Judecarea apelului la procesul meu pentru amenda luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Cererile mele de dovezi au fost respinse

În 31 ianuarie 2022 la Tribunalul Timiș s-a judecat apelul la procesul legat de amenda primită în 6 decembrie 2020, cînd eram locțiitor de președinte de secție de votare. Acest proces l-am pierdut la primă instanță (linc).

Înainte de proces, o primă impresie proastă a fost cînd grefiera a transmis celor din sală rugămintea președintei ca să rămînă în sală numai cei de la primele 5 procese de pe listă și apoi să intre pe rînd cei cu celelalte procese, ca să nu fie prea mare multă lume în sală, că atunci ar trebui să deschidă geamurile și e frig. Adică se pare că președinta e din tagma celor speriați de covid.

În cadrul procesului s-au respins dovezile mele care fuseseră respinse și de prima instanță, anume înregistrările video, una cu fostul ministru Nelu Tătaru care spunea că masca face rău omului sănătos, alta cu analiza lui Tom Woods despre efectul purtării măștilor în diferite zone, cînd constată din statisticile oficiale că impunerea purtării măștilor nu a avut efect de reducere a numărului de infectări cu covid. Deasemenea s-a respins audierea martorei Oana Cozar, președinta secției de votare, care apare ca martor și pe procesul verbal de amendă, audierea lui Nelu Tătaru și expertiza judiciară care să lămurească dacă măștile pot opri transmiterea virusului. Deasemeni, s-au respins dovezile cerute de mine în apel, noile înregistrări video pe care le-am depus cu președintele Tanzaniei explicînd înșelătoria testelor PCR, cu avocatul german Reiner Fuelmich explicînd demersurile judiciare făcute pentru demascarea crimelor împotriva umanității făcute sub pretext covid și o analiză penală a pandemiei covid în România. S-a respins și audierea ca martor a doctorului ieșean Răzvan Constantinescu. La sfîrșitul acestui articol adaug înregistrările video pe care le depusesem la dosar.

N-am înțeles foarte bine dacă înscrisurile depuse de mine cu prilejul apelului au fost acceptate ca dovezi. Judecătoarea a spus că acceptă înscrisurile acceptate ca dovezi de prima instanță dar nu s-a pronunțat legat de înscrisurile depuse cu apelul.

Ulterior depunerii apelului, Curtea de Apel Bacău, judecînd în dosarul 283/32/2021, a pronunțat Hotărîrea nr. 121/30.12.2021 prin care a anulat în întregime HG nr. 967/2020 (linc). Această hotărîre de guvern apare în procesul verbal ca temei al sancționării mele. Am depus extras de pe portalul instanțelor și am cerut să se trimită adresă către Curtea de Apel Bacău ca să se obțină o copie a acestei hotărîri. Instanța a spus că nu e nevoie de acest lucru, căci are alte mijloace de a afla sentința Curții de Apel Bacău.

Am mai depus articolul de pe hotnews despre studiul științific recent apărut precum că oamenii care poartă mască facială sînt mai atrăgători, studiu care l-am comentat pe blog (linc), cît și rezultatele căutării google în engleză (linc) și română (linc) care arată că această descoperire a științei a fost intens popularizată pe internet, îndată ce descoperirea s-a realizat. Am arătat că acest recent studiu științific, la care nu mă puteam referi mai devreme în cadrul procesului fiindcă abia în ianuarie 2022 a apărut, arată că legiuitorul a avut motive bine întemeiate de a impune purtarea măștilor, cum ar fi sporirea atractivității sexuale, dar că aceste motive nu se încadrează în măsurile de limitare a riscului la sănătate despre care se face vorbire la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020.

Excepția de neconstituționalitate invocată de mine referitoare la art. 13 lit. a) din Legea 55/2020 (articolul care amintește despre posibilitatea impunerii obligativității purtării măștilor) a fost unită cu fondul și instanța a rămas în pronunțare. Pronunțarea a fost amînată pentru 14 februarie.

Dau mai jos textul apelului meu cît și înregistrările video depuse la dosar dar care au fost respinse de instanță.

Judecătoria Timișoara
Dosar 34004/325/2020

Domnule președinte

Subsemnatul, Mioc Marius Remus (…), în calitate de petent în această cauză, în contradictoriu cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș cu sediul în Timișoara, str. Gh. Barițiu nr. 19-21, în temeiul art. 470 și 480 Cod procedură civilă declar

APEL
Împotriva Sentinței civile nr. 5767 din 4 mai 2021

Cer ca prin hotărîrea pe care o veți pronunța să casați sentința apelată și să dispuneți restituirea cauzei spre rejudecare la Judecătoria Timișoara, unde să se administreze dovezile propuse care n-au fost administrate, și să mi se comunice înregistrarea video depusă la dosar de intimată.
În subsidiar cer casarea sentinței și anularea procesului verbal de contravenție seria JO nr. 2078178 din 6 decembrie 2020 și a amenzii care mi-a fost aplicată. Cu cheltuieli de judecată, inclusiv 22 lei cheltuieli de judecată în primă instanță (dosar fond filele 9 și 32).

