Declaraţia de la Budapesta din 1989 şi aberaţiile care se spun în legătură cu ea

Liviu Ioan Stoiciu, fost dizident devenit falsificator al istoriei. Sursă foto http://www.agentiadecarte.ro/2010/12/„nenorocirea-e-ca-nu-mai-cred-in-posteritatea-literaturii-scrise-in-limba-romana”/

Actualizare 11 mai 2018: Înlocuire legături către saitul domnului Liviu Ioan Stoiciu, care nu mai funcționau, cu legături către copiile respectivelor articole de pe saitul web.archive.org de arhivare a internetului.

În iunie 1989 la Budapesta, cu prilejul reînhumării lui Imre Nagy, mai mulţi emigranţi români au iscălit împreună cu intelectuali maghiari aşa numita „Declaraţie de la Budapesta” în care se cerea unirea forţelor românilor şi ungurilor împotriva duşmanului comun – dictatura Ceauşescu (voi da mai jos textul integral). În decembrie 1989 la Timişoara frăţia între diferitele naţionalităţi în lupta împotriva dictaturii s-a putut remarca, exact în spiritul Declaraţiei de la Budapesta, deşi nu neapărat ca o urmare a acesteia.

La Declaraţia de la Budapesta au aderat nume cunoscute ale emigraţiei româneşti, precum Paul Goma, Eugen Ionescu, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, Vladimir Tismăneanu, Mihnea Berindei, Neagu Djuvara. La o lună de la apariţie, Declaraţia respectivă a fost aprobată şi de regele Mihai.

Campaniei de falsificare a istoriei care are ca ţintă revoluţia din decembrie 1989 i-a căzut victimă şi Declaraţia de la Budapesta.  Pe saitul domnului Liviu Ioan Stoiciu, fost dizident al regimului Ceauşescu devenit în decembrie 1989 preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea al CFSN (şi apoi al CPUN), e publicat un articol în care se aminteşte despre Declaraţia de la Budapesta (linc). În articol Liviu Ioan Stoiciu povesteşte cum a suferit pentru monarhie în comunism, cînd a rămas corigent la istorie pentru că a arătat o poză cu regii României, ce bună ar fi fost monarhia în decembrie 1989 şi cum după revoluţie a colaborat la publicaţii monarhiste, un text al său fiind publicat şi într-un album de lux dedicat regelui Mihai. În acest context, în care ne-am lămurit de simpatiile domnului Stoiciu pentru regele Mihai, domnia sa trînteşte o minciună sfruntată din arsenalul propagandei securiste actuale legate de anul 1989: „în vara anului 1989 am auzit la Radio Europa Liberă de o „proclamaţie de la Budapesta”, semnată şi de Regele Mihai, prin care se cerea o intervenție armată pentru apărarea drepturilor… minorităţii maghiare din România (cu o înfiinţare a Republicii Transilvania; o desprindere a Transilvaniei)”. După toate poveştile cu monarhismul domnului Stoiciu, afirmaţia pare mult mai credibilă decît dacă ar veni din partea unor adversari ai regelui.

Hai să vedem totuşi ce conţinea Declaraţia de la Budapesta (linc):

DECLARAŢIA DE LA BUDAPESTA

Astăzi, 16 iunie 1989, odată cu celebrarea funeraliilor victimelor represiunii revoluţiei maghiare din 1956, eveniment de o deosebită importanţă pentru popoarele Europei şi, în special, pentru cele care trăiesc încă sub dictaturi comuniste, a avut loc o întîlnire între membrii Forumului Democratic Maghiar şi Români, semnatari ai următoarei

DECLARAŢII

Noi, români şi unguri,

Considerăm că libertatea şi propăşirea celor două popoare pot fi realizate şi garantate numai într-un cadru politic pluralist de respectare integrală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. O acţiune comună a forţelor democratice maghiare şi române se impune pentru atingerea acestui scop. Regimurile comuniste şi în special politica dusă de dictatura ceauşistă a creat o situaţie de criză acută care împiedică comunicarea dintre români şi maghiari. Dialogul început astăzi între noi doreşte să învingă aceste piedici şi să stabilească bazele unor relaţii normale între cele două naţiuni care s-au format în acelaşi spaţiu geografic.

Dată fiind configuraţia hărţii etnice, soluţionarea conflictelor nu poate veni în nici un caz din revizuirea frontierelor, ci din schimbarea rolului lor în sensul liberei circulaţii a persoanelor, a informaţiei şi a ideilor, în conformitate cu acordurile de la Helsinki. Situăm deci îmbunătăţirea relaţiilor româno-maghiare în perspectiva procesului de restructurare democratică general-europeană, care singur va fi in stare să rezolve problemele acumulate de-a lungul istoriei între popoarele continentului într-un mod care să satisfacă interesele legitime ale fiecăruia în parte.

