Membrii vechi ai Colegiului Național al Institutului Revoluției Române contestă numirea noilor membri de către Klaus Iohannis

Pe portalul revoluției (linc) a apărut o petiție trimisă Administrației Prezidențiale de către membrii vechi ai Colegiului Institutului Revoluției, prin care este contestată numirea, de către președintele Klaus Iohannis, a celor 6 noi membri din acest colegiu, invocîndu-se nulitatea absolută  Decretului prezidențial nr. 847/12 oct. 2018. După cum am mai scris, președintele Iohannis a numit 6 persoane în conducerea Institutului Revoluției (linc), și anume pe Ion Caramitru, Radu Filipescu, Nicoleta-Lorena Giurcanu (Matei), Teodor Doru Mărieş, Florian Răzvan-Mihalcea și Dan Voinea, în locul a 6 membri ai Colegiului Național al acestei instituții care au răposat între timp ori și-au dat demisia.

Redau această petiție, înregistrată cu nr 8271 din 31 octombrie 2018 la Administrația Prezidențială.

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, Președintele României,
Administrației prezidențiale

Noi, Petrică Dorin BALINT, Emilian Vasile CUTEAN, Emil (Cico) DUMITRESCU, Cazimir Benedict IONESCU, Eugenia IORGA, Mihail ISPAS, Dumitru MAZILU, Alexandru MIRONOV, Gheorghe PASTOR, Romeo RAICU, Petre ROMAN, Ioan SAVU, Adrian SANDA, Răzvan Emil THEODORESCU, Dan TOADER, Dorel VIȘAN, Valentin VOICILĂ, Gelu Voican VOICULESCU, membri cu mandat permanent și neretribuiți ai Colegiului Național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 – IRRD, vă prezentăm mai jos motivele de nulitate absolută ale Decretului prezidențial nr. 847/12 oct. 2018, privind completarea colegiului național, prin ocuparea locurilor vacante, publicat în Monitorul Oficial parte I nr. 871 din 15 oct.:
– 1) –condiția sine qua non ca membrii Colegiului Național al IRRD [să] fie obligatoriu revoluționari – în conformitate cu art. 4, alin. a al Legii nr. 556/2004 –, nu este satisfăcută. Ba chiar se precizează că trebuie să fie revoluționari reprezentativi și recunoscuți (respectiv, având calitatea aceasta atestată de certificatele emise conform Legii nr. 42/1990 și a Legii nr. 341/2004;
– 2) – SSPR, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor va face respectivele propuneri, ținînd seama de repartiția teritorială în cadrul componenței Colegiului Național al IRRD care urmează a fi completat prin decizia Dumneavoastră. Astfel, în raport cu decesele sur-venite, în urma cărora au apărut locurile vacante, unul revine Iașului, altul – Brașovului, două – Timișoarei și doar două – Bucureștiului.
Dintre persoanele care vă vor fi propuse, Dumneavoastră veți alege în așa fel încît să se mențină distribuția originară în alcătuirea Colegiului Național al IRRD.
– 3) – în această ordine de idei, adresa Departamentului de relații cu autoritățile publice și cu societatea civilă, din cadrul Președinției României, cu nr. 14 D. R. A./246 din 27 iulie 2018, semnată de domnul Andrei MURARU și primită la SSRM (respectiv, la SSPR) cu nr. 18/5448 din 30 iulie 2018, nu poate reprezenta o consultare, așa cum prevede tot art. 4, alin. a al Legii nr. 556/2004, ci doar o simplă informare, fără o valabilitate legală;
– 4) – în conformitate cu Legea nr. 556/2004, privind înființarea și funcționarea IRRD, Președintele în exercițiu desemnează noii membri ai Colegiului  Național, în locurile rămase vacante;
– 5) – legiuitorul a prevăzut ca numirea acestor noi membri să se facă prin consultarea SSRM (respectiv, SSPR – Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor) și cu avizul Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 (CPRD), deoarece doar acest secretariat de stat, deținînd arhiva cu dosarele tuturor revoluționarilor, este în măsură să vă propună un număr de revoluționari, din care Dumneavoastră să desemnați pe cei șase noi membri din Colegiul Național al IRRD. Numai astfel se vor elimina nelegalitățile semnalate.

