Noul președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ion Ciolacu, luptător cu rol determinant în revoluție, deși nu a depus cerere de obținere a acestui titlu în răstimpul legal

După arestarea lui Liviu Dragnea, în fruntea Camerei Deputaților a fost ales domnul Marcel Ion Ciolacu, deputat PSD de Buzău. Domnul Ciolacu este și revoluționar din decembrie 1989, iar prin decizia SSRMLÎRC nr. 313 din 15 aprilie 2019 a primit titlul de luptător în revoluție cu rol determinant. Respectivul titlu a fost introdus în Legea 341/2004 prin OUG 95/2014 și poate fi solicitat de vechii deținători ai titlului de luptător în revoluție remarcat prin fapte deosebite. Luptătorii cu rol determinant au dreptul la o indemnizație lunară, pe care cei care au rămas cu vechiul titlu de luptător remarcat prin fapte deosebite n-o mai primesc.

SSRMLÎRC a aprobat cererea domnului Marcel Ion Ciolacu pentru titlul de determinant cu întîrziere, abia în urma ședinței comisiei din 20 martie 2019, și a emis decizia respectivă în 15 aprilie 2019. Din cîte știu, pînă acum președintele Iohanis încă nu a emis vreun decret care să consființească titlul de „determinant” al domnului Ciolacu. Dar un nou decret al președintelui cu acest scop e posibil, deoarece sînt o mulțime de noi cazuri de revoluționari cărora li s-a aprobat noul titlu de către noua echipă a SSRMLÎRC, și urmează trimiterea lor la președinție.

Este ciudat în acest caz că Marcel Ciolacu nu apare printre cele 6546 de persoane care au depus, pînă la data de 12 mai 2015 (linc), cererea de atribuire a noului titlu introdus de OUG 95/2014 de „luptător cu rol determinant”.

Art. II alin. (1) din OUG 95/2014 spune: „Cererile prevăzute la art. 3^2, respectiv cele pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, iar la art. II alin. (3) din același act normativ se precizează că respectivul termen de 90 de zile lucrătoare este de decădere. Or din datele publicate pe saitul Secretariatului de Stat (linc), încă din vremea cînd acesta era condus de Adrian Sanda, reiese că domnul Marcel Ion Ciolacu nu face parte dintre cei care au depus cererea de înlocuire a certificatului de luptător „remarcat” cu cel de luptător „determinant” pînă la termenul de decădere prevăzut de lege.

Cum a primit totuși domnul Ciolacu aprobarea pentru schimbarea titlului de revoluționar pe care-l deține? I-am trimis un e-mail domniei sale (la adresa precizată pe saitul Camerei Deputaților) în care am cerut explicații, dar n-am primit răspuns. În lipsa răspunsului, pot face doar presupuneri, pe baza Deciziei 313 din 15.04.2019 a comisiei din cadrul SSRMLÎRC (linc), care e postată pe saitul instituției și o reproduc și aici.

Domnul Ciolacu a dat în judecată SSRMLÎRC și a obținut o hotărîre a Tribunalului Buzău care obliga Secretariatul de Stat să-i soluționeze cererea administrativă pentru noul titlu pretins. Soluționarea cererii administrative nu înseamnă obligatoriu admiterea ei. O cerere administrativă se poate soluționa și prin respingere. Dintre cei 5 membri ai comisiei SSRMLÎRC, doi, anume Irina Leulescu și Athena Piceava, adică cei rămași din vechea echipă a fostului secretar de stat Sorin Meșter, au votat pentru respingerea cererii. 3 membri, anume secretarul de stat Laurențiu Florian Coca și cele 2 persoane aduse de dînsul la secretariat, Petrică Balint și Daniela Lungu, au votat pentru admiterea ei. Astfel, cu 3 voturi contra 2, cererea noului președinte al Camerei Deputaților de a primi noul titlu de luptător în revoluție „determinant” a fost admisă.

De precizat că cele 2 membre ale comisiei care au votat contra nu mai fac parte acum din respectiva comisie, doamna Athena Piceava fiind schimbată din funcție prin ordin al secretarului de stat în 1 aprilie 2019 (linc), iar Irina Leulescu a înaintat cerere de demisie în 2 aprilie 2019, după această dată ea abținîndu-se de la orice vot în cadrul comisiei (linc).

Activitatea revoluționară a domnului Ciolacu s-a desfășurat la Buzău, unde în 22 decembrie 1989 dumnealui s-a aflat printre persoanele care au pătruns în sediul local al PCR și apoi au înființat CFSN-ul local.