Transilvania a fost şi este un spaţiu de complementaritate şi trebuie să devină un model de pluralism cultural şi religios. Este în folosul popoarelor noastre ca diversitatea culturală, religioasă şi de tradiţii care a făcut specificul Transilvaniei să fie prezervată.

Dreptul la o reprezentare politică autonomă şi la autonomie culturală a fiecărei naţiuni trebuie garantat. Realizarea sa implică, printre altele, asigurarea unei şcolarităţi de toate gradele în limba maghiară, inclusiv reînfiinţarea universităţii maghiare din Cluj.

Principiile enunţate mai sus vor sta la baza tuturor acţiunilor comune pe care semnatarii înţeleg să le ducă în viitor. Apelăm la organizaţiile democratice precum şi la acele persoane care împărtăşesc aceste principii să se alăture acestei acţiuni.

Budapesta, 16 iunie 1989

Semnatari:

Antal G. Laszlo, Antall Jozsef, Balogh Julia, Biro Gaspar, Csoori Sandor, Fur Lajos, Illzes Maria, Jeszensky Geza, Keszthelyi Gyula, Kodolanyi Gyula, Molnar Gusztav, Stelian Bălănescu (din partea Cercului Român din RFG), Mihnea Berindei (vicepreşedinte al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în Romania – LDHR), Ariadna Combes (fiica Doinei Cornea, vicepresedinte al LDHR), Mihai Korne (director al revistei “Lupta”), Ion Vianu (reprezentant al Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului în România din Elveţia), Dinu Zamfirescu (membru al Biroului LDHR, membru al Partidului Naţional Liberal).

Ulterior şi alte persoane şi organizaţii s-au alăturat acestei declaraţii: Rockenbauer Zoltan şi Vagvolgyi Andras, din partea Federaţiei Tineretului Democrat (FIDESZ), Partidul Liber Democrat, Asociatia Maghiarilor din Transilvania, prin preşedintele Kiss Bela şi secretarul Spaller Arpad, întregul colectiv redacţional al revistei “2000″, Bojtar Endre, şeful secţiei pentru Europa răsăriteană a Institutului de Istorie Literară, prof. Bela Kallman, Dan Alexe, Daniel Boc, Theodor Cazaban, Matei Cazacu, Antonia Constantinescu, Sofia Cesianu, Florica Dimitrescu, Neagu Djuvara, Paul Goma, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Marie-France Ionescu, Monica Lovinescu, Bujor Nedelcovici, Adrian Niculescu, Alexandru Niculescu, Alain Paruit, Alex. Sincu, Sanda Stolojan, Vlad Stolojan, Vladimir Tismăneanu, Ileana Vrancea.

Declaraţia a mai fost semnată, ulterior, şi de: George Barbul, Doru Braia, Dina Brătianu-Missirliu, Alexandru Missirliu, Ileana Verzea.

La o lună după difuzare, într-o “Marţi, 4 iulie 1989, Majestatea Sa regele Mihai a primit la reşedinţa sa de lîngă Geneva o delegaţie din grupul românilor care au redactat la Budapesta o declaraţie comună împreună cu Forumul Democratic Maghiar. Această delegaţie compusă din dna Ariadna Combes, dr. Ion Vianu şi Dinu Zamfirescu a înmînat Majestăţii sale textul declaraţiei de la Budapesta. Majestatea sa a aprobat întrutotul conţinutul declaraţiei care exprimă convingerile sale privind relaţiile dintre popoarele român şi maghiar”.

Se poate observa că „Declaraţia de la Budapesta” nu numai că nu susţine o intervenţie armată străină în România pentru a se realiza Republica Transilvania, cum pretinde halucinant „monarhistul” Liviu Ioan Stoiciu (cu asemenea prieteni, regele Mihai nu mai are nevoie de duşmani), ci respinge în mod explicit revizuirea graniţelor, şi este lăudabil că mai mulţi intelectuali unguri au semnat în favoarea acestui lucru. Declaraţia cere “dreptul la o reprezentare politică autonomă şi la autonomie culturală”. Reprezentare politică autonomă înseamnă partid politic propriu (UDMR) şi autonomie culturală înseamnă învăţămînt în limba maternă, ziare, reviste, instituţii de cultură proprii. Lucruri deja realizate în prezent şi care existau şi în perioada interbelică.

Pe internet, cine caută „Declaraţia de la Budapesta” găseşte în mare majoritate saituri în care această declaraţie este considerată o trădare, o ameninţare la adresa graniţelor României şi în cîteva locuri se spune că în această declaraţie se preconiza autonomia Transilvaniei (linc). Nimic din toate acestea nu e adevărat, după cum se vede din textul declaraţiei. În general, o declaraţie politică trebuie analizată pe baza textului ei, nu pe baza comentariilor despre acest text aparţinînd unor terţe persoane. Faptul că pe saiturile internet de limbă română declaraţia de la Budapesta este pomenită aproape exclusiv pentru a fi criticată, inclusiv prin afirmarea unor minciuni despre conţinutul acesteia, arată puterea propagandei securiste despre tot ceea ce ţine de anul 1989. Se urmăreşte de fapt aruncarea cu noroi asupra dizidenţilor români, de la Paul Goma la Doina Cornea (prin fiica ei Ariadna Combes), insinuîndu-se că aceştia sînt, dacă nu trădători de ţară atunci cel puţin nişte tîmpiţi care s-au lăsat manipulaţi de duşmanii României.

