră. (huiduieli) Rugăm dacă aveţi posibilitatea să anunţaţi pompierii să meargă să stingă incendiul, să-l localizeze.
21:41 Lorin Fortuna: Au dat foc la acte, nu? (Mihaela Munteanu: da!) Dom’le de ce (neînţelegibil) (femeie: bandit!)
21:59 Bărbat: Să auzim gărzile, sînt aicea? Gărzile, care-au venit cu trenul! Uite-i! Aţi mîncat? Bine. La ora 3 şi jumătate, conform unui consemn, a unei organizări tacite în Deva, la 15,30, ies depozitele de lemne şi de cărbuni, înspre întreprinderi. Se adună toţi la primărie. Le mulţumim! (urale)
22:36 Scandări: „Jos dictatorul!”
22:50 Bărbat: Fraţi români, cu riscul vieţii lor, la Lugoj au fost împuşcaţi 3 tineri care au ocupat Consiliul Municipal (huiduieli) Căciulile jos, şi un moment de reculegere. Un minut pentru aceşti trei tineri! Cu faţa spre Catedrală! (se opreşte puţin din vorbire)
23:29 Bărbat: Se anunţă că poporul a fost oprit la Consiliu de către Securitate. Nu vă pierdeţi calmul! Nu vă pierdeţi! Nu poa’ să tragă asupra la atîta mulţime! Mai sînt şi instigatori, dar vor plăti cu sîngele lor! Da, am trimis nişte oameni ca să vadă. Vă mulţumim pentru momentul de reculegere! Jos cu dictatorul!
23:55 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
24:06 Bărbat: Atenţie! Şi încă o ştire îmbucurătoare! Atenţie, o ştire îmbucurătoare pentru noi toţi! Emisiunea la televiziune şi radio s-a întrerupt din Bucureşti! Înseamnă că (urale) A mai fost, dom’le, nu se merge, nu se merge, aveţi răbdare! Circulă Securitatea în oraş. Nu ştiu pentru cît, cît timp. Se ameninţă cu foc de armă. Nu contează! Stăm pe loc! Stăm pe loc! Nu plecăm!
24:47 Scandări: „Nu plecăm!”
25:01 Acelaşi bărbat: Nu vă fie frică! Nu ne este frică!
25:07 Scandări: „Nu ne este frică!”
25:22 Acelaşi bărbat: Atenţie! La centrul de recoltat sînge mai este nevoie de donatori voluntari pentru răniţii noştri! Organizaţi-vă şi mergeţi şi donaţi, că ei au pierdut mult, mult sînge! Să-i ajutăm, fraţilor! Libertate!
25:49 Scandări: „Libertate!”
26:05 Bărbat: Linişte! Toate ţările vecine cu noi, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, Uniunea Sovietică, Iugoslavia, şi-au pus întrebarea: Pînă cînd vor răbda românii? Noi le vom răspunde acum: Am început ultimii, vom termina primii! (urale)
26:34 Bărbat: Fraţi români! Să nu plece gărzile, să nu plece nimeni de aici, să stea toată lumea prezent!
26:43 Bărbat: A sosit să judecăm aici! (scandări suprapuse: „Nu arde consiliul!”)
27:16 Bărbat SO?: Oameni buni! Am primit o iniţiativă scrisă extraordinară, care m-a impresionat. Să vă citesc: Subsemnatul Cereanţ Sinean, om al muncii de la întreprinderea IAP Timiş DCA, doresc şi propun înfiinţarea unui fond de ajutorare a Frontului Democratic Român, pentru cei care au suferit de pe urma tragerilor sau tragicelor zile care au fost şi pentru cei care sînt răniţi. Depun, din economiile mele, suma de 10000 de lei. Doresc să fiu membru al Frontului Democraţiei Române. Trăiască un adevărat român! (urale; strigăt: trăiască!) Cred că sînteţi de acord [cu] ce a propus acest om de omenie. Cu cît va putea. Da? (răspuns: Da!). Vreau să vă spun un singur lucru: deocamdată nu. O să vă anunţăm noi cînd o să începem. Pentru ca să nu creem degringoladă. Pe rînd, unul cîte unul, va veni, va depune un 5, 3, 1 leu, şi aşa mai departe. Deci, organizat. Se vor face liste, care vor fi trimise mai departe să se ştie. Nimeni nu va fi dezonorat de ceea ce face. Toată lumea va şti. Avem morţi de îngropat, care probabil au familii care n-o să poată să-i ajute. Şi noi trebuie să-i ajutăm. Deocamdată, rămîne doar ideea. Trăiască România liberă! (strigăte: Trăiască!)
28:40 Bărbat: Să nu plece nimeni. Gărzile de-aici. Să stăm aici! (glas: nu plecăm!) Aţi dorit să-l aducem aici. Îl vom aduce! Dar nu fără ajutorul dumneavoastră! La cererea poporului vom face tot, tot ce se va cere de popor!

28:56 Bărbat: din partea redacţiei „Drapelul Roşu” [ziarul local din Timişoara în perioada comunistă] (urale)
29:07 Scandări: „Vrem alegeri libere!”
29:32 Bărbat: Redacţia „Drapelul Roşu” l-a tipărit! Ziarul e cu noi!
29:38 Scandări: „Ziarul e cu noi!”
30:04 Bărbat: Acum, acum, înc-odată! Deşteaptă-te române!
30:12 Se cîntă „Deşteaptă-te române!”: Deşteaptă-te române / Din somnul cel de moarte / În care te-adînciră / Barbarii de tirani / Barbarii de tirani / Acum ori niciodată / Croieşte-ţi altă soartă / La care să se-nchine / Şi cruzii tăi duşmani / Şi cruzii tăi duşmani / Acum ori niciodată / Croieşte-ţi altă soartă / La care să se-nchine / Şi cruzii tăi duşmani / Şi cruzii tăi duşmani
31:17 Scandări: „Libertate!”

31:34 Scandări: „Jos cu huliganul!”
31:45 Bărbat: Popor! Să povestiţi la copiii voştri! La nepoţii voştri şi la strănepoţii voştri această zi din Piaţa Victoriei! (urale)
32:11 Bărbat: Doriţi ca de-acum înainte, ziua naţiunii (?) să fie de 21 decembrie? (mulţimea: da!)
32:33 Bărbat: Am primit un bilet de jos, în care se spun următoarele: să urce sus şi studentul din (neînţelegibil) care-a fost sîmbătă cu mine cînd s-a început! A fost printre primii eroi. Să fie aplaudat! (urale, aplauze)
32:56 Adela Săbăilă (?): În urma transmisiei directe de la Bucureşti, Bucureştiul e înşelat. Curaj române de pretutindeni! Dreptatea nu ne-o va da nimeni, doar noi, cu glas pornit din inimi clădim o lume a celor liberi. Un Bucureşti (neînţelegibil) nu-nseamnă însă un oraş mort! Din multe palme unii n-au bătut, în spate alţii au huiduit. Să nu lăsăm ca azi să piară, unicul glas cu dor de ţară, sîntem cei mulţi, cei obidiţi, de nici un (neînţelegibil) fi cuceriţi! (urale) Jos cu dictatorul!
33:40 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
33:53 Aceeaşi femeie: România liberă!
33:55 Scandări: „România liberă!”
34:04 Scandări: „Vrem alegeri libere!”

34:17 Scandări: „Nu noi v-am ales! Timpul v-a ales!”
34:36 Bărbat: Dacă va fi nevoie, vom putea merge pînă la Bucureşti pe jos! (urale)

34:50 Bărbat: Sîntem mulţumiţi că în această zi ne-am adunat aşa-n număr de mare, încît nu ne mai poate opri nimeni! (huiduieli) Noi comitetul, aseară ne-a fost puţin frică. Dar am hotărît: ori murim, ori trăim! Luptăm mai departe! (urale, scandări neclare)
35:38 Viorel Florescu (?): Nu se poate. Deocamdată nu se poate. Cu preotul deocamdată nu se poate.
35:46 Bărbat: Am mers acas’ pe rînd, cîte o oră, la două-trei noaptea mascaţi, am ocolit pînă-n Calea Girocului, prin Calea Şagului roată. Să-mi văd familia. Şi m-am întors înapoi. Cu riscul de-a mă puşca! Noi comitetul noi nu vom rămîne poate noi. Noi nu am luptat pentru ca să rămînem noi! Poporul alege conducerea! Poporul alege! (urale)
36:17 Scandări: „Vrem alegeri libere!”
36:19 Ion Savu?: Au fost momente cînd s-a dovedit necesar ca cineva să coordoneze cît de cît această activitate. Noi am făcut-o în aceste momente. Probabil că după noi vor veni alţii mai buni. Dorim, dorim ca cei care sînt mai buni decît noi să găsească forme de propuneri concrete, faceţi liste cu propuneri care să ajungă la noi, să putem să ne organizăm cît se poate mai bine. Îi firesc, într-o ţară în care am fost reprimaţi, să nu avem iniţiativă concretă. Gîndiţi-vă numai că sînt momente cînd trebuie să folosim mai mult mintea decît sufletul. Şi trebuie să avem răbdare, nu speraţi c-o să cadă acest dictator aşa brusc, într-o oră-două sau într-o zi-două. Trebuie să aveţi răbdare. Răbdarea face parte din spiritul nostru de unire, oameni buni. Nu uitaţi asta! Trebuie să fim împreună în orice condiţii! Jos dictatorul!
37:20 Scandări: „Jos dictatorul!”
37:37 Discuţie particulară: A fost cu barbă. Cine? Ion Savu. Îl ştiu. Ştiu că-i vecin cu mine dar nu eram sigur dacă-i el. O zis că-i Savu, nu? Da.
38:16 Bărbat: Scrieţi pe-o hîrtie că nu-nţelegem.
38:20 Nicolae Predan (?): Slatina-i alături de noi! (urale)
38:27 Scandări: „Slatina!”
38:54 Sorin Oprea: Un moment, vă rog frumos! Am mai primit un mesaj. Au venit chiar acum delegaţii care sînt din partea comitetului municipal Buziaş. Demonstraţia oamenilor muncii din oraşul Buziaş se face în numele oamenilor muncii din oraş şi a tuturor locuitorilor. (urale) Ei cer, ei cer. Noi am cerut unele, ei mai cer altele. Ridicarea stării de urgenţă din judeţul Timiş, demisia guvernului, Nicolae Ceauşescu să se prezinte de bună voie în faţa locuitorilor (huiduieli) pentru a justifica faptele teroriste comise împotriva poporului. Demisia lui Nicolae Ceauşescu şi a tovarăşei, respectarea drepturilor omului, doliu naţional, eliberarea tuturor deţinuţilor şi să ni se spună cîţi au ars şi au îngropat în pămînt fără să ştim noi (mulţimea: da!) şi să ne arate şi gropile comune! Libertatea cuvîntului şi a presei, alegeri libere. Alegerea preşedintelui ţării de către popor şi nu de către organele de partid. Ne bucurăm că şi comitetul orăşenesc de partid Buziaş este alături de noi. (urale)
40:24 Petre Boroşoiu: Atenţiune! Două funcţionare de la poştă au spus ar trebui făcută delegaţie la poştă pentru a debloca telegraful şi telefonul! Sîntem izolaţi de toată ţara. Daţi (neînţelegibil) o delegaţie! Vrem o delegaţie!
40:44 Scandări: „Vrem o delegaţie!”
40:52 Sorin Oprea: O parte din gărzile patriotice care au venit acum, să vină jos! Să vină jos, mă întîlneşte pe mine acolo. O parte din gărzi. 60-70 de oameni. Trebuie să ne asigurăm spatele de la Catedrală! Acolo trebuie asigurat, este un punct forte! Toate gărzile patriotice e bine să vină jos. O să-i alimentăm şi cu mîncare, pentru că probabil sînt nemîncaţi, şi aşa mai departe. Să vină acolo, în faţă, jos. Gărzile patriotice să meargă jos acolo. Cei care sînt veniţi cu trenurile să vină acolo jos. Reprezentanţii, ca să pot să discut cu dînşii. (se aude şi un glas care parcă-i dictează ce să spună)
41:28 Bărbat: Oameni buni! Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Rugăm în mod special fabrica de pîine, industria laptelui, să continue, dar să continue cu plăcere, că pentru voi şi pentru noi o fac (glas: şi Comtimul!) Comtimul! Avem de hrănit mai mult ca de-obicei, dar hrănim din ceea ce am muncit noi şi pentru noi! Vă rugăm în mod deosebit! (urale) Deci cei care se simt răspunzători şi-şi asumă răspunderile de-a continua lucrul, le mulţumim!
42:13 Acelaşi bărbat: În Gara de Est trei garnituri din Slatina aşteaptă să vină aicea, să ne întărească, să ne ajute. Trebuie să-i hrănim! (urale) Deasemenea! Oamenii din panificaţie, brutarii, cei care asigură transportul făinei şi a restului să nu părăsească pe cît posibil lucrul. Depindem de ei! (bărbat: să rămînă în producţie, să producă pîine) Vă rugăm şi cei care lucrează în sisteme de telecomunicaţie. Ţara trebuie să ştie ce se întîmplă! Telefoanele, poşta, telegraful, radioul, trăiască! (Trăiască!)
43:16 Bărbat: Am primit aicea un bilet prin care scrie că pentru cei care au răguşit ne trimite ţigări. Nu ţigări avem nevoie, de lămîi! Sîntem foarte răguşiţi! În 48 de ore nu mai avem voce!
43:31 Bărbat: Atenţie, vă rog! Au mai venit oameni. Uite Bistriţa-Năsăud! (urale)
43:44 Scandări: „Bistriţa!”
44:00 Scandări: „Timişoara!”
44:09 Bărbat: Bistriţa salută Timişoara! (urale)
44:13 Bărbat: (neînţelegibil) Banat! Jos cu Ceauşescu! (urale) Copiii noştri, pentru ei luptăm! şi pentru (neînţelegibil) Eu personal (neînţelegibil) Ceauşescu. Donez pentru comitetul de apărare suma de 2000 de lei pentru răniţii şi morţii noştri! (urale) Sosesc şi ajutaţi-ne şi pe noi şi la nevoi, ne unim toţi!
44:59 Bărbat: Fraţi români, fiţi vă rog atenţi. Cei de la Comtim, care lucraţi la frigorifere, fiţi amabili reluaţi-vă lucrul! Faceţi în aşa fel ca cei care sînt în grevă să aibe cu ce să se hrănească. Numai frigoriferul, şi numai pentru intern! Nimic pentru export! (exclamaţie: corect!, urale)
45:26 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
45:31 Lorin Fortuna: Linişte vă rog! Linişte vă rog! Linişte vă rog! Linişte vă rog! Linişte vă rog! Am primit o comunicare foarte importantă de la capitală! Atenţie aicea, o citesc: Vă rugăm să transmiteţi către toţi timişorenii prezenţi la această mare adunare că guvernul de la Bucureşti se clatină! (urale) Să vă explic. Să vă explic: într-o cuvîntare radiotelevizată ţinută de tiran ca măsură de protest împotriva celor întîmplate la Timişoara, tiranul a fost huiduit de mai multe ori! (urale) La televizor a intervenit pauză, iar la radio au pus cîntece patriotice timp de mai multe minute! (huiduieli) Mulţimea s-a îndreptat spre tribună la sfîrşitul cuvîntării. S-au arătat anumite îmbunătăţiri ce se vor da pentru anul viitor, dar a fost din nou huiduit la microfon! (huiduieli, strigăte: nu ne trebe!; cerem tratative!) În această adunare se consideră că şi la Bucureşti vor urma mari demonstraţii în acelaşi loc în care este organizată adunarea! (urale; glas: cerem tratative cu ei)
47:16 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
47:31 Bărbat: Mulţumim, şi celor care se gîndesc că sus este frig. Ura!
47:38 Lorin Fortuna: Timişoara în legătură cu toate organele şi toate oraşele ţării! (urale)
47:52 Lorin Fortuna: Cer personal tovarăşului director Vesa [directorul Poştei şi Telefoanelor] să-şi asume răspunderea în acest scop. Este foarte important! Şi îl rog personal să deschidă legătura cu ţara! Să spună ce se întîmplă aici! (urale)