Menționăm că prezentul nostru demers are valoare de plîngere prealabilă.

În încheiere, vă asigurăm domnule Președinte, de distinsa noastră considerație,

București, 15 octombrie 2018.
Membrii Colegiului Național al IRRD: Petrică  Dorin BALINT, Emilian Vasile CUTEAN, Emil (Cico) DUMITRESCU, Cazimir Benedict IONESCU, Eugenia IORGA, Mihail ISPAS [răposat după scurt timp, la 9 noiembrie – linc], Dumitru MAZILU, Alexandru MIRONOV, Gheorghe PASTOR, Romeo RAICU, Petre ROMAN, Ioan SAVU, Adrian SANDA, Răzvan Emil THEODORESCU, Dan TOADER, Dorel VIȘAN, Emil VLĂDESAN, Valentin VOICILĂ, Gelu Voican VOICULESCU

Cei care apar că ar fi iscălit acest demers sînt toți membrii vechi al Colegiului Național al Institutului Revoluției (linc). Remarc că pe saitul instituției nu au fost trecuți membrii noi numiți de Iohannis. Pe portalul revoluției e prezentată în facsimil (vizibilă doar pentru cei înregistrați pe sait) doar prima pagină a adresei respective, pe care o prezint acum și eu. Pagina a 2-a, cu semnăturile, lipsește. Am dorit să mă conving că într-adevăr adresa a fost iscălită de toți cei care se pretinde că au iscălit-o, și m-am adresat Administrației Prezidențiale:

vă cer să confirmați ori să infirmați următoarea informație care a fost răspîndită pe internet:
http://www.portalulrevolutiei.ro/forum/index.php?topic=240.150
La Administrația Prezidențială, cu nr. de înregistrare 8271 din 31.10.2018, s-ar fi depus un demers al mai multor membri al Colegiului Național al Institutului Revoluției Române, în care se invocă nulitatea absolută a decretului prezidențial nr. 847 din 12 octombrie 2018 prin care președintele României, domnul Klaus Iohanis, a numit cîteva persoane în Colegiul Național al Institutului Revoluției.
În caz că informația este adevărată, vă cer să-mi trimiteți o copie scanată a respectivului demers.
Cererea mea se întemeiază pe legea 544/2001 a liberului acces la informații publice, ținînd seama că Institutul Revoluției este o instituție publică și tot ceea ce ține de activitatea acestuia e de interes public.

Din partea Președinției am primit următorul răspuns, cu semnătura Gabriel Cristian Piscociu:

Așa cum precizați, demersul la care faceți referire, al unor membri ai Colegiului Național ai Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, a devenit public prin afișare pe internet, prin însăși voința autorilor respectivului demers.
Totodată, avînd în vedere că Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 este o instituție publică, așa cum subliniați și dumneavoastră, vă sugerăm să vă adresați Institutului, avînd în vedere că informația publică solicitată privește și rezultă din activitatea acestuia, în confomritate cu prevederile art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Cu alte cuvinte, Președinția confirmă existența respectivului demers, dar copia scanată pe care o voiam ca să văd semnăturile nu mi-o dă. Mă invită să cer informații la Institutul Revoluției, ceea ce este o aberație, fiindcă respectivul demers, chiar dacă a fost formulat de membri ai Colegiului Național al Institutului Revoluției, a fost formulat în nume propriu, de persoane fizice, și nu în numele Institutului Revoluției (nu are număr de înregistrare de la acest institut).

