Căderea lui Ceauşescu, văzută de Alex Stoenescu

Comentariu la partea legată de căderea lui Ceauşescu din „Istoria loviturilor de stat în România” vol. IV (II) de Alex Mihai Stoenescu (Editura Rao 2005)

Episoadele precedente:
“Prejudecăţile birocratice ale lui Alex Stoenescu” – comentariu la primul volum al acestuia despre revoluţie – “Istoria loviturilor de stat în România – vol. IV (I)”, Editura Rao Bucureşti, 2004.
“Securitatea în revoluţia din 1989, după părerea lui Alex Stoenescu” – comentariu la capitolul “Departamentul Securităţii Statului la începutul revoluţiei” din “Istoria loviturilor de stat în România – vol. IV (II)”, Editura Rao Bucureşti, 2005.
Greşita distincţie a lui Alex Stoenescu: „diversiune” şi „revoltă populară” (I) – prima parte a comentariului la capitolul „Lovitura principală – Bucureşti 21 decembrie 1989” şi la alte referiri despre începutul revoluţiei din „Istoria loviturilor de stat în România” vol. IV (II) de Alex Mihai Stoenescu (Editura Rao 2005)
Greşita distincţie a lui Alex Stonenescu: „diversiune” şi „revoltă populară” (2) – a 2-a partea a comentariului la capitolul „Lovitura principală – Bucureşti 21 decembrie 1989” şi la alte referiri despre începutul revoluţiei din „Istoria loviturilor de stat în România” vol. IV (II) de Alex Mihai Stoenescu (Editura Rao 2005)

„În dimineaţa de 22 decembrie 1989 Armata a dat o lovitură de stat (puci) împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu“, este concluzia lui Stoenescu (pag. 380). „Nici generalul Stănculescu, nici generalii prezenţi la locul deciziei nu au făcut publice detaliile preluării puterii de către Armată, deoarece le-a fost teamă să recunoască gestul ce părea şi grav, din punctul de vedere al comportamentului unei instituţii, şi periculos din punct de vedere al imaginii. De aceea, a fost lansată teza mult mai convenabilă a trecerii armatei de partea poporului“, continuă autorul (pag. 380-381).

Generalul Stănculescu este persoana considerată de Stoenescu ca autor al îndepărtării de la putere a lui Ceauşescu, însă nu înţelegem de ce consideră autorul că acesta ar fi avut motive să-şi ascundă asemenea fapte după revoluţie. Din contră, dacă faptele ar fi reale, ar reprezenta un merit al lui Stănculescu, învinuit azi pentru presupuse crime săvîrşite în decembrie 1989 la Timişoara.

Imediat după revoluţie s-a susţinut meritul lui Vasile Milea în darea ordinului de a nu se trage în popor în 22 decembrie 1989, mai mulţi ofiţeri susţinînd această versiune la TVR. Stoenescu susţine că ordinele date sub indicativul « Rondoul » (aparţinînd ministrului Vasile Milea) au fost date de fapt de Stănculescu, care fusese numit de Ceauşescu ministru al apărării în locul sinucisului Milea.

În sprijinul teoriilor sale, autorul foloseşte un interviu care i l-a luat lui Stănculescu. Observ în interviu stilul tipic Stoenescu de interogare a martorilor, fără ca aceştia să fie lăsaţi să spună ce au de spus, ci dictîndu-se răspunsurile. Citez din interviu:

„A.M. Stoenescu: Eu ştiu ce ordine aţi dat. Cunoaşteţi unde am lucrat eu?
V.A. Stănculescu: Da, Direcţia de Relaţii Publice… sub Babiuc. Ştiu!
A.M. Stoenescu: Am studiat ordinele venite la Armata 1. Între 10,07 şi 10,30 aţi dat cinci ordine. Primul opreşte trupele pe Olteniţei, dar următoarele patru « nu se trage, se parlamentează cu demonstranţii ».
V.A. Stănculescu: Aşa este. Prin grupa de comunicaţii mi se transmitea ce se întîmplă afară şi eu mi-am dat seama, aşa că am dat ordinele astea.
A.M. Stoenescu: Aţi folosit indicativul RONDOUL, care era a lui Milea.
V.A. Stănculescu: Da, era al ministrului“
(pag. 387).

Stănculescu nu contrazice încercarea de a i se atribui un rol esenţial în victoria revoluţiei. N-are nici un interes să facă aşa ceva, din contră. Totuşi, singurul lucru confirmat de general este că indicativul RONDOUL aparţinuse ministrului apărării naţionale. Stănculescu nu spune în interviu, clar şi fără echivoc, că ar fi folosit el personal indicativul “Rondoul” şi nici nu indică ordinele pe care le-ar fi dat în 22 decembrie 1989. Anunţarea sinuciderii lui Milea s-a făcut la ora 10,51 conform lui Stoenescu (pag. 388) şi la ora 11,02 conform volumului „Revoluţia română în direct“ editat de TVR în 1990 (pag. 11). Ipoteza că ordinele de la 10,07 sau 10,30 puteau fi date totuşi de Milea nu poate fi înlăturată. Primele ordine semnate Stănculescu sînt notele telefonice 38 şi 39, abia la ora 13,30, după fuga lui Ceauşescu cu elicopterul (pag. 400; 404).