ÎN FAPT:
La ședința de judecată din 20 aprilie 2021 (filele 34-35) s-au respins mai multe dovezi a căror administrare o cerusem: înregistrarea video cu analiza făcută de Tom Woods despre eficacitatea purtării măștilor, înregistrarea video cu declarația publică a fostului ministru al sănătății Nelu Tătaru care spusese că masca face rău omului sănătos, audierea martorilor Nelu Tătaru și Cozar Oana Aura și expertiza judiciară care să lămurească dacă obligativitatea purtării măștilor pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește, în art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” și la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Totodată a fost acceptată ca probă o înregistrare video depusă de intimat care mie nu-mi fusese comunicată în prealabil. Deși în Încheierea de ședință din 20 aprilie 2020 (fila 34 verso) este scris „Instanța dispune comunicarea … la adresa de e-mail mioc.marius@gmail.com a înregistrărilor video depuse la dosarul cauzei pe suport CD de către intimat”, acest lucru nu s-a întîmplat. După acea ședință de judecată s-a amînat pronunțarea, eu am așteptat să primesc înregistrarea video pe care însăși instanța spusese că mi-o va trimite pentru a depune concluzii scrise, dar instanța nu și-a îndeplinit sarcina pe care ea însăși și-a stabilit-o.
Totodată, în motivarea sentinței se rețin niște situații de fapt pentru care nu există dovezi la dosar, care n-au fost puse în prealabil în dezbaterea părților și care consider că sînt complet rupte de realitate, precum: „pandemia de COVID-19 care, la data adoptării normei în cauză, cauzase milioane de morți la nivel mondial”; „măsura de mai sus (purtarea măștilor – nota mea) a fost adoptată de autoritățile din cvasiunanimitatea statelor lumii la recomandarea autorităților medicale” și „există consens în comunitatea medicală cu privire la eficacitatea măștilor de protecție în limitarea transmiterii unor infecții respiratorii”. Mai mult, acceptarea de către instanță fără nici cea mai mică dovadă a faptului că măștile ar fi eficace în limitarea transmiterii unor infecții respiratorii s-a făcut în contextul în care mi s-a respins expertiza judiciară pe care o cerusem care tindea spre lămurirea anume a acestui aspect și cu neglijarea dovezilor contrare depuse la dosar (filele 6-8). Totodată s-a neglijat studiul științific la care făcusem referire în plîngerea contravențională care arată că măștile nu ajută la limitarea răspîndirii infecțiilor virale. Aș putea aduce ca argument și alte studii științifice, dar am considerat că pînă la urmă doar expertiza judiciară poate lămuri această problemă.
Greșit apreciază instanța că „sancțiunea amenzii poate îndeplini rolurile sancțiunii contravenționale, anume de prevenție și îndreptare a conduitei petentului”. Nu există nici cea mai mică șansă ca să se îndrepte conduita mea cu o amendă de 500 lei, în condițiile în care eu, cu mult înainte de 6 decembrie 2020 cînd a avut loc întîmplarea care face obiectul acestui proces, susțin public că în privința pandemiei de covid-19 trăim într-o minciună generalizată și că purtarea măștilor nu are nici un efect în limitarea transmiterii virusului SARS-CoV-2. Dacă instanța respinge expertiza judiciară prin care am dorit lămurirea acestui aspect și preia în motivare ca adevăr juridic de necontestat exact faptele a căror verificare era obiectul expertizei judiciare respinse, efectul va fi doar întărirea convingerii mele că în problema covid-19 trăim într-o minciună generalizată. Citez în acest sens cuvintele lui C. J. Hopkins din articolul „Construirea realității nou-normale” (articol care-l alătur în întregime și cu tălmăcire în românește): „ceea ce a fost foarte frustrant este că mulți dintre noi trăim cu iluzia că sîntem angajați într-o dispută rațională asupra faptelor (…). Nu este deloc așa. Faptele nu înseamnă absolut nimic pentru adepții sistemelor totalitare. Puteți arăta nou-normalilor ce fapte doriți. Puteți să le arătați cît de false au fost fotografiile cu oamenii morți pe stradă în China în martie 2020. Puteți să le arătați cît de false au fost proiecțiile cu ratele de mortalitate. Le puteți explica modul în care testele PCR dau rezultate false, cum oameni sănătoși erau considerați „cazuri” medicale. Le puteți arăta toate studiile privind ineficiența măștilor. Le puteți explica statisticile false despre „spitalizări” și „morți”, le puteți trimite articole despre „spitalele de urgență” nefolosite, despre ratele de mortalitate ajustate în funcție de vîrstă și populație care n-au fost neobișnuite, le puteţi cita ratele de supraviețuire pentru persoanele sub 70 de ani, primejdiile și inutilitatea „vaccinării” copiilor. Nimic din toate acestea nu vor provoca nici cea mai mică diferență. (…) Aș putea continua și desigur o voi face, pe măsură ce ideologia „Nou-Normalului” va deveni noua noastră „realitate”, în următorii cîțiva ani. Ideea mea, în acest moment, este… că noi nu avem o dispută. Clasele conducătoare ale capitalismului global, guvernanții, mass-media corporatistă și masele Nou-Normale pe care le-au manipulat nu discută cu noi. Ei ştiu faptele. Știu că faptele le contrazic narațiunile. Nu le pasă. Nu au nevoie să le pese. Pentru că nu este vorba despre fapte. Este vorba despre putere. (…) Deci, sigur, continuați să relatați și să împărtășiți fapte, presupunînd că le puteți trece de cenzură, dar să nu ne minţim despre lucrurile cu care ne confruntăm. Nu vom trezi nou-normalii relatînd fapte. Dacă am fi putut, am fi făcut-o deja. Aceasta nu este o dezbatere civilizată despre fapte”.
Respingerea expertizei judiciare a fost motivată în Încheierea de ședință din 20 aprilie 2020 prin faptul că „obiectivele formulate sînt abstracte și fără legătură concretă cu această cauză”. De fapt, obiectivul expertizei cerută de mine – dacă obligativitatea purtării măștilor pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește, în art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” ori la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” și dacă „măștile purtate timp îndelungat prin acoperirea nasului și gurii pot avea efecte negative asupra sănătății?” – este foarte pertinent și în legătură cu cauza, mai ales că art. 65 lit. h) din Legea 55/2020, care este încadrarea juridică a faptei reținută în sarcina mea, face referire anume la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020. Instanța putea să suplimenteze întrebările adresate expertului dacă considera că întrebările propuse de mine nu sînt îndestulătoare, dar obiectivul propus pentru expertiză este legitim. Amenda mi-a fost aplicată în temeiul Legii 55/2020, lege care nu impune obligativitatea purtării măștilor, ci vorbește doar la modul general despre faptul că, prin hotărîre de guvern, se pot adopta „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” și pentru „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Conform art. 108 alin. 2 din Constituție hotărîrile de guvern „se emit pentru organizarea aplicării legilor”. Prin urmare, instanța trebuie să verifice dacă măsurile de limitare de drepturi și libertăți impuse prin hotărîre de guvern (cum ar fi dreptul de a respira aer curat, dreptul la sănătate în condițiile în care specialiști vestiți – precum Nelu Tătaru fost ministru al sănătății – au atras atenția că „masca purtată de omul sănătos face mai mult rău decît bine”) au legătură cu scopurile legii 55/2020, anume „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” și la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19”. Totodată trebuie să verifice dacă fapta mea, încadrată de intimată la art. 65 lit. h) din Legea 55/2020 („nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d)”) este într-adevăr o faptă de încălcare a „măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor”, în condițiile în care art. 5 alin. 2 lit. d) din L55/2020 nu vorbește despre purtatul măștilor, iar la art. 5 alin. (3) din Legea 55/2020 sînt enumerate restrictiv „măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”, purtarea măștilor de protecție nefăcînd parte dintre ele.
Legea 55/2020 nu dă dreptul guvernului să ia orice fel de măsuri are chef sub pretextul că se crede că aceste măsuri ar limita riscul infectării cu covid. De pildă, în temeiul unor studii medicale care ar stabili că virusul poate pătrunde prin urechi, ar putea exista propunerea să se dea o hotărîre de guvern prin care cetățenii să fie siliți, sub pedeapsa amenzii, să-și țină degetele în urechi atunci cînd se află în spațiul public. Însă, atîta vreme cît art. 5 alin. (3) din legea 55/2020 nu pomenește ținutul degetelor în urechi printre „măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”, o amendă dată pentru neținutul degetelor în urechi în temeiul art. 65 lit. h) din L 55/2020 (care face referire la art. 5 din L 55/2020) nu este legală.
Cum HG 967/2020 a avut perioadă de valabilitate limitată și acum nu mai este în vigoare, o acțiune separată în justiție de anulare a ei ar fi fără obiect. Nici Curtea Constituțională nu poate analiza această hotărîre de guvern, fiindcă conform art. 29 alin. 1 din Legea 47/1992, Curtea Constituțională se pronunță doar asupra unor dispoziții legale care sînt în vigoare. Asta nu înseamnă însă că Constituția poate fi încălcată prin hotărîre de guvern, în condițiile în care nici prin lege votată în parlament ori prin ordonanță de guvern încălcarea constituției nu este acceptabilă.
S-ar putea invoca că art. 13 lit. a) din Legea 55/2020 prevede posibilitatea instituirii obligativității purtării măștii de protecție în public, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne. Observ însă că nici procesul-verbal pe care-l contest și nici sentința apelată nu fac referire la acest articol de lege și nici la vreun ordin comun al ministrului sănătății și ministrului de interne. Este inadmisibilă schimbarea temeiului juridic al amenzii contravenționale față de cel prevăzut în procesul-verbal de contravenție (a se vedea decizia 48/2019 a Tribunalului București: „În cadrul plângerii contravenționale, instanța este învestită cu cercetarea legalității și temeiniciei procesului-verbal, așa cum acesta a fost încheiat de către agentul constatator, neputînd opera modificări în ceea ce privește încadrarea juridică a faptei. Spre deosebire de procesul penal, în care instanța de judecată poate dispune schimbarea încadrării juridice a faptei, în dreptul contravențional plenitudinea de competență o are doar agentul constatator. Pe cale de consecință, procesul-verbal fiind nul pentru încălcarea principiului legalității, fiind adusă o atingere dreptului la apărare al contravenientului, instanța va admite apelul formulat de apelantul-petent” https://www.legal-land.ro/incadrarea-juridica-gresita-faptei-contraventionale-consecinte/ ). În eventualitatea în care s-ar considera că totuși obligativitatea purtării măștilor prevăzută doar ca posibilitate de art. 13 lit a) din Legea 55/2020 arată că HG 967/2020 n-a depășit cadrul constituțional de a organiza aplicarea legii, invoc excepția de neconstituționalitate a art. 13 lit. a) din Legea 55/2020. Pentru judecarea acestei excepții este necesară administrarea dovezii cu expertiza judiciară cerută de mine. Cum însă art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992 impune obligativitatea ca dispoziția legală supusă controlului Curții Constituționale să aibe legătură cu soluționarea cauzei și cum art. 13 lit. a) din Legea 55/2020 nu este trecut în procesul verbal contestat ca temei al sancționării, cer instanței respingerea ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate invocată de mine, ca neavînd legătură cu soluționarea cauzei.

