Ceauşescu la TVR, 20 decembrie 1989: Populaţia din Timişoara a văzut aceste distrugeri de tip fascist. Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului! (video)

Nouă actualizare 4 martie 2020: Am înlocuit filmarea pusă pe youtube de TVR (9 minute 31 secunde), cu altă filmare, mai completă (23 minute 30 secunde) pe care am pus-o pe canalul meu youtube. Cred că aceasta e filmarea completă.

Nouă actualizare 10 septembrie 2017: Nouă schimbare a videoclipului youtube, că și al doilea clip dispăruse. Observ diferențe față de transcrierea înregistrării pe care o făcusem inițial, sînt paragrafe care apar în transcriere dar nu și în înregistrare, iar înregistrarea este pînă la sfîrșit, adică și partea care am pus-o cu titlul „continuarea înregistrării conform ziarului „Scînteia” din 21 decembrie 1989. Poate că e o înregistrare mai completă decît cea pe care am avut-o inițial, iar pentru paragrafele lipsă, poate n-au fost rostite la TV dar au fost trecute în ziarul „Scînteia”. Nu mai țin minte dacă în înregistrarea inițială, dispărută acum de pe youtube, existau și paragrafele lipsă ori doar le-am copiat din „Scînteia”.

Actualizare 6 august 2014: Schimbare videoclip youtube. Clipul inițial dispăruse, dar a apărut altul identic.

În 20 decembrie 1989, întors din Iran, Nicolae Ceauşescu a ţinut la TVR un discurs în care condamnă cu fermitate evenimentele din Timişoara, „acţiuni cu caracter terorist” (remarcăm folosirea cuvîntului „terorist” care va face carieră după 22 decembrie 1989) care „au fost organizate şi declanşate în strînsă legătură cu cercurile reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite ţări străine”. Tot Ceauşescu dă răspunsul la dilema din presa postrevoluţionară, dacă armata a fost sau nu implicată în reprimarea revoluţiei: „Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului!”.

Discursul lui Ceauşescu a fost, cred, un punct de cotitură în desfăşurarea revoluţiei, căci a reprezentat o recunoaştere oficială că ceva s-a întîmplat la Timişoara. Pînă atunci mijloacele de informare în masă comuniste pretindeau că la Timişoara nu s-a întîmplat nimic. După acest discurs, în 21 decembrie revoluţia avea să se răspîndească într-o mulţime de alte oraşe. Eu cred că discursul lui Ceauşescu a ajutat răspîndirea revoluţiei, căci a stimulat discuţiile românilor pe subiectul „ce s-a întîmplat la Timişoara?”. Anunţarea la radio şi televiziune a celor întîmplate la Timişoara a fost de altfel şi o revendicare a revoluţionarilor timişoreni în tratativele cu primul ministru Constantin Dăscălescu („am cerut şi televiziunea”, spunea Ioan Savu în cuvîntarea sa din 20 decembrie 1989).

Înregistrarea de mai jos este prezentată pe internet ca fiind „tot discursul” lui Ceauşescu din 20 decembrie 1989, şi n-am găsit niciunde o înregistrare mai completă. Ziarele din 21 decembrie 1989 („Scînteia”, „Drapelul Roşu”) prezintă însă un discurs mai lung a lui Ceauşescu decît apare în această înregistrare. Nu sînt lămurit: înregistrarea care circulă pe internet este incompletă sau textul publicat în ziare a fost îmbogăţit după emisiunea televizată.

Mai jos, după transcrierea înregistrării, dau şi fragmentul din discursul lui Ceauşescu care a apărut în presa din 21 decembrie 1989 dar nu apare în această înregistrare video.

Transcriere înregistrare:
00:00 [s-a schimbat filmarea încorporată, și acum aceasta are un discurs de începere și terminare al unui prezentator al TVR] Nicolae Ceauşescu: Dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România. Mă adresez, în această seară, întregului popor al patriei noastre socialiste, în legătură cu evenimentele grave care au avut loc, în ultimele zile, la Timişoara.

În zilele de 16 şi 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentinţe judecătoreşti legale, cîteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări şi incidente, trecînd la atacarea unor instituţii de stat, distrugînd şi jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie şi-au intensificat activitatea împotriva instituţiilor de stat şi de partid, inclusiv a unor unităţi militare.

Din desfăşurarea evenimentelor şi din declaraţiile unor reprezentanţi la aceste, unor participanţi la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine şi distrugerea instituţiilor şi bunurilor generale ale oraşului şi de a da semnalul unor asemenea acţiuni şi în alte centre.

Populaţia din Timişoara cunoaşte şi a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc.

Cu toate insistenţele depuse timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor şi de organele de ordine, aceste grupuri au continuat şi şi-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituţiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unităţi militare.