Împărtăşesc aprecierea lui Stoenescu despre faptul că Vasile Milea a dat ordine criminale în 1989 şi că a existat un interes politic de a-l înfăţişa pe Milea drept erou după revoluţie. Este legitimă punerea la îndoială a corectitudinii declaraţiilor date în 1990 de unii ofiţeri M.Ap.N. despre Milea, dar nu se poate exclude posibilitatea ca în 22 decembrie 1989 Milea să fi fost cuprins de remuşcări şi, înainte de sinucidere, să fi ordonat acea retragere a trupelor. Există şi interes politic de a atribui merite generalului Stănculescu, în condiţiile colaborării acestuia cu Ion Iliescu în 1989.

Generalul Iulian Vlad ar fi ordonat şi el să nu se apere sediul C.C. al PCR, pretinde autorul, bizuindu-se pe relatarea colonelului de securitate Octavian Nae. Acesta ar fi primit ordin de la Vlad: „luaţi nişte măsuri să blocaţi uşile astea [de la sediul C.C. – nota mea]. Dar să fie posibilitatea, dacă e nevoie, să fie deschise“ (pag. 391 – declaraţie dată Comisiei Senatoriale „Decembrie 1989“).

Cunoscînd, chiar de la Stoenescu, că a existat şi un plan de evacuare a lui Ceauşescu din C.C. cu ajutorul tancurilor (pag. 428), ordinul lui Iulian Vlad pare mai degrabă legat de acest plan decît de trecerea de partea revoluţiei. Abia după fuga lui Ceauşescu din C.C. a devenit Vlad revoluţionar.

Din dorinţa de a-l înfăţişa pe şeful Securităţii Iulian Vlad drept erou al revoluţiei, Stoenescu trage concluzii care nicidecum nu rezultă din faptele expuse. Aflăm că viceamiralul Ştefan Dinu a surprins o convorbire a procurorului general Popovici care cerea dovezile trădării lui Vasile Milea pentru a pregăti acuzarea în procesul ce urma a fi declanşat. De aici Stoenescu concluzionează : „există proba pentru afirmaţiile conform cărora Ceauşescu intenţiona să declanşeze un proces de înaltă trădare care îi viza pe Milea, Vlad, probabil şi pe alţii“ (pag. 398). Proba (relativă de altfel, căci afirmaţiile lui Ştefan Dinu ar trebui coroborate cu alte dovezi, de pildă cu o declaraţie a lui Popovici) se referă doar la Milea. Adăugarea lui Vlad alături de Milea este exclusiv opera lui Stoenescu, nefiind susţinută de dovezi.

Tot în cadrul încercării de reabilitare a securităţii se pretinde că, după fuga lui Ceauşescu cu elicopterul, „Securitatea a vrut să-l reţină pe Ceauşescu la Snagov“ (pag. 420). Ca dovadă, se prezintă un interviu cu securistul Sorin Dumitrescu (« nume de împrumut », se precizează), publicat şi de Jurnalul Naţional din 30 martie 2004 (pag. 417-420). Interviatul era ofiţer de la paza palatului prezidenţial din Snagov, unde pentru scurt timp în 22 decembrie 1989 a poposit Ceauşescu.

Istoria este clară: Securitatea NU l-a reţinut pe Ceauşescu. Poveştile care apar după 15 ani cum că ei, patrioţii de securişti, erau de partea revoluţiei şi au vrut să-l reţină pe Ceauşescu, seamănă cu poveştile unui fotbalist care n-a înscris nici un gol tot campionatul, dar povesteşte ce planuri superbe a avut ca să înscrie goluri.

Securistul Sorin Dumitrescu povesteşte că, după aterizarea elicopterului cu soţii Ceauşescu la Snagov, a primit ordinul: “Dispozitivul pe casă”. “Asta însemna să apropiem dispozitivul de pază în jurul casei, a palatului prezidenţial de la Snagov”, spune Dumitrescu (pag. 418).

În ciuda eforturilor disperate ale reporterului de a da acestui ordin interpretarea că Securitatea voia să-l aresteze pe Ceauşescu, Sorin Dumitrescu nu confirmă aceasta. Întrebare: “Adică dv. credeţi că ordinul a fost dat pentru a-l bloca pe Ceauşescu în clădire?” Răspuns Dumitrescu: “Pe moment nu am gîndit aşa. Ordinul era firesc” (pag. 418). De fapt, nimeni nu l-a blocat pe Ceauşescu la Snagov, elicopterul a plecat de acolo nestingherit. Peste vreo 10 ani s-ar putea să aflăm că ei, securiştii cei eroici, l-au blocat pe Ceauşescu la Snagov. Deocamdată însă există prea mulţi oameni care îşi mai amintesc despre prinderea lui Ceauşescu la Tîrgovişte. De aia, opiniei publice i se serveşte teoria: securiştii nu l-au blocat pe Ceauşescu, dar au vrut s-o facă.