La comentariile articolului amintit de pe saitul domnului Liviu Ioan Stoiciu, am atras atenţia autorului că nu face decît să reia nişte minciuni, declaraţia comentată neconţinînd ceea ce pretindea dumnealui că conţine. Replica domnului Liviu Ioan Stoiciu a fost (linc):

Pentru nefericitul Marius Mioc, puţină istorie derutantă (circulă pe Internet):
2 Februarie 1989 REGELE MIHAI din exil de la Geneva, se adresează ONU şi cere să atace militar România, invocînd drepturile omului, adică nu respectă drepturile omului în privinţa drepturilor acordate minorităţii maghiare şi nu acordă autonomie maghiară în România.
Regele Mihai este membru al lojei B’nai B’rith, iar cererea sa adresată ONU pentru atacarea militară a României este respinsă, întrucît nu există o REZOLUŢIE şi în acest sens ONU nu atacă decît în baza unei REZOLUŢII şi mai mult, Regele Mihai atacă România la ONU pentru că refuză să acorde drepturi minorităţilor maghiare în România şi refuză înfiinţarea Republicii Transilvania în România.
Aşa a apărut RAPORTUL lui DUMITRU MAZILU adresat către ONU de la Geneva, care a fost transmis lui MIRCEA DINESCU şi acesta l-a înmînat personal lui Strok Coenraad Frederik 1988 – 1993 ambasadorului Olandei la Bucureşti şi care l-a scos prin curieratul secret diplomatic al ambasadei OLANDEI LA BUCUREŞTI.
Etc. Reaua-credinţă a lui Marius Mioc depăşește limita. E ultima oară cînd îi mai tolerez aici jignirile.

Deci nu mai e vorba acum de Declaraţia de la Budapesta ci de fapte anterioare ei. Ca dovadă despre acţiunile regelui Mihai în 1989, domnul Stoiciu indică articolul „Raport cu privire la atacarea militară şi teroristă a României în decembrie 1989 de către ONU, NATO, GRU sovietic, Soros-FMI” (linc), semnat anonim „Un grup de salariaţi ai Ministerului Afacerilor Externe” pe un blog anonim. De pe acelaşi blog aflăm că regele Mihai ar fi mărturisit: „Sînt un criminal de război” (linc).

Referitor la jignirile pe care i le-am adus domnului Stoiciu, e vorba de comentariile anterioare pe care le-am făcut pe saitul dînsului, cînd domnia sa a scris, la alt articol, că Iaşiului trebuie să i se recunoască rolul de iniţiator al revoluţiei (linc), iar eu am exprimat o părere contrară, iar apoi cînd domnul Stoiciu mi-a explicat că dînsul a fost în prima linie a revoluţiei din 1989, i-am răspuns că Focşaniul (oraşul unde Liviu Ioan Stoiciu a petrecut revoluţia, devenind preşedintele CFSN judeţean) nu a fost în prima linie a revoluţiei (linc).

Ciudat acest domn Stoiciu. Pe de o parte scrie: „mie mi-a rămas ca un cui „trădarea” Regelui Mihai, semnînd o asemenea proclamaţie”, adică îl învinuieşte pe regele Mihai că a trădat România şi susţine că acesta ar fi cerut ONU atacarea militară a ţării pentru a se realiza o Republică Transilvania (regele republican!). Iar pe de altă parte povesteşte că după revoluţie a colaborat cu publicaţii monarhiste, ba chiar i-a apărut un text într-un album de lux dedicat regelui Mihai, deşi ştia despre „trădare” la momentul respectiv. Înţeleg de aici că Liviu Ioan Stoiciu este un om foarte tolerant, pentru care trădarea de ţară şi încercarea de a rupe Transilvania din trupul ţării sînt lucruri mărunte, peste care se poate trece cu vederea, şi care nu-l pot împiedica să scrie în favoarea făptuitorului. Mai ales că pentru scrierile alea o fi fost plătit cu drepturi de autor, măcar vreo 30 de arginţi. Iacă aşa este Liviu Ioan Stoiciu şi cu slănina în pod şi cu pîinea unsă: şi cu banii încasaţi pentru scrierile din publicaţii monarhiste, şi patriot – vigilent la primejdia ungurească care denunţă greşelile regelui Mihai, şi tolerant (cum se cuvine în vremea noastră), dispus să ierte mici păcate precum trădarea de ţară!

