60 de ani de la moartea lui Stalin. Nicolae Ceauşescu, alături de Gheorghiu-Dej în delegaţia trimisă la Moscova pentru a asista la înmormîntare

Este deja o tradiţie ca moartea lui Stalin, din 5 martie 1953, să fie sărbătorită pe „blogul lui Marius Mioc” prin articole din presa vremii. În anii trecuţi am publicat:

Martie 1953: Stalin, “cel mai bun şi iubit prieten al poporului român”, e grav bolnav
5 martie 1953: moartea lui Stalin
Dan Deşliu şi Petru Dumitriu despre Stalin
Stalin – „cel mai mare om de ştiinţă al epocii noastre”

Ofer azi cititorilor noi articole despre acest subiect, din „Scînteia” din 9 martie 1953.

Scinteia09031953_01Scinteia09031953_02

„Marele şi nemuritorul conducător şi părinte” este articolul principal (nesemnat) de pe prima pagină a „Scînteii”, în care citim:

Omenirea muncitoare a suferit cea mai grea şi uriaşă pierdere: a încetat să bată inima genialului conducător şi învăţător, a părintelui iubit a celor ce muncesc din toate ţările, a încetat să bată mare, înflăcărata şi atotcuprinzătoarea inimă a tovarăşului Stalin. Astăzi gîndurile pline de durere ale oamenilor muncii din întreaga lume îndoliată se îndreaptă spre Moscova unde au loc funeraliile sfetnicului nespus de drag, prietenului cel mai apropiat al popoarelor – marele Stalin.

Stalin este prietenul, tovarăşul de luptă şi continuatorul plin de măreţie al operei lui Lenin – este Lenin al zilelor noastre. Împreună cu Lenin, tovarăşul Stalin a creat invincibilul partid al comuniştilor – l-a educat şi l-a oţelit în focul luptelor, făurind înaltul model al mişcării comuniste internaţionale, întrupat în gloriosul PCUS. (…)

Continuînd în mod genial opera nemuritoare a lui Lenin,, tovarăşul Stalin a condus popoarele sovietice la victoria de însemnătate istorică mondială a socialismului în URSS. Genial comandant de oşti, tovarăşul Stalin a organizat zdrobirea tiraniei fasciste germane şi japoneze, fapt care a salvat popoarele Europei şi Asiei de primejdia robiei fasciste şi a schimbat în mod radical situaţia internaţională în favoarea socialismului.

Tovarăşul Stalin a înarmat partidul comunist şi lumea muncitoare cu un program măreţ al construirii comunismului: ultima lucrare a tovarăşului Stalin „Problemele economice ale socialismului în URSS”, încununează această operă şi lasă ca luminos testament întregii omeniri, ştiinţa făuririi celei mai înalte trepte a civilizaţiei – comunismul. (…)

Stalin va rămîne în veci, în conştiinţa tuturor popoarelor, ca stegarul luptei mondiale pentru pace. Stalin a sădit în inima oamenilor muncii convingerea fermă că pacea poate fi menţinută şi consolidată dacă popoarele vor lua cauza păcii în propriile mîini şi o vor apăra pînă la capăt; măreţele idei staliniste despre pace au inspirat şi au dat forţă uriaşei mişcări a popoarelor pentru apărarea păcii. Politica stalinistă de pace aplicată consecvent de Statul Sovietic exprimă năzuinţele întregii omeniri, a devenit programul de acţiune a sute şi sute de milioane din toate continentele lumii însetaţi de pace trainică. (…)

Marea nenorocire a încetării din viaţă a tovarăşului Stalin îndurerează nemărginit pe fiecare om al muncii din ţara noastră, pe fiecare patriot, care vede în Iosif Vissarionovici Stalin pe eliberatorul patriei noastre, părintele scump care a făcut din poporul român – în trecut asuprit, exploatat şi batjocorit cu atîta ură de exploatatorii din ţară şi din afară – un popor renăscut, liber şi înfloritor, stăpîn pe bogăţiile ţării şi pe destinele lui, constructorul unei vieţi noi şi a propriei sale fericiri. Aşa cum arată chemarea C.C. al P.M.R., a Consiliului de Miniştri şi a Prezidiului Marii Adunări Naţionale, „ideile geniale ale tovarăşului Stalin, grija şi sfaturile sale părinteşti, ajutorul frăţesc al Uniunii Sovietice, au stat şi stau la baza tuturor succeselor poporului român şi ale minorităţilor naţionale în cucerirrea regimului democrat-popular, a marilor drepturi şi libertăţi democratice, în construirea noii economii şi culturi socialiste, în consolidarea puterii populare, a independenţei şi suveranităţii de stat a R.P.R.”. (…)