Reporterul nu se lasă, şi-l pisălogeşte pe Dumitrescu: “ce v-a făcut mai tîrziu să credeţi că ordinul venit de la Direcţia 5 avea alt scop, avea menirea să-l blocheze pe Ceauşescu acolo?” (pag. 419). Pînă la această întrebare, Dumitrescu nu spusese nimic din care să rezulte că a interpretat vreodată ordinul în sensul indicat. Reporterul are însă calităţi de telepat, astfel că a ghicit ce era în mintea lui Dumitrescu: pe moment nu şi-a dat seama că ordinul urmărea să-l reţină pe Ceauşescu, dar a priceput asta mai tîrziu. Aşa-s securiştii, pricep mai greu. Dovada că a existat un plan de blocare a lui Ceauşescu este un telefon pe care Dumitrescu l-a primit în 23 decembrie, de la generalul Ghiţă, care a întrebat dacă “păsările mai sînt acolo”. Dumitrescu a înţeles, dar iarăşi cu întîrziere tipic securistă (“i-am spus că noi acolo nu avem berze”), că “păsările” sînt soţii Ceauşescu (pag. 419).

În ciuda concluziei lui Stoenescu că „teoretic, blocarea lui Ceauşescu la Snagov era realizată“ (pag. 420), observ că această blocare nu s-a realizat nici teoretic, nici practic.

Pentru a încheia subiectul atitudinii şefului Securităţii Iulian Vlad, remarc că însuşi Stoenescu semnalează „insistenţa generalului Vlad, atît în procesele sale, cît şi la audierile de la Senat, pe eliminarea cuvintelor trădare, complot, duplicitate, în ce priveşte atitudinea Securităţii faţă de Nicolae Ceauşescu“ (pag. 439). Stoenescu îi atribuie lui Vlad merite revoluţionare pe care acesta însuşi nu şi le-a atribuit niciodată.

„Populaţia din stradă a trăit sentimentul că trupele, militarii, Armata au fraternizat spontan cu revolta populară (…) Realitatea era cu totul alta (…) Ideea revoluţionară că Armata nu avea încotro în faţa mulţimii nu este fezabilă“ (pag. 428). „Militarii din stradă executau un ordin chiar şi atunci cînd parlamentau, fraternizau sau susţineau mişcările masei“ (pag. 429).

Cînd analizăm fraternizarea armatei cu populaţia în 22 decembrie la Bucureşti, e bine să ne amintim că a mai existat o fraternizare – în 20 decembrie 1989 la Timişoara. Despre revoluţionarii timişoreni din 20 decembrie 1989 a povestit de pildă generalul Ştefan Guşă, într-un interviu acordat lui Pavel Coruţ: „Mă convinsesem că nici o forţă din lume nu-i putea opri să treacă în mod organizat spre centru“ (Pavel Coruţ – „Să te naşti sub steaua noastră!“, Editura Gemenii, Bucureşti 1993, pag. 109). Deci, şeful Marelui Stat Major al Armatei Române, generalul Guşă, a susţinut exact ideea aia considerată de Stoenescu “nefezabilă”. În 20 decembrie 1989 în faţa sutelor de mii de demonstranţi timişoreni, comandanţii de dispozitive din centrul oraşului au renunţat la a opune rezistenţă. Unii demonstranţi au intrat triumfal în Piaţa Operei căţăraţi pe taburi. Nu există însă nici un comandant de dispozitiv care să fi declarat că renunţarea la a opune rezistenţă demonstranţilor sau îngăduinţa dată demonstranţilor de a se urca pe tehnica militară s-a datorat vreunui ordin primit de la superiori. Iată o descriere a acestui moment al zilei de 20 decembrie 1989, făcută de martorul ocular Nicolae Bădilescu, membru în Frontul Democratic Român, participant şi la negocierile cu primul ministru Dăscălescu:

„Un ofiţer sau subofiţer, nu mai reţin, s-a desprins dintre militari încercînd să ne oprească: « Staţi, militarii sînt înarmaţi, am ordin să nu las să treacă nici o persoană! ». Au izbucnit strigăte, lozinci, fel de fel de răspunsuri, printre care şi al meu: Aşa cum voi vă exercitaţi o îndatorire, aşa ne exercităm şi noi dreptul de a manifesta paşnic! E un drept democratic, constituţional, cred că ştii acest lucru! ». O ştia, n-o ştia, treaba lui, fapt este că s-a întors la subordonaţi şi a dat comanda: « Arma jos şi daţi-vă la o parte ». « Nu aşa », am intervenit eu, « să intre în hol la cinema, că nu vrem ca mîine-poimîine să se spună că am agresat ostaşii, care, aşa cum ziceţi, îşi fac datoria împuşcînd poporul ».