Din punctul meu de vedere, regele Mihai n-a săvîrşit nici o trădare de ţară, pentru că faptele pe care i le pune în cîrcă „monarhistul” Stoiciu nu există. Mi se pare aberant să crezi că regele Mihai s-a adresat ONU în februarie 1989 ca să fie atacată militar România şi să se înfiinţeze o Republică Transilvania. Se supralicitează importanţa pe plan internaţional pe care o avea în 1989 regele Mihai, după 42 de ani de tăcere a sa asupra situaţiei din România. Oricum, dacă s-ar fi discutat la ONU un asemenea subiect, toată presa internaţională importantă ar fi menţionat asta la momentul respectiv. Vedem cum presa internaţională a relatat despre discuţiile recente la ONU cu privire la implicarea militară în unele ţări, indiferent de rezultatul discuţiilor (Libia şi Siria). În lipsa presei internaţionale din anul 1989, Liviu Ioan Stoiciu prezintă ca dovadă a tezelor sale (şi a relei mele credinţe, fiindcă am îndrăznit să le contrazic) un blog anonim în limba română, la 22 de ani de la revoluţie. Este relevant pentru nivelul intelectual al domnului Stoiciu şi e trist că un asemenea domn a ajuns în decembrie 1989 conducător pe ditamai judeţul.

La afirmaţiile lui Liviu Ioan Stoiciu despre Declaraţia de la Budapesta singurul comentariu necesar este de a explica că acestea sînt minciuni sfruntate. Orice altă discuţie e inutilă.

29 de gânduri despre „Declaraţia de la Budapesta din 1989 şi aberaţiile care se spun în legătură cu ea

 1. „Dreptul la o reprezentare politică autonomă ” este o exprimare periculoasa. Si Kosovo a fost o provincie „autonoma”, pana intr-o zi, cand n-a mai fost….

 2. Domnule Mioc,nu pentru Europa libera,sau pentru declaratia de la Budapesta ati fost arestat la revolutie!

  Ci pentru un ideal al poporului roman.Acela al libertatii de gandire,exprimare,si pentru ca ateismul satanic sa dispara,si ca Biserica Ortodoxa sa se primeneasca.

  Europa Libera,are multe bube in cap,prin penetrarea masiva a agentiilor securisti acolo,si agentiilor starini de neamul romanesc.

  Iar semnatarii din Budapesta din 1989 sunt cei de la Europa Libera si gasca.

  Sa fim bineintelesi! Europa Libera a luat in brate contra lui Ceausescu si pe stalinistii din anii 50! Brucan,scrisoarea celor 6 (KGB-isti).

  Ori eu intre Ceausescu si stalinistii evrei,nu aleg pe nimeni! eu sunt pentru libertate si pentru ca poporul roman sa iasa din groapa!

 3. PS: Declaratia de la Budapesta nu are legatura cu modelul Kosovo.In nici un fel.

  O autonomie maghiara ,economica si sau culturala,dupa modelul Elvetiei,ori Spaniei(Catalonia,Aragon,etc) nu are de-a face cu statul Kosovo,si cu razboiul din Jugoslavia.

  1. În Declaraţia de la Budapesta nu e vorba despre vreo autonomie maghiară după modelul Elveţiei sau Spaniei, ci de „reprezentare politică autonomă”, ceea ce înseamnă dreptul maghiarilor de a avea formaţiuni politice proprii. Adică ceea ce este acum UDMR şi ceea ce au avut românii în Austro-Ungaria şi au mai avut maghiarii în România interbelică. Chiar şi în perioada comunistă a existat „Consiliul Oamenilor Muncii de naţionalitate maghiară”, care însă nu era autonom ci subordonat partidului comunist.

 4. reinterpretarea semanticii „reprezentare politica autonoma” cu „existenta UDMR” pe care dl mariusmioc o incearca aici este departe de a da un sens coerent intregii idei. In orice lucrare de specialitate definitia primordiala a „politicii”este „stiinta si practica de guvernare a unui stat”. sa inceci sa deturnezi sensul expresiei si sa-l asimilezi cu „existenta UDMR”nu este doar periculos din punct de vedere al rezonantei acestei „Declaratii” ci si din punctul de vedere al abordarii generale pe care maghiarimea o are fata de Romania in ultimii 25 de ani. iar problema autonomiei maghiare nu se pune de fapt din punct de vedere al modelului politic pe care il presupune. autonomia in general nu este o piatra de moara nedigerabila pentru un stat modern. problema particulara a autonomiei in Romania este ca ea este ceruta de catre o natiune care nu o vrea pentru a-si satisface dezideratele care autonomia o presupune, ci pentru cu totul alte motive. si nu are rost sa intru aici in amanunte care ar fi acele motive, pentru ca sunt de fapt stiute de intreg poporul roman.

