Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

Actualizare ora 12,35: Procesul s-a amînat pentru 16 martie 2017 datorită faptului că Gregorian Bivolaru n-a fost citat. Gelu Voican Voiculescu şi-a angajat avocată şi aceasta a spus că că avocata de pînă acum a lui Bivolaru, doamna Mihaela Mîţu, ar fi depus o hîrtie prin care declară că nu-l mai reprezintă pe Bivolaru în acest proces. A rămas ca instanţa să investigheze unde se află Gregorian Bivolaru (după zvonuri enunţate în proces de avocata lui Voiculescu, la închisoarea Aiud) ca să-l citeze corect. Domnul Bivolaru fusese arestat în februarie 2016 în Franţa (linc), între timp a fost adus în România să-şi ispăşească pedeapsa cu închisoarea primită pentru relaţii sexuale cu o minoră (linc). Acum are alte priorităţi decît acest proces, în care am văzut că nu a făcut recurs.

Azi 2 februarie 2016 2017 la Înalta Curte de Casație și Justiție se judecă recursul din procesul deschis de mine și de Gregorian Bivolaru, avînd ca scop lămurirea colaborării cu securitatea a fostului vice-primministru FSN Gelu Voican Voiculescu. Am prezentat la vremea respectivă pe acest blog evoluția acestui proces (vezi lista de lincuri de la sfîrșitul acestui articol), început în 2010, care a mai fost odată în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție dar a fost trimis la rejudecare, iar acum a ajuns din nou la faza de recurs în fața ÎCCJ. Găsiți pe acest blog și textul complet al sentinței Curții de Apel București, dată în faza de rejudecare, prin care se respingea cererea mea și a lui Gregorian Bivolaru de a se constata colaborarea cu securitatea a lui Gelu Voican Voiculescu, cu motivația: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului (linc).

Împotriva respectivei sentințe am făcut recurs. Prezint mai jos textul recursului meu.

Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar 5744/2/2010 (rejudecare)

Domnule președinte

Subsemnatul, Mioc Marius Remus, domiciliat în Timişoara (…), în calitate de reclamant în această pricină, formulez

RECURS
împotriva sentinței civile nr. 3458 din 22 decembrie 2015

Cer casarea sentinței, anularea adeverinţei nr. 1245/2010 emisă de CNSAS şi constatarea de către instanţă a calităţii de colaborator al securităţii a pîrîtului Gelu Voican Voiculescu.

În subsidiar cer casarea sentinței și modificarea adeverinţei CNSAS nr. 1245/2010 în sensul constatării calităţii de colaborator al securităţii a pîrîtului Gelu Voican Voiculescu.

            ÎN FAPT:

Prin sentința recurată s-a respins cererea mea și a coreclamantului Bivolaru Gregorian de constatare a calității de colaborator al securității a numitului Voiculescu Gelu Voican. Instanța a apreciat că informațiile furnizate de acesta securității fie nu îndeplinesc cumulativ condițiile de a denunța activități potrivnice regimului comunist și a urmări îngrădirea drepturilor omului, fie au fost date în condițiile unei anchete asupra persoanei pîrîtului care a avut parțial motive politice.

Deși multe din notele informative date de pîrît securității nu îndeplinesc condițiile prevăzute de OUG 24/2008 pentru a fi considerate ca dovedind statutul de colaborator al securității, apreciez că există cîteva note care îndeplinesc aceste condiții, adică nu au fost date în condiițile unei anchete pe motive politice vizînd persoana pîrîtului, au denunțat activități și atitudini potrivnice regimului comunist și au vizat îngrădirea drepturilor omului. În cadrul acestui recurs mă voi referi doar la notele care îndeplinesc condițiile impuse de OUG 24/2008 și voi neglija celelalte note informative oferite securității de pîrît.

Notele informative date de pîrît în aprilie 1984 cu referire la M.S.V. și la Gregorian Bivolaru, au fost date din proprie inițiativă. Nu rezultă din dosar că pîrîtul a fost supus la presiuni pentru a da securității acele note informative. În cadrul lor pîrîtul chiar critică organele de ordine, deci nu pare intimidat de ele.