Legat de demersul propriu-zis, cîteva observații proprii:
1. Legea 556/2004 (linc), la art. 4 lit. a spune: „Colegiul național al Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, denumit in continuare Colegiu național, ca organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat permanent, format dintr-un număr de 25 de personalități reprezentative și recunoscute ale Revoluției române din decembrie 1989. Membrii Colegiului național sînt desemnați de către Președintele României, cu consultarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989”. Cu alte cuvinte, președintele României are rolul hotărîtor în a desemna pe membri Colegiului Național al IRRD. El are obligația să consulte SSPR și CPRD dar nu are vreo obligație de a ține seama, în hotărîrea finală pe care o ia, de părerile acestora. Cei desemnați trebuie să fie personalități „reprezentative și recunoscute” ale revoluției, dar în lege nu scrie că prin aceste cuvinte se înțelege persoane care au certificate de revoluționar conform legii 42/1990 sau legii 341/2004. A pretinde astfel înseamnă a adăuga la lege. Aprecierea a ce anume înseamnă „reprezentativ și recunoscut” revine președintelui României. Dintre cei 6 numiți de Iohanis la IRRD, Nicoleta Lorena Giurcanu (Matei) are certificat de luptătoare reținută în revoluție (cu numele de fată Matei – linc), Dan Voinea are certificat de luptător „remarcat prin fapte deosebite” (linc) (în discuție telefonică mi-a confirmat că are certificat și a adăugat că nu l-a folosit), Ion Caramitru, Radu Filipescu, Teodor Mărieș și Florian Mihalcea n-au certificate, cu mențiunea că la un moment dat fostul secretar de stat (și actualul condamnat penal – linc) George Costin propusese acordarea de certificat de revoluționar pentru Florian Mihalcea (linc) (fără știrea acestuia, după cum îmi scria domnul Mihalcea pe e-mail la vremea respectivă).

2. Ideea de respectare a unei repartiții teritoriale în cadrul Colegiului Național al IRRD lipsește din legea 556/2004, la fel cum lipsește și ideea că SSPR trebuie să facă propunerile pentru Colegiul Național. Legea vorbește doar de consultarea de către președinte a SSPR și a CPRD, nu și de faptul că propunerile trebuie înaintate de SSPR ori CPRD. Trebuie spus însă că pe vremea președintelui Băsescu, la ședința CPRD din 15 februarie 2011 (linc), s-a propus ca în Colegiul Național al Institutului Revoluției să fie numiți George Costin (pe atunci secretar de stat) și Raymond Luca (pe atunci președinte al CPRD). Președintele Băsescu nu a ținut seama de propunere, care nu mi-este limpede dacă i-a fost înaintată oficial.

3. Nu cunosc ce adresă a trimis Andrei Muraru, în numele Președinției, deci nu pot aprecia în ce măsură acea adresă reprezintă o consultare în sensul art. 4 lit. a din Legea 556/2004.

4. Singurul motiv de nelegalitate al decretului președintelui Iohannis care ar putea fi invocat (și prin expresia că „prezentul nostru demers are valoare de plîngere prealabilă” înțeleg că e posibil un proces pentru anularea decretului președintelui) este lipsa consultării, dar faptul că nu s-a ținut seama de părerile instituțiilor consultate nu mi se pare relevant, dat fiind că legea prevede expres că președintele României este cel care numește membrii Colegiului Național al IRRD. Administrația prezidențială poate invoca chiar faptul că au fost propuși (în 2011) Raymond Luca și George Costin, iar după o deliberare de 7 ani a ajuns la concluzia că trebuie numiți Caramitru, Filipescu, Giurcanu, Voinea, Mărieș și Mihalcea.