În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind atacate, unităţile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acţioneze împotriva unităţilor militare şi instituţiilor de stat şi politice.

Deoarece acţiunile grupurilor antinaţionale, teroriste au continuat, conform Constituţiei şi în conformitate cu legile ţării, unităţile militare au fost obligate să se apere, să apere ordinea şi bunurile întregului oraş. De fapt să apere ordinea în întreaga ţară.

Organele de ordine, procuratura au efectuat şi continuă să efectueze cercetările corespunzătoare pentru a stabili cauzele şi vinovaţii acestor acte cu caracter net fascist, provocator, de distrugere.

Din datele de care se dispune pînă în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acţiuni cu caracter terorist au fost organizate şi declanşate în strînsă legătură cu cercuri reacţionare, imperialiste, iredentiste, şoviniste şi cu serviciile de spionaj din diferite ţări străine.

Scopul acestor acţiuni antinaţionale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situaţiei politice, economice, de a crea condiţiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenţei şi suveranităţii patriei noastre socialiste.

Nu întîmplător, posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţări au declanşat, încă în cursul acestor acţiuni antinaţionale, teroriste, o campanie deşănţată, de ponegrire, de minciuni împotriva ţării noastre.

Scopul – repet, după datele pe care le avem pînă acum şi din poziţia luată de cercurile revizioniste, revanşarde, de cercuri imperialiste din diferite ţări — este acela de a distruge independenţa, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi sub dominaţie străină, de a lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre.

În faţa acestei situaţii deosebit de grave, este necesar să acţionăm în deplină unitate, cu toate forţele, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României, de a asigura dezvoltarea construcţiei socialiste în patria noastră.

Mă adresez cetăţenilor din Timişoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere şi de a face totul pentru liniştea şi ordinea oraşului lor, de a contribui la liniştea şi ordinea în întreaga ţară.

Doresc să declar cu toată răspunderea că unităţile armatei noastre, care au misiunea apărării independenţei şi suveranităţii patriei, a cuceririlor revoluţionare, au dat dovadă de multă, foarte multă răbdare.

Nu au răspuns, chiar atunci cînd soldaţii şi ofiţerii au fost loviţi, ci numai atunci cînd situaţia a ajuns de aşa natură încît au fost atacaţi de bandele teroriste şi au fost puse în pericol instituţiile fundamentale, ordinea din judeţ.

Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului !

Dacă armata şi unităţile de ordine nu şi-ar fi îndeplinit datoria şi răspunderea faţă de patrie, faţă de popor, ar fi însemnat să nu răspundă jurămîntului, să nu îndeplinească prevederile Constituţiei ţării de a acţiona cu fermitate în apărarea cucerilor socialiste, a cuceririlor întregului popor, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii României.

În acest fel trebuie de altfel, să acţioneze orice cetăţean al patriei noastre în apărarea socialismului şi independenţei ţării !

Continuarea discursului lui Nicolae Ceauşescu, conform ziarului „Scînteia” din 21 decembrie 1989: [noua filmare care am pus-o cuprinde și această parte care lipsea din filmarea veche; las transcrierea din „Scînteia” care are mici diferențe, nesemnificative, față de cele rostite de Ceaușescu]
Vreau să declar deschis că nu aş răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aş face totul pentru a apăra integritatea, independenţa, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-şi hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară.

Campania declanşată de diferite cercuri şi guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acţiuni au fost din timp şi bine pregătite.

Se pune pe drept cuvînt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste şi guverne, care fac tot felul de declaraţii împotriva României, nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite ţări, din ultimul timp?

Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenţei şi suveranităţii popoarelor — a acelor popoare care nu vor dominaţia străină şi sînt gata să-şi apere cu orice preţ, inclusiv cu arma în mînă, independenţa, dreptul la o viaţă liberă.

Cu toţii ne reamintim de poziţia fermă a întregului nostru popor în 1968, împotriva invaziei Cehoslovaciei şi pentru apărarea independenţei României. Acum se poate afirma că este o situaţie asemănătoare, sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acţionăm cu întreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri împotriva României, a construcţiei socialiste din patria noastră!

Regretăm foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situaţie, dar aceasta nu se datoreşte organelor de ordine şi unităţilor militare, care timp de două zile au dat dovadă de maxima răbdare şi îngăduinţă faţă de acţiunile elementelor teroriste, fasciste din Timişoara, ci acelora care s-au pus în slujba agenturilor străine şi care au acţionat în mod premeditat şi bine pregătit pentru declanşarea acestor grave incidente de la Timişoara!