1. Afirmații ale instanței prezentate greșit ca adevăr juridic de necontestat

În cuprinsul sentinței se fac afirmații false nu în temeiul unor dovezi de la dosar ci al propagandei intens vehiculată în spațiul public, combinată cu cenzurarea informațiilor contrare care se practică în principalele mijloace de informare în masă și rețele de socializare. Consider că judecătoarea a fost victimă a campaniei de manipulare desfășurată pe plan mondial în contextul actualei crize covid-19, o reeditare cu mai multă izbîndă a campaniilor de manipulare desfășurate cu prilejul gripei aviare (2006) și a gripei porcine (2009), inițiatorii manipulărilor fiind în mare parte aceeași.
Pentru exemplificarea modului cum în trecut s-a încercat crearea de panică în populație cu gripa aviară și gripa porcină, în scopul pregătirii vaccinării în masă a populației împotriva acestor primejdii născocite alătur articolele „Aviara ar putea ucide două milioane de români” apărut în 22 iunie 2006 în „Libertatea” https://www.libertatea.ro/stiri/aviara-ar-putea-ucide-doua-milioane-de-romani-143226 cu declarațiile domnului Adrian Streinu-Cercel conform cărora pandemia de gripă aviară ar putea provoca moartea a 2 milioane de români și concluzia dînsului că e nevoie de vaccinarea populației, cît și articolul „Streinu Cercel: Scenariul cu 20.000 de morți? E minim, asta e mizilic!” apărut în 2 noiembrie 2009 pe saitul ziare.com https://ziare.com/stiri/gripa-porcina/streinu-cercel-scenariul-cu-20-000-de-morti-e-minim-asta-e-mizilic-939156 cu declarațiile aceluiași domn Streinu-Cercel, secretar de stat în Ministerul Sănătății atunci, dar și la începutul pandemiei covid-19, acum deputat PSD, cu aceeași concluzie că este nevoie de vaccinarea populației.
Situația din actuala criză covid-19 e identică cu cea din fostele crize ale gripei aviare și gripei porcine, cu diferența că cercurile interesate de promovarea panicii în populație cu scopul realizării agendei lor și-au îmbunătățit modul de acțiune, acaparînd instituții publice din domeniul medical (Organizația Mondială a Sănătății jucînd un rol cheie în aceasta) și incluzînd cenzura informațiilor în strategia de lucru.
Subiectul este vast, personal am scris o carte întreagă despre asta – „Covid, minciuna veacului”, apărută în octombrie 2020, adică înainte de întîmplarea care face obiectul acestui proces, iar pe saitul meu personal am publicat multe articole, a căror listă se găsește la https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/ . Precizez că această carte am ținut-o pe masă în 6 decembrie 2020 în perioada votării și sînt nedumerit de faptul că în filmarea acceptată drept dovadă, care nu mi-a fost comunicată dar a fost prezentată în ședința de judecată, din cîte îmi amintesc nu se vede acea carte. Spre dovadă alătur această carte care conține și argumente despre contestarea de către mine, înainte de 6 decembrie 2020, a unor aspecte pe care instanța le-a decretat ca adevăr juridic fără a face vreo cercetare.
Cu titlul de exemplu al faptului că pe internet (principala sursă de informație pentru o bună parte din public) se practică o campanie de manipulare pe plan mondial, alătur articolul „Actualizări și măsuri de protecție referitoare la COVID-19 incluse în politicile noastre” care explică politica oficială a facebook în această privință: https://www.facebook.com/help/230764881494641
Există presiuni politice pe plan mondial pentru ca în problema covid-19 să existe o cenzură strictă a informațiilor, după cum se vede din declarații recente ale președintelui american Joe Biden „Rețelele de socializare omoară oameni cu dezinformarea”, Associated Press, 17 iulie 2021.
https://apnews.com/article/joe-biden-business-health-media-social-media-73ca875f1d1c04bc69108607d8499e3c
Faptul că unele guverne promovează în opinia publică ideea că măsurile pe care le-au luat au fost corecte ține de logica politică, care împiedică politicienii să recunoască că au greșit, lucru care e valabil în toate țările în care politicienii fac greșeli. Instanțele de judecată nu trebuie însă să preia afirmațiile guvernamentale ca adevăr absolut ci trebuie să-și exercite independent rolul de aflare a adevărului, conform art. 22 alin. 2 cod procedură civilă.