5. Pînă acum toți membri IRRD au fost numiți de fostul președinte Ion Iliescu, care este și președintele acestui institut. La vremea aceea (legea 556/2004 era proaspătă) nimeni n-a contestat dreptul legal al președintelui de a numi conducerea acestui institut. A fost contestat doar dreptul moral și asta a atras institutului imaginea de institut a lui Iliescu. Contestarea de către cei numiți de Ion Iliescu a dreptului președintelui Iohanis de a numi și el membri în conducerea IRRD în locul celor morți ori demisionați între timp va întări în opinia publică percepția de „institut a lui Ion Iliescu”, cu efecte negative pentru prestigiul, și așa suferind, al institutului. Lucrurile sînt agravate de faptul că însuși fostul director Claudiu Iordache a atacat vehement institutul.

6. În urma morții lui Mihai Ispas președintele Iohanis are posibilitatea să mai numească un membru în Colegiul Național al IRRD. Legea nu prevede vreo durată a mandatului pentru membrii Colegiului Național, aceștia sînt numiți pe viață și nu există procedură de revocare, dar la moartea sau demisia unui membru președintele României poate numi un membru nou.

Mai citește alte articole despre Institutul Revoluției la categoria Institutul Revoluției.

13 gânduri despre „Membrii vechi ai Colegiului Național al Institutului Revoluției Române contestă numirea noilor membri de către Klaus Iohannis

 1. Stimate domnule Mioc,

  Nu a existat o propunere oficiala ca eu sa fiu numit membru in acest colegiu. A fost doar o discutie in comisie si nimic mai mult. Discutia viza o amendare a legii prin care presedintele CPRD si secretarul de stat de la SSPR (oricare ar fi fost acestia) sa devina membri colegiului pe perioada mandatului lor. Aici s-a oprit intreaga discutie.

  Numai bine,
  Raymond Luca

 2. Cu totii stim despre presedintele Johannis ca este un falsificator de acte, si ca nu are scrupule dar ca este si machiavelnic, e deja prea mult, pe bune.PS-Mioc, esti cam pretios in ultima vreme, nu prea mai dialoghezi cu cititorii, de ce oare?!

  1. Domnule krudus, de multă vreme n-ați mai comentat pe blogul meu, cînd să dialoghez cu dv.?
   Sînt uneori ocupat (n-am ieșit încă la pensie, că nu sînt securist sau militar) și nu răspund la comentarii, dar părerile mele le spun în articole. Doar dacă am de adăugat ceva merită să fac vreun comentariu.

   1. Sub chipul dvs blajin stiam ca se ascunde o limba ascutita !…lasand gluma la o parte, cum poate ajunge un impostor machavelnic asa ca dl Maries, membru in IRRD?…acest nene chema minerii in 22 Decembrie, deci el este cel mai bun tovaras al minerilor, filmul dovedeste clar acest aspect.Este o tema de lucru pentru domnia voastra si pt cei din IRRD, carora le-am scris, chiar acum cateva zile !…daca lasati lucrurile asa, nu cred ca-I ok deloc.

   2. Aprecierea că Mărieș ar fi impostor vă aparține. Dar filmarea aia din 22 decembrie 1989 în care Mărieș cheamă minerii ar dovedi că a fost prezent la revoluție, deci nu e impostor.
    Ajungerea în Colegiul Național al IRRD se face, conform legii, prin decret al președintelui României. Toți cei din Colegiul Național al IRRD au ajuns acolo în acest fel. Pînă acum toți fuseseră numiți de Ion Iliescu în 2004, spre sfîrșitul mandatului. Acum e pentru prima oară cînd alt președinte decît Ion Iliescu numește persoane în conducerea IRRD.

 3. Da, in opinia mea si imi asum, este un mare impostor in sensul ca niciodata nu si-a aratat adevarata legatura cu minerii.Iata, filmul dovedeste ca el cheama minerii inca din 22 Decembrie, face un apel la ceva, din pacate nu se prea intelege…dar am luat legatura cu cel care a filmat, astept inca un raspuns pt ca filmarea de inceput este importanta .In toate locurile unde a fost prezent fizic acest Maries, au existat si victime.Nu sustin ca el a tras, nu am probe, dar am tot dreptul sa-l suspectez, cunoscandu-l ca este un individ parsiv si extrem de viclean.Maries, este genul de papusar , la tv se abtine mult, chiar ii este greu sa nu-si dea arama pe fata.Eu sunt contrariat totusi ca dl procuror Voinea cu care Maries este bun amic nu a cercetat activitatea acestuia din Decembrie pana in 13-14 iunie.Nu mai vorbesc despre locul de munca,nu-i asa ?…un om care nu munceste din ce traieste??..avea Maries sponsori??…mai juca fotbal??

