Timişoara 21 decembrie 1989: Proclamaţia FDR

Înregistrare din după-masa de 21 decembrie, din Piaţa Operei din Timişoara. Mitingul Lui Ceauşescu de la Bucureşti eşuase. Este citită “proclamaţia Frontului Democratic Român” care cuprindea revendicările manifestanţilor. Se recită poezii, două dintre ele se pare întocmite pe loc. Rugăciunea “Tatăl Nostru” este recitată în cor de mulţime. În finalul înregistrării, Lorin Fortuna temperează lozincile antisecuriste ale mulţimii, explicînd: “Şi în rîndurile Securităţii să ştiţi că sînt mulţi care ne-au ajutat! Voi nu ştiţi, noi ştim”. Domnul Fortuna nu a explicat niciodată după revoluţie de la care anume securişti a primit ajutor şi în ce a constat acest ajutor, fiindcă nu i-a cerut nimeni vreodată o asemenea explicaţie.

Transcriere înregistrare:

Înregistrare audio (30 minute 55 secunde)

00:00 Scandări: „Jos criminalul!”
00:02 Scandări: „Jos cu dictatorul!”
00:15 George Ardelean: 21 decembrie ora 14 şi 20
00:17 Scandări: „Armata e cu noi!”
00:31 Scandări: „România nu te vrea / Nici pe tine, nici pe ea!”
01:01 Copil: Vă rog frumos puţină linişte! Dacă Dorel Nicolae este în mulţime, îl rog foarte foarte mult să meargă în birou la grupul CFR. Este urgent, vă rog frumos! Motivul este: Lili ştie de ce.
01:26 Bărbat: Vrem libertate!
01:28 Scandări: „Vrem libertate!”
01:42 Glas: Criminalul!
01:42 Bărbat: O clipă! O clipă! Pentru cei din comitet sînt sigur în alb (?). Să vină sus, să vină sus rănitul! (Fără violenţă!)
02:00 Bărbat: Vom trăi. Vom trăi şi vom vedea / Cum tiranul va cădea / 24 ani ai tot condus / Cînd te duci la Cel de sus? (rîsete, La cel de jos! Jos în iad!) Astăzi!
02:15 Scandări: „Astăzi!”
02:25 Acelaşi bărbat: Linişte vă rog. Măcelar din Scorniceşti / Cine dracu’ crezi că eşti? Nimeni! (Nimeni!) Timişoara, poporul nu vă vrea / Nici pe tine, nici pe ea!
02:44 Scandări: „Nici pe tine, nici pe ea!”
02:52 Acelaşi bărbat: Jos călăul! Jos tiranul! Jos cu Ceauşescul clarul (?) Jos cu el! (strigăt: Jos cu chimista!) Dragi răniţi şi arestaţi, libertatea lui de azi, este dreptatea lui? (strigăte: Nu!, aplauze)
03:16 Scandări: „Libertate!”
03:31 Lorin Fortuna: Facem apel la direcţia de radio şi televiziune, la lucrătorii de acolo, să ne ajute şi să transmită ţării întregi de ceea ce se întîmplă la Timişoara! Acelaşi apel ca şi la direcţia de poştă şi telecomunicaţii. Faceţi ce puteţi. Ştiu că acum este pază armată, nu trebuie să forţăm. Faceţi ce puteţi! Fără violenţă!
04:01 Scandări: „Fără violenţă!”
04:15 Lorin Fortuna: Fac apel la toţi artiştii Timişorii, să participe în această noapte, la o noapte festivă! Să vină poeţii, cîntăreţii, să se producă aici în faţa mulţimii! (urale) Să fie împreună cu noi în această noapte, cînd să nu se plece de aici!
04:46 Scandări: „Nu plecăm!”
05:04 Femeie: Ionică, pleci?
05:07 Ionică: Mîine mă-ntorc.