Nu-ţi descriu entuziasmul cînd i-am văzut pe militari în vitrină ! Dar să trecem mai departe. După cîţiva paşi, la colţi, pe [strada] Săvineşti alt şir de militari. Iar lîngă zidul Primăriei grăniceri, băieţi tineri, aproape copii. M-am apropiat, am încercat să intru în dialog cu ei: « Măi băieţi, măi copii, ce faceţi voi aici ? Sînt sigur că n-aţi mîncat de mult. Nemernicul vă ţine flămînzi, cerîndu-vă să îndreptaţi armele spre noi, aşa-i ? Dar ce facem noi este pentru toată lumea. Este şi pentru voi ». Şi unuia i-am pus 100 lei în bluzon, adăugîndu-i: « Luaţi-vă nişte biscuiţi, că pentru descreieratul de la Bucureşti nu merită să staţi flămînzi ».

Gestul a dat roade, au procedat la fel şi alţi demonstranţi, grănicerii nu ne-au creat nici o problemă. Văzînd taburile, mi-a trecut prin cap o idee … spune-i cum vrei, trăznaie, genială, treaba ta, zicîndu-mi că ar fi extraordinar pentru moralul oamenilor să intrăm în Piaţa Operei pe un tab, cu un tab în frunte. Aşa că am urcat pe unul dintre ele, începînd tratative în acest sens. Fac precizarea că taburile erau de la U.M. 01233 Buziaş, reţin numele celor cu care am vorbit : locotenentul major Ardelean T., locotenent Craiu Daniel, plutonier Câţea Vasile, plutonier Ion Viorel, plutonier Moraru Vasile, plutonier Dumitru Ion, plutonier adjutant Martin M.

Cred că prima întrebare a fost asta: « Cîte cartuşe aveţi aici, băieţi ? ». « Trei mii ». În regulă, atunci aflaţi că noi sîntem 300000 ! Deci cred că cel mai bun lucru ar fi să veniţi cu noi în Piaţa Operei ». Nimerisem pe tabul lui Ardelean, care mi-a spus: « Aş veni, domnule, dar la mine nu merge stînga ». « Nu e nimic, trage dreapta şi spune colegului să vină el cu noi ». Omul s-a conformat, aşa am ajuns deci pe tabul condus de plutonierul adjutant Martin M. în Piaţa Operei“ (Titus Suciu – « Lumea bună a balconului », Editura Almanahul Banatului, Timişoara, pag. 75-76).

Ordinul de retragere în cazărmi de la Timişoara a fost urmarea directă a conştientizării de către generalii ceauşişti că eventuale ordine de reprimare nu vor mai fi executate, existînd chiar primejdia întoarcerii armelor. Conducerea armatei a fost înştiinţată despre cele întîmplate la Timişoara, şi totuşi în 21 decembrie a dat ordine de reprimare la Bucureşti şi în alte oraşe.

Referitor la Bucureşti, dovada faptului că fraternizarea armatei cu demonstranţii nu a fost urmarea ordinelor generalilor din conducerea armatei, o găsim chiar în cartea lui Stoenescu. Astfel, el vorbeşte despre ordinul de oprire a trupelor în cazărmi: „Pentru a salva onoarea lui Milea, militarii au declarat în corpore că ordinul i-a aparţinut ministrului. Ordinul i-a aparţinut generalului Eftimescu şi a fost dat după autoîmpuşcarea lui Milea (încă mai trăia) la precis ora 9,54, după ce cu un minut în urmă locotenent-colonelul Costache l-a informat că « s-a urcat lumea pe Tc (tancuri) » (pag. 376-377).

Aşadar, la ora 9,53 conducerea armatei aflată la C.C. deja fusese informată despre fraternizarea armatei cu poporul, concretizată în urcarea demonstranţilor pe tancuri. Abia apoi vin celelalte ordine: 9,54 oprirea în cazărmi; 10,07 a nu se trage în oameni şi a se parlamenta (pag. 378-379) (10,45 după cronologia lui Sergiu Nicolaescu, pe care Stoenescu o consideră greşită – pag. 355). Autorul dezbate intens asupra persoanei care ar fi dat respectivele ordine, combătînd varianta iniţială răspîndită prin 1990 că acestea ar fi aparţinut lui Milea şi indicînd drept autori pe Eftimescu respectiv Stănculescu. Esenţialul este însă că fraternizarea armatei cu demonstranţii, pornită de la eşaloanele militare inferioare aflate în contact direct cu revoluţionarii, era un lucru deja realizat la momentul acestor ordine. Ideea că militarii care îngăduiseră manifestanţilor să se caţere pe tancuri ar fi putut să-şi schimbe brusc atitudinea şi să deschidă focul împotriva populaţiei e nerealistă, iar generalii aflaţi în C.C. şi-au dat seama de asta. În cazul particular a lui Stănculescu, acesta mai cunoscuse o experienţă similară cu doar 2 zile înainte, la Timişoara.

Prin modul în care este înfăţişată căderea lui Ceauşescu, autorul atribuie, fără dovezi serioase, meritele acestei căderi unor persoane din nomenclatura comunistă, anume generalilor Victor Atanasie Stănculescu şi Iulian Vlad, minimalizînd rolul jucat de masele populare şi contestînd existenţa, în cadrul eşaloanelor inferioare ale armatei, a unei fraternizări cu populaţia fără acordul şi împotriva voinţei generalilor ceauşişti. Răstălmăcirea unor declaraţii, contestarea fără argumente a altora, ignorarea dovezilor care contrazic teoriile susţinute sînt cîteva din metodele domnului Alex Stoenescu.