  P.S1-Ca presedintele Johannis este depasit de multe situatii si semneaza ca primarul este de notorietate.Un om care si-a tras case cu acte false, pt mine, nu inseamna decat un personaj cu o lipsa crasa de respect fata de cei care muncesc cinstit.

  P.S.2-Acum cativa ani, odata cu lansarea revistei LUJU.RO, amintiti-va ca v-am felicitat pt onestitate.Teodor Maries, publica acel document fals despre o asa zisa comutare a pedepsei dictatorilor.Pai si, in aceste conditii , nea Maries grevistul foamei ajunge la IRRD, hai sa fim rezonabili !Vreau la IRRD revolutionari patrioti nu smekeri al caror trecut este dubios.

  1. Domnule krudus, vă deranjează că Mărieș a chemat minerii în 22 decembrie 1989, dar atunci minerii n-au venit. Domnul Iliescu (sau sprijinitorii dînsului) au chemat însă minerii în 29 ianuarie 1990, 19 februarie 1990 și 14 iunie 1990. Aia văd că nu vă deranjează.
   Anchetele legate de revoluție n-au fost făcute numai de Voinea ci de o mulțime de alți procurori. Se pare că n-au găsit nimic care să-l învinuiască pe Mărieș în atîția ani.
   De altfel, o anchetă penală nu trebuie făcută pe sistemul „avem cutare persoană care deranjează, hai să vedem cu ce o putem învinui”. Ancheta trebuie făcută pe sistemul „avem cutare faptă penală” (de pildă, împușcarea unor persoane la revoluție) „hai să vedem cine e făptuitorul”.

   1. Da, eu nu am gasit nimic despre Maries in perioada 1992-2002, a fost la cules de mandarine in Grecia?!Altceva vreau sa subliniez si anume ca-n toate locurile unde a fost acest Maries au existat victime, puteti contesta acest fapt real?.Intr-un interviu sustine ca el a strans armele, apoi , in alt interviu, spune ca le-a distribuit la ordinul indirect al lui Iliescu.Povestile lui put a hoit.Maries avand acces la dosare, povesteste multe lucuri,fapte din ce-a citit prin dosare, din declaratiile altora.
    De ce in absolut niciun interviu acordar pana astazi nu face referire la chemarea minerilor in 22 decembrie???Ascunde ceva?!Daca minerii s-ar fi luat dupa chemarile lui Maries, aveam si mai multi morti in Bucuresti, norocul a fost ca inregistrarea sa nu fie data pe postul public.Vreti fapte penale?…da, sunt destule….dupa alegerile libere de ce a continuat sa ocupe strada platind din banii lui!?! acele loaze fara ocupatie???daca tot sunteti un iubitor de natie si adevar, incercati s-a priviti si din alt unghi.Personal chiar vreau sa stiu ce-a vrut atunci, de ce chema minerii.El este primul individ pe care il vad si-l aud facand apel la mineri, nu pe Iliescu, intelegeti dle Mioc?