  1. Denunţarea atitudinilor şi acţiunilor potrivnice regimului comunist ale numitului M.S.V. (Mario Sorin Vasilescu)

În nota informativă din 26.04.1984 (f. 161-169 vol. 1), pîrîtul scrie:

„Pt. mersul cercetării [Gregorian Bivolaru – nota mea] ar trebui confruntat cu MSV, fostul său “maestru”. La ora actuală ei se urăsc şi din contradicţiile dintre ei ar ieşi la iveală multe lucruri.

MSV este un individ şi mai periculos. Este un amestec de bolnav glandular şi impostor. Ţigan, plin de îndrăzneală, este la un nivel superior lui GB. Avînd studii incomplete de medicină şi un oarecare tupeu verbal MSV reuşeşte să impresioneze mult mai eficace. Mult mai prudent, se expune mai puţin, MSV este un veritabil escroc, în raport cu GB care chiar crede în ce face. MSV este în stare să vorbească [neciteţ] într-un ritm rapid, năucind auditoriul.

Din punct de vedere al competenţei este tot atît de nul. Spre deosebire […] este un cinic, care înşeală cu bună ştiinţă urmărind obţinerea unor importante venituri băneşti.

MSV bîntuie prin Bucureşti în diverse medii, conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă.

Sub un pretext oarecare poate fi implicat în cazul [GB]. Se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa. Din confruntarea lor, din starea lor conflictuală vor reieşi multe aspecte, MSV fiind singurul concurent a lui [GB].

[GB] este cinstit, în sensul că realmente se crede un ascet şi un adevărat yoghin, pe cînd MSV este un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii”.

Dacă-l considera pe MSV escroc, Gelu Voican Voiculescu ar fi putut merge la o conferinţă a lui MSV unde să-l demaşte bărbăteşte, în faţa discipolilor, dar a ales să-l demaşte în faţa securităţii, fără ca cel demascat să ştie asta.

Cînd pîrîtul informează Securitatea că MSV este un individ periculos, sensul în care trebuie înţeleasă această afirmaţie, după cum rezultă din întreg contextul, este că MSV prezintă pericol pentru societatea socialistă, nicidecum pentru o persoană anume.

La momentul respectiv atît Securitatea cît și Gelu Voican Voiculescu ştiau că Gregorian Bivolaru este unul din principalii promotori ai mişcării yoga din România. Demascîndu-l pe Mario Sorin Vasilescu ca „singurul concurent a lui Gregorian Bivolaru”, pîrîtul arată securităţii că şi în perioada întocmirii acelei note informative, adică aprilie 1984, Mario Sorin Vasilescu se ocupă cu yoga. Cum activitatea yoga fusese interzisă din 1982, a te ocupa cu yoga în 1984 reprezintă o activitate potrivnică regimului comunist.

Este exclusă interpretarea că demascarea lui Mario Sorin Vasilescu drept „singurul concurent a lui Gregorian Bivolaru” se referea la ocupaţia de paznic de noapte a lui Bivolaru!

Această demascare a numitului Mario Sorin Vasilescu a fost făcută de pîrît din proprie iniţiativă, fără vreo presiune a securităţii, şi a urmărit ca autorităţile să-i limiteze acestuia unele drepturi, precum şi acela de a practica yoga. Pîrîtul cunoştea că activitatea yoga fusese interzisă și securitatea urmărește distrugerea mișcării yoga inclusiv prin arestări. Arătînd că MSV era „singurul concurent” a lui Bivolaru, a urmărit ca securitatea să ia măsuri împotriva lui MSV, ba chiar recomandă astfel de măsuri.

În plus, afirmaţia că „MSV bîntuie prin Bucureşti în diverse medii, conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă”, coroborată cu afirmaţia că „MSV este un individ şi mai periculos”, denotă intenţia pîrîtului ca securitatea să ia măsuri împotriva lui MSV, în sensul restrîngerii dreptului acestuia de a ţine conferinţe (adică dreptul la liberă exprimare).

Nu trebuie aşteptat ca în notele informative ale colaboratorilor securităţii să apară îndemnuri explicite de tipul „arestaţi-l”, pentru a se concluziona că informatorul respectiv a vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Asemenea îndemnuri explicite foarte rar apar în notele informative, fiindcă informatorii securităţii nu erau în poziţia de a porunci sau a da indicaţii ofiţerilor de securitate (Gelu Voican Voiculescu, care totuşi dă uneori asemenea indicaţii, este un rar contraexemplu; dar securiştii nu apreciau această atitudine a sa tupeistă). Descrierea într-o notă informativă a unor activităţi sau atitudini despre care informatorul ştie că nu sînt pe placul regimului comunist, în contextul, cunoscut de informator, că regimul, exact pentru acel tip de atitudini și activități tocmai operase arestări, duc la concluzia că a existat intenţia îngrădirii unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanelor demascate.

