Curtea de Apel Brașov obligă Casa de Pensii la plata indemnizației de 0,5 pentru un copil de erou martir al revoluției

Actualizare (22 ianuarie 2018 ora 17,50): Și la Curtea de Apel Alba Iulia există un precedent judecătoresc (linc) prin care s-a acordat indemnizație de 0,5*salariul mediu pentru un copil de erou martir. În acest caz și prima instanță – Tribunalul Hunedoara – acordase indemnizația. Hotărîrea Curții de Apel Alba Iulia s-a pronunțat în 5 decembrie 2017.

De multă vreme am scris pe acest blog că atitudinea Caselor de Pensii, de a refuza să plătească indemnizații pentru copii eroilor martiri ai revoluției care realizează venituri, deși aceste indemnizații sînt prevăzute de OUG 95/2014, este nelegală. Am îndemnat copiii de eroi martiri să depună cereri către Casele de pensii și, în caz de refuz, să se adreseze instanțelor judecătorești. Vezi:
–  Model de cerere pentru primirea indemnizației pentru copiii de eroi martiri
– Model revizuit de cerere pentru copiii de eroi martiri ai revoluției care vor să primească indemnizație

O confirmare a faptului că am avut dreptate a venit de la Tribunalul București, care prin Sentința 11111 din 5 decembrie 2016 a acordat pentru 3 copii de erou martir (frați) drept la indemnizație lunară de 2020 lei FĂRĂ condiția de a nu realiza alte venituri (linc).

Recent un caz asemănător dar nu identic s-a înregistrat la Curtea de Apel Brașov, unde un alt copil de erou martir a obținut o hotărîre judecătorească prin care i se dă dreptul la o indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu pe economie, începînd cu anul 2016 (linc).

În cazul din București s-a cerut și s-a obținut o indemnizație de 2020 lei/lună fără condiția de a nu realiza alte venituri în temeiul OG 1/2015, ca urmare a faptului că între cele 2 condiții prevăzute în OG 1/2015 pentru ca copiii de eroi martiri să primească indemnizație, respectiv a nu realiza nici un fel de venituri din motive neimputabile și a nu urma nici o formă de învățămînt, există conjuncția „ori”, așadar este destul ca doar una din aceste condiții să fie îndeplinită.

În cazul acesta s-a cerut și obținut indemnizație de 0,5 din cîștigul salarial mediu, în temeiul OUG 95/2014. Inițial, la judecata de fond, cererea a fost respinsă, dar la apel a fost admisă.

Remarc în motivarea hotărîrii următoarea frază: „stabilirea drepturilor cuvenite urmașilor eroilor martiri nu intervine de drept, ci la cerere, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, la care face trimitere Legea nr. 341/2004, adică începînd cu data înregistrării cererii sau luna imediat următoare celei în care a fost înregistrată cererea”.

Redau această hotărîre judecătorească:

Dosar 997/62/2016
ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BRAȘOV
SECȚIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 2067/Ap.
Ședința publică de la 07 decembrie 2017

Completul compus din:
Președinte: Anca Pîrvulescu
Judecător: Robert Marius Cadea
Grefier Mihaela Cîrstoiu Continuă lectura