Mă adresez tuturor organelor şi organizaţiilor de partid, comuniştilor, organizaţiilor U.T.C., sindicatelor şi tuturor sindicaliştilor, Organizaţiei Democraţiei şi Unităţii Socialiste, tuturor organelor şi organizaţiilor obşteşti pentru a acţiona, în deplină unitate, în aceste împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricăror acţiuni împotriva patriei noastre socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii paşnice, de realizare a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului!

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre, fără deosebire de naţionalitate, cu chemarea de a da dovadă de o înţelegere deplină a situaţiei grave care s-a creat prin acţiunile teroriste de la Timişoara şi de a acţiona, în deplină unitate şi solidaritate, pentru apărarea socialismului, de a face totul pentru a nu se mai permite să se repete asemenea stări de lucruri!

Societatea noastră asigură condiţii de participare deplină a tuturor cetăţenilor ţării, a tuturor categoriilor sociale la întreaga viaţă politică, !a conducerea întregii societăţi. Sînt create cele mai largi posibilităţi ca, în cadrul democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţionare, să dezbatem şi să soluţionăm, în deplina unitate, toate problemele privind viaţa, munca, bunăstarea întregii naţiuni, dar şi independenţa, suveranitatea şi integritatea patriei.

Este necesar să respingem cu hotărîre orice acţiuni îndreptate împotriva patriei, a poporului nostru, constructor paşnic al socialismului, a independenţei, a construcţiei noii orînduiri socialiste în România !

Să acţionăm cu întreaga răspundere faţă de prezentul şi viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca şi liniştea întregului nostru popor!

Este de datoria tuturor cetăţenilor Republicii Socialiste România să acţioneze cu toate forţele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacţionare, îşi vînd ţara pentru un pumn de dolari sau de alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărîtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea şi independenţa patriei noastre!

Este necesar să sprijinim – în orice împrejurări — armata noastră, apărătoare de nădejde a independenţei, suveranităţii şi integrităţii ţării, a construcţiei socialiste, a vieţii paşnice a întregii noastre naţiuni!

Să acţionăm în aşa fel pentru a nu fi necesară intervenţia armatei. Dar, în acelaşi timp, să nu se admită, în nici o împrejurare, ca armata să fie atacată, să nu admitem ca ea să fie oprită să acţioneze împotriva celor ce creează dezordine, a celor ce împiedică activitatea şi munca paşnică a poporului!

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii naţiuni, a asigura independenţa, integritatea ţării şi a-i demasca pe toţi aceia care acţionează – indiferent sub ce forme – împotriva intereselor patriei, a independenţei, a socialismului în România.

Înţelegînd bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timişoara, aceste acţiuni dirijate şi organizate împotriva patriei noastre, doresc să asigur intregul nostru popor, întreaga noastră naţiune, că atît organele de stat, cît şi organele de partid, vor face totul şi vor acţiona cu întreaga răspundere pentru a soluţiona problemele în deplină colaborare cu toţi oamenii muncii, cu toţi cetăţenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele măreţe de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condiţii.

Doresc să declar, în această seară, în faţa întregii noastre naţiuni că, în ce mă priveşte, ca fiu devotat al poporului, în munca şi răspunderile încredinţate de partid şi popor, voi acţiona în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea şi fericirea sa, în interesul construcţiei socialiste, al independentei şi suveranităţii ţării! Nu am şi nu voi avea niciodată nimic mai presus decît poporul, patria, integritatea României şi socialismul!

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacţionare, acelora care doresc să distrugă independenţa şi să oprească construcţia socialistă în România este unitatea noastră, a tuturor, a întregii naţiuni, îndeplinirea în cele mai bune condiţii a programelor de dezvoltare social-economică, de înaintare fermă a patriei noastre, liberă şi independentă, pe calea socialismului, acţionînd cu toată hotărîrea pentru pace şi colaborare, pe principiile deplinei egalităţi în drepturi cu toate naţiunile lumii!

Mă adresez tuturor cetăţenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic şi revoluţionar, de a înţelege că cele întîmplate la Timişoara constituie acţiuni organizate din timp de cercurile reacţionare, de agenturile de spionaj străine, care au iniţiat toate acestea împotriva patriei noastre.

Să acţionăm cu toată răspunderea în aşa fel ca nicăieri în ţara noastră să nu se mai poată organiza şi să nu se mai producă asemenea situaţii.

Este necesar, dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România, să dăm dovadă de marea răspundere şi înţelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri a dat mari jertfe. Mulţi din cei mai înaintaţi fii ai naţiunii noastre şi-au dat viaţa pentru independenţa, pentru bunăstarea, pentru integritatea ţării şi construcţia socialismului în România. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acţiunea noastră hotărîtă pentru a servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al naţiunii noastre!