05:16 Lorin Fortuna: Dăm citire în continuare din nou, sînt mulţi care n-au auzit probabil, proclamaţiei Frontului Democratic Român constituit la Timişoara (urale). Unu. Frontul Democratic Român este o organizaţie politică. Pînă acum au spus nu cu politica, acum veţi spune dumneavoastră! (urale) constituită la Timişoara pentru a realiza un dialog cu guvernul român în scopul democratizării ţării. Frontul Democratic Român condiţionează începerea acestui dialog de demisionarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu. (urale) Propunem guvernului român ca bază de discuţie, următoarele revendicări: Unu. Organizarea de alegeri libere (urale). Doi. Libertatea cuvîntului, a presei, radioului şi televiziunii (urale). Trei. Deschiderea imediată a graniţelor de stat (urale). Integrarea României în rîndul statelor care garantează şi respectă drepturile fundamentale ale omului (urale). Cinci. Eliberarea neîntîrziată a tuturor deţinuţilor şi dizidenţilor politici din România (urale). Revitalizarea economiei naţionale (urale). Şapte. Reforma învăţămîntului în spirit democratic (urale). Opt. Dreptul de a manifesta liber (urale). Nouă. Libertatea reală a cultelor religioase (urale). Zece. Îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a alimentaţiei publice (urale). Referitor la evenimentele din Timişoara. Unu. Cerem cu fermitate să fie traşi la răspundere cei ce-au dat ordin să se tragă în popor (urale, strigăt: criminalii!). Doi. Cerem restituirea decedaţilor, pentru a fi îngropaţi după datină, cu doliu naţional (urale). Trei. Cerem eliberarea imediată a tuturor celor arestaţi în urma manifestaţiei (urale). Patru. Cerem încetarea pe viitor a oricăror represalii asupra participanţilor la demonstraţiile de la Timişoara (urale). Cinci. Cerem autorităţilor locale recunoaşterea comitetului de acţiune a Frontului Democratic Român înfiinţat la Timişoara şi iniţierea unui dialog direct (urale). Şase. Mulţumim colectivului Teatrului Naţional din Timişoara pentru sprijinul acordat (urale). Frontul Democratic Român adresează ţării întregi următoarea chemare: Unu. Cerem întregului popor român să ni se alăture în lupta noastră dreaptă pentru democratizarea ţării (urale). Doi. Formaţi în toate oraşele ţării, în întreprinderi şi instituţii, comitete ale Frontului Român, Democratic, care să asigure coordonarea mişcării de democratizare naţională (urale). Trei. Revendicaţi drepturile constituţionale în mod paşnic şi fără violenţă (urale). Patru. Intraţi în grevă generală, de azi 21 decembrie 1989 pînă la victoria finală, cu excepţia sectoarelor vitale ce nu pot fi oprite (urale). Cinci. Frontul Democratic Român mulţumeşte tuturor celor ce au fost, sînt şi vor fi alături de noi (urale).
09:03 Scandări: „Libertate!”
09:15 Scandări: „Jos cu criminalul!”
09:18 Bărbat: La Direcţia generală de poştă şi telecomunicaţii anunţă că s-a stabilit legătura cu ţara (urale)!
09:30 Bărbat: Nu sîntem singuri. Mulţumim tuturor acestor oameni şi conducerii Direcţiei judeţene de poştă şi telecomunicaţii (strigăt: „Jos cu criminalul!”, urale)!
09:44 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
09:51 Scandări: „Jos cu criminalul!”
10:00 Bărbat: Şi unul din primele mesaje care a sosit: Bucureştiul a-nceput! (urale, strigăt: Bucureştiul a-nceput!) Bucureştiul e-n picioare! (urale)
10:20 Bărbat: Bravo Timişoara! Banatu-i fruncea!
10:25 Scandări: „Să fie judecat, aicea în Banat!”
10:36 Scandări: „Armata e cu noi!”
