Clasare și la al doilea dosar penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Procuroarea Florina Sîrbu constată prejudiciu de 171671 lei, dar stabilește că nu există vinovați și nici nu ia măsuri de recuperare a prejudiciului ori intrare în legalitate. „Așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu… Nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane”

După 6 ani de cercetări intense, timp în care am depus și 2 reclamații la Consiliul Superior al Magistraturii pentru tărăgănare (linc), Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București mi-a trimis rezultatul cercetărilor la reclamația mea făcută împotriva fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, pentru eliberarea nelegală de certificate de revoluționar pentru 2 persoane. Ordonanța parchetului confirmă că în cele 2 cazuri reclamate de mine s-au eliberat în mod nelegal certificate de revoluționar, de către SSPR-ul condus pe atunci de Adrian Viorel Nicolaescu, că nici pînă în prezent aceste certificate n-au fost anulate, că s-a creat un prejudiciu bugetului de stat prin asta, iar în final clasează cauza considerînd că nu există vinovați, fără a stabili nici o măsură de reintrare în legalitate ori de recuperare a prejudiciului.
Deși eu făcusem plîngere numai împotriva șefului SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, Parchetul a învinuit inițial pe toți membrii comisiei SSPR care se ocupă de certificate, cointeresîndu-i astfel să găsească scuze la nelegalitățile săvîrșite și să fie solidari cu fostul lor șef, pentru ca în final să-i scoată pe toți de sub învinuire.

Redau mai jos ordonanța Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București. Precizez că am făcut plîngere față de această ordonanță.

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÎNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI
Nr. 3127 – Registrul de Evidență a Operatorului de Date cu Caracter Personal
Dosar nr. 12287/P/2012

ORDONANȚĂ de clasare
25.10.2018

Procuror Sîrbu Florina din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sector 1 București.

Examinînd actele de urmărire din dosarul penal nr. 12287/P/2012,

CONSTAT:

La data de 28.08.2012 a fost înregistrat la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 București dosarul penal nr. 12287/P/2012, avînd ca obiect denunțul formulat de numitul Mioc Marius Remus, domiciliat în mun. Timișoara (…), prin care a sesizat faptul că numitul Nicolaescu Adrian Viorel – secretar general al SSPR, a săvîrșit fapte de abuz în serviciu prin aceea că în anul 2010 a atribuit numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian certificate de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite de revoluționar, iar ulterior, în anul 2012, nu a procedat la anularea certificatelor celor doi, deși Comisia Parlamentară a Revoluționarilor hotărîse în acest sens.

Astfel, în denunț și în completările ulterioare la acesta, se arată că numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian li s-au eliberat, în mod nelegal, certificate de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite cu seria LRM-O nr. 00307, respectiv cu seria LRM-E nr. 00153.

S-a arătat că numitul Olteanu Ilie avusese în baza legii nr. 42/1990 doar calitatea de participant (calitate pur onorifică, care nu conferă drepturi materiale), iar în anul 2010, prin aplicarea Legii nr. 301/2004 [pare greșeală în text, trebuie să fie vorba de legea 341/2004], SSPR a acordat în mod nejustificat acestuia calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, încălcînd HG nr. 1412/2004 (normele de aplicare a Legii nr. 341/2004).

Cu privire la numitul Elefterie Lucian s-a arătat că, deși acestuia i se respinsese chiar de către SSPR preschimbarea certificatului de revoluționar întrucît se constatase că nu îndeplinea condițiile pentru calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, numitul Nicolaescu Adrian Viorel – secretar general al SSPR, l-a inclus pe lista trimisă la CPRD și astfel, numitul Elefterie Lucian a fost inclus pe lista luptătorilor remarcați în revoluție, publicată în Monitorul Oficial nr. 467 bis din 07.07.2010.

