Gelu Voican Voiculescu explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui

Azi 11 octombrie are loc la Curtea de Apel Bucureşti un nou termen în procesul dintre mine şi Gregorian Bivolaru, pe de o parte, şi Gelu Voican Voiculescu şi CNSAS, pe de altă parte, referitor la colaborarea cu securitatea a domnului Voican Voiculescu, fost viceprimministru în guvernul FSN instalat în decembrie 1989.

Vezi articolele care prezintă evoluţia de pînă acum a procesului:
Yoghinul Gregorian Bivolaru, descris pentru Securitate de Gelu Voican Voiculescu
Decizia CNSAS legată de Gelu Voican Voiculescu, atacată în instanţă din 2 părţi diferite
Evenimentul Zilei relatează despre contestarea în justiţie a adeverinţei CNSAS despre Gelu Voican Voiculescu
Urmările pe care le-au avut turnătoriile lui Gelu Voican Voiculescu
Procesul cu CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu – amînat pentru 1 martie
Dosarul Gregorian Bivolaru contra CNSAS a fost conexat la dosarul Marius Mioc contra CNSAS şi Gelu Voican Voiculescu
Apărarea lui Gelu Voican (1). Lipsa calităţii procesuale active a lui Marius Mioc
Apărarea lui Gelu Voican (2). Lipsa calităţii procesuale pasive a lui Gelu Voican
Apărarea lui Gelu Voican (3). Lipsa calităţii de reprezentant a lui Bivolaru a avocatei Mîţu şi lipsa discernămîntului lui Gregorian Bivolaru
Apărarea lui Gelu Voican (4). Fondul chestiunii
Instanţa a rămas în pronunţare pe excepţii
Instanţa a respins excepţiile şi se va trece la judecarea fondului
Gelu Voican Voiculescu recuză judecătorul la procesul cu CNSAS. Procesul celor 748000 euro – amînat pe 21 noiembrie
Scor 6-0. Cererea de recuzare depusă de Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă
Motivarea respingerii excepţiilor ridicate de Voican Voiculescu
Cererea de recuzare şi respingerea ei

Voi reveni cu amănunte despre desfăşurarea şedinţei de judecată de azi. Deocamdată prezint o nouă piesă din dosarul de la CNSAS al domnului Voican Voiculescu, anume o a doua informare legată de conducătorul mişcării MISA, Gregorian Bivolaru. În această informare Gelu Voican se referă şi la un al doilea yoghin, M.S.V., pe care-l prezintă securităţii ca fiind chiar mai primejdios decît Bivolaru. Informarea a fost dată după arestarea lui Gregorian Bivolaru, care fusese depistat într-o locuinţă din Bucureşti că ţinea cursuri de yoga, deşi această activitate fusese interzisă. CNSAS a anonimizat numele persoanelor care apar în notă. Cînd este vorba de Gregorian Bivolaru, am notat porţiunea anonimizată cu „[GB]”, cînd este vorba de celălalt yoghin am notat cu „[MSV]”, iar în alte cazuri am notat pasajele respective cu „[…]”. Unele cuvinte din document sînt subliniate, şi le-am subliniat şi eu la transcriere. Nu ştiu cine a făcut sublinierea – Gelu Voican sau vreun ofiţer de securitate.

NOTĂ
Sursa Călugărul [unul din pseudonimele lui Gelu Voican Voiculescu din dosarele securităţii] Strict secret
Data 26.04.1984 Ex[emplar] unic

[acestea sînt adnotări ale ofiţerului de securitate; mai este un rînd sus care nu se poate citi şi care poate cuprinde numele respectivului ofiţer]

Dacă în notele anterioare am făcut ample consideraţii asupra evoluţiei şi activităţii lui [GB] alias [GB], în urma arestării sale în seara zilei de 17 aprilie 84 – o serie de preciziuni şi recomandări se impun cu necesitate:
– [GB] este un caz aparte, special care poate genera numeroase confuzii la nivelul anchetei curente a organelor de miliţie.
– în afară de ancheta de rutină privind analiza faptelor sale pentru a se stabili dacă se întrunesc condiţiile care să constituie obiectul unei infracţiuni, [GB] trebuie examinat de ofiţeri de securitate specializaţi în probleme de „meditaţie transcedentală” şi familiarizaţi cu problematica yoga. Numai aşa se poate efectiv stabili ce poate să facă şi ce cunoaşte cu adevărat [GB].

