Etichetă: veterani de război

Ziarul „Adevărul” acuză fostul guvern Ponta ba de micșorarea, ba de mărirea drepturilor acordate veteranilor de război

Recent șeful PSD Liviu Dragnea a amenințat guvernul Cioloș cu moțiunea de cenzură pentru faptul că, printr-o hotărîre de guvern cu privire la normele de aplicare ale noului cod fiscal, stabilise ca membri de familie ai veteranilor de război să plătească impozit pe cota parte din proprietățile imobiliare deținute în coproprietate cu veteranii. Dragnea a declarat într-o comunicat de presă (linc):

De la 1 iunie, aceşti oameni, care s-au sacrificat pentru România, luptînd în Al Doilea Război Mondial sau în războaiele din Afganistan, Bosnia sau Irak, sînt somaţi de administraţiile financiare să plătească impozite de care fuseseră scutiţi prin lege (Codul fiscal). Aceeaşi măsură se aplică şi persoanelor cu handicap. (…) România este o ţară care îşi cinsteşte eroii, încă mai este aşa ceva. Dacă acest guvern nu va şti să-şi cenzureze măcar acest dispreţ, îl va cenzura PSD prin moţiune.

Citește în continuare „Ziarul „Adevărul” acuză fostul guvern Ponta ba de micșorarea, ba de mărirea drepturilor acordate veteranilor de război”

Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale

CasaPensiioct12_0001Actualizare 19 iulie 2018: Înlocuit linc de la sfîrșitul articolului, care nu mai funcționa, cu copia respectivului articol de pe saitul web.archive.org de arhivare a internetului.

În urmă cu cîtva timp am adresat Casei Naţionale de Pensii următoarea scrisoare:

Subsemnatul, Mioc Marius (…), în temeiul art. 6 al Legii nr. 544/2001, vă cer să-mi răspundeţi la următoarea întrebare:

În ultima lună sau într-o altă lună cît mai recentă pentru care aţi finalizat centralizarea datelor contabile, lună pe care vă rog să o indicaţi în răspunsul dv., care au fost sumele plătite de dv. ca urmare a legilor speciale şi numărul de beneficiari pentru fiecare categorie în parte, pentru următoarele categorii:

 1. Deţinuţi politici
 2. Deportaţi în interiorul ţării din motive politice după 6 martie 1945 (de pildă: deportaţi în Bărăgan)
 3. Deportaţi în străinătate
 4. Prizonieri de război în străinătate
 5. Invalizi de război ai armatei române
 6. Veterani de război (neinvalizi) ai armatei române
 7. Văduve de război
 8. Veterani de război şi invalizi de război care au slujit în armate străine (de pildă cetăţeni din Ardealul de Nord înrolaţi în armata Ungariei pe timpul ocupaţiei hortiste)
 9. Persoane care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 10. Luptători în revoluţia din decembrie 1989 (L341/2004)
 11. Urmaşi ai eroilor martiri ai revoluţiei din 1989
 12. Indemnizaţii restante pentru revoluţionari (OUG 53/2010)
 13. Persoane care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din 1987
 14. Urmaşi ai persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma revoltei muncitoreşti de la Braşov din 1987
 15. Persoane care primesc indemnizaţie pentru activitatea de liber-profesionist – artişti interpreţi sau executanţi Citește în continuare „Cheltuielile bugetare pentru diferite tagme beneficiare de legi speciale”

Ion Coman – “Omul se duce, faptele rămîn, istoria însă le va analiza”

LA EDITURA “Meditaţii” din Bucureşti a apărut în anul 2007 cartea lui Ion Coman “Omul se duce, faptele rămîn, istoria însă le va analiza”.

Autorul este fostul ministru al apărării naţionale Ion Coman, în 1989 şef al secţiei cu probleme militare şi de justiţie a C.C. al P.C.R. şi principal conducător al reprimării revoluţiei din Timişoara din decembrie 1989. Pentru rolul său în crimele din 1989 a fost condamnat la 15 ani de închisoare şi degradare militară. A ispăşit efectiv 3 ani şi ceva de închisoare, apoi a fost graţiat de fostul preşedinte Emil Constantinescu.