10:58 Bărbat: Mulţumim. Mulţumim. Mulţumim forţelor armate pentru prefacerea de care au dat dovadă! (urale; bărbat: trăiască Armata!)
11:28 Bărbat: E bine, o să păstraţi caseta asta mult timp.
11:30 George Ardelean: A cincea, asta-i a cincea casetă.
11:32 Bărbat: A cincea casetă? E foarte bine. Cînd s-o restabili şi pentru noi liniştea atunci o să fie bine.
11:42 Bărbat: Vă amintim că nu armata a tras în popor, ci securitatea îmbrăcată în armată! (strigăte: criminalii!, huiduieli, strigăt: jos cu criminalii!)
12:03 Scandări: „Jos Securitatea!”
12:16 Lorin Fortuna: Pînă la urmă se va face dreptate, dar noi fără violenţă!
12:20 Scandări: „Fără violenţă!”
12:46 Bărbat: A sosit o propunere din popor. Să se facă un monument în amintirea celor căzuţi, aici în Piaţa Operei! (urale) Vom strînge cu toţii bani pentru acest monument, care va fi simbolul României viitoare! (urale) (glas de femeie: bat clopotele!) Se trag clopotele în amintirea celor căzuţi [dar nu se aude nici un clopot]
13:20 Discuţii particulare: Să tragă. Un moment de reculegere.
13:34 Bărbat recită „Tatăl Nostru”, iar mulţimea repetă după fiecare propoziţie: (Sfinţească-se numele Tău), vie împărăţia Ta (vie împărăţia Ta), facă-se voia Ta (facă-se voia Ta), precum în cer (precum în cer), aşa şi pe pămînt (aşa şi pe pămînt). Pîinea noastră (pîinea noastră) cea de toate zilele (cea de toate zilele), dă-ne-o nouă astăzi (dă-ne-o nouă astăzi). Şi ne iartă nouă (şi ne iartă nouă) fărădelegile noastre (fărădelegile noastre), şi nu ne duce (şi nu ne duce) într-o ispită (într-o ispită), şi ne fereşte (şi ne fereşte) de cel rău (de cel rău). Amin! (amin!) Odihneşte-i doamne pe morţii noştri în pace, fie-le ţărîna uşoară şi amintirea veşnică! Amin!
14:35 Bărbat: Vă mulţumim (aplauze)
14:49 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!” se suprapun în parte cu „Jos criminalul!”
15:10 Bărbat: Dumneavoastră nu vedeţi de aici. Ne vin noi manifestanţi. Să strigăm pentru ei. Ura! (urale) Vreau să vă anunţ un lucru. Să nu cumva să intraţi în panică. Am format gărzi de detaşamente patriotice, cei care le-au adus contra noastră, care ne apără. Sînt împărţiţi pe diferite străzi. Chiar şi în spatele Catedralei, chiar şi pe străzi, Alba Iulia şi aşa. Sînt ai noştri şi ne apără. Sînt lîngă noi! (urale) Aş vrea să vă citesc o proclamaţie. Se numeşte 17 decembrie 1989. Poate n-am aşa veleităţi artistice ca actorii de la teatru, dar o să-ncerc să mă prezint mai bine: Astăzi Timişoara a avut tăria / Să-şi ridice fruntea şi să protesteze / Paşnic ca românul de cînd e vecia / I-a răspuns cu gloanţe ca să sîngereze / Comandant supremul, fiara Ceauşescu (strigăt: criminalul!) / Se tîrăsc în sînge fete şi băieţi / Mitraliera latră, seceră vieţi! / Tancurile calcă mame şi copii / Moare floarea ţării, ca şi-n alte dăţi / Dar atunci călăii erau turcii ori alţii / Astăzi ucigaşii sînt români de-ai noştri (urale, strigăt: nu-s români!)
16:45 Scandări: „Armata e cu noi!”
17:09 Femeie: Fraţilor! Vom reuşi? (da!) De ce vom reuşi? Că nu ne vom lăsa!
17:17 Scandări: „Nu ne vom lăsa!”
17:25 Scandări: „Bucureştiul e cu noi!”