Trebuie distins net ceea ce este el efectiv de ceea ce îşi închipuie că este şi poate. Dificultatea constă tocmai în faptul că el este un închipuit, convins de tot felul de păreri, pe cît de fanteziste, pe atît de neverificabile. Toate atributele pe care şi le arogă sînt rodul unei dereglră imaginative, alimentate de o accentuată megalomanie. Este semnificativ că trăsături de caracter care i s-au accentuat cu vîrsta nu au nimic comun cu prottretul unui yoghin.

Orgoliul, gelozia, setea de admiraţie şi de glorie, ipocrizia, lenea, dezordinea nu au nimic comun cu caracteristicile unui yoghin.

Tot ceea ce el susţine în discursurile sale sau în textele sale este plin de erori, dovada unor lecturi incomplete. A fructificat foarte puţin din impresionantul fond de lucrări xerografiate.

Dealtfel chiar acest fond are o compopziţie extrem de heterogenă – lucrări f. valoroase şi importante alături de cărţi superficiale şi nule ca importanţă.

De fapt a ales în neştire orice, de-a valma, pentru că ştie că în felul acesta, deţinînd un material documentar variat, poate fi interesant pentru oameni cu care altfel nu ar fi avut nici un raport. O serie de oameni cultivaţi, studioşi au continuat să-l vadă de-a lungul anilor numai pentru că reprezenta o sursă de cărţi. În felul acesta [GB] putea să pozeze în a fi „cineva”.

În rest toate pretenţiile lui de meditaţie, de concentrare, toate divagaţiile sale despre planul realităţilor suprasensibile, despre domeniul „subtil”, despre activitatea centrilor subtili, despre trasferuri de energii nu sînt decît nişte enormităţi nefondate, pe care nici măcar nu e în stare să le expună coerent.

Toate aceste lucruri există şi se poate discuta despre ele, dar el nu este în situaţia s-o facă, deşi este convins că ştie o serie de lucruri despre ele.

Nu reuşeşte să aibe priză decît la oameni de slabă pregătire, oameni reduşi, tineri neinformaţi, labili, curioşi, exaltaţi, diverşi handicapaţi şi disperaţi cu dereglări mintale sau de sănătate în general.

Singurul fapt pozitiv, concret, valabil, este că [GB] este un bun executant practic al tehnicilor de hatha-yoga, partea incipientă şi cea mai elementară din vasta doctrină yoga.

Posedînd pînă la perfecţiune aceste tehnici, dobîndite prin consecvenţa cu care a stăruit ani de rîndul în acest domeniu, [GB] reuşeşte să obţină rezultate cu elevii săi, în special în sensul unor ameliorări şi reechilibrări, căci vindecări ar fi prea mult.

Asta i-a asigurat un oarecare succes şi anume influenţă asupra elevilor săi. Această [neciteţ] pe care o are, este totodată sursa încrederii în propriiole sale capacităţi.

Este cazul tipic de amăgit care amăgeşte pe alţii, şi care reuşind să amăgească pe alţii, continuă să se amăgească pe el însuşi. Cercul vicios se închide.

Ecuaţia personală acestui individ rezidă tocmai în această dependenţă de adulaţia colectivă. [GB] nu este altceva decît un rata şi o nulitate. Este un complexat compensat; dintr-un nimic a devenit cineva, predînd altora yoga.

Cum nu ştie nimic altceva şi efectiv nu reprezintă nimic, activitatea yoga i-a devenit indispensabilă. Ea este singura care-i asigură o poziţie socială, şi încă una singulară, de excepţie, prin care-i domină pe ceilalţi. Complexul de lider îl face să aibe nevoia permanentă de adulaţie, admiraţie şi atenţie din partea celorlalţi.

Aceasta este explicaţia faptului că [GB] în loc să practice yoga de unul singur, [neciteţ] ajungînd la cele mai avansate stadii, este mînat să se înconjoare cu discipoli şi să pozeze în maestru. Dependenţa de ceilalţi a devenit un viciu la el, ca şi tutunul, alcoolul sau altele. Nu poate fără!

Punctul cel mai vulnerabil este că yoga nu prea se practică în colectiv.

În mod normal maestrul (guru) se ocupă de fiecare adept în parte. Fiecare individ fiind diferit de ceilalţi, necesită o îndrumare aparte.

Practicarea în colectiv poate duce la apariţia unor tulburări cardio-circulatorii la anumite persoane.

