Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti


Despre procesul deschis de Marin Oană împotriva SSPR, pentru a obţine anularea hotărîrii de retragere a certificatului de revoluţionar, am mai scris pe acest blog. Vezi:
Generalul Marin Oană a dat în judecată SSPR pentru a obţine certificat de revoluţionar
Procesul Marin Oană contra SSPR: Am făcut cerere de intervenţie
Procesul Marin Oană contra SSPR. Cererea mea de intervenţie admisă în principiu, dar numai în interesul SSPR

Prezint acum cititorilor documentul depus de CPRD la dosarul procesului, cu privire la acţiunile unităţii a cărui comandant era Oană. Remarc că există unele neclarităţi în acest document. De pildă, se spune la început că Oană era comandantul unităţii militare 01210 Bucureşti iar apoi că a preluat comanda R 1 MC (Regimentul 1 Mecanizat, bănuiesc). Este regimentul 1 mecanizat acelaşi lucru cu UM 01210? În text, cînd e vorba de ordine de acţiune împotriva manifestanţilor, nu e pomenit nominal Oană, ci se vorbeşte de „comandantul unităţii”. Putem deduce că e vorba despre Oană, dar formularea păstrează un oarecare echivoc. Ar fi folositor dacă cititori ai acestui blog care cunosc exact ce însemna UM 01210, UM 01315 sau R 1 Mc să scrie la comentarii explicaţiile de rigoare. Totodată m-ar interesa comentarii ale unor revoluţionari participanţi direct la evenimentele din zonele pomenite în document. Spargerea baricadei din 21 decembrie 1989 am auzit că s-ar fi soldat cu victime omeneşti, în document însă nu se pomeneşte despre asta.

În registrul de note al generalului-maior Gheorghe Voinea, comandantul Armatei 1 (reprodus de Alex Mihai Stoenescu în “Istoria loviturilor de stat din România”, vol. 4 (II), editura Rao 2005), este scris:

(Ora) 13:53, Mr. Carp raportează au ieşit 13 TAB TR.1 Mc (şi) 15 TAB R 2 Mc, Total 28 TAB + 1 CRMS, Oană.
(Ora) 14:11 – Tov. Ministru lt.col. Oană – să plece la intrarea principală la CC. ptr. a lua leg(ătura) cu tov. ministru
(Ora) 16:02 – Total 5 CpI (companii de infanterie) + 2 Cp.Tc (companii de tancuri) sînt pregătite (rap. Mr. Carp). T1f Cons.Stat lt.col. Oană – 158453 şi 148110/433 (numere de telefon la care putea fi contactat Oană în sediul Consiliului de Stat; nota lui Alex Stoenescu).
(Ora) 16:37 – Tov. ministru in Piaţa Romană 300 (de) oameni să fie împrăştiaţi de Oană. Intercontinental – Cpt. Marin să-i împrăştie cu TAB. In Piaţa Unirii, aprox. 300 să fie împrăştiaţi (s-a transmis ord. Mr. Carp)
(Ora) 16:48. S-a transmis ordin lt. maj. Dafinescu de la P.C. (punctul de comandă) al lt. col. Oană să ducă 2 TAB la intrarea principală de la CC la dispoziţia tov. ministru.
(Ora) 17:30 Lt. col. Oană raportează că a descongestionat (Bulevardul) 6 martie şi pleacă spre Intercontinental să facă joncţiunea cu cpt. Marin care acţionează pe Magheru.

Nu apar însă aceste precizări nominale despre Oană în extrasul din Registrul istoric al unităţii militare condusă de acesta. Nu e exclus ca respectivul registru să fi fost alcătuit sub supravegherea personală a lui Oană.

Iată textul documentului de la dosarul instanţei, avînd inserate, cu litere cursive între paranteze drepte, comentarii ale mele proprii.

1. Conform Registrului istoric al UM 01210 Bucureşti (05.12.1989-01.03.1995) în perioada 05.12.1989 – 22.03.1990 dl. Lt. col. OANĂ Marin îndeplineşte funcţia de comandant unitate.

2. Conform Registrului istoric al UM 01210 Bucureşti (05.12.1989 – 01.03.1995)

……………………………………………………………………….

17.12.1989

Începînd cu 17.12.1989 orela 13,00 în R 1 Mc [regimentul 1 mecanizat?] se execută indicativul „RADU CEL FRUMOS”. La această dată comanda R 1 Mc a fost preluată de lt. col. OANĂ Marin.

S-au constituit 4 grupe operative.

Garda unităţii funcţionează pe 4 schimburi.

S-a organizat serviciul de patrulare în interiorul unităţii şi în jurul acesteia.

S-au întrerupt toate concediile de odihnă tuturor cadrelor.

