Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”

În 4 iulie 1979 Securitatea a întocmit o notă de analiză cu privire la Gelu Voican Voiculescu – nume de cod „Călugărul”. Nota este aprobată în 5 iulie 1979 de un colonel cu iscălitură indescifrabilă. Cred că este un document interesant despre acest personaj al istoriei recente a României, care merită dat publicităţii. Intervenţiile mele sînt cu litere cursive între paranteze drepte, iar unele fraze din document le-am evidenţiat cu litere îngroşate.

MI                                          Strict Secret
Dir. a II-a                            Exemplar unic
232/MC                               4.07.1979

NOTA DE ANALIZĂ
în DUI nr. 12582 „Călugărul”

La 17 mai 1977 s-a început urmărirea informativă asupra numitului VOICULESCU GELU VOICAN pentru relaţii neoficiale cu cetăţeni străini, fiind adept al acţiunilor lui [nume anonimizat de CNSAS] şi urmărind să plece definitiv în străinătate. Intenţii de a trece fraudulos frontiera cel în cauză a mai avut în 1970 şi 1977, dar planurile au fost dejucate de organele de securitate.

Din luna decembrie 1978 urmărirea informativă a fost continuată de Direcţia a II-a şi conform aprobării conducerii profesionale s-a realizat menţinerea în contact a numitului VOICULESCU GELU VOICAN. În decurs de 6 luni s-au realizat mai multe întîlniri cu cel în cauză sub diferite pretexte şi a furnizat un număr de 22 note de informare privind unele abuzuri şi deficienţe constatate în activitatea de proiectare de la zăcămîntul Roşia Poeni. În ultimile patru luni, datorită încrederii inspirate celui în cauză, acesta apelează tot mai des la unele servicii sau solicită sfaturi în realizarea unor acţiuni. Cu toate că s-a încercat dirijarea informatorului „GIGI” pe lîngă numitul VOICULESCU GELU VOICAN, nu s-au obţinut rezultate. În mai multe discuţii numitul VOICULESCU GELU mi-a relatat că unele persoane din obiectiv au sarcini să-l urmărească, numind patru persoane printre care şi pe informatorul „GIGI” fără să precizeze amănunte în acest sens. Despre informatorul „GIGI” a menţionat că acesta-i „omul securităţii” nu ştie de ce, dar e prea ordonat şi conştiincios la locul de muncă.

În luna ianuarie 1979 VOICULESCU GELU VOICAN a avut mai multe discuţii cu diferite persoane din cadrul obiectivului, iar pe numita [nume anonimizat] a [cuvinte şterse], fapte cunoscute de conducerea MMPG care a dispus întărirea disciplinei în acest institut. Ca urmare a acestor abateri s-a întocmit un referat de sancţionare a numitului VOICULESCU GELU cu retragerea unei gradaţii pe timp de trei luni şi realizarea unui program de deplasări în teritoriu.

În urma acestor măsuri s-a constatat din verificări că la locul de muncă şi în deplasare cel în cauză are comportări corespunzătoare. În afara orelor de program VOICULESCU GELU continuă să aibe preocupări de a procura cărţi vechi din diferite domenii, pe care le multiplică şi le vinde la diferite persoane. După afirmaţiile sale uneori a reuşit să trimită cărţi xeroxate şi peste hotare prin intermediul unor persoane care efectuează deplasări în străinătate.

Din discuţiile purtate şi verificările efectuate referitor la domiciliul numitului VOICULESCU GELU a rezultat că acesta are în actul de identitate domiciliul stabil în str. Bruxelles nr. 11 bis, adresă unde nu mai locuieşte din 1973, are în strada Arieşul Mare nr. 3 locuinţă proprietate personală împreună cu soţia de care este despărţit în fapt din 1977, uneori locuieşte la [nume anonimizat] în [adresă ştearsă] sau la mama lui în strada Romulus nr. 10. Din luna aprilie 1979 locuieşte la numitul [nume anonimizat], geolog la ISPIF Bucureşti, cu domiciliul în bulevardul Magheru, în blocul cinematografului [nume anonimizat], iar din luna mai 1977 cel în cauză mi-a relatat că locuieşte la o nouă cunoştiinţă într-o garsonieră din blocul cinematografului „Patria”. Datorită celor arătate mai sus urmărirea acestuia la domiciliu este inexistentă.