 5. Ca o minoritate sa aiba institutii de invatamant superior in propria limba, sa aiba presa scrisa proprie si reprezentare politica mi se par lucruri absolut normale. Dar sponsorizarea acestora din bugetul de stat, nu. Apoi acest coktail poate deveni „Molotov’ cand se afla in mainile cui nu trebuie. Maghiarii aveau drepturi egale cu oricare cetatean din Romania. Nu cred ca cineva avea alta optiune in afara de PCR ca si politica sau putea face scoala altfel decat ii dicta statul. Statul comunist vede in cetateanul stau o parte a unui intreg necontand natia din care face parte individul iar nationalitatea devine o problema doar cand face nota discordanta de totul unitar. Statul de care vorbiti dumneavoastra, cu autonomii culturale, e posibil intr-o lume mult mai civilizata. Daca miza in aceasta zona ar fi adevarata infratire dintre popoare sau libertatea fiecaruia, as fi primul sustinator al acestei declaratii. Dar vedeti dumneavoastra, oamenii langa care traim nu au aceleasi idei nobile (si aici ma refer la ambele natii). Inca cred ca gandul sincer al unora (cel real aflat sub poleiala democratica si care iese la suprafata in multe din declaratiile publice) este asimilarea celorlalti (doar asta a fost intresul in zona in ultimii 1000 de ani). Ca omul simplu isi poate spune „buna ziua” si sa-si vada de treaba lui e admirabil. Dar, pentru cine nu stie, ardelenii (c-or fi unguri, romani sau sasi) sunt deosebit de mandri si se aflau (doua dintre natii inca se afla) intr-o concurenta acerba. Complexul de superioritate exista inca chiar in medii intelectuale (chiar acum dupa mai bine de 20 de ani de la faimoasa declaratie). Imi pare rau ca sunt stufos, dar sunt foarte multe nuante pe care aceasta declaratie doar le poate acutiza. Iata ce-mi spunea, cu vadita superioritate, o colega de facultate de etnie maghiara: „Romanii din oras sunt cu totii tarani. Sunt veniti in oras de cel mult doua generatii! Noi, maghiarii, suntem aici de cand exista orasul. ” Apoi a continuat declaratiile aberante sugerand ca, daca nu-i aduceau comunistii pe romani in oras, totul ar fi fost perfect!!! Aceasta colega si-a continuat studiile la cele mai bune universitati europene si este sustinuta de acest partid „atat de necesar”.

  In concluzie, cum nici studiile cele mai inalte nu te scapa de idei abjecte, semnatarii acestei declaratii nu pot fi, decat in cel mai bun caz, niste naivi idealisti. Cu adevarat necesar ar fi educatia respectului pentru celalalt, indiferent de grupul social din care celalalt face parte. Iar aceasta politica ar trebui asumata de stat si garantata de catre acesta si cultivata de catre fiecare grup social in parte. Statul ofera cadrul in care sa se desfasoare iar comunitatile trebuie sa le implementeze. Cu rabdare se poate construi asa ceva. Se construieste in timp (decenii sau chiar ma mult) si nu prin declaratii bombastice. Si toate acestea ar trebui sa se intample de ambele parti ale Tisei. Altfel, tot ceea ce se construieste nu poate fi decat o munca de Sisif in urma careia unii vor fi doar niste pacaliti.

  1. Ce frumos prezentat. Nu cunosc situatia in zona respectiva foarte bine dar am simtit in cateva ocazii dispretul pentru elemente culturale romanesti cand am intalnit locuitori de etnie maghiara fapt care mi-a starnit imediat o usoara antipatie. Ma preocupa insa tendinta de adancire a diferentelor pentru ca am auzit ca sunt printre ei oameni chiar exemplari, oameni care indura cu stoicism antipatia cand parasesc zona si ajung in alte parti ale tarii dar in acelasi timp si ca romanii care sunt in comunitati minoritare se simt abandonati si nedoriti, fapt pentru care o raspundere purtam si noi romanii care nu avem aceasta problema de infruntat. Daca mi-ati putea reomanda o lectura pe acest subiect pentru cultura mea generala as fi recunoscatoare.

 6. Marius Mioc merita din nou felicitat pentru demascarea unor false teze si idei propagandistice conspirationist-(fals)nationaliste. Nu stiu ce este in capul unora ca in cel al acestui Liviu Ioan Stoiciu… Cred ca varza murata. Toata consideratiunea mea pentru Marius Mioc!