Securitatea în Revoluţia din 1989, după părerea lui Alex Stoenescu

Comentariu la capitolul „Departamentul Securităţii Statului la începutul revoluţiei” din cartea „Istoria loviturilor de stat din România – vol. IV (II)”, Editura Rao 2005, de Alex Stoenescu

După „Istoria loviturilor de stat – vol. 4 (I)” publicată în 2004 la Editura Rao, carte pe care am comentat-o deja sub titlul „Prejudecăţile birocratice ale lui Alex Stoenescu”, Alex Stoenescu a publicat al 2-lea volum de analiză a revoluţiei din 1989 – „Istoria loviturilor de stat – vol. 4 (II)”.

Găsim aici aceeaşi încercare de reabilitare a Securităţii pe care am observat-o în primul volum. Generalului Iulian Vlad, şeful securităţii, i se atribuie acţiuni revoluţionare: „în dimineaţa de 18 decembrie 1989 se execută ordinul generalului Iulian Vlad de eliberare din arestul Securităţii (Rahova) a celor reţinuţi sau arestaţi fără hotărîre judecătorească” (pag. 14). Ce a fost la Rahova nu ştim exact, dar ştim că la Timişoara erau o mulţime de reţinuţi fără hotărîre judecătorească, care nu au fost eliberaţi, iar securiştii timişoreni, subordonaţi generalului Vlad, i-au anchetat. Aceeaşi securişti au anchetat chiar şi răniţii din spitale, iar şeful Securităţii Timiş, colonelul Traian Sima, a fost condamnat penal pentru arestările nelegale din 1989. Iulian Vlad însuşi s-a implicat în 21 decembrie 1989 în reţinerea nelegală a lui Dumitru Mazilu (a fost şi condamnat pentru asta), astfel că imaginea de persoană preocupată de respectarea legalităţii socialiste, pe care Stoenescu vrea s-o creeze despre Iulian Vlad, nu este reală. În ciuda acestor fapte, Stoenescu afirmă că „securitatea este singura instituţie care nu a trecut de la represiune la sprijinirea revoluţiei, neparticipînd la represiune (sau acoperindu-şi perfect operaţiunile) şi favorizînd căderea lui Ceauşescu” (pag. 20). Afirmaţia e greşită în toate aspectele, căci Securitatea a participat la represiune, nu a izbutit să-şi acopere perfect acest lucru – dovadă condamnările penale ale şefilor Securităţii de după revoluţie, iar în 22 decembrie a trecut ca toţi oportuniştii la sprijinirea revoluţiei. Credem că şi eliberarea reţinuţilor de la Rahova este o poveste, căci Petre Mihai Băcanu, care a fost încarcerat acolo, nu a remarcat aşa ceva.

Stoenescu atribuie Securităţii intenţii pe care aceasta nu le-a avut niciodată, precum „sprijinirea unei reforme politice declanşate de Nicolae Ceauşescu, apoi fără el, dar cu estimarea şanselor de apariţie a unui nou lider (în ordine: Nicu Ceauşescu, un lider comunist din C.P.Ex., Ion Iliescu)” (pag. 20-21). Nu ni se oferă nici cea mai mică dovadă că securitatea a mizat, înainte ca stihia mişcării populare din 1989 să facă căderea lui Ceauşescu previzibilă, pe vreun alt conducător al statului. În întreaga analiză a lui Stoenescu lipseşte un element esenţial care a determinat comportamentul securiştilor din 1989: frica.

Frica faţă de popor, care devenise mai mare decît frica faţă de şefi. În 22 decembrie 1989, în faţa sutelor de mii de oameni ieşiţi în stradă, după ce se aflase şi despre securiştii linşaţi la Cugir, nădragii multor securişti deveniseră căcănii şi purtătorii lor nu ştiau în ce gaură de şarpe să se ascundă. Acesta este motivul lipsei de rezistenţă manifestate de securişti în acea zi, nicidecum manevrele subtile ale lui Iulian Vlad sau comploturile începute cu 20 de ani în urmă prin parcul Cişmigiu. Alex Stoenescu ar fi trebuit să ştie asta, căci a prefaţat cartea securistului Nicolae Mavru – „Revoluţia din stradă” (Editura Rao 2004), carte care, deşi musteşte de ură faţă de revoluţie şi revoluţionari, descrie foarte corect frica pe care securiştii au resimţit-o în faţa sutelor de mii de demonstranţi.