OUG 95/2014 prevede că titlul de revoluționar cu rol determinant se acordă doar celor care au desfășurat activități revoluționare în localități în care au existat la revoluție persoane ucise, rănite sau reținute înainte de fuga dictatorului (22 decembrie 1989 ora 12,10). Articolul 1^2 alin. (3) din normele de aplicare ale legii 341/2004 așa cum au fost schimbate după apariția OUG 95/2014, prin HG 99/2015 (punctul 4) spune că aceste localități sînt București, Timișoara, Cluj, Lugoj, Caransebeș, Cugir, Tîrgu Mureș și Sibiu, dar se adaugă la alineatul (4): „Alte localităţi, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, pînă la fuga dictatorului, decît cele prevăzute la alin. (3), vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General”.

Buzăul, locul unde domnul Ciolacu și-a desfășurat activitatea revoluționară în 1989, nu făcea parte dintre orașele considerate inițial printre cele în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, pînă la fuga dictatorului, dar a fost adăugat printre aceste orașe printr-o hotărîre a fostului secretar de stat Adrian Sanda. Pentru această decizie, în 2016 Adrian Sanda a fost arestat și trimis în judecată pentru „abuz în serviciu”. În comunicatul Parchetului legat de arestarea mai multor angajați ai SSPR se preciza (linc): „s-a constatat că prin emiterea deciziilor prin care Comisia de analiză din cadrul SSPR a decis includerea orașelor Deva, Buzău, Brăila, Tîrgoviște şi Herculane în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului, deși aceste localități nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru includerea lor, au fost încălcate prevederile legale în vigoare. Pe cale de consecinţă, un număr de 290 de persoane beneficiază în mod ilegal, începînd cu data de 1 ianuarie 2015, de o indemnizaţie lunară de 2020 de lei, prin aceasta cauzîndu-se un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare totală de 12.887.600 lei”.

Adică: Fostul secretar de stat Adrian Sanda a fost trimis în judecată (procesul nu s-a finalizat încă, dar a ieșit din atenția presei), printre altele, și pentru eliberarea de certificate de „luptător cu rol determinant” unor revoluționari buzoieni, dar după 3 ani actuala conducere a secretariatului susține eliberarea unui asemenea certificat domnului Ciolacu, revoluționar care, conform celor postate pe saitul SSRMLÎRC, și-a desfășurat activitatea revoluționară doar la Buzău.

În ciuda afirmațiilor Parchetului cu privire la nelegalitatea includerii Buzăului între localitățile „în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului” (formularea din OUG 95/2014), am arătat în articolul „Gabriel Andreescu, dizidentul datorită căruia la Buzău s-au dat titluri de revoluționari cu rol determinant” (linc), că totuși măsura ar putea avea acoperire legală și Adrian Sanda ar putea scăpa de această parte a acuzațiilor care i se aduc. Anume, în dimineața de 22 decembrie 1989 dizidentul Gabriel Andreescu a fost ridicat de la domiciliul său din Buzău de către ofiţeri de Securitate, adus la Bucureşti şi arestat, iar după fuga lui Ceauşescu a fost pus în libertate. Aceasta era parte din planul securității de a izola potențialii lideri ai revoltei populare, care începea să se extindă. Domnul Gabriel Andreescu nu are certificat de revoluționar și activitatea de la revoluție a domnului Marcel Ciolacu nu are nici o legătură cu cea a lui Gabriel Andreescu, dar ghidîndu-ne strict după litera legii, existența lui Gabriel Andreescu ca persoană care a fost reținută la Buzău, în timpul revoluției, face legală, după părerea mea, includerea Buzăului ca localitate „în care au existat persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului”. Asta chiar și în condițiile în care manifestațiile de stradă anticeaușiste au început la Buzău abia după fuga dictatorului din clădirea C.C.

Pe de altă parte, niciunde nu rezultă din OUG 95/2014 că toți revoluționarii care au avut titlul de „remarcat prin fapte deosebite” și și-au desfășurat activitatea în localități „în care au existat persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului”, trebuie să primească titlul de „luptător cu rol determinant”. Activitatea fiecăruia trebuie analizată în parte. OUG 95/2014, la art. I pct. 4 litera b) (linc) spune că titlul de „luptător cu rol determinant” este „atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria revoluției române din decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confuntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiective de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, pînă la fuga dictatorului”. Deci chiar dacă, ca urmare a cazului Gabriel Andreescu, Buzăul poate fi încadrat în categoria de localități cu persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului, rămîne de discutat dacă domnul Marcel Ciolacu de la Buzău a avut un rol determinant în declanșarea și victoria revoluției române din decembrie 1989 și dacă și-a pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune.