 7. FRUNTEA,SUS!…

  Abdicand tronul abil
  Regele profund umil,
  Sub Coroana, a dat iama
  In aurul de la Tismana
  Si cu multa dibacie
  A facut sa nu mai fie…
  Mazilit,pleca din Tara
  Lasand visteria goala
  Ca Maria Sa, subtil
  Sa fie Rege si-n Exil.
  Si imi spune un netot
  C-a fost Rege patriot.
  Dar un vede, ca si orbii
  Ca in Tara intra Corbii
  Unde haite de hiene
  Sfasie si ne sfideaza
  Si strainul guverneaza…
  Ca jaful sa devina lege
  Au nevoie si de Rege.
  Romane!
  Acum ori niciodata
  Taie-n viitor o poarta
  Sa avem o alta soarta,
  Nu sat cu mana-n san
  Sa fi sluga la stapan!…
  E timpul sa pornim,
  Stanca de uniti sa fin
  Ca la granita, mosnene,
  Ne pandesc alte hiene.
  Si de-aceea fa sa fie
  Bratul tau, in vesnicie,
  Pavaza peste mosie.
  Nu-ti da Tara,bogatie,
  Prada hotilor sa fie!..
  Fruntea sus,Romane!
  Ai o Tara, ai un nume.
  Uita de Regat si Regi
  Si incearca sa-ntelegi
  Ca prin voinya ta se poate
  Sa traim in libertate…
  Roane,sus! Tu mai poti
  Tara sa oscapi de hoti,
  Caci asa nu se mai poate>
  Este-o limita in toate.

 8. „Reprezentare politică autonomă înseamnă partid politic propriu (UDMR)… DAR SEMNATARII AU ÎNCĂLCAT PROPRIILE ANGAJAMENTE ȘI AU CREAT O UNIUNE CULTURALĂ PE CRITERII ETNICI-STATALE ! MAGHIARIMEA A FOST PARTE FOARTE ACTIVĂ A INTREGULUI SISTEM DE PARTID ȘI DE STAT DIN ROMÂNIA ANILOR 1946-1989 …PRACTIC MAGHIARIMEA A STAT LA GUVERNAREA ROMÂNIEI MAI MULT DECĂT ORICARE ALT PARTID DIN ROMÂNIA ! CONFORM NORMELOR DE REPREENTARE STRUCTURATE PE CATEGORII DE VĂRSTĂ,SEX,RASĂ ,RELIGIE POTRIVIT PROCENTULUI ÎN POPULAȚIA CU DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI CETĂȚENEȘTI ! EU/FAMILIONUL MEU , ȘTIU FOARTE BINE CUM I-A FOST CU O ASTFEL DE REPREENTARE HUNGARISTĂ ÎN RAM ȘI APOI SPAȚIUL HARCOVMUR ! AZI ÎN SPAȚIUL DE COMPLEMENTARITATE UNGAR0-ROMÂN ROMÂNILOR LE ESTE MULT MAI RĂU CA ÎN ANII RPR,RSR .! DISCRIMINARE POZITIVĂ… HAIDADE „REVOLUȚIONARULE ”! „învăţămînt în limba maternă, ziare, reviste, instituţii de cultură proprii. ” FIINȚAU ÎN DEPLINĂ ÎNȚELEGERE ȘI IN ANII 1950-1989 ! Lucruri deja realizate în prezent -CA PRIVILEGII HUNGAROIDE – şi care existau şi în perioada interbelică.!

  1. Învățămînt în limba maternă, ziare, reviste, instituții de cultură proprii nu sînt privilegii ci drepturi normale, care au existat și în perioada interbelică și în cea comunistă. În comunism bineînțeles că a existat cenzură, nu se poate spune că era o dezvoltare liberă a culturii maghiare din Ardeal, așa cum nici cultura românească nu se dezvolta liber. Nu cred că azi românilor le este mai rău decît în anii RPR sau RSR. Din contră, în regimul ceaușist cultura românească era sufocată, televiziunea avea program doar de 2 ore și la nivel foarte scăzut, iar televiziunea maghiară avea un nivel calitativ net superior televiziunii române, motiv pentru care în zonele de graniță cultura maghiară era considerată de mulți superioară culturii române și era un imbold pentru mulți să învețe ungurește. Abia prin răsturnarea regimului comunist acest handicap al românilor față de unguri a putut fi înlăturat.

 9. Bai nene,pentru a se clarifica situatia ,sa se dea pe post ,ceea ce s-a citit la EUROPA LIBERA in martie”89!…..doar multi romani am ascultat-o si „n-o mai dati la’ntors acum”!….un pensionar ,care a ascultat cu mare atentie postul EUROPA LIBERA!….

 10. Romanii din ungaria au fost persecutati si hartuiti pana au ajuns la punctul de a-si renega romanismul. Se tem sa vorbeasca romaneste, vorbesc doar ungureste (ziaristii adevarul au facut un documentar despre asta). In zonele cu majoritate ungara din romania are loc acelasi lucru, epurare etnica in administratiile publice, batjocorirea simbolurilor nationale si adoptarea unor simboluri proprii. Predarea in limba romana e pe cale de disparitie. In acelasi timp liderii unguri ceri autonomie culturala, deci Nu, ei considera ca nu au ajuns la acest deziderat. In spatele unor formulari vagi si corecte la o prima citire se ascund adevaratele intentii, enuntate cu un sfert de veac in urma si puse in aplicare si azi.