17:34 Scandări: „Ţara e cu noi!”
17:43 Scandări: „Europa e cu noi!” (bărbat: Lumea e cu noi!)
17:49 Aceeaşi femeie: Vin oameni, vin! O mulţime imensă de oameni vine. Vin manifestanţi! Ura! (urale)
17:59 Petre Boroşoiu: Încă o dată, libertate!
18:01 Scandări: „Libertate!”
18:18 Scandări: „Jos Ceauşescu!”
18:35 Sorin Oprea: O clipă. Alexil sau cineva din trupa lui Alexil să vină la poartă la mine! Alexil sau cineva din trupa lui Alexil să vină la poartă la mine, imediat! Jos cu Ceauşescu!
18:50 Scandări: „Jos cu Ceauşescu!”
18:57 SO?: Către tribună, către tribună, atenţie. Către tribună se îndreaptă cîţiva copii. Nu se-aude. Către noi se îndreaptă o pancardă, care scrie: „Ceauşescu şi soţia ne-au furat copilăria!” (urale, strigăt: aşa e!), şi este purtată de un copil!
19:28 Bărbat: Unde-i nea’ Nicu, mă? N-o mai apărut pe-acolo?
19:31 Scandări: „Ceauşescu şi soţia ne-au furat copilăria!” (bărbat: da nea Nicu’ unde-i?)
19:42 Glas: Criminalii!
19:44 Scandări: „Ceauşescu e un porc, cel mai bun pentru export”
20:06 Bărbat: Linişte! Linişte!
20:08 Bărbat: Acum (bărbat: linişte!) o tînără, o tînără muncitoare de la UMT, vrea să recite pentru dumneavoastră o poezie proprie dedicată zilei de astăzi. Carmen!
20:25 Carmen Moroşan: Dragi români, pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Moroşan Carmen şi sînt muncitoare la UMT. Voi, cu sînge de român / De azi nu mai sînteţi cîini / Sînteţi oameni, chiar români / Comandaţi, comandaţi de alţi stăpîni / Dacă cerul dobîndim / Ucigaşii-i nimicim / Ori astăzi în Timişoara / Ori mîine în toată ţara / Iar cei care ne-au condus / De azi încolo s-au dus! / Să-i lăsăm să facă brad / Să meargă cu el în iad (urale)
21:07 Scandări: „Libertate!”
21:20 Femeie: Ia, ce fain.
21:21 Bărbat: Mulţumim.
21:37 Ştefan Ivan: Ce-ţi doresc eu ţie / Dulce, dulce Românie / Ţara mea de glorii / Ţara mea de dor (mulţimea repetă: Ţara mea de dor) / Braţele vînjoase (braţele vînjoase) / Arma de tărie (arma de tărie) / La trecutu-ţi falnic (la trecutu-ţi falnic) / Falnic viitor (falnic viitor) / Fiarbă vinu-n cupe (fiarbă vinu-n cupe) / Spumege pocalul (spumege pocalul) / Dacă fii-ţi mîndri asta ţi-o doresc (dacă fii-ţi mîndri asta ţi-o doresc) / Căci rămîne stînca (căci rămîne stînca) / Deşi moare valul (deşi moare valul) / Dulce Românie (dulce Românie) / Asta ţi-o doresc (asta ţi-o doresc) / Vis de răzbunare (vis de răzbunare) / Negru ca mormîntul (negru ca mormîntul) / Spada ta de glorii (spada ta de glorii) / Sînge fumegînd (sînge fumegînd) / Spune lumii large (spune lumii large) / Mîndre tricoloare (mîndre tricoloare) / Spune ce-i poporul (spune ce-i poporul) / Mare, românesc (mare, românesc) / Cînd se-aprinde candid (cînd se-aprinde candid) / Vesela-i vîlvoare (vesela-i vîlvoare) / Dulce Românie (dulce Românie) / Asta (Asta, asta ţi-o doresc)! [a recitat poezia „Ce-ţi doresc eu ţie” de Mihail Eminescu] Libertate!
23:29 Scandări: „Libertate!”
23:34 Scandări: „Victorie!”
23:39 Scandări: „Jos cu criminalul!”
23:47 Aplauze
23:59 Ştefan Ivan: Atenţiune! Un mesaj foarte important pentru noi toţi! Băieţii de la liceele militare sînt alături de noi! (urale). Semnat: elevii liceului militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. (urale)
