Timişoara 21 decembrie 1989: Bălan arestat

Continuăm înregistrările din 21 decembrie 1989 din Piaţa Operei din Timişoara. În acest fragment observăm o dezinformare interesantă din acea perioadă – de la balconul Operei s-a afirmat că prim-secretarul PCR Timiş Radu Bălan s-ar fi opus deschiderii focului şi ar fi fost arestat din ordinul lui Ceauşescu. Faptul nu era adevărat, dar explică entuziasmul ulterior cu care mulţimea l-a întîmpinat pe Radu Bălan, inclusiv după căderea lui Ceauşescu. La finalul înregistrării Lorin Fortuna face apel la artiştii timişoreni să se prezinte în balconul operei pentru a însufleţi mulţimea într-o “seară festivă”.

Înregistrare audio (16 minute 33 secunde)

Transcriere înregistrare “Bălan arestat”:

00:00 Scandări: „Unde e Bălan?”
00:03 Scandări: „Vrem pe Bălan!”
00:08 Lorin Fortuna: Atragem atenţia în mod foarte serios că nu vom iniţia nici un dialog cu autorităţile locale fără prezenţa lui Bălan, aici. (glasuri: Aici să vină Bălan! Vrem pe Bălan! Să vedem şi noi!)
00:27 Lorin Fortuna: (neînţelegibil) de donare de sînge pentru victimele represaliilor. Mulţumim celor care-au făcut-o, îndemnînd şi pe alţii s-o facă. (aplauze, strigăt: cinste lor!)
00:54 Ion Marcu: Fraţilor, aşa cum am mai spus (bărbat: dă şi mie o gură de apă), trebuie să respectăm (bărbat: mănîncă, şi după aceea) acest om care este Radu Bălan, timişorean de-al nostru! (aplauze) De ce vă spun acest lucru? Nu mie personal între patru ochi mi s-a spus, mai erau doi tovarăşi care poa’ să confirme. Dragii mei, uitaţi-l că este aicea. Voi muri şi eu cu voi. Acest bănăţean, care este Radu Bălan!
01:33 Scandări: „Bălan!” (discuţii între femei: „Radu Bălan”; „l-a terminat Ceauşescu”)
01:43 Ion Marcu: Fraţilor! Ce spun colegii mei. Că Radu Bălan, aseară după orele 22, ar fi fost arestat din ordinul criminalului ! (huiduieli)
02:03 Scandări iniţiate de la tribună: „Vrem pe Bălan!”
02:22 Ion Marcu: Şi altceva de care trebe să ţineţi cont. Acest timişorean, Radu Bălan, a fost primul care-a cerut să se înceteze focul asupra noastră! (urale) Şi ca drept mulţumire, a fost arestat din ordinul dictatorului! (huiduieli; glas: ordinarule, ce-ai făcut!)
02:50 Bărbat: Jos criminalul!
02:53 Scandări: „Vrem pe Bălan!”
03:08 Bărbat: Vremuri grele! (suprapus peste scandări)
03:13 Bărbat: A mai sosit un bilet, îi dăm citire, e normal. Tot ce vine şi considerăm că-i de citit, citim. Am vorbit la telefon cu Sibiul ieri. Au fost, au fost demonstraţi, demonstraţii cu 2 morţi. Azi sînt demonstraţii paşnice în Sibiu (urale)
03:40 Scandări: „Libertate!”
03:56 Ion Marcu: Şi altceva. Aseară în cadrul Consiliului Judeţean de partid. Radu Bălan a stat cu noi pînă în ultimul moment. Prim, prim-ministrul guvernului a dispărut! (huiduieli, femeie: să moară). N-a vrut să stea de vorbă cu dumneavoastră! M-a îndemnat pe mine să vă liniştesc! Poate ştiţi, mulţi dintre dumneavoastră: eu n-am făcut-o (glas: eu ştiu!), eu n-am făcut-o, l-am invitat pe el. Pe el l-am invitat să liniştească el. Ca drept dovadă, a părăsit, nu ştim cum. Nu ştim cum. Laşul!
04:40 Scandări: „Laşul!”
04:55 Bărbat: Mai continuaţi şi dumneavoastră.
04:57 Ion Marcu (?): Ne ajunge de vineri. Ne ajunge de vineri, tovarăşi (strigăt: bravo!) Fraţilor, scuzaţi-mă (aplauze)
05:10 Bărbat: De jos am primit un bilet: Vrem pe copilul Szabo Arcadie. Unde este? (femeie: arestat) Să scandăm atunci.