Pe lîngă faptul că VOICULESCU GELU a furnizat mai multe materiale informative privind unele aspecte negative din activitatea de proiectare de la Roşia Poeni, în discuţiile purtate cu el am dedus că-l interesează probleme legate de filozofie, literatură, religie, ştiinţe oculte, metafizică şi alte ştiinţe ale spiritului şi şi-a oferit serviciile pentru ca aceste cunoştiinţe ale lui să fie exploatate de către organele de securitate. Despre [nume anonimizat] susţine sus şi tare că a avut intenţia ca după stabilirea legăturii cu toţi adepţii lui [nume anonimizat] să prezinte întreaga acţiune organelor de securitate, iar în prezent solicită sarcini pe linie SLOMR [Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România, organizaţie înfiinţată în februarie 1979 de Ionel Cană, care a avut printre susţinători şi pe Paul Goma, care a fost supusă represiunilor şi în cele din urmă distrusă de Securitate], cunoscînd nume şi adrese ale unor adepţi ai acestei grupări, menţionînd cu un ton de reproş că dacă nu-l folosim „cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”. Totodată, dacă i se cer informaţii despre unele persoane cu funcţii modeste menţionează că se simte umilit de asemenea sarcini.

Pe lîngă serviciile oferite numitul VOICULESCU GELU a solicitat în mai multe rînduri sprjin pentru rezolvarea unor probleme personale. A solicitat sprijin pentru a obţine mutaţie flotantă în locuinţa geologului [nume anonimizat], a solicitat sprijin pentru ca [nume anonimizat] să fie lichidată şi să nu mai fie angajată în sistemul MMPG-ului [Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei], a mai cerut să purtăm discuţii cu soţia lui, de care este despărţit în fapt pentru a-i cunoaşte intenţiile sau să o intimidăm cu comportamentul soţului său şi repercusiunile asupra acesteia.

Pînă în prezent în afară de menţinerea în contact a numitului VOICULESCU GELU au mai fost luate măsuri de „predare” în legătura lt-maj. SUFANA MIRCEA de la securitatea Cîmpeni a I.J. Alba a M.I., căruia VOICULESCU i-a predat mai multe materiale informative, ofiţerul fiind mulţumit de activitatea acestuia.

Pentru a se preveni întreprinderea unor acţiuni duşmănoase de felul celor preconizate de VOICULESCU GELU VOICAN propun să se întreprindă următoarele măsuri:

1- Continuarea identificării legăturilor numitului VOICULESCU GELU, verificarea acestora şi selecţionarea acelora cu posibilităţi de informare pe lîngă obiectiv, în vederea atragerii la colaborare.           T[ermen] permanent

2- Se va studia posibilitatea atragerii treptate la colaborare a [nume anonimizate] în care obiectivul are încredere. În acest sens se vor putea discuţii de către col. S.N. şi lt.maj. M.C. cu [nume anonimizat] undeva în afara obiectivului.           T. 15.08.1979

3- Se va trimite adresă la Dir. a I [sau II ?] în scopul cunoaşterii din timp a acţiunilor ilegale declanşate de tipul [nume anonimizat] sau „SLOMR”, pentru care obiectivul are mare afinitate, pentru prevenirea participării acestuia la acţiuni duşmănoase.