„Dacă Securitatea ar fi dat ea lovitura de stat, ar fi devenit automat partener de dialog şi mai mult ca sigur ar fi existat o negociere a viitorului instituţiei. Vîrfurile Securităţii nu au făcut acest gest pentru că trebuiau să de mîna cu KGB-ul. Din punct de vedere istoric, acesta rămîne un act patriotic” (pag. 35), mai scrie Stoenescu. De neînţeles de unde convingerea autorului că pe securişti îi preocupau noţiuni abstracte precum patriotismul. Caracteristica principală a lucrătorului de securitate din 1989 era pragmatismul, urmărirea interesului personal, nicidecum vreo ideologie anume, indiferent care ar fi aceasta (de aceea nu cred nici în teoria securiştilor fanatici ceauşişti). Refuzul de a acţiona împotriva lui Ceauşescu nu se datorează vreunei reticenţe de a colabora cu KGBul, ci nedorinţei de a se implica în activităţi riscante care le-ar pune în primejdie statutul, adică tocmai lipsei de patriotism, indiferent cum ar fi această noţiune înţeleasă. Este absurd să se pretindă că regimul Ceauşescu, caracterizat prin minciună generalizată, ar fi avut vreo bază ideologică. Oare minciunile despre recoltele de grîu de 8000 kg/ha sînt un lucru lăudabil din punct de vedere „naţionalist” şi condamnabil doar din punct de vedere „KGB-ist”?

„Ataşamentul demonstrativ al populaţiei la politica lui Nicolae Ceauşescu” despre care vorbeşte Stoenescu (pag. 37) este doar o ficţiune propagandistică, pe care ne miră să o regăsim la 16 ani de la revoluţie. Unele afirmaţii despre antisovietismul lui Ceauşescu ar trebui totuşi argumentate. De pildă, nu cred că România lui Ceauşescu „hărţuia la ONU” Uniunea Sovietică, cum aflăm la pag. 37.

„Securitatea naţionalistă a României comuniste s-a destructurat violent” este marea mîhnire a lui Alex Stoenescu (pag. 39), care susţine pretenţiile post-revoluţionare ale unor securişti de a-şi stabili monopolul asupra ideologiei naţionaliste. O mîhnire neîntemeiată totuşi, căci, chiar dacă Departamentul Securităţii Statului a fost desfiinţat prin Decretul nr. 33 din 31 decembrie 1989, o mare parte dintre foştii securişti au fost preluaţi de SRI. Chiar în cărţile lui Stoenescu găsim pilde de foşti securişti trecuţi la SRI, consideraţi surse importante de informaţie. Asupra conducerii Securităţii, KGB-ul avea o „influenţă nulă” (pag. 40).

Pentru a-l înfăţişa pe şeful Securităţii, Iulian Vlad, în lumină favorabilă, Alex Stoenescu minte, dar minciuna e neîndemînatică, se poate descoperi prin simpla comparaţie a afirmaţiilor de la diferite pagini ale cărţii. „În 15 ani de zile, cu excepţia lui Silviu Brucan, nimeni nu-l acuză de ceva pe generalul Iulian Vlad” (pag. 60), dar la pag. 49 recunoscuse că Vlad a fost acuzat de justiţie, care i-a dat în total aproape 25 de ani închisoare. Prin contopirea pedepselor şi reduceri pentru bună purtare şi vîrstă înaintată, Vlad a executat doar 4 ani.

Uneori, în cercetările sale, Stoenescu se împiedică de adevăr, dar se ridică şi trece mai departe fără să se oprească. De pildă, relatează discuţia sa cu fostul director SRI Virgil Măgureanu, care i-a relatat: „Eu am citit rapoartele Securităţii române din toamna lui 89. Erau foarte departe de adevărul celor ce urmau să se întîmple” (pag. 62). Stoenescu replică: „Este surprinzător ceea ce spuneţi, pentru că generalul Vlad, în audierile lui şi în procese, afirmă că lucrurile astea erau cunoscute, ştia şi localităţile unde trebuia să se întîmple şi le-a numit” (pag. 62-63), iar apoi îi explică lui Măgureanu ce discuţii a avut Iulian Vlad cu Ceauşescu. Pentru noi nu e nimic surprinzător, ci doar o confirmare în plus că Iulian Vlad, dacă într-adevăr a declarat ceea ce pretinde Stoenescu că ar fi declarat, e mincinos. Îi mai zice Stoenescu lui Măgureanu şi ce au vorbit Bush cu Gorbaciov la Malta, inclusiv partea de discuţie „neînregistrată, necuprinsă în stenogramă” (pag. 64). Ciudat dialogul Stoenescu-Măgureanu, în care Stoenescu ştie totul iar Măgureanu nu ştie nimic. Oare de ce a mai dorit Stoenescu să vorbească cu Măgureanu, nu era destul să-i trimită o carte a sa? Este tipic „stilului de cercetare Stoenescu” ca să sugereze interlocutorilor răspunsurile pe care le doreşte şi chiar să explice el care sînt faptele, în loc să-i lase pe interlocutori să povestească. Nu numai interviul cu Măgureanu, dar şi alte interviuri, atît din acest volum cît şi din cartea „Interviuri despre revoluţie” (Editura Rao 2004) arată acest stil de lucru. Amintim în acest context afirmaţiile lui Filip Teodorescu, fost adjunct al Direcţiei Contraspionaj al Departamentului Securităţii Statului, că la Timişoara, unde în octombrie 1989 a condus un control al activităţii pe ultimii doi ani a Securităţii locale, domnea o „linişte neverosimilă” („Un risc asumat”, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti 1992, pag. 44-45). Deci, nimic despre aşteptarea revoluţiei de către securişti.