Se mai arată că deși atît SSPR, cît și CPRD au constatat că numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian li s-au eliberat nejustificat certificatele de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, fapt consemnat în procesul-verbal de ședință din 27.04.2012 al SSPR și pomenit în ședința CPRD din data de 27.06.2012, nu s-a procedat la anularea acestor certificate, permițînd celor doi să beneficieze de anumite drepturi materiale.

Prin ordonanța D.G.P.M.B. – S.I.C.E. din data de 25.03.2014 a fost începută urmărirea penală „in rem” pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C. pen., reținîndu-se că, deși la data de 27.06.2012 în ședința CPRD s-a hotărît retragerea avizelor numiților Olteanu Ilie – dosar 20156 și Elefterie Lucian – dosar nr. 11698, comisia SSPR nu a procedat la anularea certificatelor numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, în conformitate cu prevederile art. 49 din Normele Metodologice de Aplicare a Legii nr. 341/2004, adoptate prin HG nr. 1412/2004 cu modificările și completările ulterioare, aceștia încasînd astfel sume de bani în mod necuvenit.

Prin ordonanța D.G.P.M.B. – S.I.C.E. din data de 25.03.2014 a fost schimbată încadrarea juridică a faptei din infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 C. pen. în infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 248 C. pen. din anul 1968 cu aplicarea art. 5 din C. pen. 2014, ca urmare a concursului de texte pentru fapta reținută, avînd în vedere că la momentul săvîrșirii era în vigoare Codul penal din anul 1968, iar ulterior, la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare un nou Cod penal.

Prin ordonanța D.G.P.M.B. – S.I.C.E. din data de 16.06.2017, confirmată prin ordonanța Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 din data de 19.06.2017, a fost continuată urmărirea penală pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal față de Nicolaescu Adrian Viorel, Drăgulin Ilie, Tania Alexandru, Mărășescu Angelica-Claudia și Gadină Mihail-Valentin, reținîndu-se că, în calitate de membri ai comisiei SSPR pentru analiza elementelor de noutate și decizia cu privire la anularea certificatelor / retragerea titlurilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu la care erau obligați potrivit art. 49 alin. (2) din HG 1412/2004 cu referire la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 341/2004 și art. 7 din HG 1412/2004, respectiv nu au procedat la anularea certificatului de revoluționar seria LRM-O nr. 00307 și certificatul de revoluționar seria LRM-E nr. 00153 emise numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, prin aceasta Olteanu Ilie cauzînd Casei de Pensii Sectoriale M.A.I. [Casa de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne; deduc de aici că Olteanu Ilie a fost angajat al acestui minister] un prejudiciu în cuantum de 66652 lei după cum rezultă din cupoanele de pensii depuse de acesta la dosar cu ocazia audierii (reprezentînd suma totală prevăzută de art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004 cu titlu de indemnizație reparatorie) iar Elefterie Lucian cauzînd Casei de Pensii a Municipiului București un prejudiciu în cuantum de 105019 lei, așa cum rezultă din adresa (reprezentînd suma totală prevăzută de art. 4 alin. 4 din Legea nr. 341/2004 cu titlu de indemnizație reparatorie).


Prin ordonanța D.G.P.M.B. – S.I.C.E. [trebuie să fie Direcția Generală de Poliție a Municipiului București] din data de 29.06.2017, confirmată prin ordonanța Parchetului de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 din data de 29.06.2017, a fost extinsă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 248 C.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal și față de numiții Florica Camelia Vasile și Lucian Zamfir, întrucît și aceștia au făcut parte din Comisia SSPR constituită prin ordinul SSPR nr. 21 din 29.02.2012, care potrivit art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004 cu referire la art. 3 alin. 2 din Legea nr. 341/2004, trebuia să procedeze la anularea certificatului de revoluționar seria LRM-O nr. 00307 și certificatul de revoluționar seria LRM-E nr. 00153 emise numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian.