1.1. Pandemia de COVID-19 care, la data adoptării normei în cauză, cauzase milioane de morți la nivel mondial”

Pretinsele milioane de morți provocați de covid-19 nu sînt decît o ficțiune statistică (conform cuvintelor lui Mark Twain: „Există minciuni, minciuni sfruntate și statistici”) întemeiată pe niște recomandări neștiințifice ale Organizației Mondiale a Sănătății care au fost preluate de unele guverne din întreaga lume.
Personal, am contestat statisticile legate de morții cauzați de pandemia de covid-19 cu mult înainte de întîmplarea care face obiectul acestui dosar. Pe saitul propriu am publicat, încă din 28 martie 2020 (cînd toată isteria covid era la început) tălmăcirea în românește a unor fragmente din articolul „Cît de mortal e coronavirusul? Situația e departe de a fi lămurită” al doctorului John Lee, profesor de patologie și fost consultant al NHS (National Health Service = sistemul public de sănătate din Marea Britanie)
https://www.spectator.co.uk/article/The-evidence-on-Covid-19-is-not-as-clear-as-we-think
Tălmăcirea am publicat-o sub titlul „Dr. John Lee (Marea Britanie): Este o mare diferență între COVID-19 pricinuind moartea și COVID-19 fiind găsit în cineva care a murit din alte motive”

Dr. John Lee (Marea Britanie): Este o mare diferență între COVID-19 pricinuind moartea și COVID-19 fiind găsit în cineva care a murit din alte motive


Mai apoi, am contestat statisticile prezentate publicului cu privire la numărul morților de covid prin petiția on-line „Opriți isteria COVID-19! Anulați de îndată starea de urgență!” lansată în 7 aprilie 2020 și care a strîns 1444 semnături confirmate.
https://www.petitieonline.com/oprii_isteria_covid-19_anulai_de_indat_starea_de_urgen
În 26 aprilie 2020 am continuat contestarea manipulării oficiale legate de numărul morților prin articolul „Ticăloșia autorităților: Interzicerea autopsiilor la cazurile morților infectați cu noul coronavirus. Comentariile lui Vasile Astărăstoae”

Ticăloșia autorităților: Interzicerea autopsiilor la cazurile morților infectați cu noul coronavirus. Comentariile lui Vasile Astărăstoae


Statisticile prezentate mincinos de mijloacele de informare în masă ca reprezentînd morți cauzați de pandemia covid-19 sînt de fapt urmarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 436 din 13 martie 2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 207 din 13 martie 2020, precum și a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 570 din 6 aprilie 2020 publicat în Monitorul Oficial din 7 aprilie 2020. Ordinul 436/2020 aprobă protocolul specific privind managementul cazurilor de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus care prevede evitarea autopsiilor la persoanele răposate care au fost depistate cu infecție cu SARS-CoV-2 (covid-19) și trecerea automată a covid-19 pe certificatul de deces. Această trecere a a covid-19 pe certificatul de deces se face, conform protocolului aprobat de minister, și în cazurile în care nu există confirmarea infecției cu coronavirus ci doar bănuiala unei asemenea infecții (punctul c) ori la persoane aflate în izolare la domiciliu (punctul a) – amintesc faptul că la vremea respectivă (martie 2020) se impunea izolarea la domiciliu pentru orice persoană care intra în România dintr-o țară declarată în „zona roșie”, fără ca infecția cu coronavirus să fie confirmată prin test. Dacă cineva se întorcea de pildă din Italia, era silit la 14 zile de izolare la domiciliu. Dacă în timpul ăsta murea, era trecut pe certificatul de deces covid-19, deși prezența virusului în organism nu fusese niciodată confirmată.
Mai tîrziu, cele 2 ordine menționate au fost completate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 460 din 29 mai 2020, prin care, la art. I pct. 2 se prevede: „Cazurile confirmate COVID soldate cu deces la care testele RT-PCR în dinamică din spută/aspirat bronșic sînt negative (2 teste) pot fi considerate deces datorat infecției cu SARS-CoV-2 dacă clinicianul evidențiază semne și simptome înalt sugestive și decesul este corelat cu evoluția clinică determinată de COVID”. 2 teste succesive RT-PCR cu rezultat negativ erau considerate dovada standard că infecția covid-19 a fost eliminată din organism. Pe baza a 2 teste RT-PCR negative erau eliberați oamenii din carantină sau izolare. Ordinul 961/2020 arată dorința ministerului de a găsi moduri prin care să se raporteze cît mai mulți morți de covid, creînd posibilitatea de a se raporta „deces datorat infecției cu SARS-CoV-2” și în cazurile morților care fuseseră infectați cu acest virus dar îl eliminaseră din organism pînă în momentul morții.
Este de remarcat că la data de 13 martie 2020, cînd s-a emis acel prim ordin al Ministerului Sănătății pe tema covid-19, nu exista în România nici un mort care să fi fost depistat cu această boală. Abia în 22 martie 2020 au apărut primii 2 morți la care se depistase infecție cu covid-19. Dovedesc asta cu comunicatul oficial de pe saitul Ministerului Sănătății: http://www.ms.ro/2020/03/22/buletin-informativ-22-03-2020/
Alătur acest comunicat.
În comunicat se vorbește despre „primele 2 decese pe teritoriul României ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus”. Subliniez faptul că „decese ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus” nu este echivalent cu „decese provocate de noul coronavirus”. Cînd e vorba de un pacient cu „afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer)” – cum e unul din cazurile din comunicatul sus-amintit, se poate bănui că decesul nu a fost provocat de noul coronavirus ci de „afecțiunile preexistente foarte grave”. Nu este vorba de un caz izolat, asemenea afecțiuni preexistente grave se găsesc în marea majoritate a cazurilor de decese ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus. Chiar dacă coronavirusul a fost prezent în trupul pacienților în momentul morții, acesta n-are nici o legătură cu moartea și în multe cazuri n-a grăbit moartea nici măcar cu 5 minute.
A fost o politică deliberată a guvernului, după ce instaurase starea de urgență, să impună medicilor notarea pe cît mai multe certificatele de deces a bolii covid-19, pentru a justifica în fața opiniei publice instaurarea stării de urgență cu restricțiile aduse populației. Este o logică politică, nu medicală, pe care o dovedesc cu interviul dat de fostul ministru al sănătății Nelu Tătaru, care-l înlocuise pe vechiul ministru Victor Sebastian Costache în 26 martie 2020 (tocmai fiindcă vechiul ministru avusese reticențe față de felul cum se dorea gestionarea problemei covid), care a declarat la „Știrile ProTV” din 5 aprilie 2020: „am solicitat ca în fiecare județ toate decesele pe care le avem să fie considerate ca deces suspect coronavirus și să avem în continuare o evaluare a lor completă”.
https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/un-nou-focar-de-covid-19-sta-sa-explodeze-la-galati-la-un-camin-pentru-varstnici.html
Declararea a absolut oricărui deces ca deces suspect coronavirus (asta însemnînd efectuarea de teste pentru virus la oricare mort și în caz de test pozitiv declararea covid-19 drept cauză a morții) nu are logică medicală, ci politică. În trecut, nu se făceau teste pentru viruși gripali la toți morții pentru a stabili în temeiul lor numărul morților de gripă.
Aceste aspecte pot fi lămurite prin audierea martorului Nelu Tătaru, cerută deja de mine dar respinsă neîntemeiat de instanță.
Inițial eu n-am considerat numărul morților provocați de covid-19 ca fiind relevant pentru această cauză. Dar fiindcă instanța face afirmația, pe care o consider o aberație, precum că pandemia covid-19 a cauzat milioane de morți la nivel mondial, consider că o asemenea afirmație nu poate fi prezentată ca adevăr juridic fără o cercetare judecătorească prealabilă. În cadrul expertizei judiciare pe care am cerut-o deja cer să fie întrebat expertul și dacă expresia „decese ale unor pacienţi infectaţi cu noul tip de coronavirus” care apare în comunicatele Ministerului Sănătății, poate fi considerată ca însemnînd același lucru cu „decese provocate de noul tip de coronavirus”. Alte întrebări cerute deja de mine pentru expertiză, cum ar fi „aproximativ (ca ordin de mărime) cîți viruși există în mod obișnuit în organismul unui om sănătos și cam cîte specii de viruși sînt cunoscute că obișnuiesc să locuiască în organismul uman?” vor ajuta instanța să se lămurească de faptul că a fi infectat cu miliarde de viruși și bacterii este starea firească a omului sănătos, că există o diferență semnificativă între infecție și boală și că existența unui anume virus în trupul unui om care a murit nu este o dovadă sigură că moartea a fost pricinuită ori măcar grăbită de acel virus.
Tot pentru lămurirea faptului că infecția cu coronavirus nu înseamnă automat boală, alătur și explicațiile date de unul dintre cei mai cunoscuți microbiologi pe plan mondial, profesorul german Sucharit Bhakdi, publicate în cartea mea „Covid, minciuna veacului”, pag. 50 („în infecțiologie a fost mereu o deosebire fundamentală între infecție și boală”), 52 („simpla prezență a virusului nu trebuie niciodată echivalată cu moarte pricinuită de covid-19”).
Pentru eventualitatea că se vor invoca afirmații ale Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la milioanele de morți pe care pandemia covid-19 i-ar fi provocat, amintesc că încă din 25 aprilie 2020 am fost inițiatorul petiției on-line pentru ieșirea României din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), petiție care pînă la data redactării acestui apel a adunat 1606 semnături. Am explicat în acea petiție inclusiv rolul OMS în falsificarea rapoartelor despre morți de covid.
https://www.petitieonline.com/ieirea_romaniei_din_organizaia_mondial_a_sntii