Independent de această problemă, în care opiniile în cadrul comisiei de la secretariatul de stat au fost împărțite, presupunînd că rolul domnului Ciolacu la revoluție chiar a fost determinant atît pentru declanșarea cît și pentru izbînda acesteia, rămîne un semn de întrebare legat de faptul dacă dînsul a depus cererea pentru acest titlu în răstimpul de prevăzut de OUG 95/2014. Cum termenul respectiv este de decădere, acest lucru înseamnă că orice cerere depusă după acest termen trebuie respinsă, indiferent cît de vitejești ar fi faptele de la revoluție ale petentului. A făcut SSRMLÎRC o excepție de la prevederile legii pentru cazul Marcel Ciolacu? Observ că în cazul analizei dosarului domnului Ciolacu, nici măcar doamnele Athena Piceava și Irina Leulescu, care s-au împotrivit acordării noului titlu pentru domnul Ciolacu, nu au invocat decăderea rezultată din nedepunerea la timp a cererii (deși această nedepunere rezultă din lista publicată anterior de SSRMLÎRC), ci s-a referit doar la aspecte legate de activitatea concretă în revoluție a domnului Ciolacu.

Redau din procesul verbal al comisiei SSRMLÎRC constatările legate de conținutul dosarului de revoluționar al președintelui Camerei Deputaților și interpretarea sa de către comisie:

Comisia a verificat înscrisurile din dosarul administrativ de preschimbare nr. 2138 al d-lui Ciolacu Ion Marcel și a constatat următoarele:

– Declarație (fila 22) – în ziua de 22.12.1989 acesta se afla la serviciu unde a propus colegilor să se ducă în fața Consiliului Județean al PCR unde au fost întîmpinați de Poliție care a încercat, fără succes, să îi întoarcă din drum. Ulterior acesta a intrat în sediul PCR împreună cu alți cetățeni și s-au organizat în CFSN;

– Declarație martor Mirița George (fila 15) – din care rezultă faptul că știe despre numitul Marcel Ciolacu că a fost participant la evenimentele din 22-26 decembrie 1989; [ambiguă această formulare; martorul nu spune că el personal l-a văzut pe Marcel Ciolacu participînd la revoluție ci că „știe” că acesta a participat la revoluție; de unde știe? dacă știe fiindcă așa i-au povestit alții, eventual însuși domnul Ciolacu, atunci acesta nu poate fi considerat un martor adevărat]

– Declarație martor Olteanu Sorin (fila 17) – declară că îl cunoaște pe domnul Ciolacu din perioada 22-26.12.1989 unde s-a remarcat prin fapte ce au contribuit la schimbarea vechilor structuri;

– Declarație martor Radu Aurelian (fila 18) – din care rezultă faptul că domnul Ciolacu Marcel împreună cu un grup de revoluționari, în perioada 22-16.12.1989 a pătruns în Palatul Comunal participînd la schimbarea vechii structuri;

(…)

Avînd în vedere faptul că din declarațiile martorilor rezultă că domnul Ciolacu Ion Marcel, în perioada 14.12.1989 – 22.12.1989 ora 12,10 – ora fugii dictatorului a ocupat și apărat obiective de importanță deosebită, COMISIA, constatînd că sînt îndeplinite condițiile, în mod cumulativ, prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004 cu completările și modificările ulterioare, cu majoritate de voturi, ADMITE cererea de acordare a calității de luptător cu rol determinant.

Comisia ia act de votul „NU” dat de membrii 3 și 4 – Irina Leulescu și Athena Piceava cu motivarea că, din actele existente în dosarul adminstrativ de preschimbare NU REZULTĂ faptul că în perioada 14-22.12.1989 ora 12,10 – ora fugii dictatorului, dl. Ciolacu Ion Marcel a ocupat și apărat sediul Palatului Comunal.

