Noiembrie 1990. Conferinţă de presă CADA la GDS: „L-am sprijinit pe generalul Stănculescu, ţinînd cont de faptul că toţi sîntem dalmaţieni” (video)

Conferinţa de presă a Comitetului de Acţiune pentru Democratizarea Armatei (CADA) şi a altor mişcări militare apărute după revoluţie (Grupul de Iniţiativă pentru Democratizarea Armatei = GIDA, Acţiunea pentru Dreptate Militară = ADM, Grupul de Acţiune pentru Modernizarea Armatei = GAMA) ţinută în noiembrie 1990 la Grupul pentru Dialog Social. Momentul conferinţei de presă este după ce ministrul Victor Atanasie Stănculescu dăduse un ordin de desfiinţare a CADA, după ce în prealabil îşi crease susţinere în armată cu ajutorul unui val de avansări la excepţional care au însemnat şi o îmbunătăţire a situaţiei materiale a multor ofiţeri. După această conferinţă de presă, o parte din participanţi au fost trecuţi în rezervă de ministrul Victor Stănculescu. Înregistrarea video este după o casetă care a fost montată, posibil chiar de Grupul de Dialog Social. Sînt unele întreruperi care arată că la montaj s-au scos nişte părţi (poate considerate nerelevante). La sfîrşitul conferinţei de presă înregistrarea pe care am avut-o la dispoziţie nu mai era de calitate. Am eliminat acea ultimă parte din filmarea prezentată mai jos. Comentariile mele au fost inserate în text cu litere cursive, între paranteze drepte.

Transcriere înregistrare: Continuă lectura

Documentar despre revoluţia de la Braşov: Voi aţi tras în noi! (4)

A 4-a parte (din 8 părţi) a documentarului TVS Braşov despre revoluţia braşoveană. Realizator: Maria Petraşcu.

Vezi episoadele anterioare: partea întîi, partea a 2-a, partea a 3-a.

Sînt interviaţi: Ion Sava (rănit în revoluţie, răposat în 2005), Nicolae Samson (revoluţionar), colonel Ion Lupu (comandantul trupelor de securitate UM 0391), Ilie Mitric (furier şef la Statul Major al Gărzilor Patriotice), Romulus Vlădoiu (fost locţiitor al comandantului Inspectoratului Judeţean de Miliţie), col (r) Jean Jelcu (fost şef serviciu pază şi ordine la Miliţia Braşov), Viorel Tocan (din nou), Vasile Milea (revoluţionar braşovean, nu ministrul sinucis în 22), Ioan Demi (revoluţionar)

(Va urma)

Documentar despre revoluţia de la Braşov: Voi aţi tras în noi! (3)

A 3-a parte (din 8 părţi) a documentarului TVS Braşov despre revoluţia braşoveană. Realizator: Maria Petraşcu.

Vezi şi: partea întîia, partea a 2-a.

În acest fragment se vorbeşte de apariţia teroriştilor. Sînt interviaţi: Bela Henter (revoluţionar), Sorin Firoiu (revoluţionar), Ioan Niculae Irimia (revoluţionar, din nou), George Scafariu (revoluţionar), lt-col. Viorel Tocan (din nou), Viorel Scorţeanu (revoluţionar), Ion Sava (revoluţionar).

(Va urma)

Documentar despre revoluţia de la Braşov: Voi aţi tras în noi! (1)

Un documentar în 8 părţi despre revoluţia din 1989 de la Braşov, din care prezint acum prima parte. Producător: TVS Braşov, în 2005. Realizator: Maria Petraşcu. (voi continua şi serialul cu Rich Andrew Hall, după ce isprăvesc traducerea)

Prima parte face o scurtă istorie a evenimentelor din întreaga ţară. Despre Braşov se vorbeşte începînd de la minutul 4:30. Sînt interviaţi: lt.-col. (r) Viorel Tocan, ofiţer a Statului major al Gărzilor Patriotice Braşov, Ioan Neculaie Irimia, revoluţionar, sînt prezentate imagini filmate la Braşov în 21 decembrie 1989.