Din cercetări rezultă următoarea stare de fapt:

Cu privire la numitul Olteanu Ilie, s-a stabilit că deținea, în baza Legii nr. 42/1990 (…) certificatul de participant nr. 141/30.06.1994 (calitate pur onorifică, care nu conferă drepturi materiale), iar după intrarea în vigoare a Legii nr. 341/2004 (…), în vigoare de la 23 iulie 2004, care a abrogat Legea nr. 42/1990, acesta a solicitat la data de 03.11.2005, în dosarul nr. 20156, preschimbarea certificatului de participant pe care îl deținea.

Deși SSPR a propus acordarea acestui tip de certificat (de participant), l-a inclus totuși, din eroare, pe Olteanu Ilie pe lista cu persoane îndreptățite la preschimbarea certificatului de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, transmisă către CPRD, care a avizat, în consecință, acest tip de certificate (luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite) și astfel numitului Olteanu Ilie i s-a eliberat certificatul de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, act în baza căruia a încasat de la Casa de Pensii a Municipiului București suma de 66652 lei, cu titlu de indemnizație reparatorie.

Ulterior, la data de 27.04.2012, SSPR a constatat, urmare a unei petiții formulate de o altă persoană cu numele de Olteanu Ilie (născut la 19.01.1941), care revendica certificatul seria LRM-O nr. 00307 eliberat numitului Olteanu Ilie (născut la 25.12.1950, cel menționat în cadrul denunțului), astfel că a propus CPRD retragerea avizului pentru calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite.

În motivarea acestei situații, SSPR a arătat că este vorba doar de o eroare, care s-a datorat înscrierii, în mod greșit, a numitului Olteanu Ilie pe lista cu persoanele îndreptățite pentru rpeschimbarea certificatului de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite înaintată CPRD.

La data de 26.06.2012 CPRD a luat act de propunerea SSPR și a hotărît retragerea avizului pentru calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite și avizarea doar a calității de participant pentru Olteanu Ilie, însă ulterior acestei decizii nu s-a procedat la anularea certificatului seria LRM-O nr. 00307, numitul Olteanu Ilie încasînd în continuare indemnizație reparatorie.

Cu privire la numitul Elefterie Lucian, rezultă că acesta deținea certificatul de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite seria FD nr. 14856 eliberat în baza vechii legi, legea nr. 42/1990, iar la data de 03.11.2004, a solicitat, în baza Legii nr. 341/2004, preschimbarea certificatului menționat, ocazie cu care SSPR a constatat că nu îndeplinește condițiile pentru calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite.

Totuși, la data de 30.03.2010, s-a trimis la CPRD propunerea de avizare favorabilă pentru preschimbarea certificatului de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite și astfel, numitul Elefterie Lucian a fost avizat favorabil de CPRD în ședința din 13.04.2010, fiindu-i eliberat apoi, la 14.05.2010, certificatul de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite seria LRM-E nr. 00153, act în baza căruia a încasat de la Casa de Pensii a Municipiului București suma de 105019 lei cu titlu de indemnizație reparatorie.

Tot la data de 27.04.2012, SSPR a constatat că și numitului Elefterie Lucian i s-a eliberat din eroare certificatul de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, deși cererea de preschimbare a certificatului deținut anterior fusese respinsă pentru neîndeplinirea condițiilor legale, astfel că a propus CPRD retragerea avizului pentru calitatea de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite.

În motivarea acestei situații SSPR a arătat că este vorba de o eroare, care s-a datorat înscrierii eronate a numitului Elefterie Lucian pe lista cu persoane îndreptățite pentru preschimbarea certificatului, înaintată CPRD.

La data de 26.06.2012 CPRD a luat act de propunerea SSPR și a hotărît retragerea avizului pentru numitul Elefterie Lucian, însă ulterior acestei decizii nu s-a procedat la anularea certificatului seria LRM-E nr. 00153, numitul Elefterie Lucian încasînd în continuare indemnizație reparatorie.