1.2. „Măsura de mai sus (obligativitatea purtării măștilor care să acopere nasul și gura – nota mea) a fost adoptată de autoritățile din cvasiunanimitatea statelor lumii la recomandarea autorităților medicale”

Aceasta este o altă afirmație falsă pe care instanța a făcut-o fără să existe dovezi la dosar și fără a pune subiectul în dezbaterea părților.
Scopul impunerii obligativității purtării măștilor a fost propagandistic, nu medical, după cum arăta și C. J. Hopkins în articolul său „Războiul propagandistic (și cum să lupți în el)” apărut în engleză pe saitul consentfactory (Fabrica de Consimțămînt): „De aceea măștile obligatorii au devenit esențiale pentru impunerea ideologiei Noului Normal. A sili masele să poarte o mască care arată de tip medical în public a fost o lovitură măiastră a propagandei. Pe scurt, dacă poți sili oamenii să se îmbrace ca și cînd ar merge să lucreze în zona de boli infecțioase a unui spital în fiecare zi pentru 17 luni… presto! Vei obține o nouă „realitate”… o „realitate” nouă, patologico-totalitară, o „realitate” paranoid-psihotică ca într-o sectă religioasă în care foste persoane semiraționale au fost reduse la slugi care bolborosesc aberații, le este frică să meargă afară fără permisiunea „autorităților” și își injectează copiii cu „vaccinuri” experimentale. Puterea brută a imaginii vizuale a acestor măști și a faptului de a fi silit să repeți ritualul comportamental de a le purta a fost aproape irezistibilă. Da, știu că tu ai rezistat. Așa am făcut și eu. Dar sîntem în minoritate. A tăgădui puterea a ceea ce ni se împotrivește ne poate face să ne simțim mai bine, dar nu ne va duce niciunde, sau în orice caz, nu într-un loc bun. Fapt este că marea majoritate a publicului, cu excepția oamenilor din Suedia, Florida și alte cîteva locuri care oficial nu există, au urmat în mod robotic acest ritual teatral, hărțuind pe cei care refuză să facă la fel și astfel simulînd colectiv o molimă apocaliptică. Noii Normali, adică cei care încă poartă măști în aer liber, țipă despre „cazuri” fără sens, hărțuiesc pe toți să se „vaccineze” și colaborează la segregarea „nevaccinaților”, nu se poartă astfel fiindcă sînt proști. Se poartă așa fiindcă trăiesc într-o nouă „realitate” care a fost construită pentru ei în ultimele 17 luni de o campanie propagandistică masivă, cea mai extinsă și eficace din istoria propagandei”.
https://consentfactory.org/2021/07/19/the-propaganda-war-and-how-to-fight-it/
La începutul crizei covid recomandările autorităților medicale din cvasiunanimitatea țărilor lumii erau împotriva purtării măștilor de către persoane sănătoase. Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrăgea atenția că purtarea măștilor nu e recomandată.
Articol Știrile ProTV, 31 martie 2020 „OMS recomandă folosirea măștilor doar celor care sunt bolnavi sau au grijă de cineva bolnav”
https://stirileprotv.ro/stiri/international/oms-recomanda-folosirea-mastilor-doar-celor-care-sunt-bolnavi-sau-ai-grija-de-cineva-bolnav.html
Citat: „Nu există dovezi specifice care să sugereze că purtarea în masă măștilor de către populație, are vreun beneficiu potențial. De fapt, există unele dovezi care sugereză contrariul, măștile fiind folosite neadecvat, a spus dr. Mike Ryan, director executiv al programului OMS pentru situații de urgență în domeniul sănătății, la un briefing de presă din Geneva, Elveția”
Declarația fostului ministru Nelu Tătaru, a cărei înregistrare video am depus-o, e în concordanță cu recomandările din acea vreme ale OMS. În perioada stării de urgență (15 martie – 15 mai 2020), nu a existat obligativitatea purtării măștii în România.
Abia din 5 iunie 2020 OMS a schimbat recomandarea și a îndemnat la purtarea măștilor și de către oameni sănătoși în transportul public și alte locuri închise foarte aglomerate.
Articol Smartradio, 3 decembrie 2020 „Telenovela măștilor. Cum și-a schimbat OMS recomandările privind purtarea măștilor de la începutul epidemiei”

Telenovela măștilor| Cum și-a schimbat OMS recomandările privind purtarea măștilor de la începutul epidemiei