(Va urma)

Timişoara 20 decembrie 1989: Comitetul FDR; Zvonuri: întreaga ţară s-a ridicat; s-ar putea ca mişcarea să fie controlată de Securitate; ordinele generalului Stănculescu

Un nou fragment de înregistrări din centrul Timişorii din perioada revoluţiei. Înregistrările s-au făcut în mai multe reprize, pentru economie la baterii. În unele părţi sunetul e distorsionat. Problema principală a acestor înregistrări este datarea lor exactă. Domnul Ardelean m-a asigurat că sînt din 20 decembrie 1989. Aprecierile cu privire la datarea evenimentelor făcute la 18 ani de la revoluţie nu le consider foarte de încredere. Domnul Ardelean m-a asigurat însă că toate înregistrările sînt în ordine cronologică (am păstrat această ordine în serialul nostru), iar spre sfîrşitul acestui fragment se face referire la prezenţa în Timişoara a prim-ministrului Constantin Dăscălescu, ceea ce ar confirma data de 20. La începutul înregistrării se afirmă însă “sîntem anunţaţi că întreaga ţară s-a ridicat în picioare”, ceea ce nu era adevărat în data de 20. La acea dată ţara dormea, o mare parte dintre români habar n-avea că se întîmplase ceva la Timişoara. Este poate o dezinformare voită a manifestanţilor din piaţă, cu scopul de a le da curaj să continue lupta. Interesant în aceste înregistrări este şi momentul în care Lorin Fortuna dă citire listei cu membrii comitetului Frontului Democratic Român, listă care are anumite diferenţe faţă de ceea ce s-a publicat în unele cărţi de după revoluţie. Pe 20 decembrie 1989 comandant unic al trupelor din Timişoara fusese numit generalul Stănculescu. O persoană, pe care n-am izbutit să o identific (poate ne ajută cititorii) afirmă că acest general a ordonat retragerea armatei.

Înregistrare audio (30 minute 43 secunde)

00:00 Scandări: „Laşii!”
00:03 Bărbat: Linişte, linişte vă rugăm. Sîntem anunţaţi că întreaga ţară s-a ridicat în picioare şi vrea dreptate! (urale) Dar tot Banatul este fruntea noastră! (urale) În continuare las pe colegul meu că n-a mai spus nimic, Stroescu (?) se numeşte, care nu l-am văzut aici pînă acuma.
00:29 Acelaşi Bărbat: Sînt sigur că, sînt sigur că vom învinge! Chiar dacă vine peste noi, vom învinge! Victorie! Victorie! (Scandări: „Nu-i lăsăm!”)
00:43 Femeie: Fraţi români. Sînt cetăţeană română fără domiciliu. Aşa ceva nu există! Nu cred că există în vreo ţară în ţara asta, nu poţi să trăieşti unde vrei. Dar nimeni nu-mi dă voie. Ştiu că în Catedrală este Securitatea care filmează. Au plecat oameni să tragă clopotele şi au fost arestaţi. Nu ne este frică! Huliganii! (huiduieli) Ce am cerut noi? Ca copiii noştri vor trăi mai bine! Oare nu există nici un medic, n-are nimeni curajul să spună cîţi morţi sînt? Le este frică. De ce le este frică? Oare la copiii ăia care au murit, de cîţiva anişori, nu le-a fost frică? Nu le-a fost frică? Ei de ce le e teamă, de ce sînt laşi şi n-au curajul să spună adevărul? Să vină un medic să spună (neînţelegibil) căci nu le-a dat voie la salvări să ridice răniţii de pe străzi! Fraţilor, azi murim noi, dar copiii noştri vor trăi mai bine! (urale)

01:49 [Se cîntă „Trei culori”, varianta originală a cîntecului compusă de Ciprian Porumbescu, nu imnul de stat al RSR, dar uneori nu se cunosc cuvintele] (glasul Mihaelei Munteanu falsînd în plan apropiat): „Trei culori cunosc pe lume / Amintind de-un sfînt [sic] popor / Sînt culori de-un vechi renume / Amintind de-un brav popor / Sînt culori de-un vechi renume / Amintind de-un brav popor / Roşu-i focul vitejiei / (neînţelegibil) / Galben aurul cîmpiei / Şi albastru mîndru steag / Galben aurul cîmpiei / Şi albastru mîndru steag
02:30 Glas: Deşteaptă-te române!
02:36 Femeie: Vă rugăm să ne lăsaţi o scurtă pauză să deliberăm, sînt nişte secvenţe dincolo, să vedem despre ce e vorba. Aşteptaţi un moment, aşteptaţi, aşteptaţi.

02:46 Strigăt: Vine! Vine!
02:52 Mihaela Munteanu: M-auziţi? (Da!) Se pare că vin de la spitalul judeţean. Au fost declaraţi 2000 de morţi (huiduieli). Se pare (?) în continuare, se pare în continuare că oameni din armată au silit medicii să acorde asistenţă securiştilor şi aşa mai departe (huiduieli) Se pare în continuare (neînţelegibil) securişti dacă nu mă lăsaţi să vorbesc. (rumoare) Se fac anunţuri că oamenii răniţi au fost interogaţi şi sînt securişti în civil şi în halate, ridicaţi şi scuipaţi-i (?)! (huiduieli, fluierături) (neînţelegibil) şi împuşcaţi. Ridicaţi răniţii şi împuşcaţi. Nu se spune nimica? Vreau să vă spun, să vă cer, aşa mi se spune, să vă cer să fiţi liniştiţi (huiduieli) (bărbat: face panică doamna. Dar ea e disperată, e o disperare care (neînţelegibil) sub ochii ei s-a întîmplat asta).
04:19 Bărbat: Oameni buni! (huiduieli). Astăzi (bărbat: ce face armata, în p… mă-sii), astăzi trebuie să hotărîm! (glas: cine eşti?) Dacă astăzi nu hotărîm, pierdem tot! (rumoare, se aude „cine eşti, bă?”, „huo”, „morţii mă-tii”, „cine eşti, băi”, „femeia disperată e asistentă la spitalul de ochi (?)”, scandări: „las-o să vorbească!”, „gîndeşte-te că vine şi doctorul (?) (neînţelegibil)”)
05:06 Bărbat: V-aş ruga puţină linişte! (bărbat: nu pot astăzi (neînţelegibil)) Vă rugăm puţină linişte! Am venit de la Comitetul Judeţean de partid (rumoare, Mihaela Munteanu strigă: Numele! Numele!, se scandează: „Lasă-l să vorbească!”). S-a făcut un plan de acţiune! (rumoare, fluierături)
06:04 Bărbat: Sub presiunea opiniei publice din oraşul nostru, cred că asta este mult mai important acuma, Comitetul judeţean de partid a acceptat (huiduieli), a acceptat un comitet care a intrat înăuntru şi a prezentat nişte revendicări, care au fost discutate telefonic cu tovarăşul prim-ministru Dăscălescu. (urale, huiduieli, fluierături). Aceste revendicări au fost următoarele: Demisia preşedintelui Ceauşescu şi (urale)
06:55 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
07:10 Femeie: Popularizarea acestor acţiuni în presă, radio şi televiziune! (urale) Deschiderea graniţelor şi permiterea (urale) Deschiderea graniţelor şi permiterea accesului mediilor de informare străine! (urale) Pedepsirea persoanelor vinovate pentru deschiderea focului! (urale) S-a cerut precizări asupra numărului de răniţi şi morţi, eliberarea deţinuţilor politici (urale), întocmirea unei liste cu cei dispăruţi. În aceste momente istorice avem nevoie de un lucru: organizare. S-a cerut următorul lucru: Constituirea unui comitet a Frontului Democratic Român (urale) cu biroul în sediul comitetului municipal păzit de gărzile patriotice (urale). Continuarea grevei generale în următoarele zile! (urale) Pînă la căderea lui Ceauşescu! (urale)
08:35 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
08:52 Femeie: Acest comitet va trebui ales acum! Şi impus autorităţilor şi organelor de partid şi recunoscut de către popor! (scandări: „Noi sîntem poporul!”)