24:26 Scandări: „Armata e cu noi!”
24:51 Discuţie particulară: Mai ai bandă, mai e?
24:52 Scandări: „Nu vă fie frică!”
25:03 Scandări: „Nu vă fie frică / Ceauşescu pică!”
25:13 Lorin Fortuna: Dacă sînt aici, dacă sînt aici din cei care-au venit, din cei care-au venit din alte părţi şi-au colaborat cu noi? Văd acolo, şi-acolo, vom aduce pîine şi ceva de mîncare pentru ei! Trăiască! Lucră-ncontinuu, şi fabrica de pîine să le aducă de mîncare la aceşti oameni! (diferite discuţii suprapuse)
26:09 Bărbat: Stai că nu… Mai e puţin pînă se umple. Vă arătăm la urmă.
26:18 Lorin Fortuna?: …închisori, dar unităţile armate, au asigurat protecţia acolo împotriva celor care-au venit şi ar fi asigurat-o dacă se întîmpla ceva! (urale)
26:32 Scandări: „Armata e cu noi!”
26:47 (suprapus peste scandări) Bărbat: Au oprit ăsta. Au oprit. Femeie: Dar l-am văzut cum o murit aicea.
26:51 Bărbat: O clipă, vă rog. Cu cîtva timp în urmă, ascultînd emisiunea la radio, la un moment dat am auzit cîntăreţi celebri (suprapus alt bărbat: nu se vede, Flavi, nu se vede bine) cîntînd următorul lucru (suprapus: hai să le-arătăm). Un lucru mai aberant n-am întîlnit în viaţa mea decît acesta. La un moment dat cînta aşa: (suprapus: nu se vede, Flavi) Ceauşescu, omul univers. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a fost dat jos şi s-a pus în locul Lui! (huiduieli) Dumnezeu s-a supărat acuma pe el! Dumnezeu nu-l mai suportă!
27:27 Scandări: „Nici noi!”
27:37 Scandări: „Există Dumnezeu!”
27:58 Bărbat: Ai grijă. Încet, încet.
28:00 Femeie: Încet domnilor, nu vedeţi că e aicea un aparat.
28:01 Bărbat: Cerem telefoniştilor să transmită la Bucureşti că solicităm eliberarea dizidenţilor din Bucureşti, a tuturor dizidenţilor, şi în primul rînd a poetului (femeie: Mihai Eminescu) Mircea Dinescu! (femeia: Mircea Dinescu, urale)
28:22 Bărbat răguşit: Stimaţi cetăţeni. Am fost un grup de oameni, (neînţelegibil) fabric, am fost patru garnituri pline cu protestanţi. (neînţelegibil) în staţie erau terorişti. N-am putut coborî. Cetăţenii (neînţelegibil) şi-am venit, şi am coborît. Atîta am să vă spun. Nu mai pot (urale, aplauze).
28:48 Lorin Fortuna?: Vă rugăm, telefoanele să transmită la Cluj că Timişoara cere eliberarea Doinei Cornea! (urale) Să transmită la Iaşi că Timişoara cere eliberarea lui Dan Petrescu! (urale) Iar noi aici cerem aducerea înapoi a pastorului Laszlo Tokes! (urale) (discuţii suprapuse)
29:33 Scandări: „Laszlo!”
29:49 Lorin Fortuna: Am transmis de-aicea. Noi am transmis de-aicea proclamaţia noastră pe diverse căi. Sîntem informaţi în acest moment că Securitatea a interceptat cîteva din ele şi că probabil vor fi arestaţi cei în cauză. Atragem atenţia foarte serios, că dacă aceşti oameni vor păţi ceva, mînia poporului nu-i va cruţa pe cei care-au făcut-o! (huiduieli)
30:23 Scandări: „Jos Securitatea!”
30:45 Lorin Fortuna: Nu. Să ştiţi un lucru. Nu ştiu dacă-i bine cum spunem aşa. Şi în rîndurile Securităţii să ştiţi că sînt mulţi care ne-au ajutat! Voi nu ştiţi, noi ştim. Sînt mulţi. Şi acolo sînt oameni care vor să scape de