Mai citește:
Crește numărul orașelor declarate de SSRMLÎRC ca „localități în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, pînă la fuga dictatorului”. Au fost declarate astfel Brașov, Tîrgoviște, Arad, Craiova, Hunedoara, Reșița, Alba Iulia, Iași, Brăila, Turnu Severin, Constanța, Buzău. În schimb, includerea Hunedoarei în această tagmă a fost contestată la CPRD
Percheziții la SSRMLÎRC. Secretarul de stat Adrian Sanda, reținut
– Fostul secretar de stat la SSRMLÎRC, Adrian Sanda, urmărit penal. Ancheta vizează includerea localităților Deva, Buzău, Brăila, Tîrgoviște şi Herculane în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute pînă la fuga dictatorului
– Gabriel Andreescu, dizidentul datorită căruia la Buzău s-au dat titluri de revoluționari cu rol determinant
– Înalta Curte schimbă arestul preventiv cu arest la domiciliu în cauza fostului secretar de stat la SSRMLÎRC Adrian Sanda
Fostul secretar de stat la SSRMLÎRC Adrian Sanda, aproape de a scăpa de arestul la domiciliu. Nu însă și ceilalți inculpați din cauză
Fostul secretar de stat la SSRMLÎRC, Adrian Sanda, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
– Corpul de control al primului ministru despre indemnizațiile de revoluționar. Cea mai spectaculoasă creștere a numărului revoluționarilor indemnizați – în președinția lui Traian Băsescu
– Politicieni, facem licitaţie: Cine dă mai multe drepturi materiale pentru anticomunişti şi recunoaşte merite anticomuniste mai multor persoane, va cîştiga concursul de anticomunism!
Divergențe în comisia SSRMLÎRC de atribuire a certificatelor de „luptător în revoluție cu rol determinant”
Urmare a opoziției sale la atribuirea unor certificate de revoluționari „cu rol determinant”, doamna Athena Piceava a fost schimbată din funcție
Daniela Lungu, membră în comisia SSRMLÎRC de (re)analizare a cererilor de „luptător cu rol determinant”, condamnată penal (în primă instanță) pentru instigare la fals în declarații și la fals în înscrisuri

12 gânduri despre „Noul președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ion Ciolacu, luptător cu rol determinant în revoluție, deși nu a depus cerere de obținere a acestui titlu în răstimpul legal

 1. Buna ziua si multumesc pentru aceasta informatie eu ma ma aflu in aceeasi situatie dar mie nu mi sa primit cererea de preschimbare la cateva zile dupa CE sa terminat termenul de depunere mai exact 3zile deoarece nu am fost in tara.Mi sa cerut ca proba ca nu eram im tara viza de pe pasaport dar cum am fost in Spania adica in UE nu aveam. Am incercat si in instanta dar la fel nu mi sa aprobat si vad in acest articol ca numai unii su drepturi binenteles tinand cont de funciona politica

 2. După multe articole citite constat faptul că multe persoane au obținut titlul de luptător cu rol determinant fara a avea certificatul pe legea 42 ,primul.Multi revoluționari din București nu au depus cerere de preschimbare deoarece s a vehiculat ideea că odată depusă aceasta cerere vor rămîne fără certificat Tinind cont de faptul că mai sunt puțini luptători în viața ,de ce nu se verifica dosarele acestora ,poate multi dintre ei sunt luptători determinanți autentifici.

  1. Si eu sant in aceasta situatie cand sa dat oug 95 eran plecat la copii in Spania si am vorbit cu niste „prieteni”revolutionari inclusiv cu presedeintele de asociatie si mi sa spus la fel sa nu depunem ca ni le confisca si cand am venit in tara si am mers la SSPR sa vad despre ce e vorba mi sa spus ca termenenul de depunere sa terminat de 2 zile si ca era foarte simplu sa vin cu certificatul si sa completez o cerere .Aici a fost o campanie de dezimformare pentru ca sa fie cat mai putini si sa poata sa-si faca ei treburile murdare Miesi la multi altii li sa spus trebuie acte chitante numere de inregistrare si multi alte acte din 1992 numai ca sa faca imposibil de depus dosarul la termen ca ulterior sa aflu ca trebuia doar sa te prezinti laSSPR cu certificatul si sa depui o cerere hasta era tot a fost o manipulare un masa ca sa nu depuna cat mai multi dosaru.Nu inteleg de ce de 4 ani nu sa dat o derogare pentru cei care nu au depus latimp cum stiti bine ca sa intamplat in 2008 sa dat creo 2 ani de derogari.nu estuve sa mai fac tot sper intro minune ma uit in fiecare zi pe site SSPR sperand ca apare ceva nou

 3. Bai ANALFABETILOR daca nu ati invatat cat de cat limba romana sau gramatica l.romane ( mai rau !!!!) macar intrebati in jurul vostru sau intrati pe google si cautand gasiti un rapsuns care sa va ajute..
  Extrag de la Carstoi Ion : „nu mi sa primit”, „sa terminat” si tot asa .
  Corect este : nu mi S-A primit, S-A terminat. E vorba de pronumele refelxiv pers III impersonal unde S este pronume care desemneaza un substantiv , iar A este verb – indicarea unei actiuni la timpul trecut : a primit, a terminat ( timpul trecut, este actiune trecuta )
  Invata bre limba romana ca ne faci de ras !

  1. Cine dracu mai esti si tu cine p…… te crezi sa core tezi lumea numai o zdreanta poate sa faca comentariile astea zi dracu ceva ce intereseaza lumea

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.