09:15 Mihaela Munteanu: Comitetul (neînţelegibil)
09:17 Altă femeie: Daţi-vă la o parte! Daţi-vă la o parte!
09:21 Femeie: S-ar putea.
09:24 Huiduieli.
09:30 Femeie: Se aude? (Da) S-ar putea ca cu toate forţele aici, mişcarea să fie controlată de Securitate. Vă rog frumos! Alegeţi fiecare fabrică un om (neînţelegibil) care să vină cu el! Ca să garanteze că-l cunoaşte pe acest om! Este un om al nostru! A ieşit cu noi! A pierdut pe cineva! În primul rînd. În al doilea rînd propun ca piaţa Timişorii, centrul, pînă la judeţ, să se numească de azi înainte Piaţa Roşie (strigăt: aşa!, urale) să nu uităm niciodată asta! Colegii noştri de aici au fost loviţi cu tancuri, clasa muncitoare în Giroc [Calea Girocului (azi Calea Martirilor), stradă a Timişorii unde în 17 decembrie au fost lupte între demonstranţi şi trupe, au fost blocate cîteva tancuri de către demonstranţi, iar apoi, în operaţia de recuperare a acestora, s-a deschis focul, înregistrîndu-se multe victime] a fost lovită cu tancuri! (urale) Piaţa Roşie! Noi n-am atacat pe nimeni. Vom cere să se prezinte în faţa noastră, cînd vom lua puterea, dacă vom lua puterea. Dacă ne liniştim (Scandări: „Trebuie s-o luăm!”) Mă lăsaţi să termin? (glas: e în Sibiu; trebuie să vină aici!) Fiindcă dacă ne liniştim, mîine din partea securităţii o să vină la fiecare în parte acasă şi-i bagă în puşcării, o să moară în accidente de maşină suspecte ca de obicei, (neînţelegibil) la Solventul, e cazul inginerului Munteanu şi de alte cazuri! Să nu uitaţi, (strigăt din mulţime: Valea Jiului!) Valea Jiului! (Braşovul!) Braşovul! Am învăţat mult, vom lupta alături, pentru că vom cîştiga, (neînţelegibil) am pierdut totul, (neînţelegibil) după ce-am trecut prin ce-am trecut! Vreau deasemeni să vă spun, că doresc ca într-o zi cînd va fi linişte, aceste pietre să fie scoase şi înlocuite cu marmură roşie, pe care să fie scrise numele victimelor, fiecare să ştie sau mamă să vie (femeie din mulţime: lasă viitorul!) Pentru totdeauna (neînţelegibil) în acest moment (bărbat din mulţime: atît, ajunge). Noi care ne-am desfăşurat (?) în faţa dumneavoastră (neînţelegibil) (strigăte: ajunge, televiziunea aicea). Vreau să vă spun (strigăte: televiziunea, ajunge, domnule) (neînţelegibil) Nu spargem nimic, nu atacăm nimic, noi sîntem puterea, vreau să opriţi pe cei care forţează uşa la biserică. S-a pătruns în spate. Vreau de asemeni să vă spun că nu se pune problema ca poporul nostru (strigăte: gata, huiduieli, fluierături)
12:12 LF?: Este ceva foarte important! Este ceva foarte important! Vă rugăm frumos! Sînt probleme şi probleme! În primul rînd trebuie rezolvate problemele principale! S-a anunţat că în cinci minute va veni o delegaţie de acolo încoace! (neînţelegibil) (Bătrînă: să vină!)

12:34 Bărbat: A copiilor, a soţiilor, a fiicelor celor căzuţi în zilele trecute, le vom aduna şi vom merge unde vom merge în doliu, să fie un doliu pentru toată Timişoara! (urale; strigăt de femeie: pentru toată ţara, toată ţara”). Vom încerca să organizăm o slujbă religioasă, căci există şi religie (femeie: Aşa!) aicea în Piaţa Operei. Încercăm să contactăm un reprezentant al clerului să ne vorbească, un preot, un popă, oricine. Imediat va vorbi dînsa din nou (strigăte: Nu! Bine! Nu!Să vină odată televiziunea! Mai tare)
13:17 Bărbat: Vă rog puţină linişte! Vă rog puţină linişte! Cei care azi dimineaţă am început o acţiune care aici s-a finalizat, ştiu prin ce-am trecut! Cînd am luat colţul la ortopedie (?) spre stînga era să intrăm într-o ambuscadă pe străzi înguste. Vreo trei inşi îmbrăcaţi în negru, bănuiţi cine sînt, i-am evacuat! După aceea am trecut prin faţa Consulatului Iugoslav, apoi am ieşit la Kuttl [Piaţa Ştefan Furtună], prin faţa maternităţii şi cunoaşteţi mai departe. Ce vreau să vă rog doar. Aceste zile care au trecut, să o recunoaşteţi, fac parte din istoria contemporană. Rugămintea mea este să nu cedăm. Pe cei care-i vedeţi la această tribună, vorbind, să nu-i uitaţi! Care exprimă panică că mîine-poimîine dacă Doamne fereşte li se întîmplă ceva, să fie (neînţelegibil). Eu vă rog frumos, vă mulţumesc (urale).

14:01 Femeie: Mîine la ora 9!
14:02 Cel care înregistrează: Jos cu dictatorul! Vrem alegeri libere! Lumină, luptă, libertate! Şi totuşi plopul face pere! Vrem pîine, nu gloanţe! Unde ne sînt morţii?

14:14 Bărbat: Prim-ministru. Prim-ministru. Nu pot să-i spun tovarăş, dar ştim despre cine-i vorba. Şeful dictaturii! A părăsit ţara cu două avioane! (huiduieli)
14:32 Scandări: „Laşii!”, apoi „Laşul!”
14:50 Bărbat: Daţi-mi voie puţin. (strigăt: mai tare!) Vă rog puţină linişte. În urmă cu puţin timp. Vă rog puţină linişte. (mai tare!) Vă rog puţină linişte! Colegul m-a rugat în ordine şi cu mare, mare discernămînt să facem acest lucru. Să nu ne deviem! Putem să greşim şi o să ne pară rău! Pentru că au fost morţi, părerea mea personală este orice se putea face. Dar să nu tragi cu gloanţe? (femeie: în fratele tău!) Vă rog frumos în ordine cum spune colegul, atenţie mare.
15:21 Savu?: Situaţia ţării este de asemenea natură încît avem această situaţie în mînă! Nu rămîne decît să profităm acuma! Trebuie s-o rezolvăm noi, numai noi! Vă rog să continuăm cu organizarea pe întreprinderi! (rumoare, strigăte: „Televiziunea!”) Încercăm să recapitulăm. A sosit de la UMT cineva?

16:00 Scandări: „Televiziunea!” (televiziunea aicea!)
16:08 Femeie: Alo. Alo.
16:11 Ioan Savu: Puţină răbdare vă rugăm. Tovarăşul Moţ [primarul comunist al Timişorii în 1989] este aicea, lîngă clădire (neînţelegibil)
16:17 Glas isteric: Nu credeţi pe nimeni! Alcineva: Linişte!
16:21 Bărbat: Nu putem să fim vandali. (Isteric: Halo! Televiziunea să dea ştiri în toată ţara! Femeie: Stai domnule! Mai multe glasuri: Televiziunea!) Vom cere (neînţelegibil) din partea noastră! (isteric: aici să vină televiziunea!) Să apelăm pe cineva de la postul de radio local.

16:49 Bărbat: Spuneţi dorinţele noastre! (strigăt: să vină la noi!)
16:55 Scandări: „Timişoara!”
17:01 Scandări: „Libertate!”

17:12 Scandări: „Jurăm să nu cedăm!”, „Jurăm, jurăm, jurăm să nu cedăm!”

17:28 Femeie: Să fie judecat! Să fie judecat!
17:31 Cel care înregistrează: Ceauşescu, cine eşti? Un tiran din Scorniceşti!
17:33 Bărbat: Să păstraţi calmul şi să nu cedaţi! Aici veţi primi mîncare şi apă de la restul familiei care are posibilitate, pînă se rezolvă!
17:44 Scandări: „Mănescu!”
17:50 Scandări: „Ceauşescu cine eşti? Un tiran din Scorniceşti!”

18:08 Lorin Fortuna: Oameni buni. Ni s-a spus aşa: că conducerea judeţului a primit revendicările şi le analizează. (huiduieli; bărbat: să vină aici!) Am cerut şi am (neînţelegibil) un răspuns! (rumoare, strigăte: astăzi!, discuţii suprapuse) Pe de altă parte însă trebuie să înţelegeţi că aceasta este o problemă nu numai a Timişorii. A ţării întregi. Nu se poate hotărî numai cum o vrem noi de-aicea. Dacă este (strigăt: noi sîntem poporul!) nevoie, trebuie să avem răbdare. Să stăm luni aici dacă va fi nevoie! (aplauze) Nu putem impune nişte schimbări aşa de importante peste noapte! Nu putem! Nicăieri nu s-au produs, să ştiţi! Trebuie însă să rezistăm aici! Deasemenea, rog, rog pe cei din serviciile cheie, care lucrează în alimentaţie, la pîine, la lapte, să-şi facă datoria. La tren, trenurile trebuie să meargă, laptele trebuie să se facă, pîinea trebuie să ajungă, trebuie lumea să aibă ce mînca! (urale; strigăt: „România Liberă!”) Deasemenea vă mai rog, din suflet vă rog, n-aţi văzut pe aici (neînţelegibil) femeia aceea care avea pe undeva dreptate, dar nu mai trebuie să răscolim sentimentele în momentele astea. Nu mai trebe! Trebuie să fim calmi, calmi. Numai cu calmul se poate face ceva! Pentru a face trebuie să ştim ce se face! Calmi. Calmi trebuie acuma, şi fără violenţă! (aplauze slabe; bărbat: hotărît!)

20:09 Lorin Fortuna: …. urmărească, să ne distrugă ţara!
20:18 Bărbat: Vrem ca morţii să fie înmormîntaţi conform tradiţiei poporului român! (urale)
20:30 Bărbat: Permiteţi să vă comunic! Tovarăşul Bălan este dus la comunita…, comitetul. Vă rugăm să vă păstraţi calmul, să nu părăsiţi piaţa Operei (scandări „Bălănel!(?)”)
21:06 Bărbat: Dacă Bălan este aici în două minute să fie la microfon!
21:14 Discuţii particulare: Ce-i cu voi? Jos cu tiranul, jos cu dictatorul!
21:19 Acelaşi bărbat: În două minute Bălan dacă este sus se prezintă şi va vorbi!

21:25 Femeie: … dar noi pentru (neînţelegibil) într-adevăr.
21:28 Bărbat strigă: O clipă, opreşte! Cine-o fost la microfon înainte? (glasuri: Cine-o fost la microfon?)
21:34 Femeie: Sînt studentă şi în anul şase (glasuri: înaintea ta! Cine-a fost înainte? Înaintea ta!)
21:45 Scandări: „Cine-a fost?”
21:55 Bărbat strigă: Numele! Numele! La cela care-a fost!
21:57 Femeie: Dar ei nu cu numele
22:00 Lorin Fortuna: Vreau să vă rog puţină atenţie! În acest moment s-a constituit comitetul de acţiune, exact pe nume, pe întreprinderi, pe reprezentanţi ai întreprinderilor. O să vă spunem numele fiecăruia, întreprinderea de unde este (urale) şi-o să vă cerem să-i votaţi voi! Foarte important! (urale) Cînd nu aveţi încredere în unul din ei spuneţi nu, şi nu va fi! Dar Frontul va fi al vostru!