În acest sens se pot consulta diverşi antrenori din cadrul IEFS [Institutul de Educaţie Fizică şi Sport], diverşi profesori de gimnastică, de dans, de balet, care practică yoga în pregătirea complexă a sportivilor fără să facă atîta caz şi care evită situaţiile colective; ci lucrează om la om.

În afară de practica concretă ca atare, deprinsă pe cale empirică, deci în afară de condiţia de executant, tot ceea ce susţine verbal sau în scris este confuz, fals, eronat.

Avînd înţelegere redusă a limbilor franceză şi engleză – ar merita supus unor probe în sensul acesta, tot ceea ce a prelucrat după texte în aceste limbi este nesigur şi îndoielnic.

Aberaţiile cele mai delirante, formulările cele mai ilogice, exprimările cele mai defectuoase sînt dovada cea mai grăitoare a incompetenţei doctrinare.

[GB] este victima unei iluzionări totale care-l face să fie convins că este ceea nu este nici pe departe.

În acest sens influenţa lui asupra celorlalţieste nocivă.

Consecinţele ei pot fi grave pentru că pot compromite un domeniu întreg de cercetări şi preocupări, sporind confuzia şi întreţinînd ignoranţa. Toată sfera aceasta de preocupări necesită persoane de reală pregătire, de o maximă competenţă şi capacitate.

Este esenţial ca [GB] să fie supus unor examene neurologice clasice, neuropsihiatrice precum şi unor baterii de teste psihologice.

Echipa de specialişti medici psihiatri ai Min. de Interne ar trebui să-l supună următoarelor investigaţii clinice:

– înregistrări electromiografice EMG
electrocardiografice ECG
electroencefalografice EEG

Diagrafia aceasta trebuie analizată de medici, comparîndu-se rezultatele măsurătorilor în stare obişnuită şi celor în aşa zisele concentrări. Înregistrările EEG se recomandă să fie completate şi cu cele în regim de hiperpnee şi prin culegeri cu pol [neciteţ] (electro introdus nazal).

Propun deasemenea o expertiză grafică sintetică – sugerînd să se apeleze la […] (chiar dacă e pensionară).

Ar trebui verificat prin teste vizînd nivelul inteligenţei – scara QI. Se vor utiliza standardele în vigoare în clinicile MI.

Sînt recomandabile teste de personalitate cu valoare clinică:
– inventare – MMPI (Minessotta MultiPhasyc Inventory)
– psihonevrotic WOODWORTH
– de adaptare BELL

– testul Psy[neciteţ] ratter
– proba desti[neciteţ]
– tehnici proiective – refractive
– de completare
– asociative – Rohrschach
– Szondi
– Luscher
– constructive
– expresive – testul copacului [?] (KOCK)

În urma acestor multiple investigaţii se poate constitui o fişă tipologică şi un portret bine diferenţiat.

Fără a susţine că [GB] este anormal, totuşi numai asemenea metode îl vor dezvălui mai bine.

Bazîndu-se că este un bun practicant şi executant, convins fanatic, că este un pionier al activităţii yoga în România, [GB] visează la dobîndirea unei catedre în cadru IEFS [Institutul de Educaţie Fizică şi Sport]. Chiar recent spera să deschidă un curs la sala Progresul.

De altfel toţi banii şi-i investeşte în cărţi, xeroxuri, aparatură foto, magnetofoane, filme etc. Vrea să realizeze programe pe casete, filme demostrative etc cu care să se poată prezenta şi impune ca specialist.

Că [GB] vehiculează un haos de idei neasimilate se poate constata cu uşurinţă.

Datorită fixaţiei pe care a făcut-o pe yoga, a devenit un fel de monomaniac.

Practic ar fi greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar, dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie l-ar putea lecui, totodată avîndu-se grijă pentru a fi calificat într-o meserie.

Dacă va fi condamnat, detenţia va trebui asigurată în condiţii mai aparte. Într-un regim de muncă intensivă, dar nedistructivă (gen săpături) sub o supraveghere continuă, ar putea fi eventual reeducat. Oricum se impune şi deprinderea unei meserii.

Pentru a nu crea un erou din el, ar trebui adunaţi toţi discipolii şi demascat în faţa lor în ce priveşte totala ignoranţă tocmai în ce priveşte domeniul lui preferat – yoga.

Este suficientă o comisie bine pregătită care să-l supună unui colocviu.