În cazul acesta particular intenţia de îngrădire a unor drepturi şi libertăţi ale lui MSV este exprimată limpede prin cuvintele: „Sub un pretext oarecare poate fi implicat în cazul [GB]. Se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa”. Pîrîtul ştia că cazul Gregorian Bivolaru era de natură penală, şi că Bivolaru fusese arestat. Îndemnînd securitatea ca să-l implice şi pe MSV în acest caz penal „sub un pretext oarecare”, se vede intenţia vădită de limitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale lui MSV, fiind nerelevant dacă securitatea a urmat sau nu îndemnurile pîrîtului. Practic, Gelu Voican Voiculescu, ştiind că securitatea doreşte să distrugă mişcarea yoga din România prin înscenarea unui dosar penal, atrage atenţia securităţii: nu e destul că l-aţi arestat pe Gregorian Bivolaru, aveţi grijă şi de Mario Sorin Vasilescu! Chiar dacă se semnalează doar la modul general activitatea yoga a acestuia prin afirmaţia că este „singurul concurent” a lui Bivolaru, afirmaţia „se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa” este practic un îndemn adresat securităţii de a-l pune sub urmărire pe MSV pentru a se găsi dovezi cu care ar putea fi băgat la închisoare (coroborat şi cu afirmaţia despre periculozitatea acestuia).

De remarcat că pîrîtul consideră acceptabilă implicarea lui MSV în cazul penal deschis de securitate cu privire la mişcarea yoga, nu neapărat pe baza unor fapte reale, ci şi pe baza unui „pretext oarecare”.

Obţinerea de „importante venituri băneşti” de către MSV, nu în calitate de salariat al statului ci prin conferinţe pe diferite subiecte este de asemenea o activitate potrivnică regimului comunist demascată cu intenţie de pîrît, acel regim neacceptînd libera iniţiativă.

Totodată, atunci cînd pîrîtul explică securității că MSV și Gregorian Bivolaru „se urăsc şi din contradicţiile dintre ei ar ieşi la iveală multe lucruri” și îndeamnă la organizarea de confruntări între aceștia, se vede intenția pîrîtului de a compromite atît pe MSV cît și pe Gregorian Bivolaru. Fiecare om are dreptul inalienabil să se compromită singur, prin propriile sale acțiuni, dar a propune securității acțiuni concrete de compromitere a unor persoane care din motive subiective ori obiective sînt incomode pentru regimul comunist arată existența intenției de a îngrădi drepturile acelor persoane.

  1. Denunţarea unor activităţi şi atitudini potrivnice regimului comunist ale lui Gregorian Bivolaru

Pîrîtul dezvăluie faptul că Gregorian Bivolaru practica yoga și avea legături cu secta „Meditația Transcedentală”. Dacă în cazul dezvăluirii activităţii yoga a reclamantului se poate invoca faptul că pîrîtul a considerat că securitatea oricum ştia despre asta, nu la fel stau lucrurile cu privire la dezvăluirea legăturii lui Bivolaru cu secta „Meditaţia Transcedentală”. Într-o notă informativă Gelu Voican Voiculescu scrie: „în afara anchetei de rutină privind analiza faptelor sale pentru a stabili dacă întrunesc condiţiile care întrunesc obiectul unei infracţiuni, G.B. trebuie examinat de ofiţeri de securitate specializaţi în probleme de “meditaţie transcedentală” şi familiarizaţi cu problematica”.

După cum a arătat reclamantul Gregorian Bivolaru, Securitatea considera secta „Meditaţia Transcedentală” ca avînd caracter duşmănos, unul din motivele pentru care s-au luat măsuri împotriva sa fiind şi caracterizarea sa drept „element fanatic, care a făcut parte din Meditaţia Transcedentală” (pag. 6 a sentinţei 5260 / 25.09.2012). Pretextul cu care securitatea a convins conducerea partidului să interzică yoga a fost tocmai pretinsa periculozitate a yoghinilor pentru regim, ca urmare a legăturilor cu secta „Meditaţia Transcedentală”. Atrăgînd atenţia securităţii ca Gregorian Bivolaru să fie anchetat suplimentar de ofiţeri specializaţi în problema „Meditaţiei Transcedentale”, pîrîtul nu numai că a vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor acestuia, ci chiar a realizat-o, fiindcă legăturile lui Bivolaru cu secta „Meditaţia Transcedentală”, poate chiar mai mult decît practicarea yoga, au fost motivaţia regimului totalitar pentru întemniţarea lui Bivolaru.