[adăugat pe document, probabil ulterior „În acţiunea VIITORUL”]          T. 15.07.1979

4- În scopul identificării adreselor frecventate de VOICULESCU GELU şi a legăturilor sale se va solicita pe anumite perioade punerea acestuia în filaj.          T. permanent

[adăugat „Nu are domic. stabil”]

5- Dacă numitul VOICULESCU GELU se va stabili pe o anumită adresă unde va locui permanent i se vor introduce mijloace T.O. [tehnică operativă, adică de ascultare]        T. permanent

6- Se vor purta discuţii cu [nume anonimizat], în vederea atragerii la colaborare în scopul cunoaşterii comportării acestuia.       T. 15.09.1979

[adăugat: „Internată de m. multe ori în spital”]

7- Deoarece numitul VOICULESCU GELU expediază corespondenţă în străinătate prin intermediul unor persoane care se deplasează peste graniţă şi primeşte scrisori la diferite adrese se va intercepta corespondenţa de la legăturile mai apropiate ale obiectivului.    T. 15.08.1979

8- Numitul VOICULESCU GELU VOICAN va fi menţinut în continuare în contact şi din discuţii i se va lăsa impresia încrederii noastre în spusele sale, iar pentru întărirea încrederii i se vor rezolva cererile sale referitor la unele probleme personale.      T. permanent

În funcţie de datele obţinute şi problemele ce vor apare se vor face propuneri.

lt. maj. [indescifrabil]

col. [indescifrabil]
Şeful colectivului

Pe document apare o rezoluţie semnată indescifrabil: „Să se pună accent permanent pe influenţarea pozitivă a celui urmărit”, iar în dreptul propunerilor este trecut „Da” la propunerile 1-4, 7-8 şi „Nu” la propunerile 5-6. Aceeaşi persoană, cu grad de colonel, semnează şi „Se aprobă 05.07.1979” pe prima pagină a documentului.

Se poate observa din această „notă de analiză” că, în ciuda excesului de zel manifestat de Gelu Voican Voiculescu, care cerea sarcini de la securişti şi se oferea el să acţioneze în anumite probleme, în ciuda chiar a faptului că unul din securiştii care primeau informări de la Gelu Voican Voiculescu se declarase mulţumit de activitatea acestuia, Securitatea nu avea încredere în domnul Voiculescu. Într-o altă notă a securităţii, pe care o voi prezenta ulterior, se menţionează chiar că s-a raportat oferta lui Gelu Voican Voiculescu de a i se încredinţa sarcini pe linie SLOMR, dar că aceasta nu interesează.

În procesul pe care-l are cu mine legat de colaborarea sa cu securitatea, Gelu Voican Voiculescu a subliniat că nu a fost plătit vreodată de securitate (linc). În dosarul pe care l-am primit de la CNSAS într-adevăr n-am găsit nici o dovadă că Gelu Voican Voiculescu ar fi luat bani pentru informaţiile furnizate, dar în această notă se precizează că „a solicitat în mai multe rînduri sprjin pentru rezolvarea unor probleme personale. A solicitat sprijin pentru a obţine mutaţie flotantă în locuinţa geologului [nume anonimizat], a solicitat sprijin pentru ca [nume anonimizat] să fie lichidată şi să nu mai fie angajată în sistemul MMPG-ului, a mai cerut să purtăm discuţii cu soţia lui, de care este despărţit în fapt pentru a-i cunoaşte intenţiile sau să o intimidăm cu comportamentul soţului său şi repercusiunile asupra acesteia”. Cel puţin într-un caz este vorba de încălcarea drepturilor altor persoane – cînd solicită ca o anumită persoană să nu mai fie angajată în sistemul MMPG (Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei), adică cere intervenţia securităţii pentru influenţarea negativă a carierei profesionale a acesteia.

Cu privire la relaţiile lui Gelu Voican Voiculescu cu securitatea şi procesul deschis pe această problemă, mai citeşte:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican (linc)
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Procesul cu Gelu Voican şi CNSAS. Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican. Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
Gelu „748000 de euro” Voican: „Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
„Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
– La pagina Analize despre revoluţia din 1989 găsiţi şi înregistrarea video a 13 episoade dintr-o emisiune televizată la care am participat alături de Gelu Voican.

Un gând despre „Analiză a Securităţii: „Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.