La sfîrşitul cărţii sînt publicate mai multe fotocopii ale unor diplome primite de Coman care dovedesc că, pentru Ministerul Apărării Naţionale, cei mînjiţi cu sînge românesc în decembrie 1989 sînt în continuare persoane demne de stimă, chiar şi în cazul în care vinovăţia le-a fost stabilită prin hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Găsim în cartea lui Coman, la capitolul “Dovezi de apreciere”:
– la pag. 178 diplomă semnată de şeful Statului Major General, General Corp de Armată dr. Constantin Degeratu, acordată în 1999 “d-lui Gl. (A) Ion Coman”.
– la pag. 179 “diplomă de onoare” semnată de şeful Statului Major General, General dr. Mihail Popescu, acordată în 12 noiembrie 2004 “d-lui general-locotenent (r) Ion Coman”.
– la pag. 180 altă diplomă din 27 aprilie 2000, semnată de acelaşi general de corp de armată Mihail Popescu, în calitate de şef al statului major al trupelor de uscat, acordată “D-lui gl ca (r) Ion Coman”.
– la pag. 182 diplomă semnată de general locotenent doctor Ion Magdalena, acordată în 15 decembrie 2004 “domnului Gl. (r) Ion Coman”.
– la pag. 186 “diplomă de onoare” semnată (iarăşi) de şeful Statului Major General, g-ral Mihail Popescu, acordată în 15 februarie 2004 “d-lui general-locotenent (r) Ion Coman”
– la pag. 187, felicitări cu prilejul vîrstei de 80 ani, “pentru acele repere etice, morale şi civice care Vă [cu V mare – nota mea] definesc marcanta Dumneavoastră [cu D mare] personalitate”, transmise în 25 martie 2006 din partea Ministerului Apărării Naţionale – Centrul 48 Comunicaţii şi Informatică Strategice de către comandantul acestui centru, colonel Ion Cerăceanu “Domnului general colonel (rtr) Ion Coman”.
– la pag. 190 felicitări cu prilejul zilei onomastice transmise în 7 ianuarie 2007 de Comandantul corpului 4 Armată teritorial, general-maior dr. Ioan Ciupei “d-lui Gl. lt. Ion Coman”.

Cel puţin dintr-un punct de vedere aceste acte sînt inacceptabile – prin Sentinţa nr 9 din 6 iulie 1991 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia militară, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 30/1997 a Curţii Supreme – completul de 9 judecători, Ion Coman a fost condamnat la degradare militară. Aşadar, folosirea titlului de “general” în documente oficiale ale Ministerului Apărării Naţionale în legătură cu Ion Coman, după ce degradarea sa militară a fost confirmată de justiţie, constituie un fals în acte publice, iar fapta lui Ion Coman de a publica în cartea sa aceste documente constituie uz de fals.

Alături de aceste falsuri făcute în numele unei instituţii a statului – Ministerul Apărării Naţionale, observăm folosirea titlului incorect de “general” la adresa lui Ion Coman şi de către organizaţii neguvernamentale (dar sugătoare de bani publici), precum Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de Film din România, care, prin preşedintele Sergiu Nicolaescu, îi acordă în 2001 “Domnului General lt. (r) Ion Coman” medalia aniversară “400 de ani de la Unire şi 30 de ani de la producţia filmului Mihai Viteazul”. Sergiu Nicolaescu a fost şi preşedinte al Comisiei Senatoriale “Decembrie 1989″, iar în prezent este membru în Colegiul Naţional al Institutului Revoluţiei Române (numit în această funcţie de Ion Iliescu), e greu de crezut că nu cunoaşte condamnarea lui Ion Coman.

Au mai acordat dovezi de apreciere “generalului Ion Coman”: Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă sau Retragere, prin preşedintele General locotenent (r) Iulian Topliceanu, fapt firesc dacă ţinem seama că ulterior Topliceanu însuşi a fost condamnat pentru reprimarea revoluţiei din Cluj, cît şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, condusă de general de armată (r) Marin Dragnea, fost luptător în divizia bolşevică “Tudor Vladimirescu”.