Pîrîtul a mai denunţat faptul că cărţile găsite de securitate la Mircea Rădulescu aparţin lui Gregorian Bivolaru şi că acesta reprezintă o sursă de cărţi

În nota informativă olografă din 30 aprilie 1984 (f. 178-179 vol. 1), Gelu Voican Voiculescu dezvăluie că acele cărţi care fuseseră găsite şi confiscate de la locuinţa lui Mircea Rădulescu aparţin lui Gregorian Bivolaru.

Anterior, prin nota olografă din 26.04.1984 (f. 161-162 vol. 1) pîrîtul atrăsese atenţia că Bivolaru reprezintă o sursă de cărţi pentru multe persoane.

Securitatea nu avea nevoie ca pîrîtul să facă referiri la natura cărţilor. Acestea fiind deja confiscate şi aflîndu-se în posesia autorităţilor, natura lor nu era o taină pentru autorităţi. Ceea ce avea nevoie securitatea pentru dosarul penal a lui Bivolaru era dovada că acele cărţi care fuseseră confiscate aparţineau lui Gregorian Bivolaru şi nu altora (de pildă persoanei în locuinţa căreia fuseseră găsite). Exact această dovadă necesară securităţii o furnizează Voiculescu. Ştiind că acele cărţi fuseseră confiscate de securitate, după cum rezultă din conţinutul notei informative (f. 178 vol. 1), pîrîtul îşi dădea seama că respectivele cărţi erau considerate necorespunzătoare de către regimul comunist (altfel n-ar fi fost confiscate şi securitatea n-ar fi cerut informaţii despre proprietarul lor).

Gregorian Bivolaru a fost învinuit, printre altele, şi pentru „difuzare fără autorizaţie legală a unor materiale cu caracter mistic” şi „răspîndire de material obscen”. Răspîndirea de cărţi de diferite feluri, inclusiv unele apreciate drept „mistice” sau „obscene”, face parte dintr-un drept fundamental al omului – libertatea de exprimare.

Prin informaţiile date, Gelu Voiculescu a contribuit direct la acuzarea lui Gregorian Bivolaru, deci la îngrădirea drepturilor şi libertăţilor acestuia. Arătînd că Bivolaru e proprietarul cărţilor care fuseseră găsite la Mircea Rădulescu şi că era o „sursă de cărţi” pentru multe persoane, acesta a ajutat autorităţile să dovedească capetele de acuzare în temeiul cărora a fost întemniţat Bivolaru.

Pîrîtul a propus trimiterea lui Gregorian Bivolaru la muncă silnică

În nota informativă olografă din 26.04.1984 pîrîtul sugerează securităţii: „Dacă va fi condamnat [Bivolaru – nota mea], detenţia va trebui asigurată în condiţii mai aparte. Într-un regim de muncă intensivă, dar nedistructivă (gen săpături) sub o supraveghere continuă, ar putea fi eventual reeducat”. Aceasta înseamnă practic îndemnul ca Bivolaru să fie supus la muncă silnică, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului.

Este adevărat că această sugestie este făcută doar în ipoteza condamnării reclamantului, dar pîrîtul știa că, în calitate de simplu informator al securității, nu era factor de decizie cu privire la soarta lui Gregorian Bivolaru. El face doar niște recomandări, dar acest tip de recomandări arată intenția de îngrădire a drepturilor lui Bivolaru.

În concluzie, apreciez că notele informative din aprilie 1984, date fără ca pîrîtul însuși să fie anchetat, au denunțat activități și atitudini potrivnice regimului totalitar ale numiților M.S.V. și Gregorian Bivolaru, și totodată au vizat îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, îndeplinindu-se condițiile prevăzute de art. 2 lit. b din OUG 24/2008 pentru a se constata statutul de colaborator al securității.

ÎN DREPT: Codul de procedură civilă, OUG 24/2008.