 11. Declaratia de la Budapesta nu este atit de nevinovata fata de romani si romanism pe cit prezinta acest autor. Cititi acel text si analizati-l in contex actual. Veti vedea ca nu este nevinovat ci bate in cuie citeva neadevaruri care vor putea sa ii ajute pe domnii maghiari sa urce trepte peste noi.
  Nu mai vorbesc figurativ desi e mai cumprinzator decit in cuvinte obisnuite.
  1. „Noi, români şi unguri,” consideram ca „o acţiune comună a forţelor democratice maghiare şi române se impune pentru atingerea acestui scop”, si anume „. comunicarea dintre români şi maghiari.” cele două naţiuni care s-au format în acelaşi spaţiu geografic”.
  Aici se comunica ca se doreste o actiune comuna maghiaro-romana impotriva diactaturii ceuasiste- comuniste. In aceeasi perioada si Ungaria era comunista. Deci de ce se pune problema de ce doar contra regimului din Romania si nu a comunismului din ambele tari… nu doar Romania!
  In plus aceste doua natiuni nu s-au format in acelasi spatiu geografic. Este o redactare eronata si nu doar din intimplare ci din dorinta de a legitimiza minoritatea nationala aparuta la granitele habsburge- garnizoane de secui- care in fapt nu s-au format ca populatie originara in acest spatiu geografic.
  2.” Dată fiind configuraţia hărţii etnice, soluţionarea conflictelor nu poate veni în nici un caz din revizuirea frontierelor”
  Etnia secuie s-a incuibat in inima tarii si acolo traiste ca intr-o clastra straina intr-un neam unitar. Mai sint si altii de ai lor raspinditi prin citeva judete dar acolo in centru e locul de unde sfideaza romanul , refuza limba romana, cresc copiii in nestiinta graiului tarii care ii hraneste.,..
  Desigur ca nu se poate puna problema sa faca pirtie de acolo pina la Tisa …chiar daca ar vrea cine poate sa conceapa asta? Nici macar diaspora patrioata care a semnat asta nu a putut concepe schimbarea granitelor …ca ei sa circule ca la ei acasa.
  Dar in fraze frumoase smulse din realitatile de azi -democratie, libera circulatie, drepturile omului se punea problema „îmbunătăţirii relaţiilor româno-maghiare în perspectiva procesului de restructurare democratică general-europeană, care singur va fi in stare să rezolve problemele acumulate de-a lungul istoriei între popoarele continentului într-un mod care să satisfacă interesele legitime ale fiecăruia în parte.”
  Oare inca de atunci sint rezonante de destructurare general europeana!!…Deci nu mai continui caci oricum aceste idei erau impinse doar spre romani si Romania. Ungaria nu era specificata clar .
  3. „Transilvania a fost şi este un spaţiu de complementaritate şi trebuie să devină un model de pluralism cultural şi religios.”
  Cind spunem complementar ne referim la ” interdependent”. Cum este Transilvania un spatiu interdependent intre Romania si Ungaria? Cine poate sa accepte asta inseamna ca nu e patriot si renunta usor la istoria nationala. Deci si cu alte cuvinete tot asa de bine Transilvania ar fi alturi noi dar si alturi de unguri. Gaseste acest autor o alta explicatie a acestei „complementaritati” ?
  As fi curioasa sa o aud dar in fraze simple , nesforaitoare si fara sablaone..
  „Este în folosul popoarelor noastre ca diversitatea culturală, religioasă şi de tradiţii care a făcut specificul Transilvaniei să fie prezervată.”
  Oare de ce ar fi in interesul ungurilor ca sa prezerve tradfitiile romanesti, culturale, de limba,…cind ungurii de la noi refuza sa lase copiii sa invete in limba romana.
  Vorbiti de diversitate? Nu, e complet gresit. Vorbiti de intoleranta culturala, religioasa, de limba…de traditii din partea maghiara spre partea romana…si nu invers.
  Asta se intimpla si la noi acasa, dar in special pe teritoriul acestui popor maghiar care semneaza prin reprezentatii lui aceasta declaratie , timp in care romanii sufera in Ungaria si nu au curajul sa vorbeasca romaneste…ce sa mai vorbim de traditii..scoala…varietatea culturala.
  4.
  „Dreptul la o reprezentare politică autonomă şi la autonomie culturală a fiecărei naţiuni trebuie garantat. Realizarea sa implică, printre altele, asigurarea unei şcolarităţi de toate gradele în limba maghiară, inclusiv reînfiinţarea universităţii maghiare din Cluj.
  Principiile enunţate mai sus vor sta la baza tuturor acţiunilor comune pe care semnatarii înţeleg să le ducă în viitor. Apelăm la organizaţiile democratice precum şi la acele persoane care împărtăşesc aceste principii să se alăture acestei acţiuni.
  Budapesta, 16 iunie 1989”
  Aici se cere autonomia Transilvaniei politica si culturala..
  Si apoi pasul urmator strigat recent de unguri prin Transilvania–, independenta si…cine stie? Alipirea acestui pamint complementar…
  Fiind complementar poate completa si Ungaria tot asa cum o face pentru Romania.
  Nu-i asa domnilor care ati semnat aceasta nevinovata declaratie de la Budapesta?
  In toata Romania daca sint 2 milioane de unguri dar ei vor sa traga acest tinut al Romaniei intr-o stare de limbo autonom, si asa cum se extaziasera recent si invitasera pe refugiatii catalani la discutii-la noi , la Oradea…tot asa ar fi vrut si ei sa faca, aceeasi incercare de independenta.
  Dar intre Catalani si minoritatea maghiara in sinul majoritar al romanilor Ardealului si Banatului, nu exista nici o legatura..
  Ce vor ei nu se poate si niciodata nu se va putea.
  Deci domnule care ai scris acest articol care sa decriminalizeze aceasta Conventie de la Budapesta…poti explica ca ,de fapt, este multa vinovatie in aceasta conventie fata de noi romanii..
  …Nu se poate justifica acesata conventie doar prin elementul anti ceausist si anti coumnist-doar pentru comunismul din tara dar nu si anti comunismul maghiar.; nu se poate ascunde lupul de sub blana mielului…
  Deci nu mai incerca.
  Oare de ce a aprobat Dl Mihai de Hohenzolern aceasta declaratie?
  Simplu. Romania este tara care ii blocase dinsului si familiei care s-a reunit acum la noi- tot ce mostenisera de la fostii regi. Nu neaparat tot ce ar fi fost al lui dar tot ce el ar fi putut lua in cazul in care Romania isi schimba regimul or lasa Transilvania sa fie „complementara” Ungariei , sau independenta, sau autonoma…
  Deci cam asta ar fi fost interesul lui…nu unul prea mic, trebuie sa recunosti domnule autor.
  Cit priveste „romantismul” dorului fata de tara…Nu prea e real. Putea sa revina in tara …ca cetatean roman nu doar in vizita regala…dar nu a facut-o cind a fost posibil. A preferat sa locuiasca afara…
  Eu nu am nimic contra lui dar nici pentru. Nici macar bunicii nu aveau caci oamenii erau saraci si regele bogat.

