Blogul lui Marius Mioc

despre revoluţia din 1989 şi ceea ce a urmat după ea

Otopeni, 23 decembrie 1989. Soldatul Grosu îl omoară pe căpitanul Brebenel martie 31, 2014


OtopeniCondamnGrosuNeculai1Prezint mai jos hotărîrea judecătorească care lămureşte moartea uneia din victimele revoluţiei: căpitanul Vasile Brebenel.

TRIBUNALUL MILITAR BUCUREŞTI
Dosar nr. 297/1993

SENTINŢA NR. 481
Şedinţa publică din 23.08.1993

Tribunalul compus din:
PREŞEDINTE: Maior magistrat POPESCU TRAIAN
JUDECĂTOR: Cpt. magistrat PISTOL ŞTEFAN
PROCUROR MILITAR: Maior magistrat GEANGU DAN
GREFIER: TOGAN FLOAREA

A luat în cercetare cauza privind pe inc[ulpat] sold[at] rez[ervă] GROSU NECULAI, fost militar în termen la U.M. 01668 Otopeni, trimis în judecată prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare din 11 mai 1993, pentru infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 al. 2 c[od] pen[al].
La apelul nominal au lipsit inculpatul şi partea civilă Brebenel Maria. Au fost prezenţi partea responsabilă civilmente Ministerul Apărării Naţionale, prin reprezentantul său maior de just[iţie] Florea Vladimir şi apărătorul desemnat din oficiu al inculpatului, av. Camburi Hristu.
Procedura îndeplinită.
Grefierul a făcut referatul cauzei, învederînd instanţei că au fost depuse la dosar relaţiile solicitate privind veniturile defunctului Brebenel Vasile.
Procurorul şi apărătorul au arătat că nu au alte probe de propus.
Preşedintele a declarat cercetarea judecătorească terminată şi a dispus trecerea la dezbateri.
Procurorul, după ce a expus situaţia de fapt, a pus concluzii de condamnare a inculpatului, pentru infracţiunea de ucidere din culpă, prev[ăzută] de art. 178 al. 2 c.pen., la o pedeapsă privativă de libertate, orientată într-o primă jumătate a cuantumului prev. de lege, avînd în vedere persoana făptuitorului, fără antecedente penale, şomer, cît şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.
Reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale a arătat că este de acord cu prestaţia lunară în măsura în care se justifică.
Apărătorul inculpatului a arătat că în lipsa inculpatului va depune concluzii scrise pînă la sfîrşitul şedinţei.

TRIBUNALUL

Deliberînd asupra cauzei de faţă, constată următoarele: GROSU NECULAI îşi efectua serviciul militar în cadrul UM 01668 Bucureşti-Otopeni, în aceeaşi incintă funcţionînd şi UM 01612 Bucureşti.
Prin rechizitoriul Direcţiei Procuraturilor Militare confirmat potrivit legii, avînd nr. 1022/P/1991 din 11.05.1993, inc. sold. rez. Grosu Neculai fost în U.M. 01668 Bucureşti-Otopeni, fiul lui Neculai şi Cornelia, născut la 19.07.1969 în com. Valea Mărului, jud. Galaţi, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvîrşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 al. 2 din c. pen., reţinîndu-se următoarea situaţie de fapt:

(more…)