    P.S-prin anul 1999 am cunoscut un jeg de om, se numeste Dan B.Chiar l-am intrebat daca locuieste prin Balta Alba, imi era cunoscuta vocea lui si mecla.Individul era exact ca si Maries, huoo Iliescu,bolsevicul cremenal, alea,alea.Ce s-a vezi, dle Mioc, acest jeg apare si el pe youtube intr-un film, cu mitraliera la brau uraland ca un erou ca el a tras acolo, acolo unde sunt teroristii…Evident ca nu m-am abtinut si I-am spus ce vazusem pe youtube, l-am rugat sa vada singur filmul pt ca incepuse sa minta cu tupeu cum ca el nici nu era in Bucuresti atunci, se inrosise de furie.Asta ce-o fi avut pe constiinta?!Acuzatiile trebuiesc dovedite doar cu probe, nu cu vorbe pline de ura.

 4. Scena care a aparut vineri la protestul de la Universitate, inchiriata de Teodor Maries de la o firma din Brasov, pana in 31 decembrie
  de I.C. HotNews.ro
  Sâmbătă, 7 noiembrie 2015, 19:00 Actualitate | Esenţial

  AddThis Sharing Buttons
  Share to Facebook

  Facebook
  Share to Twitter

  Twitter
  Share to Email

  Email
  Share to Mai multe…

  Mai multe…
  21

  Protest in Bucuresti
  Foto: Hotnews
  Scena din fata Teatrului National a fost adusa de presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, Teodor Maries, care joi a incheiat un contract cu o firma din Brasov sa ii puna la dispozitie, pana in 31 decembrie, scena si echipamente de sunet si lumini pentru manifestatia din Piata Universitatii, informeaza Mediafax.

  Vineri, la Universitate, in fata Teatrului National, a fost amplasata o scena pe care, in timpul manifestatiei, au urcat aproximativ 20-30 de persoane ce intentionau sa se adreseze oamenilor. Manifestantii i-au huiduit si le-au cerut sa coboare de pe scena.

  Presedintele Asociatiei „21 Decembrie 1989”, Teodor Maries, a declarat sambata, pentru agentia de presa citata, ca el a adus scena din fata Teatrului National, din proprie initiativa, fara sa implice asociatia.

  Maries a precizat ca a incheiat un contract pentru aducerea acestei scene, pe care sambata l-a postat pe pagina de Facebook a asociatiei.

  Din contract rezulta ca beneficiarul era Asociatia „21 Decembrie 1989”, si nu Teodor Maries in nume personal.

  Teodor Maries a mai spus ca a fost intrebat de jandarmi, vineri, daca el s-a ocupat de ridicarea scenei si a recunoscut, fiind anuntat ca va fi amendat.

  „Am demontat tribuna, dar daca strada va avea nevoie de ea, ma voi ocupa sa o montez la loc. Consider ca nu este firesc sa fiu sanctionat pentru acest gest, pentru ca, pana la urma, toti oamenii care se strang in strada ar putea fi amendati si nu cred ca ar trebui sa fie aplicate sanctiuni pentru demersuri care au legatura cu ce se intampla in piata”, a spus Teodor Maries.

  Contractul de prestari servicii a fost incheiat in 5 noiembrie, intre prestatorul SC GDD Sound SRL Brasov, reprezentat de administrator Dan Dumitru Ghita, si beneficiarul Asociatia „21 Decembrie 1989”, reprezentat de Teodor Maries.

  Prin acest contract, firma din Brasov a asigurat echipamente de sunet-lumini si scenoteca pentru „manifestatie Piata Universitatii Bucuresti”. Suma pe care trebuie sa o plateasca Teodor Maries este de 3.000 de euro plus TVA, respectiv 16.442,40 lei, conform facturii emise de catre firma in 6 noiembrie. Prin contract, Teodor Maries trebuia sa mai asigure cazarea si masa celor patru tehnicieni care se ocupau de echipamente.

  Contractul era incheiat pana in 31 decembrie, timp in care firma din Brasov trebuia sa asigure functionarea echipamentelor.

  In contract este prevazut si ca partile sunt exonerate de raspunderea privind neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere a obligatiilor asumate, in cazul aparitiei unor evenimente, printre care „izbucnirea unor revolte civile sau revolutii, acte de terorism”, „acte ale oricarui guvern sau autoritati”, „incendii, explozii, inundatii”.