Pt. mersul cercetării ar trebui confruntat cu [MSV], fostul său „maestru”. La ora actuală ei se urăsc şi din contradicţiile dintre ei ar ieşi la iveală multe lucruri.

[MSV] este un individ şi mai periculos. Este un amestec de bolnav glandular şi impostor. Ţigan, plin de îndrăzneală, este la un nivel superior lui [GB]. Avînd studii incomplete de medicină şi un oarecare tupeu verbal [MSV] reuşeşte să impresioneze mult mai eficace. Mult mai prudent, se expune mai puţin, [MSV] este un veritabil escroc, în raport cu [GB] care chiar crede în ce face.

[MSV] este în stare să vorbească [neciteţ] într-un ritm rapid, năucind auditoriul.

Din punct de vedere al competenţei este tot atît de nul. Spre deosebire […] este un cinic, care înşeală cu bună ştiinţă urmărind obţinerea unor importante venituri băneşti.

[MSV] bîntuie prin Bucureşti în diverse medii, conferenţiind despre orice cu o neobosită siguranţă.

Sub un pretext oarecare poate fi implicat în cazul [GB]. Se vor găsi dovezi suficiente şi împotriva sa.

Din confruntarea lor, din starea lor conflictuală vor reieşi multe aspecte, [MSV] fiind singurul concurent a lui [GB].

[GB] este cinstit, în sensul că realmente se crede un ascet şi un adevărat yoghin, pe cînd [MSV] este un simulant, un impostor care urmăreşte să înşele credulii şi naivii.

26 august 84   [semnătură Gelu Voican]

P.S. De consultat – […] ECRAN CLUB (de la Leu)
– Dr. […] fost medic psihiatru M.I.
– Maglavigeanu – fost ofiţer securitate care răspunde de aceste probleme (yoga)

[Adnotare a ofiţerului de securitate]
Sursa Călugărul a furnizat nota în urma sarcinilor trasate.
[GB] se află în atenţia IM Buc[ureşti] ind 232/SG unde va fi trimis materialul în copie.

Mai citeşte alte documente din dosarul CNSAS a lui Gelu Voican Voiculescu publicate pe acest blog:
Gelu “748000 de euro” Voican: “Despre faptul că falsific deconturile, în afară de şeful meu, mai cunoşteau majoritatea colegilor mei”
“Inculpatul Voiculescu Gelu Voican a dat dovadă de sinceritate în timpul urmăririi penale”
Analiză a Securităţii: “Voiculescu Gelu solicită sarcini pe linie SLOMR, menţionînd pe un ton de reproş că dacă nu-l folosim cîndva se va retrage undeva la ţară şi va creşte păsări”
Gelu Voican Voiculescu, chemat la securitate pentru un presupus plan de părăsire a ţării: “Contactul avut m-a îmbogăţit în viziunea mea asupra unor realităţi sociale, resimţind că realmente există preocuparea de a se veghea asupra destinelor oamenilor”
Gelu Voican Voiculescu, amintiri despre un cetăţean dominican
Securitatea, bănuitoare faţă de Gelu Voican Voiculescu
Istoria lui Gregorian Bivolaru „în toată intimitatea devenirii sale existenţiale”, scrisă pentru securitate de Gelu Voican Voiculescu

Alte articole despre Gelu Voican Voiculescu:
Gelu Voican cere 748000 de euro despăgubiri de la statul român
De aniversarea revoluţiei, Gelu Voican ne serveşte minciuni proaspete
Agenda Zilei: Un ziar care refuză să dea dezminţiri (între timp ziarul respectiv a dispărut de pe piaţă)
Gelu Voican Voiculescu: Gîndul meu se îndreaptă spre cei disimulaţi sub infracţiuni de drept comun. Să se revizuiască situaţiile judiciare! TVR decembrie 1989 (video)

2 gânduri despre „Gelu Voican Voiculescu explică securităţii: Gregorian Bivolaru e greu recuperabil prin reeducare. Numai un stagiu militar dur, făcut anume pentru a-l frînge, cu toate asprimile cîmpului de instrucţie la infanterie, l-ar putea lecui

  1. Acest impostor Gelu Voican Voiculescu dovedit colaborator zelos al securitatii asa cum este dovedit din documentele pe care le prezentati pe site se da si persecutat de fosta securitate si pretinde statului roman despagubiri morale pentru presupuse persecutii . Succes Domnule Marius Mioc pentru actiunile prin care faceti cunoscute opiniei publice impostorii care vor sa beneficieze de recunostinta statului roman !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.