………………………………………………………………

21.12.1989

În jurul orei 13,00, din ordinul înlocuitorului comandantului UM 01315 Bucureşti, Mr. CARP GHEORGHE şi Lt. col. FERARU GHEORGHE, s-a pregătit un batalion de infanterie îmbarcat pe TAB-uri [transportoare amfibio-blindate], şi unul pe autocamioane, precum şi B.Tc. [batalion de tancuri?] care să se deplaseze în Piaţa Republicii, pe itinerariul şos. Antiaeriană, Dr. Sării, Academia Militară, str. Ştirbei Vodă, Piaţa Republicii, şi să execute ordinele ministrului apărării naţionale. Pe timpul constituirii coloanelor de la aceleaşi persoane s-a primit ordin ca B. Tc. să plece la ordin. În jurul orelor 19,00, din ordinul înlocuitorului UM 01315 Mr. CARP GHEORGHE s-a raportat consumul de muniţie.

Ministrul apărării naţionale în jurul orei 15,00 a ordonat comandantului unităţii [OANĂ MARIN, după precizările de la începutul documentului] să realizeze următorul dispozitiv de luptă: Electrolux, str. Ştirbei Vodă, Piaţa Romană, str. Oneşti, str. 13 Decembrie, hotel Negoiu şi Union, deci, pe inelul interior, nefiind în contact direct cu manifestanţii şi a ordonat să nu se tragă, să se respecte regulamentele cu privire la uzul de armă, să nu ne lăsăm provocaţi, dezarmaţi, iar în caz de atac asupra militarilor pentru sustragerea de armament şi muniţie, să se folosească focul de armă dar numai la picioare.

La sosirea în Piaţa Republicii, în jurul orei 15,30, comandantul unităţii [Oană Marin] a ordonat ca B 1 I. [batalionul 1 infanterie?] să ocupe căile de acces către Piaţa Republicii între str. Oituz, Piaţa Romană, hotel Athenee Palace, sala Palatului sub comanda mr. Lîsenko Mihai; Cp. [compania?] Stat Major sub comanda Cpt. NICOLAE ION să ocupe dispozitiv între: Electrolux, hotel Negoiu, hotel Union, str. 13 Decembrie. În rezervă, în faţa restaurantului Cina, o subunitate de valoare pluton inf. [infanterie]. Dispozitivul a fost aprobat de Ministrul Apărării Naţionale.

În jurul orelor 22,00 cu aprobarea ministrului apărării naţionale spargerea baricadei s-a executat cu 3 tancuri în scopul prevenirii accidentelor şi incendierii tehnicii [la Timişoara, pe Calea Girocului în 17 decembrie, existaseră tancuri căzute în mîinile manifestanţilor şi incendiate]. După străpungerea baricadei 2 Cp. I. [companii de infanterie] pe TABuri şi 2 Pl. Tc. [plutoane de tancuri?] s-au deplasat pe Bulevardul 1848, Piaţa Unirii pînă la restaurantul Mărăşeşti, fără a lua contact cu manifestanţii deoarece aceştia fuseseră împrăştiaţi de forţele de ordine ce se deplasau în faţa noastră. Comandantul unităţii [Marin Oană] raportînd că este inoportun să se interzică magistrala Parcul Libertăţii, Piaţa Unirii şi e mai bine să se dispună la Piaţa Unirii, cheiul Dîmboviţei avînd sub observare P-ţa Unirii, acesta a aprobat. Celelalte forţe s-au dispus în apărare în Piaţa Rosetti, interzicînd accesul manifestanţilor dinspre Piaţa Obor.

Pe data de 22.12.1989 în jurul orei 10,00 comandantului unităţii [Marin Oană] i s-a adus la cunoştiinţă că generalul MILEA s-a sinucis. În jurul orei 10,25 comandantul unităţii [Marin Oană] a ordonat încolonarea şi deplasarea la unitate astfel că, la orele 11,15 întreaga tehnică şi efective de militari se aflau în unitate. [Interesant că nu se pomeneşte aici de nici un fel de ordin de mai sus – de la Stănculescu sau de la altcineva – care să fi determinat retragerea în cazarmă].

Tot pe data de 22.12.1989 în jurul orei 15,00 unitatea noastră a primit ordin să se deplaseze şi să organizeze apărarea personalului şi localului Televiziunii Române, dispozitiv ce a fost realizat la orele 17,00 împreună cu unităţi de paraşutişti.