22:40 Strigăt: Numele!
22:42 Lorin Fortuna: Lăsaţi-mă să vorbesc! M-am mai prezentat odată, dacă nu mă cunoaşteţi. Dau citire listei comitetului, vă rog frumos. Ascultaţi (glasuri: mai tare! Cine-a fost? Lasă, mă, cine-a fost!). Preşedinte: Fortuna Lorin, Institutul Politehnic Timişoara (strigăte: să-l vedem!). Vicepreşedinte: Eustaţiu Cornel, de la O.G.A. Timişoara (strigăte: să-l vedem!). Secretar: Claudiu Iordache (strigăte: cine-i?). Membri: Ciura Alexandru, regionala CFR (rumoare a mulţimii), Chiş Ioan, Electrotimiş, Vrăneanţu Traian, Dinamo [e vorba de cooperativa meşteşugărească Dinamo] (strigăte: unde e? Să-l vedem!) Florescu Viorel, U.C. Timiş (urale), Bădilescu Nicolae, scriitor (urale), Munteanu Mihaela, ICSAP (glasuri: s-o vedem!), Săsăran Gruia, I.J.T.M. (bărbat: te susţinem!”), Simioana Gheorghe, Simioana Gheorghe, „1 Iunie” (urale), Buhăianu Dinu, Comtim (urale), Predonean (?) Adriana (femeie: studentă), Kandia [Fabrică de ciocolată din Timişoara, cu veche tradiţie. După revoluţie, cumpărată de firma „Excelent” din Bucureşti şi desfiinţată. Ciocolata marca „Kandia” mai există pe piaţă, dar nu mai e produsă la Timişoara] (urale, strigăt: ciocolata!), Dunca Romeo , IMA Timiş. Aceştia sînt cei care s-au prezentat să-şi reprezinte întreprinderile. Dacă mai sînt reprezentanţi din întreprinderi mari, să vină.

24:56 Bărbat: Tovarăşul căpitan Agîrbiceanu (?) care (neînţelegibil) consiliul popular. A reuşit să scoată din consiliu şi a condus (neînţelegibil) unitatea militară din Chişoda (urale). Vă rog frumos nu creaţi panică. Vă rog frumos nu creaţi panică. Tovarăşul căpitan Agîrbiceanu (?) care este venit cu forţele militare pentru noi (urale). Toţi deţinuţii vor fi eliberaţi! Vă rog frumos nu creaţi (Scandări: „Armata e cu noi!”) Domnul general Stănculescu a ordonat, domnul general Stănculescu a ordonat retragerea armatei! (urale, Scandări: „Armata e cu noi!”). Tovarăşul prim-ministru Dăscălescu. Tovarăşul prim-ministru Dăscălescu. (rumoarea mulţimii, strigăt: să iasă afară!). Nu vă aşezaţi, vă rog frumos. Nu creaţi panică! Nu creaţi panică! Nu creaţi panică! Mă numesc (neînţelegibil) Daniel, sînt proiectant (?) la Electromotor!
26:36 Glas din mulţime: Ăla-i securist. Ăla-i securist (neînţelegibil) care termină.

26:48 Petre Boroşoiu: (neînţelegibil) Dacă nu, nu pleacă nimeni! (neînţelegibil) şi ne cerem drepturile!
27:01 Mihaela Munteanu: Vă rog numai un pic. (rumoare, cineva huiduie)
27:08 Dobre: Dragi tovarăşi. Eu sînt un simplu muncitor necalificat, nebun, ieşit de la Spitalul Gătaia [Spital de nebuni lîngă Timişoara], sînt în şomaj de doi ani de zile, luni am început serviciul, în 4 ore nu reuşesc (neînţelegibil) am crescut la casa de copii. (neînţelegibil) Drepturile mie nu mi s-a[u] dat, drepturile oamenilor nu se văd, pentru ce? (neînţelegibil)
27:40 Rumoare, huiduieli, fluierături, se aude „du-te dracului!”
28:03 Bărbat: Păstraţi-vă calmul! (fluierături, rumoare) Am formulat programul (neînţelegibil) Comitetului Democratic. Avem prim-ministrul, avem guvernul cu noi. Toată lumea va cunoaşte programul de acţiune.

28:31 Bărbat: O verificare, prinde-l!
28:52 Ioan Savu: Vă rog să mă ascultaţi un moment! Vă rog să mă ascultaţi! Un moment, vă rog. Preşedintele statului (?), într-adevăr e depăşit de situaţie şi nu cunoaşte momentele adevărate care sînt (huiduieli). Un moment (huiduieli) Să facem linişte! Un moment! (huiduieli) Un moment!
29:36 Femeie: Jos cu Ceauşescu!

29:39 Huo!
29:41 Femeie: Cine ne apără-n două ore?
29:43 Bărbat: Ne moaie-n două ore, vine toată armata aici.
29:45 Bărbat (Savu?): Vă rog totodată. Un moment, vă rog. Vă rog în numele Comitetului să vă spuneţi ce probleme sînt competente. Ce se poate rezolva (neînţelegibil)
30:00 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
30:25 Discuţii particulare: – Peste două ore? – În două ore e toată armata aici. – Să mai stăm două ore sau ce? – Ce două ore, ce-i cu două ore, ce se întîmplă în două ore? – Să mai aşteptăm două ore.

Note biografice ale unor membri din comitetul FDR (care n-au fost încă prezentaţi):
Cornel Eustaţiu, născut la 8 iulie 1946 în Timişoara, inginer constructor. După revoluţie a fost primul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Timişoara, apoi a devenit patron al unei firme private. Nu ştiu cu ce se ocupă în prezent.
Mihaela Munteanu, născută în 25 iulie 1959 la Jiana, jud. Mehedinţi, ospătară la Crama 700 din cadrul ICSAP (Întreprinderea Comercială de Stat pentru Alimentaţie Publică) în 1989, pensionată de boală (2007). Secretară a FDR în timpul revoluţiei, acum secretară a Asociaţiei de revoluţionari “Victoria” din Timişoara.
Alexandru Ciura, născut în 13 ianuarie 1938 la Buzău, inginer principal la atelierul de proiectare de la Regionala CFR Timişoara (1989), pensionar (2007).
Romeo Dunca, în prezent patron al firmei de transport „Dunca”.

(va urma)

Timişoara 20 decembrie 1989: Nu vrem să avem capitalismul. Vrem un socialism democratic

Actualizare 26 iulie 2015: Adăugare linc de rezervă pentru înregistrarea audio, pentru a putea fi urmărită şi din afara României.

Continuarea înregistrării cu discursuri ţinute de la balconul Operei din Timişoara, în 20 decembrie 1989. Spre finalul înregistrării (minutul 13:51) se aude Lorin Fortuna, liderul Frontului Democratic Român, explicînd: “Noi nu ne pronunţăm împotriva socialismului! Nu vrem să reinstituim, să avem capitalismul. Vrem un socialism democratic!”, explicînd totodată că “noi nu confundăm Partidul Comunist Român cu Nicolae Ceauşescu” (minutul 14:27).

În ce măsură aceste cuvinte ale domnului Fortuna reprezentau convingerile dînsului sau numai o manevră tactică e greu de ştiut. L-am remarcat anul acesta pe domnia sa criticînd Proclamaţia de la Timişoara din martie 1990 pentru caracterul insuficient de anticomunist al acesteia, care s-ar observa din propoziţia “a fi fost comunist nu este o vină” (“Caietele Revoluţiei” nr. 2 (9) din 2007, editate de Institutul Revoluţiei Române în conducerea căruia se află dl. Fortuna, pag. 18). Citatul exact din Proclamaţia de la Timişoara este “a fi fost membru de partid nu este o vină” (punctul 8).

Lorin Fortuna este fondatorul Asociaţiei de revoluţionari “Victoria” din Timişoara, în statutul căreia se vorbeşte de “revolta timişoreană anticomunistă”, care s-ar fi prefăcut într-o revoluţie ca urmare a înfiinţării Frontului Democratic Român.

Înregistrare audio (15 minute 29 secunde)

Linc de rezervă

Transcrierea înregistrării:

00:00 Lorin Fortuna: Nu plecaţi pînă nu vin autorităţile să discute cu noi! Nu plecăm!
00:07 Scandări: „Nu plecăm!” (slabe, în plan îndepărtat)
00:14 Bărbat: Cuvinte de încurajare măi acolo, măi! Cuvinte de încurajare!
00:19 Bărbat (plan apropiat): Nu-i mai ţine.
00:23 Strigăte: Încurajaţi poporul! Încurajaţi poporul!
00:40 Bărbat: Oameni buni! Popor! Nu părăsiţi! Zi şi noapte vom sta aicea! Sînt reprezentanţii întreprinderii „1 Iunie”, unde toată întreprinderea sînt în curtea fabricii! (urale) Nu vom pleca! Nu vom pleca de aicea niciodată! Să vină cei ce ne-o reprezentat să dea socoteală în faţa poporului! Jos Ceauşescu!
01:12 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
01:30 Lorin Fortuna: De la întreprinderea „Electromotor” (cîte un „ura!” răzleţ)
01:36 Bărbat Ioan Beni Oprea: Vă rog, fraţi români, să vă păstraţi calmul. Vă rog să mă ascultaţi în linişte. Ne dăm seama de riscul care ni l-am asumat să urcăm aici. Aş vrea ca să dăm dovadă de oameni educaţi. Eu n-am familie şi am zis că am să vin aici pentru voi. Şi tot Electromotorul a ieşit. Vreau să vă păstraţi calmul şi liniştea. Aş avea dorinţa să aşteptăm, şi aş vrea să nu se consume băuturi alcoolice! Nu violenţei! Vrem dialog! Vrem dialog, domnilor! Vrem dialog, şi judecată! Nu ură, nu ură, să ştiţi! Să ştiţi că noul vine în urma unei schimbări şi această schimbare o dorim. Dar nu cu ură! Nu vrem să clădim din nou o societate pe cadavre! Fraţilor, nu vom rezolva nimic dacă vrem să moară alţii! (neînţelegibil) Nu vom rezolva dacă vom răspunde urii cu ură! Trebuie să (neînţelegibil) fraţi români! Fraţilor, înţelegeţi-mă! Păstraţi-vă calmul şi daţi dovadă că aveţi raţiune! (aplauze, urale) Avem nevoie, avem nevoie să ne exprimăm liber! Fiecare ce gîndim! Fiecare ce dorim, dar paşnic şi în ordine! Aşteptăm aici. Ne-am format un Front, aşa cum spunea colegul meu, şi vom cere, vă vom reprezenta. Vom face aici o listă! Şi le vom arăta ce dorim celor care ne sînt adversari! Îi vom judeca noi poporul, şi vom da sentinţe juste după dreptate! După adevărul absolut! (aplauze, urale)
04:22 Lorin Fortuna: Repetăm primele doleanţe ale Frontului Democratic Român (bărbat: cine-i domnul?). Mă numesc Fortuna Lorin, sînt cadru didactic la Institutul Politehnic Timişoara. (urale, femeie strigă: bravo Politehnica!) Cu această ocazie vă rog, aveţi grijă de familia mea dacă mi se întîmplă ceva, aveţi grijă şi de familiile celorlalţi. (glas: nu vă fie teamă!, scandări: „Nu vă fie frică!”) În calitate de reprezentant al comitetului de acţiune al Frontului Democratic Român formulăm următoarele dorinţe. Prima: Dorim să colaborăm cu autorităţile. Dorim democratizarea paşnică a ţării! Nu dorim violenţă! (urale; bărbat strigă: Vrem alegeri libere!) În acest scop, vă rog: nimeni să nu plece la lucru! Nimeni să nu părăsească această piaţă pînă nu stăm de vorbă cu autorităţile! Pînă acuma nu s-au prezentat! Altfel am pierdut totul! Altfel am pierdut totul! Deci pînă nu vin autorităţile să stea de vorbă cu noi, grevă generală peste tot! Toată lumea în piaţă aici! (urale)
06:00 Scandări: „Nu plecăm!”
06:13 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
06:23 Lorin Fortuna: S-au întîmplat multe lucruri de nedorit. Sînt morţi, răniţi. Nu dorim răzbunare. Dorim să nu mai fie ce-a fost! Atîta tot! Nu dorim răzbunări pentru nimeni! (glas: UMT-ul e încercuit!; Fortuna, în afara microfonului: Nu putem pleca de aici. Vor renunţa ei!; apoi iar la microfon) Se aude că UMT-ul este încercuit, se comunică de aici, dar noi nu putem pleca de aici. Vor renunţa ei pînă la urmă. N-au ce să le facă! Sîntem mai mulţi aici. Nu putem părăsi acest loc. (glas din mulţime: să mergem după ei! Alt glas: Nu!) Avem o problemă. Cerem retragerea Armatei. Armata nu trebuie să tragă în popor! Armata nu trebuie să lupte împotriva poporului! Nu sîntem huligani, sîntem patrioţi! (urale, scandări: „Armata e cu noi!”) Vom manifesta în mod paşnic împotriva actelor de vandalism care s-au produs aici. Dar aşa se exprimă mulţimea! În mulţime, ca-n orice făclie (?), sînt şi uscături! Aşa se explică că problemele nu le ridică cei cu cap şi le lasă pe seama mulţimii! Nu le ridică cei care şterg scaunele sau funcţiile şi aşa mai departe ci lasă poporul să se exprime, şi poporul aşa se exprimă. Cu riscuri de acest tip. În continuare trebuie să mergem civilizat! Civilizat! (aplauze şi urale slabe) Lozincile care se mai scandează, vă rog, lozinci demne, lozinci democratice, lozinci demne de un popor care doreşte să-şi obţină democraţia! Să arătăm că ne-o merităm. S-a spus despre români că sînt laşi, că sîntem ultimii! Poate că sîntem ultimii, dar laşi nu sîntem! Dovadă că sînteţi aicea. (urale)
08:11 Scandări (slabe): „Unde e Bălan?”
08:17 Lorin Fortuna: Deasemenea cerem eliberarea imediată a celor arestaţi! (urale) Celor arestaţi în ultima vreme din motive politice, care au fost, cerem să fie eliberaţi! Deasemenea cerem identificarea morţilor, răniţilor, şi să nu fie persecutaţi răniţii din spitale (urale). Atrag atenţia forţelor de ordine că fiecare viaţă irosită de acuma încolo care li se va datora lor, va fi scump plătită! Încă o dată spunem: Nu dorim răzbunare, dar insistăm, şi asupra armatei, şi asupra miliţiei, şi a securităţii: de acum înainte, să nu se mai tragă în popor! Să nu se lupte împotriva poporului! Să se colaboreze cu poporul! (urale) Ştim deasemenea, ştim, că şi în rîndurile miliţiei, şi în rîndurile securităţii, şi în rîndurile armatei, sînt foarte mulţi care gîndesc ca noi! (strigăt: primul ministru Dăscălescu aşteaptă! Răspuns: Aicea! Aicea!) Se aude că primul ministru Dăscălescu este în Timişoara şi că vorbeşte la Consiliu. Îl aşteptăm să vină aici! (strigăte: aici! Scandări: „Să vină Dăscălescu!”) Îl asigurăm pe cetăţeanul Dăscălescu, că tovarăş nu pot să-i spun, îl asigurăm că vom trata cu el în mod cinstit şi corect. Dar să vină aici şi să discute cu noi!
10:20 Bărbat: (neînţelegibil) dă-mi cheia!
10:24 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
10:37 Lorin Fortuna: UMT-ul a ajuns la Consiliu (neînţelegibil) îi aşteptăm! (urale) (discuţii apropiate bărbaţi: “du-te la (neînţelegibil)”, “vin şi eu, vin şi eu”, “hai”, “Radule!”, “nu mă duc”, “Auzi, stai tu şi mă duc eu”). Mai sînt acte de vandalism. Cei care sînteţi responsabili, nu-i lăsaţi pe oameni beţi între voi! Sînt şi securişti printre noi pe aici, vă rog, nu-i lăsaţi să facă acte de vandalism! Noi nu sîntem vandali! Sîntem oameni responsabili, care ne cerem drepturile!
11:35 Glasuri din mulţime răzleţe: Fluierătur. Hai că vii tu repede. Aici. Să ne dea morţii! Arestaţii, vrem arestaţii! Daţi cuvîntul scriitorului!
11:46 Se aude cîntecul „Hora Unirii”: în ţară / Între noi să nu mai fie / Decît flori şi omenie (cîntecul continuă slab cu alte glasuri suprapuse: Nu, ca să nu-l bată vîntul! (neînţelegibil) Securitatea! Scriitorul să vorbească! Scriitorul să vorbească!) Măi muntene, măi vecine / Vino să te prinzi cu mine / La nevoi şi la durere / Unde-s doi puterea creşte / Şi duşmanul nu sporeşte. (iarăşi glas: scriitorul să vorbească!)
12:33 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!” (glas: scriitorul să vorbească!)
13:00 Glasuri din mulţime: Nu se aude! Hei! Ho! Nu se aude! Ăla cu căciulă-i securist, băi!
13:17 Bărbat LF?: Vă rog!
13:21 Bărbat: Băi, ăla cu căciulă! Eşti securist, băi! Daţi-l jos!
13:25 Scandări: „Umeteul!”
13:33 Bărbat: Vine umeteul! (urale)
13:42 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
13:51 Lorin Fortuna: Repet. Noi nu ne pronunţăm împotriva socialismului! Nu vrem să reinstituim, să avem capitalismul. Vrem un socialism democratic! (urale slabe) De asemenea, noi nu (urale, nu apucă să termine)
14:07 Bărbat: Vă rog frumos să aveţi grijă pe partea stîngă a intrării, în Teatrul Maghiar, să nu mai fie aceia care forţează uşa. Vă rog cineva să se ocupe să nu mai forţeze uşa la Teatrul Maghiar de Stat. (glasuri: păziţi intrările!)
14:27 Lorin Fortuna: De asemenea, noi nu confundăm Partidul Comunist Român cu Nicolae Ceauşescu! (urale, Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”) Vrem reforme democratice! (urale) Vrem alegeri libere! (urale) Egalitate între toate naţionalităţile poporului român! (urale) Vrem să nu mai plece nemţii! (urale) Să rămînă aicea de bună voie! (urale) Vrem de asemenea ungurii să trăiască în bună vecinătate cu noi! (urale) cu români, cu sîrbi, cu toţi! (glas: scriitorul să vorbească!) Vrem (sfîrşit înregistrare)

(Va urma)

Timişoara 20 decembrie 1989: Ţara are la putere filozofi, dar ce folos? Că-n piaţă nu se găsesc cartofi

Actualizare 26 iulie 2015: Adăugare linc de rezervă pentru înregistrare, ca să poată fi urmărită şi din afara României.

Continuă înregistrările cu discursurile din balconul operei din Timişoara. Se observă o primă creaţie poetică inspirată din revoluţie.

Înregistrare audio (18 minute 13 secunde)

Linc de rezervă

Transcrierea înregistrării:

00:00 Maria Trăistaru: (neînţelegibil)
00:06 Bărbat: Nu sîntem huligani, cum a vrut să se spună! Noi sîntem poporul român, iar cei care au făcut acte de huliganism nu-i considerăm ai noştri!
00:22 Bărbat: Dragi cetăţeni! Nimeni să nu plece acas’! Să primească apă şi mîncare aici pînă ne rezolvăm problema! Părinţii, fraţii care sînt acasă să trimită mîncare! La toţi cetăţenii din piaţă: să nu părăsească nimeni piaţa, c-am pierdut! Rămînem aici ziua şi noaptea, o săptămînă! Nu pleacă nimeni acasă pînă nu se rezolvă problema României! (Scandări: „Nu plecăm!”) Acelaşi lucru l-a cerut la Consiliu UMT-ul! Toată lumea rămîne aici zi şi noapte! Să se aducă mîncare şi apă aici! (Scandări: „Jurăm! Jurăm! Jurăm să nu plecăm!”) Întîi să plece toate trupele armatei din oraş, şi după aceea vom pleca noi ultimii! Pînă vom rezolva problema României!
01:44 Maria Trăistaru: Un tovarăş reprezentant al preoţimii române! (ura!) Un preot, un preot să ia cuvîntul! Va veni imediat sus. Pînă atuncea, pînă atunci, din inimă poporului, pornită o poezie făcută aicea pe loc, care mişcă
02:08 Femeie: Dar unde este pîinea şi traiul fericit / Pe care Ceauşescu în congresuri le-a, le-a promis? / Acesta e Partidul, el e făuritorul / Noi astăzi, poporul, de pîine ne ducem dorul / Căci ţara are la putere, (neînţelegibil) şi (?) filozofi / Dar ce folos că-n piaţă nu se găsesc cartofi? (urale) / Să-i dăm jos de la putere (pe fond de aplauze, urale), să-i dăm jos de la putere / Şi nimeni n-o să plîngă / Şi-atuncea pîinea ţării / La toţi să ne ajungă (urale)
02:55 Traian Vrăneanţu: Mulţumim. Prin urmare, am înţeles, nu pleacă nimeni acasă! Toată lumea rămîne pe loc! O să primească alimente, mîncare şi apă aici.