Pentru Stoenescu, Ceauşescu avea o indiscutabilă popularitate. „Muncitorii îl votau pe Ceauşescu în neştire” (pag. 76). E o revelaţie pentru mine să descopăr, la 16 ani după revoluţie, oameni care cred în corectitudinea alegerilor comuniste. Dintre ţăranii mutaţi la oraş s-au recrutat atît muncitorii cît şi securiştii, care „împreună l-au iubit pe Ceauşescu pentru scoaterea lor din sărăcie” (pag. 78). Colaborarea cu Securitatea „nu mai era privită ca o traumă, ci ca un act patriotic, pornind de la realitatea că majoritatea covîrşitoare a populaţiei îşi exprima – cel puţin oficial, chiar vorbind de anul 1987 – încrederea, devotamentul şi ataşamentul faţă de politica PCR şi a secretarului său general” (pag. 110). După revoluţie ofiţerii de Securitate au primit „mii de ani de puşcărie” (pag. 81), dar cîţi ani au fost efectiv executaţi autorul nu ne spune. Este o manipulare a se vorbi despre „mii de ani de puşcărie” cînd prin contopiri, suspendări şi reduceri de pedepse, condamnările rămîn doar pe hîrtie. De pildă Traian Sima, şef al Securităţii Timiş, a primit 200 de pedepse de cîte 3 ani pentru arestare nelegală + 15 ani pentru omor deosebit de grav = total 615 ani, dar a executat efectiv doar cîţiva ani.

Dacă Securitatea „a reuşit cu mari riscuri pentru comandanţi să nu fie implicată de Ceauşescu în represiune” (pag. 175), se afirmă însă, fără dovezi, că printre cei care au tras la Timişoara se numără gărzile patriotice (pag. 91), idee întărită la pag. 193: „Gărzile patriotice din oraş trăseseră cot la cot cu forţele de represiune, făcînd şi ele victime”. Cred că gărzile patriotice, formate din muncitori care, în ciuda afirmaţiilor lui Stoenescu, nu îl iubeau ci îl urau pe Ceauşescu, sînt cel mai puţin probabil implicate în represiune.

Convingerea lui Stoenescu că muncitorii îl iubeau pe Ceauşescu este motivul pentru care nu găseşte altă explicaţie a izbucnirii revoluţiei decît subversiunea străină. Datorită acestei convingeri, exclude participarea muncitorească la începutul revoluţiei: „Problema care rămîne în discuţie şi care va fi mult timp dezbătută de istoriografie este dacă în 16 decembrie pe străzile Timişoarei erau muncitorii. Ştim sigur că au ieşit abia în 20 decembrie” (pag. 98). Nu cred că istoricii serioşi mai dezbat această problemă. Listele arestaţilor din perioada revoluţiei timişorene, cît şi (pentru perioada 17-19 decembrie) listele răniţilor şi morţilor, arată că, inclusiv înainte de 20 decembrie, majoritatea celor aflaţi în stradă aparţineau clasei muncitoare.

Sergiu Nicolaescu, unul din acoliţii lui Ion Iliescu, pretinde că înainte de Congresul 14 PCR ar fi existat un instructaj în care securiştilor „li s-a sugerat că Ceauşescu va cădea”. „Un singur colonel a avut curajul şi a spus ce s-a discutat acolo” (pag. 100-101). Nu cred că ar fi nevoie de curaj pentru ca, după revoluţie, securiştii să pretindă că li s-a atras atenţia să nu se implice în reprimare. Din contră, este chiar interesul securiştilor să răspîndească asemenea zvonuri, ştiut fiind că au fost ostracizaţi pentru reprimarea revoluţiei. Faptul că în 16 ani, din zeci de potenţiali martori doar unul a spus că a existat o asemenea şedinţă este mai degrabă un indiciu că zvonurile despre acea şedinţă sînt minciuni. Însă nişte minciuni care slujesc de minune reabilitării Securităţii, exact ce urmăreşte Stoenescu. Unele afirmaţii ale lui Sergiu Nicolaescu sînt însă atît de gogonate încît însuşi Stoenescu se vede nevoit să le corecteze. Astfel, în nota de subsol de la pagina 101 arată că „responsabilii din Securitate afirmă că nu a existat un ordin de depunere a armelor, de incendiere a documentelor sau ca ofiţerii să rămînă acasă în noaptea de 21 spre 22 decembrie”. Despre incendierea documentelor ştim însă că la Timişoara aceasta s-a petrecut cert în 22 decembrie 1989, iar despre incendierea arhivei cu agenţii KGB însuşi Stoenescu a scris, în „Interviuri despre revoluţie”, Editura Rao 2004, pag. 125-126 (interviu cu securistul Ioan Rusan). Să fie oare această notă de subsol o recunoaştere a faptului că a dezinformat în cartea „Interviuri despre revoluţie”?