În dupăamiaza zilei de 22.12. şi în cursul zilei de 23.12 alte forţe din cadrul unităţii au primit ordin să se deplaseze şi să execute paza şi apărarea a şapte obiective militare, şase staţii de filtrare şi pompare a apei, barajul de acumulare Ciurel, două tipografii, două centrale telefonice, şase obiective importante de stat. La televiziune comandant lt. col OANĂ MARIN, la radio, cpt. STOICA VIOREL, la depozitul Broscărie Lt. IONESCU ADRIAN, la telegraf Lt. NICOLAE ION, la Palatul Telefoanelor, Lt. Maj. STEGARU DRAGOŞ; la oficiul nr. 66 PTTR [Poştă Telegraf Telecomunicaţii], Lt. CĂLINESCU ANDREI; la depozitul unităţii, Cpt. CĂLINESCU CRISTIAN; la sediul M.Ap.N., Mr. ROŞCA VALENTIN; în şos. Chitila, Cpt. NEDELCU FLORIN; la barajul Ciurel, Lt. MIRICA ALEXANDRU, la Arhivele Statului, Lt. VĂTĂU DOREL; la staţia Arcuda, Lt. FLOREA DUMITRU; la staţia Drumul Taberei, Lt. Maj. CIOBANU EUGEN; la postul de radio de rezervă Băneasa, Lt. maj. BARBU Gheorghe. La apărarea cazărmii şi a depozitului de muniţie au mai participat efective ale UM01091, 01069, 01194, 01289, 01305, 01305, care au sosit în seara zilei de 22.12.

La toate obiectivele s-a organizat paza şi apărarea, interzicîndu-se pătrunderea persoanelor neautorizate.

La misiunile primite de unitate a participat întregul efectiv al unităţii cu armamentul individual din dotare, iar ca tehnică de luptă, 14 tancuri, 31 [? – cifra zecilor neciteaţă] TABuri şi TABCuri, 22 camioane.

…………………………………………………….

Date despre răniţi

– Col. OANĂ MARIN fiind în misiune la TVR a fost împuşcat în mîna stîngă cu amputaţia policeului stîng, plagă împuşcată în mîna dreaptă fără leziuni osoase;

………………………………………………………..

Începînd cu data de 22.12.1989 Lt. col. OANĂ MARIN a fost numit comandantul subunităţilor M.Ap.N. ce au avut misiunea de a apăra televiziunea, iar comanda unităţii a fost asigurată de şeful de stat major, Cpt. TUDOR MARIAN.

………………………………………………………..

10.01.1990

Conform ordinului M.Ap.N. MC 771/30.12.1989 pentru înaltul patriotism, curajul, abnegaţia şi spiritul de sacrificiu în acţiunile de luptă desfăşurate în scopul anihilării bandelor teroriste şi îndeplinirea idealurilor revoluţiei de la 22.12.1989 următoarele cadre sînt înaintate în gradul următor:

Lt. col. OANĂ MARIN

………………………………………………………

Datele au fost extrase din arhiva M.Ap.N.

ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE 02490 S PITEŞTI
Lt. col. Marius-Daniel ŞTEFAN

Întocmit
Expert gr. I
P.c.c. [personal contractual civil?] Luminiţa NECŞOIOU

Mai citeşte:
Preschimbarea certificatelor, studiu de caz: Marin Oană şi Ion Suceavă
O scrisoare dubioasă primită de mine de la CPRD
Din arhiva CPRD au dispărut documente. Cazul Marin Oană
Locotenent colonel Oană, trimis împotriva demonstranţilor în 21 decembrie 1989, vajnic apărător al televiziunii în 22 decembrie 1989 (video)
Investigaţiile procuraturii despre luptele de la Televiziune
SSPR sfidează comisia parlamentară a revoluţionarilor?
Încercări ale CPRD de a schimba înţelesul art. 8 din Legea 341/2004
Adrian Viorel Nicolaescu, noul şef al SSPR, are dosar penal în lucru
Uslaşul Trosca şi alţi 4 rămîn fără certificat de revoluţionar. Necesitatea publicării dosarului generalului Militaru
Discuţii la CPRD despre impostori, şedinţa Colegiului Revoluţionarilor, Teodor Mărieş, procesul SSPR cu Preşedinţia şi „activitatea criminală” a lui Marin Oană

11 gânduri despre „Document M.Ap.N. despre revoluţia din Bucureşti

    1. Nu am avut timp să citesc cartea domnului Domenico. Paradoxal, tocmai din cauza blogului ăsta despre revoluţie care îmi consumă mult timp, fiindcă mi-am propus să menţin ritmul articolelor în fiecare zi lucrătoare, nu am avut timp să citesc unele cărţi despre acest subiect.