  Vineri seara, in a patra zi de proteste, in Piata Universitatii s-au adunat aproximativ 5.000 de oameni, care au scandat din nou impotriva coruptiei si au adus un omagiu victimelor incendiului din clubul Colectiv, la o saptamana de la tragedie.

  In timpul protestului, mai multe persoane au urcat pe scena instalata in fata Teatrului National, pentru a se adresa celorlalti protestatari, insa din multime s-a huiduit, s-a fluierat si li s-a strigat sa coboare. Aparitia acestei scene, pe care se aflau si instrumente muzicale, a provocat nemultumire in randul celor prezenti, care au spus ca nu se poate canta cand atatia tineri au murit in clubul Colectiv.

  Pe scena au urcat in jur de 20-30 de persoane, iar cateva dintre acestea au vorbit de la microfon, insa din multime s-a huiduit si li s-a cerut sa coboare. „Jos de pe scena”, „Piata nu are lider”, „Fara scena, fara scena” au fost cateva dintre scandarile din piata. La un moment dat, sunetul si luminile de pe scena au fost oprite.

  Acesta este inca un interviu dubios plin de bizarerii.Prima oara spune ca el a adus scena fara sa implice asociatia,dar plata se face din banii asociatiei, cum dracu vina asta?Cand minte acest nene?Asigura scena de,si,cititi cu atentie- „izbucnirea unor revolte civile sau revolutii, acte de terorism, mai sa fie…adica unde e Maries prezent e musai sa fie si sange pe asfalt.Sunt perfect constient ca sunt si oameni fericiti ca Maries le-a facilitate acordarea unor drepturi, unii dintre ei pot devein golani oricand ca sa-l apere, dar eu cred ca merita sa stim tot adevarul.De ce chema el minerii atunci este o mare necunoscuta , cel putin pt mine…
  Cat de perfid poti fi, ca sa profiti si de mortii din Colectiv?
  I-am scris pe diverse forumuri, chiar si la Asociatie, mi-au fost sterse toate mesajele, de ce oare?..e cumva obisnuit doar cu cei care-l gadila ?

 5. Ma numesc Valentin Voicila si sunt membru in Colegiul National IRRD.Nu am semnat nicio contestatie.ESTE UN FALS!!!!!!!!

  1. Am observat că din documentul prezentat pe portalul revoluției, pe care l-am reprodus și eu, lipsește pagina a 2-a, unde ar trebui să fie semnăturile. Chiar întrebasem pe forumul portalul revoluției dacă se poate prezenta și pagina a 2-a a documentului, dar n-am primit răspuns.
   Dintre colegii dumneavoastră din Colegiul Național IRRD a luat legătura cineva cu dumneavoastră ca să vă vorbească despre un asemenea demers? Ar trebui să lămuriți cu ei dacă au depus la Administrația Prezidențială un document emis și în numele dumneavoastră, fără acordul dumneavoastră. Vă puteți interesa (inclusiv prin e-mail) și la Administrația Prezidențială – aveți și numărul de înregistrare al documentului. Poate obțineți dumneavoastră copia scanată, pe care eu n-am izbutit s-o obțin, pentru a vedea și pagina cu semnăturile și dacă cineva v-a falsificat semnătura ori a fost depus documentul fără semnătura dumneavoastră (ceea ce tot nu e în regulă, dacă nu ați agreat în final documentul trebuia să vă scoată numele și din textul acestuia).
   Remarc că nici pînă acum, deși decretul președintelui Iohanis e vechi de 2 luni și jumătate, pe saitul Institutului Revoluției, la pagina cu componența Colegiului Național, noii membri numiți de Iohannis nu sînt trecuți: http://irrd.ro/institut/colegiul/
   Deci se crează impresia că Institutul Revoluției nu recunoaște valabilitatea decretului președintelui.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.