Vă adresez, dragi tovarăşi şi prieteni, dragi compatrioţi, chemarea de a întări colaborarea şi unitatea, de a face totul pentru libertatea, pentru construcţia socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea şi independenţa României!

10 gânduri despre „Ceauşescu la TVR, 20 decembrie 1989: Populaţia din Timişoara a văzut aceste distrugeri de tip fascist. Armata şi-a îndeplinit pe deplin datoria faţă de patrie, faţă de popor şi cuceririle socialismului! (video)

 1. Mai Marius Mioc, nu fii naiv el vorbea despre ce i s-a reportat de Securitate.
  doar nu a scos din capul lui.

  Citeste urgent un articol din blogul meu

  http://stirea.wordpress.com/

  În decembrie 1989, timişorenii au fost primii care s-au ridicat împotriva sistemului opresiv, impus de Nicolae Ceausecu. Scânteia care a dus la declanşarea evenimentelor din decembrie 1989 a fost o sentinţa judecătorească prin care preotul reformat Laszlo Tokes urma să fie evacuat din casa parohiala de la Timişoara şi transferat la Salaj. Pastorul făcuse omentarii critice la adresa regimului în mass media internaţională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. Enoriaşii au vegheat în faţa parohiei din Piaţa Maria pentru a împiedica evacuarea acestuia.

  În seara de 15 decembrie Securitatea a încercat arestarea acestora, izbucnind încăierări, care însă nu s-au generalizat sau extins. La 16 decembrie, enoriaşii s-au adunat în jurul casei preotului protestând din nou. Trecători, printre care şi mulţi studenţi români religioşi, s-au alăturat protestului faţă de încercarea regimului comunist de a restricţiona libertatea religioasă, mulţimea crescând ameninţător.

  Silit de amploarea protestelor primarul Petre Moţ a făcut câteva declaraţii, sugerând că s-ar fi răzgândit în privinţa evacuării lui Tokes, dar a refuzat să confirme în scris declaraţia împotriva evacuării pastorului. Mulţimea a început să strige sloganuri comuniste iar unii protestatari au încercat să incendieze clădirea care găzduia comitetul judeţean al Partidului Comunist Român (PCR).

  Securitatea a răspuns cu gaze lacrimogene şi jeturi de apă, în timp ce miliţia a recurs la forţă şi la arestarea multora. Protestele au continuat şi ziua următoare, pe 17 decembrie
  SURSA TVR

 2. Marius, desi eram in destula tensiune atunci si deja de 3 zile sub spectrul invaziei maghiare, nu-mi aduc aminte sa fi fost discursul lui Ceausescu atit de lung. Se poate ca obosit fiind de pe drum, sa-si fi scurtat discursul, acesta fiind completat ulterior de aparatul de propaganda. Cit priveste semnalul indirect dat tarii, stiu multi oameni care nu ascultau des Europa Libera dar care atunci au pus mina pe radio si au cautat frecventa acestui post. Si s-au ingrozit de ceea ce au auzit. In plus tensiunea si scirba au crescut si mai mult, regasindu-se ulterior si in atitudinea oamenilor de la mitingul din 21.

 3. Ovidiu, lui Ceauşescu nu i se raporta doar de securitate. I se raporta şi de către armată, şi de către activiştii de partid (Ion Coman, de pildă). Eu văd legătură între omorîrea lui Ceauşescu (organizată de Stănculescu, printre alţii) şi faptul că acesta ştia cine s-a implicat în represiunea de la Timişoara.

  alk, n-am văzut discursul lui Ceauşescu, eram în puşcărie. Am semnalat discrepanţa între ce e prezentat pe internet ca fiind „tot discursul” şi ce a apărut în ziare. Cred că sînt primul care semnalează această discrepanţă, care e bine să fie lămurită. Am reţinut părerea ta că discursul n-a fost atît de lung, dar nu sînt sigur că după 19 ani îţi mai aminteşti exact lungimea discursului. Spune-mi un lucru: îţi aminteşti de folosirea expresiei „pumn de dolari sau de alte valute” în discursul lui Ceauşescu?

 4. Nu mai stiu Marius, eram oricum destul de tensionat de ideea de a iesi in oras sa eliminam vreo tentativa de manifestatie (stii tu, „tras in populatie cu securistii in spate”, etc.). Culmea a fost ca, cu aproximativ doua oare inainte de anuntarea cuvintarii, unul din colegii care aveau o matusa la Timisoara ne spusese care era de fapt situatia pentru care se anuntase alarma partiala de lupta. In nici un caz o invazie a ungurilor ci tulburari provocate de evacuarea unui preot ungur. Poate voi povesti oadat toate ce mi s-au intimplat atunci..

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.