Reclamant
Mioc Marius Remus

Mai citeşte despre evoluțiile de pînă acum din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei
Gelu Voican declară fals contractul avocaţial a lui Gregorian Bivolaru, obţinînd astfel o nouă amînare a procesului său
Cererea de înscriere în fals depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Deasemeni, respinsă cererea mea pentru prezentarea restului filelor de la dosarul lui Gelu Voican
Gelu Voican Voiculescu cere suspendarea procesului legat de colaborarea cu securitatea. CNSAS refuză să-mi dea acces la dosarul original a lui GVV
Cererea de suspendare respinsă. Voican Voiculescu a depus o nouă cerere de recuzare
A 2-a cerere de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu – respinsă. Ce alte procese a mai avut GVV
A 3-a cerere de recuzare a judecătorului Ionel Radu
Gelu Voican Voiculescu, amendat cu 700 lei. Cererea de recuzare – respinsă
Motivele amendării lui Gelu Voican Voiculescu, cel care era cît p-aci să ajungă secretar de stat la SSPR
Instanţa a amînat pronunţarea pe 11 septembrie
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican şi CNSAS: 25 septembrie
Concluziile mele scrise şi soluţia primei instanţe
Sentinţa din procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS – reprogramat pentru 4 martie 2014
Interviu despre procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS (video)
Recursul lui Gregorian Bivolaru în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 16 septembrie. Cerere de intervenţie a unor asociaţii
Procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS – trimis spre rejudecare
ÎCCJ: Stabilirea calităţii de colaborator al securităţii necesită administrarea unui probatoriu complet
Gelu Voican Voiculescu cere revizuirea deciziei ÎCCJ din procesul legat de colaborarea sa cu securitatea
Dovezile a căror înfăţişare a fost dispusă de instanţă
Am mai primit 3,8 kg documente din dosarul de securitate a lui Gelu Voican Voiculescu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie respinge cererea de revizuire formulată de Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pe 22 septembrie. S-a cerut audierea ca martor a ofiţerului de securitate Moisă
Nouă amînare în procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
Concluziile mele scrise la procesul cu Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS
– Curtea de Apel București: Informațiile furnizate de Gelu Voican Voiculescu securității nu îndeplinesc cumulativ condițiile de denunțare de activități potrivnice regimului și de a urmări îngrădirea drepturilor omului

Vezi documente din dosarul de la CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru “în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu
Gelu Voican explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui
Gelu Voican despre persoana care i-a adăpostit cărţi şi xeroxuri: “Discutînd pe marginea unor aspecte social-economice din ţară sau de ordin cultural, am reţinut că făcea unele aprecieri care puteau fi interpretate ca negative”
Paul Goma, în dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu
Securitatea despre Gelu Voican Voiculescu: “Se confirmă pe a treia linie că a deconspirat legătura cu organele de securitate”
Departamentul juridic al CNSAS a cerut declararea lui Gelu Voican Voiculescu drept colaborator al securităţii
Nota de constatare a CNSAS în cazul Gelu Voican Voiculescu
Raport al securităţii despre Gregorian Bivolaru
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Spicuiri din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu, despre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (2)
Biblioteca lui Gelu Voican Voiculescu, confiscată şi apoi restituită de securitate
O zi din viaţa lui Gelu Voican Voiculescu
– Procesul Verbal al ședinței colegiului CNSAS în care s-a discutat cazul Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)
Tribunalul Bucureşti confirmă că Gelu Voican Voiculescu a fost un borfaş de drept comun. Noi aberaţii conspiraţioniste în “Adevărul”
CPRD respinge contestaţia mea legată de Ion Iliescu şi amînă soluţionarea contestaţiilor legate de Gelu Voican Voiculescu şi Constantin Aldescu
Osîndirea lui Gelu Voican Voiculescu din 1985. „Inculpatul a falsificat deconturile prezentînd în 10 cazuri acte justificative nereale”
Hotărîrea Tribunalului Bucureşti cu privire la Gelu Voican Voiculescu, în procesul celor 748000 de euro
Ziarul „Libertatea” dezinformează despre Gelu Voican Voiculescu

Un gând despre „Recursul în procesul cu Gelu Voican Voiculescu și CNSAS

  1. Succes domnule Marius Mioc intr o lupta cu o institutie ( CNSAS ) care a spalat si a albit multe persoane din politica , administratie , instutii si servicii care si au si adus contributia la mentinerea terorii in regimul comunist cand acestia detineau functii sau actionau in calitate de informatori sau securisti !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.