Potrivit HG 1412/2004 certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997 au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, după verificare, se vor preschimba, la cererea titularului, de către SSPR în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 341/2004.

Cu privire la comisia SSPR implicată în analiza cererilor de preschimbare a certificatelor de revoluționar depuse de Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, a rezultat că în baza Ordinului nr. 73 din 20.04.2010 dat de SSPR a fost constituită o comisie pentru analiza elementelor de noutate și decizia cu privire la anularea certificatelor / retragerea titlurilor, care prin Ordinul nr. 194 din 16.11.2010 a fost stabilită în componența: președinte – Costin George, vicepreședinte – Nicolaescu Adrian Viorel, membri – Drăgulin Ilie, Tania Alexandru, Mărășescu Angelica-Claudia, Vasile Florica Camelia și Zamfir Lucian.

Cu ocazia audierilor, suspecții au susținut că nu au intrat în posesia unei decizii sau hotărîri emise de CPRD cu deciziile luate la ședința din 26.06.2012 pentru a putea pune în aplicare măsurile stabilite cu privire la Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, procedura presupunînd comunicarea unei decizii de la CPRD și informarea Președintelui României pentru emiterea decretului de anulare a certificatelor.

Prin adresa nr. 8/3356 din 12.05.2017 SSPR a comunicat că din verificările actuale făcute în arhiva proprie nu s-a putut stabili dacă procedura de anulare a certificatelor pentru Olteanu Ilie și Elefterie Lucian a fost îndeplinită, nefiind în posesia unor înscrisuri din care să rezulte comunicarea deciziei CPRD cu deciziile luate la ședința din 26.06.2012 și nici înștiințări către plătitorii de drepturi, în speță casele de pensii.

În contextul prezentat se reține că în cauză sînt sesizate două presupuse fapte de abuz în serviciu săvîrșite de membrii comisiei SSPR, prin aceea că au acordat numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian certificate de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, deși nu îndeplineau condițile legale iar pe de altă parte faptul că acestora nu le-au fost anulate cele două certificate conform HG nr. 1412/2004.

Din probele administrate în cauză se rețin următoarele:

Pentru fapta legată de preschimbarea certificatelor de către Olteanu Ilie și Elefterie Lucian în anul 2010, se constată că faptele nu sînt comise cu forma de vinovăție prevăzută de legea penală, avînd în vedere că pentru infracțiunea de abuz în serviciu este necesară intenția directă ca formă de vinovăție, or, în cauză nu se poate reține această formă de vinovăție, ținînd cont că în cazul Olteanu Ilie, solicitarea acestuia a fost de preschimbare a certificatului de participant și nu a unuia de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite, iar confuzia s-a datorat și faptului că mai există în evidențele secretariatului o persoană cu același nume care solicitase preschimbarea tocmai a unui certificat de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite. Susținerea comisiei SSPR că a fost o eroare tehnică realizată printr-o mențiune greșită pe o listă de persoane este plauzibilă și argumentată. De asemenea, în cazul numitului Elefterie Lucian se observă că SSPR chiar a constatat, din oficiu, neîndeplinirea condițiilor de acordare a certificatului obținut, astfel că și în acest caz este plauzibilă susținerea de eroare materială.

Cu privire la fapta legată de neîndeplinirea procedurii de anulare a certificatelor numiților Olteanu Ilie și Elefterie Lucian, în baza celor hotărîre la data de 27.06.2012 în ședința CPRD, se constată în principal că procedura de anulare a certificatelor este reglementată de legislația secundară, respectiv HG 1412/2004 și nu de o legislație primară, astfel încît așa cum reiese din Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 nu se poate reține existența infracțiunii de abuz în serviciu.

În subsidiar în legătură cu același aspect reținem că din actele aflate la dosarul cauzei nu rezultă că aspectele hotărîte la data de 27.06.2012 în ședința CPRD au fost comunicate SSPR pentru a putea îndeplini procedura retragerii certificatelor celor două persoane. Conform comunicării făcute de SSPR prin adresa nr. 8/3356 din 12.05.2017, rezultă că nu există asemenea înscrisuri în arhiva instituției respective.