În aceste momente grele milioanele de muncitori, ţărani muncitori, intelectuali, bărbaţi şi femei din patria noastră, se simt alături, mai aproape ca oricînd, de poporul sovietic şi împărtăşesc nemărginita lui durere pentru pierderea imensă pe care a suferit-o. (…)

Pe calea luminată de geniul nemuritor al tovarăşului Stalin va continua să crească şi să se întărească întregul lagăr al democraţiei, socialismului şi păcii. (…) Stalin nu mai trăieşte, dar el este şi va fi întotdeauna viu în rîndurile noastre prin învăţătura sa dreaptă care a dat oamenilor muncii o forţă fără de seamăn, prin ideile sale care vor străluci în fiecare victorie a popoarelor, în fiecare cucerire a vieţii noi, în tot ce bucură mintea şi inima omului muncitor căruia Stalin i-a consacrat întreaga şi nobila sa viaţă.

Datoria noastră este ca, urmînd învăţăturile lui Stalin, să apărăm ca lumina ochilor, ca lucrul nostru cel mai scump şi să întărim neîncetat prietenia şi alianţa cu Ţara Socialismului biruitor – garanţia sigură a libertăţii, independenţei şi viitorului fericit al patriei. Aceasta este datoria sfîntă a fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetăţean ce-şi iubeşte patria. (…)

Marele Stalin ne-a învăţat să nu uităm nicio clipă că lupta de clasă nu se stinge de la sine, că trebuie să ne ascuţim necontenit vigilenţa, să întărim necontenit puterea de stat a celor ce muncesc, pentru a fi gata să dăm riposta cuvenită şi să răspundem, – cum ne-a învăţat tovarăşul Stalin – cu o dublă lovitură loviturii duşmanului. (…)

Poporul român va păstra în veci nestinsă în mintea şi în inima sa amintirea marelui conducător şi învăţător al oamenilor muncii din lumea întreagă, care păşeşte azi în mauzoleul eternităţii alături de Lenin – Iosif Vissarionovici Stalin. Nu există dorinţă mai arzătoare în sufletul celor ce muncesc decît aceea de a slăvi prin fapte, prin mereu mai marile victorii în cosntruirea socialismului, gloria veşnică şi numele scump al aceluia care nu mai e printre noi, dar ale cărui învăţături dătătoare de lumină şi putere, dăruite omenirii muncitoare vor trăi deapururi luminîndu-i calea spre fericire.

Sub steagul cel mai măreţ şi cel mai iubit ce l-a cunoscut omenirea, sub steagul lui Lenin-Stalin, cauza comunismului şi a păcii va învinge!

Tot pe prima pagină a „Scînteii” este publicată o ştire Agerpres despre „Plecarea la Moscova a unei delegaţii a poporului român”.

Duminică 8 martie, în cursul dimineţii a plecat cu avionul la Moscova delegaţia care va reprezenta Partidul Muncitoresc Român, Guvernul Republicii Populare Române, Prezidiul Marii Adunări Naţionale şi întregul popor român la funeraliile lui Iosif Vissarionovici Stalin.

Delegaţia este condusă de tovarăşul Gh. Gheorghiu Dej, preşedintele Consiliului de Miniştri al R.P.R., şi secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Din delegaţie fac parte: dr. P. Groza, preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale a R.P.R.; I. Chişinevschi, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al R.P.R., secretar a C.C. al P.M.R.; Gh. Apostol, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri al R.P.R., secretar a C.C. al P.M.R.; M. Constantinescu, preşedintele Comitetului de Stat al Planificării, secretar al C.C. al P.M.R.; acad. M. Sadoveanu, vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale; Stelian Moraru, preşedintele Consiliului Central al Sindicatelor; general locotenent N. Ceauşescu, membru al C.C. al P.M.R., ministru adjunct la Ministerul Forţelor Armate; Sorin Toma, membru al C.C. al P.M.R., redactor-şef al ziarului „Scînteia”; M. Dalea, membru al C.C. al P.M.R., ambasadorul R.P.R. în Uniunea Sovietică; V. Muşat, prim-secretar al C.C. al U.T.M.

Delegaţia a fost condusă la aeroport de tovarăşii: Al. Moghioroş, Chivu Stoica, general de armată Emil Bodnăraş, Petre Borilă, C. Pîrvulescu, membri ai C.C. al P.M.R. membri ai guvernului şi Prezidiului Marii Adunări Naţionale a R.P.R., reprezentanţi ai organizaţiilor de partid, ai organelor de stat şi ai organizaţiilor de massă.

Au fost de faţă la plecare A. I. Lavrentiev, ambasadorul Uniunii Sovietice şi alţi ai Ambasadei URSS.

2 gânduri despre „60 de ani de la moartea lui Stalin. Nicolae Ceauşescu, alături de Gheorghiu-Dej în delegaţia trimisă la Moscova pentru a asista la înmormîntare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.