Sînt o mulțime de țări unde pînă la apariția HG 967/2020 care este temeiul amenzii care face obiectul acestui proces, purtarea măștilor nu a fost obligatorie. Pentru a nu ne adînci prea mult în această problemă (lucru care se va putea însă face în cadrul expertizei judiciare) mă voi limita să prezint dovezi legate doar de cîteva țări.
Articol Mediafax (Alexandru Gologan) din 20 august 2020 „Principalul imunolog din Suedia este de părere că purtarea măștilor faciale este un act periculos”
https://www.mediafax.ro/coronavirus/principalul-imunolog-din-suedia-este-de-parere-ca-purtarea-mastilor-faciale-este-un-act-periculos-19513080
(sînt citate afirmațiile lui Anders Tegnell, epidemiolog șef la Agenția de Sănătate Publică din Suedia, precum că dovezile privind eficacitatea purtării măștilor de față au fost „uimitor de slabe”)
Articol hotnews.ro din 1 septembrie 2020 „Suedia continuă pe calea sa: Vecinii nordici schimbă direcția privind purtarea măștilor, Tegnell susține că nu e susținută de dovezi științifice”
https://www.hotnews.ro/stiri-coronavirus-24262025-suedia-merge-calea-privinta-mastilor-tegnell-sustine-nu-exista-dovezi-stiintifice.htm
Articol breitbart.com din 28 ianuarie 2021 „Președintele Tanzaniei promovează aburul pentru lupta cu coronavirusul, atrage atenția că vaccinurile nu sînt bune” (limba engleză)
https://www.breitbart.com/africa/2021/01/28/tanzanian-president-promotes-steam-fight-coronavirus-warns-vaccines-not-good/
Citat din articol (tălmăcire proprie): „Tanzania a îngăduit cetățenilor în anul trecut să continue să se adune în grupuri mari pentru activități sociale, precum evenimente sportive, evitînd distanțarea fizică și obligativitatea purtării măștilor care au fost impuse în multe alte țări în timpul pandemiei cu coronavirus”
De menționat că președintele Tanzaniei, cunoscut (și criticat) în toată lumea pentru că a declarat că testele PCR folosite la depistarea coronavirusului sînt o înșelătorie (alătur înregistrare video și tălmăcire în românește) a fost reales în 28 octombrie 2020 (după refuzul său de a se alătura isteriei covid) cu 84,4% din voturi, dar a murit în 2021.
La momentul cînd redactez acest apel, conform datelor de pe worldometers.info, sait unde se actualizează zilnic situația pandemiei de covid-19 în toată lumea, România a avut 1794 morți covid-19 la milionul de locuitori, în timp ce Suedia a avut 1438 iar Tanzania 0,3. Concluzia mea este că purtarea cît mai puțin a măștilor pe față cît și măsuri cît mai puțin răspîndite de izolare și carantină salvează vieți.
În SUA, care este țară federală, obligativitatea sau neobligativitatea purtării măștilor se stabilește la nivel local. Există un mare număr de state componente ale SUA în care guvernele au anulat obligativitatea purtării măștilor, tocmai fiindcă și-au dat seama de ineficiența acestora. Nu se poate vedea o diferență semnificativă în numărul de infectări și morți de covid-19 între statele unde există și unde nu există obligativitatea purtării măștilor. Din cele 50 de state componente + 1 district federal ale SUA, conform articolului „State-by-State Guide to Face Mask Requirements” (Îndrumare cu privire la cerințele de purtare a măștii în fiecare stat) din 20 iulie 2021 apărut la https://www.aarp.org/health/healthy-living/info-2020/states-mask-mandates-coronavirus.html, 31 (adică majoritatea) nu au, la data articolului, impusă vreo obligație a purtării măștii, iar în 11 dintre ele această obligație nu a existat niciodată în perioada pandemiei. Astfel, în 20 iulie 2021 următoarele state americane nu impuneau purtarea măștii faciale: Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida (aici s-a interzis și consiliilor locale să adopte vreo hotărîre despre obligativitatea măștilor), Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachussets, Michigan, Minesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Carolina de Nord, Dakota de Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina de Sud, Dakota de Sud, Tennesee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia de Vest, Wisconsin, Wyoming.
Prin urmare afirmația instanței că obligativitatea purtării măștilor care să acopere nasul și gura a fost impusă în „cvasitotalitatea” statelor lumii este neadevărată.
Pentru lămurirea acestui aspect cer ca în cadrul expertizei judicare deja cerută de mine să se adauge următoarele probleme de verificat:
– să se prezinte o situație a țărilor care, la data adoptării HG 967/2020, exista respectiv nu exista obligativitatea legală a purtării măștilor care să acopere nasul și gura, iar în cazul Statelor Unite ale Americii această situație să fie prezentată pentru fiecare stat component în parte.
– să se prezinte o situație a țărilor care, în iulie 2021, există respectiv nu există obligativitatea legală a purtării măștilor care să acopere nasul și gura, iar în cazul Statelor Unite ale Americii această situație să fie prezentată pentru fiecare stat component în parte.

1.3. „Există consens în comunitatea medicală cu privire la eficacitatea măștilor de protecție în limitarea transmiterii unor infecții respiratorii”

Mai sus am arătat deja că în unele țări măsura respectivă nu s-a adoptat, tocmai fiindcă în comunitatea medicală nu a existat consens în favoarea ei.
Nici în România nu există consens în comunitatea medicală. După ce în perioada stării de urgență (martie-mai 2020) consensul era că măștile nu sînt necesare, însuși ministrul Nelu Tătaru declarînd asta, cum am dovedit cu înregistrarea video depusă la dosar și voiam să dovedesc suplimentar cu audierea ca martor a lui Nelu Tătaru (aceste 2 dovezi respinse neîntemeiat de instanță), autoritățile, începînd chiar cu președintele Klaus Iohanis (care n-are studii medicale) au decretat că măștile sînt necesare și s-a declanșat o politică de intimidare dar și de mituire prin suplimente salariale a corpului medical pentru ca acesta să susțină politica guvernului.
Cu toate acestea, există numeroși medici care au contestat eficacitatea măștilor în limitarea transmiterii infecțiilor respiratorii. Dovedesc asta prin apelul a 128 de medici români contra dictaturii covid publicat pe saitul activenews.ro în 2 aprilie 2021 (articol actualizat în 18 aprilie 2021): https://www.activenews.ro/stiri/ACTUALIZARE-128-MEDICI-ROMANI-CONTRA-DICTATURII-COVID-Ei-cer-autoritatilor-in-11-puncte-revenirea-la-normalitate-si-%E2%80%9Eincetarea-starii-de-teroare-pentru-%E2%80%9Eo-viroza-care-are-morbiditate-si-mortalitate-asemanatoare-gripei-sezoniere-166059
Consensul care se pretinde că există în comunitatea medicală cu privire la măsurile legate de pandemia covid-19 (nu doar referitoare la măști ci la absolut toate măsurile) este un consens ca pe vremea lui Ceaușescu, cînd în comunitatea științifică românească exista „consens” cu privire la faptul că Elena Ceaușescu este om de știință de renume mondial. Chiar de la începutul măsurilor luate sub pretextul stării de urgență, s-au schimbat conduceri de spitale care nu voiau să aplice măsurile guvernamentale și unii medici au fost amenințați cu dosare penale sub pretextul „zădărnicirii combaterii bolilor”. În paralel, s-a practicat mituirea corpului medical prin acordarea de suplimente salariale pentru cei implicați în tratarea covid-19, creînd astfel o cointeresare a unor medici în susținerea narativei despre caracterul extraordinar de primejdios al bolii covid-19, lucru care l-am arătat în articolul „Klaus Iohannis încearcă să obțină consensul lumii medicale cu privire la grozăvia coronavirusului cerînd bonus salarial pentru medicii care se ocupă de această problemă” publicat pe saitul meu în 2 aprilie 2020 și republicat în cartea „Covid, minciuna veacului” (pe care o alătur ca dovadă) la paginile 33-34.
Ca dovadă suplimentară cu privire la faptul că în lumea medicală nu există consens cu privire la eficiența măștilor, dar și cu privire la presiunile care se fac în corpul medical pentru crearea unei false aparențe de consens în favoarea măsurilor pandemice anunțate de guvernanți, cer audierea martorului Răzvan Constantinescu, domiciliat în (…), medic primar de medicină internă și cadru didactic universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Martorul, care poate fi considerat expert în domeniul medical, poate da relații și despre alte probleme, cum ar fi corectitudinea înregistrării morților de covid-19 în comunicatele prezentate marelui public.