(Va urma)

14 gânduri despre „Timişoara 21 decembrie 1989: Proclamaţia FDR

 1. am sa fac posibilul de si nu am bani sa vin la timisoara te rog anuntal tu pe domnu furtuna ca vine initiatorul frontu democrat romin la timisoara dar inainte las ruga sa ma contacteze .astept telefonul lui furtuna . mirica tef .0244480655 nu am uitat de electronistii

   1. NU INTELEG DE CE MAI INTREBI DAR AM COMUNICAT FELUL IN CARE AM CUNOSCUT UN OM IN 1987 LA PLOIESTI DACA ESTE EL SA COMUNICE LORIN FURTUNA LA TELEFONUL0720175140 SA SPUNA EL ADEVARUL DACA A FOST SAU NU EL OMUL CONTACTAT DE MINE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN. NOROC BUN

 2. asa cum am spus intimplator am cunoscut on om aici la ploiesti prin 1987 lam vazut o singura data nu stiu daca il pot recunoaste dar daca domnul furtuna este cel cu care mam intilnit este bine nui cunosc numele doar faptul ca chiar el a spus sa tin minte de electronist ce am inteles atunci lucra la undeva pe la automatizarii nu stiu nu am putut verifica. intrebare ? CIND A AUZIT DE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN IN EVENIMENTE SAu DE CIND SINT PE INTERNET,el trebuie sa stie de unde sint pentru ca i-am spus atunci. daca a auzit in evenimente posibil ca omul real sa fie mort in evenimente daca domnu furtuna nu ma cunoaste si nici petrisor morar posibil sa il fi intilnit dar nu il pot recunoaste numai daca isi aduce aminte ce am discutat in anul 1987 la ploiesti. deci eu nu l-am vazut din 1987si nu stiu daca pot sa il recunosc fizic doar prin discutia avuta si pe care am spuso nu o data de mai multe ori, sa spuna repet unde a auzit de frontul democrat romin si cind :daca nu e persoana care a discutat cu mine la ploiesti .inchei acest mesaj sper ca pina la urma trebuie sa gasim pe omul de legatura ,viu sau mort . mirica a gheorghe frontul democrat romin. multumesc marius noroc bun.

 3. daca l-am intilnit vro data dupa nume ,nu dar fizic am discutat de frontul democrat romin in anul 1987 la ploiesti nu l-am intrebat cum il cheama pemtru a avea securitate in caz de ma prindeau si au fost aproape , indiferent ce ar fi facut am luat de baza himnoza. nu afla nimic, de la mine securitatea si asa am facut cu toate persoanele contactate cu exceptia citorva la alba iulia 1974 febroarie . unul lam revazut dar pe ceilanti nu . persoana contactata la ploiesti am vazuto o data si a spus ca este dintimisoara si are rude la ploiesti bleajoi bucov nu mai retin precis doar a indicat sa tin minte electronist si cam atit frontul democrat romin a fost creat pentru a scapa de prostia din rominia conunismu . daca a auzit de mine cind in evenimente dupa ,sau acum dupa ce apar pe internet trebuie sa gasesim sursa mort sau viu. nu dealceva ,dar oameni .au murit in numele FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN iar eu ma consider responsabil moral lucru care a si facut sa ma identific si sa nu pot duce in mormint cu un adevar pe care unii cetateni din rominia vroiau sal descrediteze bagindul in anonimat stropindul cu noroi , marius trebuie sa ma ajuti ajutinduma pe mine scoatem adevarul revolutiei romine incei aici intrucit pot comenta ore intregi sint multe ,foarte multe de spus . votati la doua stampile . rubrioca cu observati la buletinu electoral noroc bun si numi purtati pica revolutionar mirica.

 4. IOAN SAVA GHIS A LUCRAT CU MINE LA S.U.G.T.C. BUCURESTI LA CONSTANTA PE CIMP AVEAM ATELIERUL SI ATUNCI PURTA BARBA STIA DE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN ASTA CU MULTI ANI INAINTE 1980 SAU MAI INAINTE DAR A FOST SI ELECTRONISTU , CARE SE PARE A DECEDAT DAR A SPUS CUIVA SI EL , FRONTUL DEMOCRAT ROMIN TREBUIE REPUS DIN NOU ACUM LEGAL LA TIMISOARA NU STIU DACA LA LEGALIZAT . IMI TREBUIE INFORMATIIN ACEST SCOP NOROC BUN .

 5. nu ma refer la frontul democratic romin acest lucru sa intimplat dupa frontul democrat romin el nu a existat inainte si dupa 22 decembrie 1989 acest front a facut pact cu FSN in 22 decembrie 1989 in jurul orei 12 cel putin asta stiu tu poate sti mai bine, eu unul tin cu adevarul si nu infloresc cu nimic in nici un comentariu imediat ce ma fac bine plec sa iau actele .F.D .R. REALITATEA ESTE UNA SINGURA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN A EXISTAT CU MULT INAINTE CINE A AVUT INTERESU SA TINA ASCUNS DE CE ION ILIESCU DE CE //??SA IASA IN RELIEF F.S.N. SI ACUM VAD CA ESTE TOT FSN IN TIMISOARA . STIU CA ACUM ISTORIA SCRISA DE VOI NU MAI ESTE CUM CREDEATI INAINTE VENITI CU COMPLETARI FAPTE ASCUNSE .NOROC BUN MIRICA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN.