În privința suspecților Drăgulin Ilie și Tania Alexandru se constată că în epoca faptelor nu mai făceau parte din Comisia constituită conform art. 49 alin. 2 din HG 1412/2004 în data de 29.02.2012, aceștia fiind înlocuiți de către numiții Zamfir Lucian și Vasile Camelia în contextul în care ședința CPRD prin care s-a hotărît retragerea avizelor pentru cele două certificate mai sus menționate a avut loc la data de 27.06.2012. Față de aceste aspecte în privința celor doi se va reține incidența cazului de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale prev. de art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p.

Față de cele de mai sus,

În baza art. 315 alin. 1 lit. b C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b, c C.p.p.

DISPUN:

1. Clasarea cauzei privind comiterea infracțiunii de abuz în serviciu prev. de art. 248 C.pen. cu aplicarea art. 5 C. pen. (reprezentată de eliberarea certificatelor de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite cu seria LRM-O nr. 00307, respectiv cu seria LRM-E nr. 00153 pentru numiții Olteanu Ilie și Elefterie Lucian)
2. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspectul DRĂGULIN ILIE (…);
3. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspecta TANIA ALEXANDRU (…);
4. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspectul NICOLAESCU ADRIAN VIOREL (…);
5. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspectul GADINĂ MIHAIL VALENTIN (…);
6. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspecta TANIA ALEXANDRU (…); [observ că Tania Alexandru e trecută de 2 ori, și la nr. 3 și la nr. 6]
7. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspecta Florica Camelia Vasile (…);
8. Clasarea cauzei pentru săvîrșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 248 C. pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 cod penal de către suspectul Lucian Zamfir (…).
9. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. rap. cheltuielile judiciare rămîn în sarcina statului.
10. În baza art. 316 alin. (1) din C. proc. pen. prezenta ordonanță se comunică.
11. Cu drept de plîngere în termen de 20 de zile de la comunicare, conform art. 339 alin. 4 C.p.p.

Procuror SÎRBU FLORINA

Mai citeşte:
– Efectul Adrian Viorel Nicolaescu + Raymond Luca asupra preschimbării certificatelor
– Mărieş: Munca lui Raymond Luca şi Adrian Viorel Nicolaescu într-un an o depăşeşte pe a celorlalţi în 5 ani
– Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
– Cauza privind lista revoluţionarilor din Monitorul Oficial 467 bis a fost declinată către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti
– NUP al Parchetului pentru şeful SSPR Adrian Viorel Nicolaescu. Lista finală a revoluţionarilor din Monitorul Oficial “nu a produs consecinţe juridice”
– Parchetul respinge plîngerea mea împotriva rezoluţiei de NUP din cazul listei revoluţionarilor din Monitorul Oficial
– Procesul fostului şef SSPR Adrian Viorel Nicolaescu – amînat pe 10 aprilie
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu scapă de plîngerea penală legată de lista revoluţionarilor din Monitorul oficial
– Hotărîrea judecătorească referitoare la fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu
– Inspecţia Judiciară, cu privire a tărăgănarea cauzei privind fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu: „Cercetările au fost supravegheate, succesiv, de 6 procurori. (…) Nu se poate pune în discuţie existenţa unor indicii care să ducă la concluzia că procurorii … au manifestat dezinteres”
– Fostul şef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, numit prefect de Constanţa
– Inspecția Judiciară găsește iar justificări pentru tărăgănarea rezolvării dosarului legat de Adrian Viorel Nicolaescu, fost șef al SSPR, acum prefect de Constanța
– Reclamația la adresa polițiștilor care tărăgănează dosarul penal al fostului șef al SSPR Adrian Viorel Nicolaescu, rămasă fără rezultat

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.