1.4. „Din motive de siguranță, nu va fi deschis plicul depus la dosarul cauzei de către petent în interiorul căruia se află masca pe care petentul a afirmat că a purtat-o la data întocmirii procesului verbal de constatare a contravenției, avînd în vedere pericolul reprezentat de virusul SARS-CoV-2 și avînd în vedere recomandările autorităților medicale” (Încheiere de ședință 20.04.2021, fila 35)

Nu există recomandare a autorităților medicale care să spună că virusul, chiar dacă a existat într-o mască, poate rămîne activ timp de mai bine de 4 luni, cît a trecut de la data purtării măștii pînă la ședința de judecată, timp în care masca a stat închisă în plic în arhiva judecătoriei Timișoara. În plus, pentru a presupune că într-o mască există virus, e nevoie ca cel care a purtat-o să fi fost infectat cu virus. De la începutul „pandemiei” pînă azi eu n-am fost niciodată infectat cu virusul SARS-CoV-2 deci nici măștile purtate de mine n-au cum să fie infectate cu acest virus. Refuzul de a cerceta dovezile adminstrate care au legătură cu cauza este dovadă de netemeinicie a sentinței. Faptul că masca aflată în plic este anume masca purtată de mine în 6 decembrie 2020 intenționez să-l dovedesc cu martora Cozar Aura.

2. Situația de fapt din 6 decembrie 2020

După cum am arătat și în plîngerea inițială, am purtat mască de protecție care mi-a acoperit nasul și gura. Masca acoperea vîrful nasului, nările, dar putea exista o zonă la baza nasului care a rămas descoperită. Toată discuția cu jandarmul s-a referit strict la calitatea măștii. Nu mi s-a atras deloc atenția asupra faptului că masca n-ar acoperi în întregime nasul și gura. Lucrul îl dovedesc prin audierea martorei Cozar Oana.
Din cîte îmi amintesc și înregistrarea video prezentată de pîrîtă, care nu mi-a fost comunicată dar am văzut-o în ședința de judecată, arată că masca acoperea vîrful nasului, nările și gura, și doar la baza nasului exista o zonă neacoperită de mască.
Instanța pretinde că expresia legală „să acopere nasul și gura” nu poate însemna decît o acoperire integrală a nasului și gurii.
O interpretare teleologică a expresiei, ținînd seamă că scopul măsurii este limitarea răspîndirii virusului, arată că legiuitorul a dorit de fapt să fie acoperite orificiile corpului, anume gura și nările. Acestea au fost acoperite de mască în 6 decembrie 2020. Existența la baza nasului a unei zone neacoperite de mască nu are efect asupra răspîndirii virusului (nici acoperirea nărilor și gurii nu are efect, dar asta e altă discuție).
Pe de altă parte, e greșită afirmația că acoperirea nasului și gurii nu poate însemna decît acoperire integrală. În limba română se folosește și expresia „acoperire parțială”, expresie folosită și în acte normative. De pildă, art. I pct. 2 din Ordinul 6025 din 25 octombrie 2018 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, publicat în Monitorul Oficial 977 din 19 noiembrie 2018, modifică punctul 3.3.2. din „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare și avertizare“ astfel:
3.3.2.(1) Gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu pentru construcțiile și spațiile prevăzute la pct. 3.3.1 trebuie să fie cel de acoperire totală cu detectoare de incendiu și declanșatoare manuale, fiind supravegheate toate spațiile din clădire, cu excepția celor menționate la pct. 3.3.3.(2) Pentru celelalte construcții și spații care nu sunt indicate la pct. 3.3.1, gradul de acoperire cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu poate fi și/sau:– acoperire parțială: este supravegheat, la fel ca și în cazul acoperirii totale, numai spațiul vulnerabil la incendiu;– acoperire locală: este supravegheat un echipament sau o zonă locală care nu trebuie izolată de restul clădirii, ea oferind un nivel mai ridicat de protecție decât cel al clădirii.(3) Gradul de acoperire parțială și locală cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se stabilește de către proiectant.”
Vedem așadar într-un act normativ folosite expresiile „acoperire totală”, „acoperire parțială” și „grad de acoperire”. Dacă „acoperire” ar însemna automat „acoperire integrală” asemenea expresii n-ar fi folosite.

ÎN DREPT:
Decizia nr. 9/2020 a ÎCCJ de soluționare a recursului în interesul legii conform căreia în apel se pot propune și dovezi noi, art. 22 alin. (2), 470-480 Cod procedură civilă, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 436 din 13 martie 2020, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 570 din 6 aprilie 2020, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2020, art. 29 alin. (1) din Legea 47/1992, art. I pct. 2 din Ordinul 6025 din 25 octombrie 2018 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Legea 55/2020, OG 2/2001, art. 6 CEDO