03:12 Scandări suprapuse, apoi „Jos cu Ceauşescu!”
03:24 Bărbat: Ce s-a întîmplat?
03:25 Lorin Fortuna: Nu plecaţi de aici orice s-ar întîmpla. Căci voi sînteţi forţa! Nu plecaţi! Orice s-ar întîmpla, şi nu uitaţi: Fără violenţă! (strigăt: Fără violenţă, băieţi!, scandări: Fără violenţă!”)
03:36 Scandări: „Nu plecăm!”
03:50 Scandări: „Jurăm! Jurăm!”
03:54 Scandări: „Vrem arestaţii!”
03:57 Scandări: „Jurăm! Jurăm! Jurăm să nu plecăm!” suprapus se aude şi „Vrem arestaţii!”
04:09 Lorin Fortuna: Este adevărat că toată manifestaţia a plecat de la evacuarea pastorului Tokes. Dar! Dar, în continuare a devenit o mişcare de masă, la care au aderat români, maghiari, germani, tot poporul român! Toţi din Timişoara! (urale) Alături de solidaritatea cu pastorul Tokes ne manifestăm şi ne pronunţăm solidari şi cu ceilalţi martiri de astăzi ai poporului român, cu Doina Cornea de la Cluj (urale), cu Mircea Dinescu de la (urale, strigăt: Dan Petrescu!), cu Petrescu de la Iaşi (urale), grupul de la Iaşi!
05:00 Bărbat: Atenţie! Au făcut calcule (?) înainte în spaţiu (neînţelegibil)
05:07 Femeie: Pe Bălan! Bălan să vină! Bălan! Bălan!
05:09 Lorin Fortuna: Se aude că şi Bucureştiul a început între timp (urale)
05:18 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
05:35 Lorin Fortuna: De asemenea, vă rugăm să ne apăraţi pe cei care ne-am constituit aici. Noi putem să vă reprezentăm şi să vă apărăm pe voi numai dacă ne apăraţi şi voi pe noi! (urale, strigăt: Noi sîntem cu voi! Voi sînteţi cu noi!) (neînţelegibil) întreprinderii Spumotim!
05:53 Scandări: „Nu vă fie frică!”
06:08 Tudorin Burlacu (?): Fraţilor! Ne-am adunat aicea în piaţa asta altădată aduşi cu forţa. Sîntem veniţi toţi din toate părţile, nu ştiu dacă sînt printre noi şi de la sate, dar sîntem bucuroşi de ei! Aceşti oameni care au muncit pîinea noastră iar voi, maşinile cu care muncesc ei. Fraţilor! Fac apel la toţi care sînteţi în piaţa asta, cu mic cu mare, să nu vă împrăştiaţi, să rămîneţi aici alături de noi. Şi nu uitaţi un singur lucru: ordinea! Ordinea între voi să fie întotdeauna, chibzuinţă, pentru că au fost oameni şi elemente printre noi care au fost plătite să lovească această acţiune în alte părţi şi să ia altă structură. (strigăt de bărbat: ei au spart!) Ei au spart vitrinele!
06:56 Tudorin Burlacu (?): Ei au distrus şi au dat foc în diferite puncte! (strigăt: să plătească!)
07:03 Scandări: „Ei au spart vitrinele!”
07:13 Scandări: „Staţia de radio!”
07:20 Scandări: „Nu sîntem huligani!”
07:28 Bărbat: Fraţilor! Români, germani, sîrbi, saşi (strigăte: staţia de radio!, rumoare) În orice caz, vă mai rog un singur lucru: staţi aci, care aţi fost şi sîntem aicea să rămînem pe loc pînă cînd nu se va pune capăt anumitor negocieri ostile. Şi încă o rugăminte: dacă veţi pleca de aicea, menţineţi ordinea şi disciplina pe străzi! Să nu se spargă, să nu se fure! (strigăt: ei au spart! scandări: radio Timişoara!)
08:10 Lorin Fortuna (?): În acest moment sîntem anunţaţi că în Bucureşti, în Piaţa Universităţii, studenţii şi populaţia capitalei au ieşit şi manifestează! (urale)
08:31 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
08:42 Lorin Fortuna: Din partea oamenilor muncii de la Depoul CFR! (urale, scandare: cefereul!)
08:50 CFR-ist: Fraţilor! Locuitori ai Banatului! Cînd am spus lucrul ăsta, am spus totul. Vă mulţumim că azi v-aţi adunat aicea, aţi avut curajul, şi promitem că comitetul care s-a format, să vă apărăm toate doleanţele pe care ne-aţi spus aicea, şi vă mai spunem cîteva puncte. Totodată, o rugăminte pe care o avem, cum am spus mai-nainte, să ne şi apăraţi, pentru că vă vom apăra drepturile (urale)
09:29 Scandări: „Nu vă fie frică!”
09:37 Bărbat: Nu ni-e frică! Reluat apoi de unii manifestanţi: „Nu ni-e frică!”
09:44 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
09:46 Strigăt: „Presa liberă de mîine!”, apoi Scandări: „Presa liberă!”, Scandări: „Jos Ceauşescu!” suprapuse cu strigăte „Presa Liberă!”
10:09 Lorin Fortuna: Din partea tineretului! O reprezentantă a sexului feminin care are curajul să vă adreseze cîteva cuvinte! (urale)
10:19 Maria Trăistaru: Tineri români! (bărbat: Trăiască tineretul românesc!) Pentru că majoritatea au fost tineri care şi-au sacrificat viaţa (strigăt: bravo tineretului!). Trăiască tineretul! (Scandări: „Trăiască!”) Şi noi cerem astăzi să se ceară arestaţii care zac în Popa Şapcă ! Să se ceară studenţii care sînt arestaţi! (urale) Noi tineretul, nu-i vom lăsa! (strigăt: bravo tineretului!) Vrem arestaţii!
10:53 Scandări: „Vrem arestaţii!” (strigăt: şi morţii!)
11:09 Maria Trăistaru: Nu ne vom lăsa pînă nu vom vedea printre noi pe acei care şi-au riscat viaţa, nu ne vom lăsa pînă cînd nu-i vom vedea printre noi pe acei care au suferit. Vrem arestaţii! (Scandări: „Vrem arestaţii!”)
11:33 Bărbat: Fraţilor! Vă rugăm disciplină şi ordine! Că numai atunci putem să realizăm ceea ce dorim! Fără ordine şi disciplină n-ajungem la nici un rezultat! Nu părăsiţi locul! Vă rugăm, ca să cerem în numele tuturor o ediţie specială a „Drapelului Roşu” [nume purtat în perioada comunistă de ziarul local din Timişoara] (urale)
12:24 Strigăte: Lasă-l să vorbească!, unii scandează „Lasă-l să vorbească!”
12:31 Lorin Fortuna: Din partea căilor ferate, un tovarăş doreşte să mai prezinte o dorinţă care cred că va fi a tuturor.
12:43 Bărbat: Aş vrea ca astăzi, de la această tribună, să solicităm celor care lucrează la „Drapelul Roşu”, şi celor care lucrează la Poligrafie, unde se tipăreşte, ca pînă diseară să apară un număr pentru prima oară drept şi adevărat, care să descrie dorinţele noastre! (urale)
13:12 Traian Vrăneanţu: Atenţie! La Lugoj se trage în populaţie! (huiduieli)
13:22 Petre Boroşoiu: Uniţi-vă cu toţii şi nu lăsaţi! Pînă nu (neînţelegibil). Luaţi-le armele!
13:35 Scandări: „Radio Timişoara!” (la început îndepărtate, apoi şi apropiate)
13:55 Lorin Fortuna: Să vină cineva de la UMT! Să vorbească cineva de la UMT! (strigăt: Radio Timişoara să funcţioneze!) [emisia studioului teritorial de radio Timişoara fusese oprită cu ceva timp înainte de revoluţie; existau însă echipamentele şi oamenii care lucraseră acolo; imediat după revoluţie radio Timişoara a reînceput să emită]
14:16 Strigăt: La UMT se trage în oameni!
14:21 Ioan Savu (?): Atenţiune! Nu trebuie să transformaţi această adunare într-o adunare de vandali. Nu trebuie să vă îndemne cineva să luăm arme, că aţi văzut că armata n-a tras în nimeni. Acuma. Vă rog frumos să ne comportăm cum trebuie, civilizat şi să vedem care este situaţia. Aşteptăm organele ca să vedem, să tratăm cu ei. Nu trebuie să devastăm nimica! (strigăte: UMT-ul). Vorbeşte acum în continuare scriitorul Nicolae Bădilescu. (strigăte slabe: ura, aplauze slabe; cineva zice: daţi telefon la UMT să vedeţi ce este)
15:04 Nicolae Bădilescu: Vă vorbeşte scriitorul Nicolae Bădilescu (urale). Admir curajul, mîndria şi demnitatea cu care aţi participat la această importantă şi istorică întîlnire dintre forţele democratice (urale). Modul în care v-aţi comportat, modelul civilizat în care aţi acţionat, vă dă creditul şi vă cheamă la masa tratativelor, vă dă dreptul să vă expuneţi punctele de vedere, să cereţi ceea ce vă lipseşte.
15:53 Strigăte din mulţime: să vorbească! Să vorbească! Las’ să vorbească domle! Dorinţa poporului!
16:02 Nicolae Bădilescu: Atenţiune! (strigăt: să vorbească) Încercaţi să fiţi calmi în continuare. Este posibil ca în acest moment să vină organele de represiune. Nu reacţionaţi, rămîneţi neclintiţi! Nu vor trage! Nu mai au curajul să tragă în fraţii lor şi-n (neînţelegibil) (strigăte din mulţime: lasă-l să vorbească! Să vorbească!). Aveţi nevoie de noi, aveţi nevoie de lideri, aceşti lideri sîntem noi, şi vă rog să apăraţi intrarea în acest edificiu! (strigăt: Apăraţi intrările acolo!) Miliţia deja este în spatele nostru (glasuri: apăraţi intrările!).
17:02 Femeie: Domnul cu căciulă! Identificarea! Domnul cu căciulă! Cine e cel cu căciulă? Nume?
17:09 Bărbat (aproape): Jos Ceauşescu.
17:10 Maria Trăistaru: Tineri! Tineri, ascultaţi! Nu avem voie şi nu putem să părăsim. Trebuie să staţi pe loc că altfel viaţa celor care sînt (neînţelegibil) în pericol! Aici să ne cerem libertatea şi nu altundeva! Aici!
17:29 Bărbat: Şi dacă moare lumea aicea, ce se întîmplă?
17:31 Alt bărbat: Nu moare nici o lume, măi.
17:36 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”, la un moment dat se aude cineva strigînd „Jos cu tiranul!”
17:48 Lorin Fortuna: Vă rog, încercuiţi clădirea! Intrările să fie păzite! Vă rugăm frumos! Cîţiva oameni mergeţi şi anunţaţi dacă alţii vin şi vor să intre!
17:58 Bărbat strigă: Nu intră nimeni!
18:02 Bărbat în plan îndepărtat: Nu se trage (neînţelegibil) oameni buni! Nu se trage pentru voi! Nu trage nimeni!

Note biografice:
Nicolae Bădilescu, născut în 11 aprilie 1937 la Ghimpaţi, jud. Giurgiu. A studiat la Facultatea de Midicină din Timişoara, fără să isprăvească studiile. Primele poezii publicate în 1967 în revista “Familia”, debut editorial în 1978 cu volumul “Mersul pe mare”. A mai publicat următoarele volume de poezii: „Iarbă fără memorie” (1979), „Albade” (1980), „Albastru absolut” (1981), „Zar” (1989), „Planetă imaginară” (2003), „Adîncul marelui mister” (2002). Sit personal: http://www.nicolaebadilescu.ro/

(Va urma)

Timişoara 20 decembrie 1989: Preoţii români să ia exemplu de la Laszlo Tokes!

Actualizare 25 iulie 2015: Adăugare linc de rezervă.

Continuarea înregistrării din Piaţa Operei, cu cuvîntările ţinute din balconul Operei:

Înregistrare audio (29 minute 5 secunde)

Linc de rezervă (funcționează și în afara României)