05:28 Scandări: „Vrem pe Szabo Arcadie!”
05:41 Bărbat: Se va numi Piaţa Victoriei! (urale) Un anunţ important: de un sfert de oră, telegraful, poşta, sînt alături de noi, funcţionează interurbanul! (urale) Pe toate liniile interurbane, aşteptăm comunicări de la Bucureşti şi celelalte oraşe. Doi dintre voi, locuitorii Timişorii, stau şi înregistrează comunicatele de pe satelitul „Astra”. (urale)
06:24 Bărbat: Vorbeşte un reprezentant, student al Bucureştiului! (urale)
06:33 Cristian Liţoiu: Fraţilor! Am sosit în Timişoara în urmă cu o jumătate de oră. Aceste bilete de tren certifică. Mă numesc Liţoiu Cristian, sînt student în anul doi la Aeronave. Vă asigur că (urale). Am în Bucureşti mai mult de 400 de prieteni, studenţi, studente, vecini, care în această seară la ora 18 vor da foc la cauciucuri în jurul Casei Republicii. (urale) (neînţelegibil) o Casă a Republicii care acum încă mai este albă, dar mîine dimineaţă va fi neagră! (strigăt: neagră!, urale) Sîntem fraţi, sîntem fraţi (da!) S-auzim de bine! Libertate!
07:43 Scandări: „Libertate!”
07:52 Bărbat: Un moment. Noi vom pune condiţii guvernului de la Bucureşti, pentru că noi sîntem cei mulţi şi noi am îndurat atîta! Sîntem un neam care a suferit mult. Sîntem oameni de bărbaţi tari, oameni puternici, de ce să ne lăsăm călcaţi aşa în picioare? De cine? (strigăt: criminal!) De cine?
08:13 Femeie: Aţi fost minţit aseară! (strigăt: Libertate!) Aţi fost minţit aseară la televizor!
08:19 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
08:44 Femeie: Prin bunăvoinţa oamenilor s-or strîns nişte bani care or fost trimişi la Catedrală să se aprindă lumînări pentru cei care-or murit ca să ne apere nouă viaţa şi să ne aducă un trai mai bun. (urale)
09:03 Femeie: Să ardă şi el ca lumînarea! Arde, oricum l-a făcut. (neînţelegibil) Vrem pe Bălan!
09:27 Femeie: Ne cerem astăzi libertatea / Ne cerem astăzi dreptul sfînt / Democraţia, unitatea / Ne cerem dreptul la cuvînt / Sosit-această libertate / Haideţi români, veniţi cu noi / La Timişoara în cetate / Mai este loc şi pentru voi / Doar laşii mai rămîn acasă / Şi-aşteaptă totul din senin / Cînd pentru pîinea de pe masă / Trebuie sudoare, trebuie chin / Noi am pătimit tribut de sînge / Sîntem poporul suveran / Şi nimeni astăzi nu va plînge / Cînd îl vom da jos pe tiran / Mai sîntem noi, nici teroriştii / Noi violenţa n-o iubim / Nu adunăm cu noi fasciştii / Noi libertatea ne-o dorim! / Şi nici, nici de gloanţe nu ni-e frică / Şi nu ni-e frică nici de tun / Mai bine moarte la o adică / Decît conducător nebun (urale) (neînţelegibil) Roman DTL Timiş.
10:42 (din mulţime): Cine este? (alt glas) Vă rog, cine-i din mulţime?
10:49 Ion Marcu (?): Fraţilor, în acest moment se trag clopotele! Să mai păstrăm înc-o dată un moment de reculegere în, în cinstea celor căzuţi. Cu lumînări aprinse! (femeie: dar n-avem lumînări!) Cu faţa spre Catedrală! Se merită fraţilor!
11:12 Femeie: Merită că or murit copii tineri! Mici, nici n-or ştiut de ce-or murit, săracii. Pîn’ la Catedrală.
11:20 Ion Marcu (?): Toată lumea în genunchi! Vă rugăm!
11:23 Femeie: Toată lumea-n genunchi! Aşa, în genunchi.