 6. DACA LORIN FURTUNA NU CEDA SI NU FACEA ALIANTA CU FSN SI NU SE RECUNOISTEA CU BUCURESTIUL RISCAM AS CUM AM MAI SPUS PARCELAREA ROMINIEI ATIT . DE AICI TRADAREA CA NU SPUNE CARE SECURISTI AU COLABORAT CU EL ITI SPUN EU NICI UNUL TOTI DE FRICA AU TACUT SAU SA CULCUSIT NE STIND CU CINE SE LUPTA DACA MA IDENTIFICAM ATUNCI LA PLOIESTI RESPECTIV RAFINARIA BRAZI ERAM INPUSCAT . FRONTUL DEMOCRAT ROMIN TREBUIE LEGALIZAT URGENT.

 7. ESTI LA TIMISOARA CUNOSTI MAI BINE CUM AU FOST PROBLEMELE DIN COMENTARII ESE ALCEVA SI NU POT SA TRAG MULTE CONCLUZII RECUNOASTEREA FRONTULUI DEMOCRAT ROMIN FACE LUMINA IN ACESTE EVENIMENTE DACA O TIETI TOT ASA CUM CREDETI CA ESTE ADEVARAT TRABA VOASTRA EU UNUL STIU UN SINGUR LUCRU CE AM, FACUT . CHIAR DACA A TRECUT TIMPUL PUTEAM, RAMINE IN ANONIMAT DAR FIND IN ROMINMIA NU AM PUTUT SA MAI RABD , VRETI O DEMOCRATIE IN ROMINIA O AVETI DAR CU MENTALITATEA CELOR DIN CONDUCERE NU NU CA SINT OAMENI RAI NU STIU CUM SA ACTIONEZE IN MOD PASNIC SA FACA BANI BANI DE CARE ROMINIA ARE NEVOIE, SINT INVATATI SA COPIEZE ATITA STIU EI SA FACA SI NICI COPIAT NU IESE BINE NU LE FAC ALTE PROPUNERI CA VOR INTELEGE ALCEVA AM PROPUS CEVA SI SA VEDEM DACA FACE TOTII PARLAMENTARI AU CITE DOUA TREI UMBRE PLUS PAZA NU ASA ESIM DIN CRIZA .FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA . CINE ERA IN PIATA NU ERA SI IOAN SAVA CHIS ATIT

 8. NU SA AUZIT DE MINE DAR MAI SUS IN COMENTARIU SA AUZIT LORIN FIRTUNA NUI NIMIC,STIU CE SE INTIMPLA NU DAU INAPOI CIND UN ADEVAE AL REVOLUTI ROMINE ESTE BAGAT IN ANONIMAT MAI MULT ESTE STERS DIN ISTORIE IAR UNUL DUPA BLOC CREAZA DIVERSIUNI NUI ACUZ DE NUMIC RAU CA GINDIRE GINDESTE BINE DAR VEZI TOATE CITE SE SPUN PE BLOGURI NUI MADEVARAT ATUNCI NICI INFORMATILE REVOLUTIONARE DUPA CUM LE CONSIDERATI SINT BAGAT SA CAUT DOSAR TIPARIT NUI ADEVARAT PDF LA INSTALAT MINTITI CU INVERSUNARE DOMNILOR CARE SPUNETI DEMOCRATIE FRONTUL DEMOCRAT ROMIN NU UMBLA CU DIVERSIUNI , NU MAI SCRIETI PROSTI SI SA UMBLATI CU INTIMIDARI AI AUZIT PERJULE LIGA EUROATLANTICA, AI STERS CASETA DE CE CE VROIAI SA FACI AI FALSIFICAT ISTORIA ROMINIEI EVENIMENTE 1989 DIN 22 DECEMBRIE CREZI CA SI EU AM FACUT CE AI FACUT TU ????. UNDE AI FOST IN DOUA LOCURI DEODATA CINE A FOST LA MICROFON CA SA DOVEDESTI CA AI FOST ACOLO SUS CA AS AI SPUS OPRESTE CA TE AFUNZI MAI MULT TIO SPUN CA REVOLUTIONAR ANTICOMUNIST CIT AI DAT SA IEI CERTIFICATU LA PROCURORI AVOCATI CERTIFICATE SA TE SUSTINA FRONTUL DEMOCRAT ROMIN MIRICA .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.