Spre dovedire:
– toate dovezile care au fost respinse în primă instanță. În ceea ce privește martorul Tătaru Nelu, acesta nemaifiind ministru al sănătății, cer să fie citat la locul de muncă, Camera Deputaților, București, Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5
expertiză judiciară care să lămurească dacă obligativitatea purtării măștii pe față se încadrează în ceea ce legiuitorul numește, în art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 „măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor” ori la „prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19” după cum se cere în art. 1 alin. (1) din Legea 55/2020. La problemele de lămurit de expert, pe lîngă cele precizate deja în plîngerea inițială, urmare a afirmațiilor din sentință pe care le consider greșite cer adăugarea următoarelor:
– cum se compară ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 din regiuni în care s-a impus purtarea măștilor pe față și din care nu s-a impus?
– cum au evoluat ratele de infectare cu SARS-CoV-2 și numărul de morți de covid-19 în România, în anul 2020, după ce s-a impus obligativitatea purtării măștilor, comparativ cu perioada anterioară, cînd măștile nu erau obligatorii?
– măștile purtate timp îndelungat prin acoperirea nasului și gurii pot avea efecte negative asupra sănătății?
– care sînt dimensiunile obișnuite ale virusului SARS-CoV-2, care provoacă boala covid-19?
– care sînt dimensiunile găurilor din măștile faciale obișnuite disponibile pentru populație? Poate virusul SARS-CoV-2 să treacă prin aceste găuri?
– aproximativ cam cîte specii de viruși au fost descoperite de oamenii de știință în ultimii 10 ani?
– aproximativ (ca ordin de mărime) cîți viruși există în mod obișnuit în organismul unui om sănătos și cam cîte specii de viruși sînt cunoscute că obișnuiesc să locuiască în organismul uman?
– să se prezinte o situație a țărilor care, la data adoptării HG 967/2020, exista respectiv nu exista obligativitatea legală a purtării măștilor care să acopere nasul și gura, iar în cazul Statelor Unite ale Americii această situație să fie prezentată pentru fiecare stat component în parte.
– să se prezinte o situație a țărilor care, în iulie 2021, există respectiv nu există obligativitatea legală a purtării măștilor care să acopere nasul și gura, iar în cazul Statelor Unite ale Americii această situație să fie prezentată pentru fiecare stat component în parte.
– se pot adăuga și alte întrebări socotite relevante de instanță
audierea martorului Răzvan Constantinescu, domiciliat în (…), medic primar de medicină internă și cadru didactic universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Acest martor cer să fie audiat în calitate de expert în domeniul medical, putînd răspunde și la întrebările care fac parte din obiectul expertizei judiciare, dar poate da relații și despre felul cum prin acțiunile autorităților se crează o falsă impresie de consens în domeniul medical, impresie care a păcălit și prima instanță.

Înscrisuri:
– carte „Covid, minciuna veacului” publicată de mine în octombrie 2020
– articol „128 medici români contra dictaturii covid” de pe saitul ActiveNews, 2 aprilie 2021, actualizat 18 aprilie 2021
– articol „Aviara ar putea ucide două milioane de români” de pe saitul „Libertatea”, 22 iunie 2006
– articol „Manufacturing (New Normal) Reality” de pe saitul consentfactory.org, 20 iunie 2021 și tălmăcirea sa în românește „Construirea realității nou-normale”
– Politica oficială de cenzură a facebook „Actualizări și măsuri de protecție referitoare la COVID-19 incluse în politicile noastre”, pe saitul facebook.com
– articol „Biden: Social media platforms ‘killing people’ with misinfo” (engleză), Associated Press, 17 iulie 2021 și tălmăcirea sa în românește „Biden: „Rețelele de socializare omoară oameni cu dezinformarea”
– articol „How deadly is the coronavirus? It’s still far from clear” (engleză), saitul spectator.co.uk, 28 martie 2020. Tălmăcire a unor fragmente disponibilă în cartea „Covid, minciuna veacului”, pag. 29-30
– articol a lui Vasile Astărăstoae, fost rector al Universității de Medicină și farmacie din Iași, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, publicat în 23 aprilie 2020 pe contul său de facebook „De ce nu se fac necropsii în pandemia covid-19?”
– Petiție on-line „Opriți isteria COVID-19! Anulați de îndată starea de urgență!”, lansată de mine în 7 aprilie 2020
– Buletin informativ din 22 martie 2020 al Ministerului Sănătății
– articol „Un nou focar de Covid-19 stă să explodeze la Galați, la un cămin pentru vârstnici”, Știrile ProTV, 5 aprilie 2020
– Petiție on-line „Ieșirea României din Organizația Mondială a Sănătății” inițiată de mine în 25 aprilie 2020
– articol „Principalul imunolog din Suedia este de părere că purtarea măștilor faciale este un act periculos”, Mediafax
– articol „Suedia continuă pe calea sa: Vecinii nordici schimbă direcția privind purtarea măștilor, Tegnell susține că nu e susținută de dovezi științifice”, hotnews.ro, 1 septembrie 2020
– extras din datele prezentate pe worldometers.info în 25 iulie 2021 despre situația pandemiei covid-19 în România, Suedia și Tanzania (ultimile două, țări unde purtarea măștilor n-a fost obligatorie)
CD cu înregistrări video:
– Președintele Tanzaniei John Magufuli vorbind despre înșelătoria testelor PCR (care, în întreaga lume, au fost baza diagnosticării covid-19 (subtitrare în românește)
– Avocatul german Reiner Fuelmich explicînd demersurile judiciare făcute pentru demascarea crimelor împotriva umanității făcute sub pretext covid
– Analiză penală a pandemiei covid-19 în România

Apelant, Mioc Marius Remus

Mai citește:
Am fost amendat la mitingul împotriva restricțiilor covid de la Timișoara
– Încă o amendă, primită de mine prin poștă
– Noua amendă primită de mine, ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Autoritatea Electorală Permanentă m-a exclus din corpul experților electorali
Azi la Judecătoria Timișoara începe procesul legat de amenda luată de mine ca locțiitor de președinte de secție de votare
– Am contestat în instanță hotărîrea Autorității Electorale Permanente de a mă exclude din corpul experților electorali
– Întîmpinarea jandarmeriei la unul dintre procesele legate de amenzile mele
– Întîmpinarea Jandarmeriei în procesul despre 2 din amenzile mele
– Judecătoria Timișoara respinge plîngerea mea împotriva amenzii luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Textul sentinței
Procesul pentru amenzile din 8 și 15 noiembrie 2020, amînat pentru 3 decembrie. Excepțiile de neconstituționalitate și nelegalitate depuse de mine
Am mai încasat o amendă
De ziua națională am fost reținut, încătușat și amendat de jandarmerie
Contestația mea față de amenda primită de Ziua națională. „Legiuitorul, în înțelepciunea sa, a prevăzut purtarea măștilor nu ca o măsură de ocrotire a sănătății, ci ca o măsură cu caracter propagandistic, psihologic și sociologic”
Cu prilejul Anului Nou, Jandarmeria îmi trimite o nouă amendă. Pentru mitingul din 21 decembrie 2021 de la București (video)
O primă hotărîre definitivă în procesele mele cu Jandarmeria: Amenda din carantină anulată
Curtea de Apel Timișoara a stabilit: Amenda pentru nepurtarea măștii nu poate fi temei pentru excluderea din corpul experților electorali
Plîngerea mea împotriva amenzilor primite în 21 decembrie 2021 la București. Definirea juridică a „idealurilor revoluției din decembrie 1989” prevăzute în Constituție, cerută cu prilejul acestei plîngeri
– alte articole legate de problema c0r0navirusului la pagina c0vid-19.

3 gânduri despre „Judecarea apelului la procesul meu pentru amenda luată ca locțiitor de președinte de secție de votare. Cererile mele de dovezi au fost respinse

  1. „Instanța a spus că nu e nevoie de acest lucru, căci are alte mijloace de a afla sentința Curții de Apel Bacău.”
    -doamna prezidenta e cam ciufuta:
    are mijloace dar nu a ridicat exceptia DIN OFICIU,
    pe loc!

  2. Ciufut/a definește o persoana ciudată, cu toane, capricioasă, ursuză sau prost dispusă. Ne mai putem referi la o persoană ca fiind ciufută dacă …

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.