11:38 Bărbat: Vom zice „Tatăl nostru”. Tatăl nostru (mulţimea repetă: Tatăl nostru), care eşti în ceruri (mulţimea: care eşti în ceruri), sfinţească-se numele Tău (mulţimea: sfinţească-se numele Tău). Fie împărăţia Ta (mulţimea: Fie împărăţia Ta), facă-ţi-se voia Ta (mulţimea: facă-ţi-se voia Ta), precum în cer (mulţimea: precum în cer) aşa şi pe pămînt (mulţimea: aşa şi pe pămînt). Pîinea noastră (mulţimea: pîinea noastră) cea de toate zilele (mulţimea: cea de toate zilele) dă-ne-o nouă astăzi (mulţimea: dă-ne-o nouă astăzi). Şi ne iartă nouă (mulţimea: şi ne iartă nouă) fărădelegile noastre (mulţimea: fărădelegile noastre), precum şi noi iertăm (mulţimea: precum şi noi iertăm) greşiţilor noştri (mulţimea: greşiţilor noştri). Şi nu ne duce (mulţimea: şi nu ne duce) într-o ispită (mulţimea: într-o ispită) şi ne fereşte (mulţimea: şi ne fereşte) de cel rău (mulţimea: de cel rău). Amin (mulţimea: amin).
12:51 Bărbat: Fraţilor! Un anunţ important. Un anunţ important. Oameni buni, un anunţ important! Oameni buni, un anunţ important! (zi-i!) Acuma, în acest moment, vin de jos, am un băiat de încredere, este prietenul meu cel mai bun, nu are rost să dăm nume încă, a dat tatăl lui telefon de la Bucureşti. Muncitorii din Bucureşti au oprit apa caldă şi rece şi curentul şi toţi sînt în stradă, au declarat grevă (urale). Bucureştiul e cu noi!
13:23 Scandări: „Bucureştiul e cu noi!”
13:37 Scandări: „Jos cu pantofarul!”
13:49 Bărbat: Oameni buni (jos Elena! Jos savanta!) Oameni buni!
13:55 Bărbat: Unicul, unica persoană din penitenciar care a vrut şi astăzi a avut iniţiativa, sau de fapt nu ştiu, cred că e, a avut iniţiativa să declare grevă în puşcărie, a fost doctorul Tăutu . Cerem eliberarea lui!
14:08 Scandări: „Tăutu!”
14:11 Scandări: „Doctorul Tăutu!”
14:23 Acelaşi bărbat: Preoţii de la biserici ne-au promis că de-acum încolo din jumate în jumate de oră vor trage clopotele şi vor face slujbe pentru morţii noştri şi răniţii noştri! (urale)
14:35 Bărbat (în particular): Dumnezeu e cu noi.
14:39 Femeie: Dumnezeu e cu noi!
14:45 Femeie: Măi, copiii ăştia care…
14:49 Bărbat: Jos cu fiara! (jos cu fiara!) jos cu tiranozaurul! (jos cu tiranozaurul!) Jos cu cizmarul! (jos cizmarul!) Jos cu pseudochimista! (jos cu pseudochimista!) Jos cu dinastia! (jos cu dinastia!) Trăiască România! (trăiască România!) Trăiască România! (trăiască România!)
15:25 Scandări: „România liberă!”
15:47 Scandări: „Solidaritate!”
16:02 Lorin Fortuna: Se lasă seara. Va fi o seară festivă. Rugăm IRET-ul [Întreprinderea de Reţele Electrice Timişoara] să aibă grijă să avem lumină, să nu ni se ia curentul cumva (nu se ia, nu se ia). Deasemenea, dorim artiştii din Timişoara care vor să se producă în cadrul acestei gale festive, să-şi facă la intrare, acolo, simţită prezenţa. Artişti care într-adevăr reprezintă ceva. Prezentarea cu legitimaţie!

Note biografice:
Ion Marcu, muncitor la UMT (Uzinele Mecanice Timişoara) în 1989, după revoluţie a fost parlamentar, iniţial al FDSN apoi al PRM

(Va urma)

3 gânduri despre „Timişoara 21 decembrie 1989: Bălan arestat

  1. Pingback: Timişoara, 22 decembrie 1989: Faceţi culoarul liber să treacă tovarăşul Bălan! « Blogul lui Marius Mioc

  2. Pingback: Timişoara, 17 decembrie 1989 « ANTITEZE

  3. Pingback: “Luptătorul Bănăţean” din 22 decembrie 1989 despre prim-secretarul PCR Timiş: “Radu Bălan e liderul pe care Timişoara şi l-a dorit, e omul pe ale cărui excepţionale calităţi se bizuie de-acum a noastră adevărată lumină

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.