Transcrierea înregistrării:
00:00 Discuţii suprapuse, neînţelegibile, rumoarea mulţimii
00:19 Femeie: Iepure, cine-i ăla cu căciulă de iepure? (rumoare a mulţimii)
00:32 Bărbat: Lasă microfonul să vorbească! Să se prezinte! Daţi-i microfonul să se prezinte!
00:41 Vasile Bledea: Sînt Bledea Vasile, fost maistru la Electrotimiş, actualmente şeful de producţie de la Operă (urale). Doresc atît ca să păstrăm acest locaş de cultură (bărbat: Bledea! Bledea!) cu cinste, că e mîndria noastră! Să-l apărăm şi să nu-l lăsăm pradă vandalismului! (Bărbat strigă: Bledea! Bledea! Ai fost confundat cu securist! Anunţă treaba asta! Anunţă treaba asta)
01:12 Lorin Fortuna: Vă rugăm! Fac apel către muncii din, vor dintre cei prezenţi care vor neapărat să intre sus. Vă rugăm nu mai permiteţi să intre nimeni sus! Nu se mai poate! Deci nici… Vin tot soiul de oameni de pe stradă, nu mai permiteţi la nimeni! (Bărbat: Bledea vezi că ai fost confundat cu securist. Asta vreau să spui.) Deasemenea, se apropie sărbătorile noastre naţionale! Crăciunul! (urale) Vrem să fie redate poporului! Un apel (urale): Facem apel şi la preoţi, pînă acuma preoţii s-au vîndut regimului, mulţi dintre ei. În continuare cerem să sprijine poporul! (urale)
02:00 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”, glas: preoţii să vorbească!
02:22 Bărbat: Tot de la “Bulevard”? [restaurant în centrul Timişorii]
02:23 Lorin Fortuna: Preoţii români trebuie să ia exemplu de la preotul Laszlo Tokes, aşa să fie şi ei! Aşa să fie tot clerul nostru! (urale; Bărbat: Scriitorii să vorbească! Femeie: Unde-s preoţii? Bărbat: Scriitorul să vorbească!) Se aude, se aude că Braşovul s-a ridicat şi el! (urale, Bărbat: Scriitorul să vorbească!)
03:03 Bărbat, în plan apropiat: Fă şi tu o cronică, să se ştie cîţi oameni sînt ca să alegem cu (neînţelegibil) Alt bărbat: Mai mult de zece mii. Am, şi cu împuşcături şi tot (neînţelegibil). Se dau mare că trag.
03:13 Scandări: „Azi în Timişoara / Mîine-n toată ţara!”
03:17 Lorin Fortuna: Mergeţi la catedrală! Spuneţi preoţilor, dacă sînt cu poporul, să tragă clopotele! (urale; bărbat: scriitorul să vorbească!; bărba: să se tragă clopotul!) În acest moment, în acest moment cîţiva membri ai comitetului merg la Catedrală să ceară preoţilor să tragă clopotele! (urale; bărbat strigă: să sune sirenele!) Dacă va începe catedrala, cred că vor urma şi celelalte. (bărbat: lasă scriitorul să vorbească! Scriitorul să vorbească!) Cerem să se deblocheze telefoanele şi frontierele! (urale; bărbat: asta-i buba!) Să se restabilească legătura telefonică şi rutieră cu restul lumii! (urale)
04:25 Scandări: „Libertate!”
04:44 Scandări: „Radio Timişoara!”
05:03 Femeie: Staţia de radio, trebuie să punem mîna pe ea!
05:26 Lorin Fortuna: Încă o dată, vrem eliberarea arestaţilor! (urale)
05:35 Bărbat: să ne dea morţii acasă! (alt bărbat repetă: să ne dea morţii acasă!)
05:40 Scandări: „Arestaţii!”
05:48 Lorin Fortuna: Cetăţeni ai Timişoarei! Fiţi atenţi! Nu ştim ce se va întîmpla. Oricum, în fiecare zi, aici, şi nu plecăm de aici! Pînă cînd nu se rezolvă problemele! (urale)
06:08 Scandări: „Nu plecăm!”
06:28 Bărbat: Uite, vrem pîine, nu gloanţe! cum scrie. Lumină, luptă, libertate! Jos dictatorul! Vrem alegeri libere!
06:35 Bărbat: Scriitorul să vorbească!
06:40 Scandări: „Radio Timişoara!”
06:53 Lorin Fortuna: Cerem Direcţiei radio-TV. Să vină aici! (urale; bărbat: prin radio toată ţara va afla!). Deasemenea cerem readucerea în Timişoara a eroului, preot Tokes, de acolo de unde a fost dus. (urale) Cerem clujenilor s-o elibereze pe Doina Cornea! (urale; strigăte din mulţime: Şi Mircea Dinescu! Dan Petrescu! Şi Mircea Dinescu!) Cerem eliberarea lui Mircea Dinescu la Bucureşti! Marele poet al nostru! (urale; glasuri din mulţime: Dan Petrescu! Un bărbat scandează „Dan Petrescu!”, dar nu e urmat de alţii; altcineva strigă: „România liberă!”) Se pare că reprezentanţii municipiului nu pot ajunge pentru că sînt blocaţi de mulţime în partea cealaltă. (Bărbat, îndepărtat: Adrian Păunescu să vină! Adrian Păunescu!)
08:20 Bărbat (amuzat, plan apropiat): Parcă-i cenaclu. Se face cenaclu aicea, cu Adrian Păunescu?
08:27 Bărbat (plan îndepărtat): Adrian Păunescu să vină.
08:30 Scandări: „Vrem arestaţii!” (slabe, în plan îndepărtat)
08:49 Bărbat: Adrian Păunescu!
08:53 Mai multe glasuri răzleţe: Clopotele! Să tragă clopotele!
09:29 Bărbat (plan apropiat): Nu, zice să meargă lumea la radio, să ocupe radioul şi să ţină acolo, în staţia de radio.
09:37 Acelaşi bărbat: Da’ se poate să vină o staţie de la radio aicea?
09:40 Scandări: „Clopotele!”
10:05 Trei culori, imnul de stat al RSR: Trei culori cunosc pe lume / Amintind de-un brav popor / Ce-i viteaz, c-un vechi renume / În luptă triumfător / Ce-i viteaz, c-un vechi renume / În luptă triumfător / Multe secole luptară / Străbunii noştri eroi / Să trăim stăpîni în ţară / Ziditori ai lumii noi / Să trăim stăpîni în ţară / Ziditori ai lumii noi / Roşu, galben şi albastru / Este-al nostru tricolor (bărbat: Toată lumea cîntă!) / Se înalţă ca un astru / Gloriosul meu popor / Se înalţă ca un astru / Gloriosul meu popor / (mai slab, doar cîţiva din plan îndepărtat mai cîntă) Sîntem un popor în lume / Strîns unit şi muncitor / Liber, cu un nou renume / Şi un ţel cutezător / Liber cu un nou renume / Şi un ţel cutezător
11:42 Scandări: „Libertate!” (discuţii suprapuse: Bărbat: Stai aicea! Ne întoarcem. Alt bărbat: neînţelegibil. Bărbat: Las neînţelegibil, stai aicea. B2: Ne întîlnim înapoi. B1: Stai că rezolv eu.
11:57 Lorin Fortuna: Linişte! Am trimis cîţiva oameni să vorbească cu cei din Catedrală. Solicităm ca aceşti oameni să se întoarcă înapoi să ne spună ce este acolo! Dacă nu se întorc, ne vom duce noi după ei!
12:22 Scandări: „Nu cedăm în faţa lor!”
12:45 Scandări: „Biserica-i a noastră!”
12:57 Scandări: „Jos cu securiştii!”
13:18 Eleonora Petrovici: Mă numesc medic (glas: mai tare!) Petrovici Eleonora, sînt medic stagiar în Caransebeş. (urale) Aş vrea să vă spun în cîteva cuvinte că alaltăieri, în jurul orei 16, am fost în Catedrală. Şi au tras! Şi în faţa mea a murit un tînăr. (huiduieli, strigăte: criminalii!)
13:47 Scandări: „Hoţii!”
13:53 Scandări: „Ucigaşii!”
14:00 Eleonora Petrovici: În numele tuturor medicilor, aş dori ca să existe medicamente, ca să existe o situaţie clară a tuturor celor omorîţi, a tuturor celor care au fost răniţi şi a celor care au suferit. (urale slabe) Trebuie să rămînem calmi, chiar în aceste situaţii. Chiar cînd ne-au murit copiii, fraţii, părinţii, trebuie să rămînem calmi, pentru că sîntem civilizaţi şi pentru că vrem o naţiune liberă! (urale)
14:41 Scandări: „Criminalii!”, apoi se suprapun cu „Libertate!” şi rămîne doar scandarea „Libertate!”
14:54 Femeie: În acest moment am fost anunţaţi. După ce se termină discuţia cu UMT-ul [Uzinele Mecanice Timişoara], acum se vorbeşte la UMT care este la Judeţean [Consiliul judeţean, locul unde se aflau o parte din demostranţi, şi unde s-au dus tratative cu primul ministru Dăscălescu], vor veni toţi încoace. (urale)
15:16 Unguroaică: Cetăţeni ai oraşului, timişoreni! Sînt membru al, în comitetul Forumul Democrat Român, sînt maghiară, şi (rumoare), şi doresc ca să exprim sentimentele faţă de cei picaţi, fraţii noştri, surorile noastre, părinţii noştri, care au picat în luptă pentru dreptate şi pentru libertate. (urale)
16:10 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
16:23 Unguroaica: Aş dori să spun şi în limba maghiară ceea ce am vorbit în româneşte. (urale)
16:34 glasuri răzleţe neînţelegibile din mulţime
16:48 Femeie (plan îndepărtat) Hai vorbeşte!
16:49 Unguroaica (?): Pe ungureşte nu ştiu să zic nimic [!]
16:59 Unguroaica [vorbeşte pe ungureşte]: Én beszélek magyarul. Mámma 20 decemberben vagyunk mámma mindenki kint van. Hajja amit beszélek és aki magyarul vagy rom[anul] majd mondom hogy mindenki akar jól é eljen itten temesvárom Romániában és még akarom mondani diktatura leéljen [Traducere: Eu vorbesc ungureşte. Azi sîntem în 20 decembrie, toată lumea e afară. Aude ce vorbesc şi cine vorbeşte ungureşte sau rom[âneşte]. Mai spun încă că toată lumea vrea să trăiască bine aici în Timişoara, în România şi mai vreau să spun jos dictatura] (Mulţimea: Bravo!)
17:36 Scandări: „Victorie!”
17:43 Lorin Fortuna: Poate vor susţine unii că ceea ce se întîmplă la Timişoara a fost organizat de cine ştie ce intervenţionişti. Le spunem că nu este adevărat. Noi aicea am făcut asta! Noi aicea am făcut asta! Degeaba au închis graniţele! (rumoare a mulţimii care acoperă spusele lui Fortuna) Aicea am făcut asta!
18:06 Scandări: „Noi sîntem poporul!”
18:23 Lorin Fortuna: Aşteptăm un reprezentant al minorităţii germane!
18:35 Benco Unipan: Îmi daţi voie să spun două cuvinte. (din mulţime: s-a împuşcat un copil!) Mă numesc Benco Unipan, Benco Unipan.
18:49 Strigăte: S-a împuşcat un copil!
18:58 Glasuri: Unde?
18:59 Glasuri: În faţă la Catedrală!
19:04 Benco Unipan: Să nu ne temem. Să nu ne temem. Noi sîntem aici pentru dreptate. Să ne păstrăm calmul, să rămînem pe loc! Căci numai astfel vom izbîndi! (urale)
19:28 Lorin Fortuna: Daţi voie reprezentantului minorităţii sîrbe să vorbească! Vă rog.
19:35 Benco Unipan: M-am prezentat, mă numesc Benco Unipan. Sînt strungar la Electromotor, absolvent al Facultăţii de Fizică. Eu sînt o personificare a dreptăţii Ceauşescu. (aplauze) Permiteţi-mi să spun şi două cuvinte în limba sîrbă, pe care dumneavoastră, care vizionaţi programul unu, programul doi, îl ştiţi. Jiveli moia bratea (Trăiască fraţii mei).
20:13 Mulţimea: Jiveli!
20:21 Benco Unipan: Tatăl meu, tot Belco Unipan, a murit de mult, Dumnezeu să-l ierte, a fost preot în comuna Felnac. Acolo a fost un popă român, popa Tudorică, aşa-i spuneam eu. Ei au slujit cînd se putea, că-i Crăciunul românesc, tatăl meu mergea cu corul în biserica română şi slujea preotul. Şi popa Tudorică venea de Crăciunul nostru [Sîrbii ţin calendarul vechi, de aceea au Crăciunul pe 7 ianuarie], care este tot un Crăciun, şi slujea la biserica sîrbă cu corul român, şi împreună ca fraţii trăiam. Să luptăm şi acuma împreună (urale). Nevasta mea este româncă, dar ne simţim bine, şi să ne simţim bine tot aşa împreună. Nu mi se permite, nu mi se permite să mai vorbesc acuma, evenimentele externe (neînţelegibil) dar permiteţi-mi să spun în limba sîrbă: Dole Ceauşescu! (Jos Ceauşescu!) (Mulţimea: Dole!)
21:38 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
21:41 Lorin Fortuna: Cîteva cuvinte ale unui reprezentant al Bucovinei! (urale)
21:57 Marian Dumitru: Cetăţeni ai oraşului Timişoara! Vă vorbeşte Marian Dumitru, reprezentant al întreprinderii IELIF Timiş, în calitate de şofer la întreprindere. A[u] sosit momentele cele mai înălţătoare din întreaga istorie a poporului nostru! (urale) Să nu ne pierdem cu firea, să fim mîndri prin ceea ce am realizat! Să luptăm pînă la sacrificii pentru libertatea noastră! (urale) Consider că această clipă să fie scrisă în istorie cu litere de aur! (urale) Să fim consideraţi cetăţeni liberi, să ne exprimăm sentimentele de bucurie şi libertate! (scandare: „Libertate!”)