 12. ”…autonomie culturală înseamnă învăţămînt în limba maternă, ziare, reviste, instituţii de cultură proprii. Lucruri deja realizate în prezent şi care existau şi în perioada interbelică.”
  Existau şi în vremea lui Ceauşescu, nu numai în perioada interbelică.

 13. fostul rege mihai, care in fapt nu a fost rege ,tara a fost condusa de MARESALUL ANTONESCI SI APOI DE COMUNISTI IN FRUNTE CU PERTU GROZA,ramane si din perspectiva aprobarii Declaratiei de la Budapesta tot un tradator al tarii. Amintiti si despre capitularea fara conditii in fata URSS, tradarea tarij si a armatei romane si urmarile acestei fapte marsave : peste 150.000 de ostasi romani prizonieri in URSS , dintre care s-au mai intors cateva mii, arestarea, in colaborare cu comunistii,a MARESALULUI ANTONESCU si predarea acestuia rusilor . A primit in schimb , pentru ” maretele fapte de vitejie o tinichea : ” Ordinul Pobeda- Victoria , victoria lui impotriva taraii si a armatei. In final comunistii i-au dat un binemeritat sut in fund celui care spera sa fie rege intro tara comunista !!!
  Intrun interviu cu Vartan Arachelian, dupa 1990, a afirmat ca MARESALUL ANTONESCU a fost patriot si si-a iubit tara. si facea o singura observatie : ca maresalul nu trebuia sa continue razboiiul dincol de granitele Basarabiei.Intrebarea care se impunea : „marele strateg militar ” fostul rege de ce nu l-a sfatuit pe prietenul sau I.V.. Stalin sa nu continue razboiul peste granitele URSs si sa nu ocupe jumatate din Europa vreme de 50 de ani.
  Observatie; d.p.d.v.militar fostul rege era , am sa folosesc o expresie nu tocmai academica din Peripetiile bravului soldat Svejk… de I Hasek , deci era un „” bese-n cizme „”iar d.p.d.v. intelectual era un sub mediocru .
  Asa cum am facut si cu ceilalti regi noi romanii ii ridicam in slavi pe tradatorii si jecmanitorii tarii si chiar „ii miluim „pe uramsii tradatorilor – vezi margareta duda si compania \.
  CONCLUZIA :FOSTU REGE mihai A FOST SI RAMANE TRADATORUL TARII AI AL ARMATEI ROMANE !! ISTORIA NU POATE FI MISTIFICATA LA NESFARSIT, ADEVARUL IESE LA SUPRATAFA CA ULEI !!!SPUNE O VORBA INTELEAPTA !!!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.