Există o declaraţie a colonelului Răşină, făcută în faţa Comisiei Senatoriale „Decembrie 1989”, că la o şedinţă a Securităţii s-a discutat despre posibila lichidare sau schimbare a lui Ceauşescu (pag. 101-102), dar însuşi Iulian Vlad s-a întrebat, în faţa aceleiaşi Comisii, „cum de nu este confirmată versiunea Răşină de măcar unul dintre ceilalţi 40 de şefi ai Securităţilor judeţene sau de cei trei locţiitori ai generalului Vlad, care au condus şedinţele” (pag. 103)? Dacă respectivii vor citi cartea lui Stoenescu, poate vor apărea printre ei şi cîţiva care să confirme „versiunea Răşină”, căci aceasta slujeşte intereselor securiştilor. Aşa se scrie istoria, cu declaraţii post-factum adaptate intereselor de moment. Deşi Stoenescu arată dubiile privind credibilitatea lui Răşină, acceptă în esenţă spusele acestuia, căci scrie despre „conştientizarea [de către Securitate – nota mea] faptului că regimul se îndreaptă spre un final” (pag. 111). A avut într-adevăr loc o asemenea conştientizare, dar abia în 22 decembrie!

În 1989 „activitatea Securităţii şi a şefului ei poate fi încadrată raţional în fenomenul de favorizare a schimbării” (pag. 119).

Există însă şi securişti care au dat declaraţii contrare teoriilor lui Stoenescu. Astfel, şeful Direcţiei de Informaţii Externe, „generalul Stamatoiu a declarat în faţa Comisiei [Senatoriale „Decembrie 1989” – nota mea] că Securitatea nu a avut informaţii preliminare, nici ulterioare despre calendarul discuţiilor Gorbaciov-Bush de la Malta” (pag. 130). „Este o declaraţie care ascunde realitatea (…) Minimalizarea sau negarea informaţiilor detaliate din Malta nu poate fi decît suspectă”, concluzionează Stoenescu (pag. 131). Ne amintim însă că nici Virgil Măgureanu nu a găsit în arhivele Securităţii vreo informaţie despre ce au vorbit concret Bush şi Gorbaciov la Malta, ceea ce confirmă declaraţia lui Stamatoiu.

Tot ce scrie Stoenescu este menit să reabiliteze Securitatea, iar securiştii au tot interesul să-i susţină teoriile. Pentru orice securist, a declara că revoluţia a fost opera agenturilor străine, iar pentru credibilitate, a pretinde că Securitatea deţinea dovezi despre asta, este nu numai o metodă de a apăra breasla în faţa atacurilor postrevoluţionare, dar şi un mod de a deveni vedetă (vezi cazul Pavel Coruţ). Spre contrast, acei securişti care au declarat că nu există dovezi despre implicarea agenturilor străine sînt nu numai ignoraţi de mass-media (căci asemenea declaraţii, lipsite de senzaţional, nu ajută la vinderea ziarelor) şi ostracizaţi de colegi (căci nu contribuie la apărarea breslei), dar, prin cartea lui Stoenescu, puşi la stîlpul infamiei ca mincinoşi şi posibili trădători de ţară în slujba agenturilor străine, a căror implicare o ascund, cum e cazul cu Stamatoiu (despre care se sugerează că ar fi agent american). În condiţiile acestei presiuni psihologice asupra foştilor securişti, e de mirare că totuşi se mai găsesc printre ei unii care tăgăduiesc teoria agenturilor străine.

Mai scrie Stoenescu despre „recunoaşterea de către Ion Mihai Pacepa a implicării sale şi a CIA în revoluţia din 1989” (pag. 134), dar nu ne dă nici un citat sau trimitere bibliografică din care să putem vedea exact ce a zis Pacepa, lăsînd la o parte faptul că acesta nu e tocmai o sursă credibilă de informaţii şi are interes direct să exagereze meritele sale anticomuniste, pentru a justifica reabilitarea sa şi pretenţiile materiale uriaşe pe care le are faţă de statul român, ca urmare directă a reabilitării.

„Securitatea se ocupa de spioni şi trădători de ţară” (pag. 142). „Poveştile cu disidenţa şi condamnările date de regimul comunist pe temeiuri de drept comun, pentru că Ceauşescu nu ar fi vrut deţinuţi politici, sînt reale, numai că trebuie să înlocuiţi cuvîntul deţinuţi politici cu spioni” (pag. 182). Cum se explică totuşi cazuri vestite, precum cel a lui Petre Mihai Băcanu, băgat la puşcărie după ce a tipărit un ziar nelegal? Stoenescu îi explică direct lui Băcanu: „Din punctul lor de vedere [al securiştilor – nota mea] oricît vi s-ar părea de absurd, grupul dv. părea periculos numai din momentul în care era preluat de sovietici” (pag. 777). Deci, dacă Băcanu nu ar fi avut legături cu sovieticii, era lăsat să tipărească cîte ziare anticomuniste voia. Aşa o fi, iar ciocolata Milka e fabricată de marmote!

(va urma)