23:14 Traian Vrăneanţu: Toţi cei care au luptat cu preţul vieţii noastre trebuie să ne bucurăm de libertatea şi de fericirea noastră şi a întregii Românii! (urale)
23:35 Lorin Fortuna (?): Dăm cuvîntul unui reprezentant din Valea Jiului! (urale)
23:42 Teodor Purice: Alo, sînt poetul Teodor (?) Purice şi reprezint Valea Jiului. Am participat la mişcările din Valea Jiului, mişcările paşnice, ţin să spun (urale), după care la venirea tovarăşului Ceauşescu, sau Ceauş…, domnului Ceauşescu, scuzaţi (huiduieli), ni s-a promis marea şi sarea. Cum ştiţi, noi eram mineri, e vorba de mineri. Pîine, carne şi toate celelalte. La ora actuală Valea Jiului este exact ca şi Timişoara şi ca toată ţara. Adică nimic. (femeie: jos cu banditul! Jos cu criminalul!) În primul rînd ţin să vă transmit salutul minerilor din Valea Jiului! (urale) Care sînt alături de dumneavoastră şi vor fi pînă la capăt! (urale) Ce vreau să vă spun: Să nu renunţaţi cum am renunţat, acum cîţiva, acum zece ani! Pentru că totul este o minciună! Se promite marea şi sarea şi nu se dă nimic, totul va rămîne aşa!
25:00 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
25:14 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
25:17 Acelaşi bărbat: Închei spunînd să nu renunţăm, să mergem pînă la capăt, pentru că dacă nu vom merge vom păţi cum am păţit în Valea Jiului! Libertate! (urale)
25:30 Lorin Fortuna: Mulţumim celor doi reprezentanţi din Bucovina şi de la Valea Jiului şi sperăm că şi Bucovina şi Valea Jiului se vor ridica! (Bărbat strigă: Băieţii de la Catedrală!; scandări: „Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara!”) Faceţi loc, se pare că vin delegaţii de la Consiliu ! (rumoarea mulţimii) Ne cere să mergem noi acolo. Nu mergem! Aici!
26:42 Bărbat: Le e frică, mă

26:54 Scandări: „Nu plecăm!”
27:01 Bărbat: Noi am fost mai mult în centrul oraşului, la Consiliu! Aici îi centrul oraşului, aici.
27:06 Lorin Fortuna: Un reprezentant al capitalei Moldovei!
27:12 Bărbat: Fraţi români! Am trăit în aceste zile, sîmbătă, începînd de sîmbătă, începînd de sîmbătă am trecut prin niştem clipe foarte grele. (strigăte: La consiliu!) Sînt din nou (huiduieli)
27:34 Lorin Fortuna: Rămîneţi pe loc! Rămîneţi pe loc, rămîneţi pe loc, fraţilor!
27:39 Bărbat: Rămînem pe loc, să vină ei aici!
27:44 Lorin Fortuna: Noi am pus stăpînire pe piaţă şi nu o vom mai părăsi! (urale)
27:51 Bărbat: Voiam să spun, voiam să spun că am venit din Moldova de foarte multă vreme, de zece ani, părinţii mei, fraţii mei, nu ştiu absolut de mine nimic. Se ştie în Moldova că s-au dat lupte grele aici în Timişoara. Copiii, sînt foarte mulţi aicea veniţi din toate, din toate părţile României. Timişoara putem spune că adăposteşte de peste tot. Moldoveni, olteni, din toată ţara. Din toată ţara sînt aici. Timişoara a fost izolată! A fost izolată şi părinţii noştri nu ştiu nimic de noi! Vor afla! Vor afla cu siguranţă! Telefoanele, telefoanele trebuie să funcţioneze! Nu plecăm! Să nu părăsim piaţa, să vină aici reprezentanţii! (Scandări: „Nu plecăm!”)
28:59 Lorin Fortuna: Centrul Timişorii este aici, nu acolo! Aici (strigăte: „Aici!”)

Note biografice:
Traian Vrăneanţu, născut la 1 septembrie 1947 în Vrani (jud. Caraş Severin), reparator televizoare la cooperativa Dinamo (1989), mic întreprinzător firmă „Sincron” SRL specializată în reparaţii televizoare (2007)

(Va urma)

Timişoara 20 decembrie 1989: Primele cuvîntări din balconul Operei

Actualizare 24 noiembrie 2021: Fiindcă saitul trilulilu, pe care îmi pusesem inițial înregistrările audio, nu mai funcționează, am lăsat doar lincul care inițial îl declarasem de rezervă.

Actualizare 26 iulie 2015: Adăugare linc de rezervă pentru înregistrare, care poate fi urmărită din afara României.

Înregistrare cu primele cuvîntări ţinute de la balconul Operei în 20 decembrie 1989, cînd s-a anunţat constituirea Frontului Democratic Român, organizaţie care să coordoneze mişcarea revoluţionară. Autorităţile comuniste voiseră să organizeze un miting pro-Ceauşescu pentru care pregătiseră o staţie de amplificare în balconul Operei. Acea staţie de amplificare a fost folosită de revoluţionari.

Înregistrare audio (9 minute 29 secunde)

Transcriere înregistrare:
00:00 Lorin Fortuna (se aude slab): Cetăţeni ai Timişorii!
00:02 Urale
00:11 Lorin Fortuna: (neînţelegibil) toată ţara! (urale, Scandări: „Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara!”)
00:44 Lorin Fortuna: „Linişte, vă rog! Cetăţeni ai Timişorii, cei pe care ne vedeţi aici ne-am constituit într-un comitet de acţiune al Frontului Democratic Român. (urale) Drepturile şi libertatea se cîştigă în mod organizat. Fără violenţă! (Scandări: „Fără violenţă!”) Vă rugăm foarte mult, nu mai spargeţi vitrine, nu provocaţi încăierări, nu atacaţi armata! Armata colaborează, aţi văzut. (urale, Scandări: „Armata e cu noi!”) Aşteptăm să vină reprezentanţii autorităţilor să discutăm în mod organizat cu ei. (urale, strigăt: Noi sîntem poporul! Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”) Cetăţeni ai Timişorii! Prima condiţie pe care o punem guvernului român este jos familia Ceauşescu! (urale, Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”) Dar pentru aceasta vom lupta paşnic, paşnic, nu uitaţi, paşnic. A doua condiţie cerem: eliberarea imediată a arestaţilor! (urale, cineva strigă „unde ne sînt morţii?”). A treia condiţie, a treia condiţie: identificarea morţilor. (urale) Vă rog, în acest moment, un minut de reculegere pentru victimele de la Timişoara! În genunchi, toată lumea! În genunchi! … Armata, să stea pe loc! Armata să stea pe loc! (glasuri răzleţe în mulţime: Armata să stea pe loc!; Se face relativă linişte).
04:24 Glas în depărtare: şobolanii au întins-o! Şobolanii au întins-o!
04:28 Glas în depărtare: Pe Bălan l-o închis (?) Radu Bălan e aicea
04:38 Glas puternic: Să vină aici!
04:39 Alt glas: Să vină vinovaţii aicea! Să vină vinovaţii, vinovaţii să vină aicea!
04:45 Scandări: „Bălan!”
04:56 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
05:12 Bărbat: Moarte criminalilor!
05:13 Lorin Fortuna: Vă rog să vă organizaţi acuma pe întreprinderi. Fiecare întreprindere, mare sau mică, să-şi constituie comitetul de acţiune al Frontului Democratic Român. (urale) Vă rog. Comitetele care se înfiinţează rămîn permanente din acest moment şi ţin legătura cu noi. Pînă vor veni autorităţile. Voi da cuvîntul şi altor membri din comitet. Un reprezentant al citadelei Electrotimişului (urale)
05:55 Ioan Chiş: Dragi compatrioţi. Nu am crezut niciodată să ajungem aici. N-am crezut că există între noi atîta forţă. Nu sîntem pregătiţi ca să facem şi să nu se întîmple nenorocirile care s-au întîmplat. Pentru asta, pentru prima problemă, solicit din partea Comitetului Judeţean, solicit a lua cuvîntul pe tovarăşul Radu Bălan (urale, se aude scandare slabă: „Bălan!”). Poate, poate că unii se gîndesc la tovarăşul Matei (huiduieli; Bărbat: vorbeşte aiurea). Vă rugăm să vă păstraţi calmul şi să aşteptăm (Scandări: „La judeţ!). Îl aşteptăm pe Bălan (glas: să vină Bălan). Atît. Nu putem să ne repezim, trebuie să fim foarte calmi şi liniştiţi. Aşa cum am fost astăzi. Vă mulţumesc!
07:34 Lorin Fortuna: Din partea intelectualilor din Timişoara. Se va prezenta singur. (urale, aplauze)
07:45 Claudiu Iordache: Mă numesc Claudiu Iordache şi sînt scriitor român (urale). Sînt mîndru de forţa şi curajul cu care demonstraţi în legătură cu nişte drepturi care vă lipsesc de zeci de ani (urale). Sînt mîndru că am uitat de frica care ne-a marcat pe noi atîta timp şi pentru că am venit aicea pentru ca în mod paşnic să ne exprimăm revendicările de fiinţe libere! (urale, scandări: „Libertate!”). Aşa trăieşte forţa unui popor! În acest moment vorbiţi în numele întregului popor român! (urale) Întregul popor român aşteaptă de aici mişcarea care să ne elibereze pe toţi de spaime, de nesincerităţi (?) îngrozitoare prin care trebuie să trecem teferi (Scandări: „Azi în Timişoara, mîine-n toată ţara!”) Uniţi (?) nu ni se poate întîmpla nimic. Armata este a poporului român. Armata trebuie să ne apere! (urale, strigăte: criminalii!) Armata ne va apăra! Nu putem sfîrşi că avem adevărul de partea noastră! Şi adevărul este de partea noastră! Încercaţi să aveţi curajul acestui moment [sfîrşit înregistrare]

Note biografice:
– Lorin Fortuna, născut în 1948 la Rădăuţi, judeţul Suceava, în 1989 era cadrul didactic la Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de Electrotehnică. După revoluţie a încercat să-şi facă propriul partid politic, Partidul Republican cu sediul la Timişoara, performanţa maximă a acestui partid fiind 3% din voturi în judeţul Timiş, ceea ce i-a îngăduit lui Lorin Fortuna să ocupe o vreme un loc de consilier judeţean în Timiş. Ulterior, ca urmare a unor inconsecvenţe, partidul a încetat să mai fie o forţă politică care să conteze, Fortuna obţinînd un număr insignifiant de voturi cînd a candidat la primăria Timişorii. În 2004 a fost numit de Ion Iliescu în Colegiul Naţional al Institutului Revoluţiei Române. Fortuna e mai cunoscut în ultima vreme prin apariţiile la DDTV unde susţine nişte idei relativ ciudate, parcă ar vrea să întemeieze o nouă religie. Cei interesaţi în ideile lui Lorin Fortuna pot consulta situl său personal.
– Ioan Chiş, născut la 11 mai 1957 în satul Ip judeţul Sălaj, maistru la Electrotimiş în 1989, azi este mic întreprinzător, patron al firmei Macarina SRL care se ocupă de prelucrări în fier (adică cam ce făcea şi la Electrotimiş).
– Claudiu Iordache, născut în 1942 la Bucureşti, era în 1989 proiectant la IPROTIM. După înregistrarea FSN ca partid politic a fost primul preşedinte al organizaţiei Timiş a acestui partid. Deputat FSN în legislatura 1990-1992. În decembrie 1990, după ce a fost întîmpinat cu ostilitate pe străzile Timişoarei, şi-a dat demisia din FSN. Din 2004 este director general al Institutului Revoluţiei Române.
– Radu Bălan, născut în 24 mai 1936 în Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, mort la 13 februarie 1995. Absolvent al Academiei de Studii Economice, primar al Timişorii (1978-1981). Numit în 1989, cu puţin timp înainte de revoluţie, prim-secretar al Comitetului judeţean Timiş al PCR. În 9 decembrie 1991 a fost condamnat la 23 ani închisoare pentru participare la reprimarea revoluţiei, a murit înainte de judecarea recursului.
– Ilie Matei, activist comunist, prim secretar al comitetului judeţean Timiş al PCR pînă cu puţin înaintea revoluţiei (n-a făcut impresie prea bună – vezi şi huiduielile mulţimii), inculpat pentru reprimarea revoluţiei în acelaşi proces cu Radu Bălan, achitat la prima instanţă, condamnat la 15 ani închisoare la recurs (1997).

(Va urma)