  1. generalul popa dumitrie ca sa nu se vada ca a fost contra revoluti la ploiesti a sters caseta TRAIASCA FRONTUL DEMOCRAT ROMAN cel ce a spus si numele ceausescu eu frontul democrat roman nu am spus pentru ca sint multiiii, rog anchetele sa continuie poate reusim sa aducem adevarul la suprafata eu detin manifestul frontul democrat roman ingropat intro sticla vezi marinariii nu stiu ce veti crede dar astai adevarul cine vrea sa sa ma contrazica sa ajungem in tribunal hai furtuna tia disparut glasul ?????????. astept tel 0720175140 . nicolaie mircovici ce face a pus de mamaliga raspunde sou ce se intimpla ???iti este frica nuti fie frica .

    1. Mirică, blogul ăsta nu e rubrica de mica publicitate din ziar. Dacă ai ceva să-i transmiţi lui Mircovici scrie-i pe adresa de la parlament, nu pe blogul meu. La fel cînd e vorba de alte persoane. Aici comentează doar la subiectul articolelor publicate.

  2. DOMNULE MARIUS va rugam frumos daca puteti sa ne ajutati cu o problema despre revolutionari mama mea Mihailescu Constanta a avut 4 copi dintre care 1 a deceda la revolutia din 23-12-1989 in fata la mapn a fost impuscat mortal in abdomen si el era singurul care intretinea casa deoarece tatal meu a murit si nu mai avea cine sa ne intretina era singurul ajutor al nostru .Din data de 23-12-1989 nu am beneficiat de drepturile legi 42 si 341 deoarece pe numele mamei mele sa facut o procura falsa pe care sa mandat numitul COSTEF FLORIAN fara aprobarea mea si nea ridicat certificatul de pe legea 42 si noi nu am benificiat de niciun drept .Pe data de 11-10-2004 am depus dosar de preschimbare a certicatului pe legea 341 am fost mintiti sa asteptam acasa ca a fost pierdut,ca a fost furat etc ,pana in 2006 cand SSPR dintr-o mare greseala a lor neau trimis dosarul original de la SSPR precum ca fiul meu Mihailescu Petre a avut certificat si pe legea 42 si pe legea 341 in acel dosar care a fost trimis acasa la mine mama eroului martir exista procura falsa care numitul Costef Florian era mandatat sa ridice certificatele fara aprobarea mea neam prezentat la guvern sa ne interesam despre certificatul fiului meu si acuma hopa-mitica ce credeti ca am gasit certificatele au fost eliberate pe numele de costef florian danduse in calitatea fratelui eroului Mihailescu Petre si leau ridicat ce credeti ca neau spus domnul george costin si domnul dragulin ilie sa le dam dosaru cu nr 1560UEM-M1753 ca sa ne elibereze certificatul noi nu am vrut pentru ca deja erau ridicate si am crezut ca e fals am depus contestatie la comisia parlamentara CPRD si dosar de preschimbarea certificatului si acum hopa mitica dosarul nostru a ajuns pe masa domnului presedinte RAIMON LUCA si a trecut dosarul de comisia parlamentara si am primit avizul favorabil pe 08-03-2011 ,din data aceasta domnul GEORGE COSTIN nu a vrut sa ne elibereze certificatul tinandul abuziv certificatul un an cu nr 1560-UEM-M00271 pana in data de 28-02-2012 ce domnul George Costin a fost arestat ,ni sa eliberat certificatul cu seriaUEM-M,00271 de pe data mentionata mai sus nu ni se elibereaza adeverinta tinandune-o abuziv si ilegal pe motive necunoscute .Domnul Sorin Vintila Mesteru actualul secretar de stat la SSPR ne minte intruna ca o sa ne dea adeverinta nea cerut sa-i aducem dosaru revolutiei in care rezulta faptul ca baiatul meu este erou martir iam adus dosarul conform cu originalul care rezulta ca baiatul meu a fost impuscat mortal pe data de 23-12-1989 in fata la mapn si este trecut ca erou martir al revolutiei romane din decembrie si a zis ca ne elibereaza adeverinta cand am fost la dansul cu toate actele conform legi 341/42 nea spus ca nu trebuia sa mergem noi la parchetul general ca sa luam dosarul pentru ca era de datoria institutiei sale procurori de la sectia parchetelor militare nea zis ca este nebun ca ne tine abuziv si ilegal adeverinta pentru casa de pensi care trebuie sa o depunem la valcea ca sa intram in drepturi va rugam frumos sa ne ajutati cu problema aceasta sau sa ne indrumati la o persoana anume ca sa ne ajute sau sa ne indrume ca sa putem intra in posesia adeverintei va multumim mult

  3. UM 01210 este acelasi cu regimentul 1 mecanizat (a fost nr.de unitate al regimentului 1 mecanizat )(am facut armata la aceaste unitate Sep1985-Dec 1985
    )

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.